WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. In de polder onder dorp Borssele Activiteiten uitgebreid naar scholen Gilde De Bevelander): team Koffie concert ZATERDAG 26 MAART de SNUFFELMARKT ...de gezelligste rommelmarkt van Nederland Rond Pasen Expo Flora in Goes met Loeki Knol Jongerenkoren zingen in Grote Kerk te Goes Expositie schilderijen Bob de Moor met "Olivetti" van 90 adviseurs paraat met kennis en veel ervaring Voorjaar in shows bij Lady ”M” mode in 't Beest te Goes "Olivetti 82" Kwekerij de Sluishoek: van liefhebberij tot een volwaardig bedrijf Van 31 maart - 4 april a.s. HEERLIJK SNUFFELEN IN DE ZEELANDHALLEN IN GOES Openingstijd: Zaterdag 9-17 uur Kraamverhuur 01640-57521 INFOLIJN 01640-35916 1 vAtS v VK start I Woensdag 23 maart 1994 DE BEVELANDER 5 DE BESTE WEG NAAR HORECAVAKMANSCHAP. SVH LEERLINGSTELSEL r ArbeidSVoorziening 2, >>l degedachte op de Bevelanden vorm te geven. BEZOEK DE VOORLICHTINGSAVOND EN BANENMARKT! WERKEND LEREN OP MBO-NIVEAU. art (Foto: Johan de Groene). Kwekerij De Sluishoek 4 18 C’ ■c 4 ROC WESTERSCHELOE ra (Foto: Norbert Maes). i Er is veel gebruik gemaakt van katoenen stoffen. T-shirts van eenvoudig uni tot de wat luxere fraai bedrukte of geraffineerde voor pashouders 7,- en kinde ren tot en met 12 jaar 4,50 entree. Hoewel Loeki een veel zijdig artieste is - denk aan haar presentaties in o.a. de T.V. serie "Hameien", de musical "Fien" en bij Nooi's "Volkstheater" - zal zij zich in dit programma vooral als zangeres presenteren. Voor dit programma, waarin zij begeleid wordt door Henny Lan- geveld (o.a. op piano en accor deon) heeft Loeki een keuze gemaakt uit een breed repertoi re. Een keuze die gebaseerd is op persoonlijke betrokkenheid bij tekst, muziek of de artiest. Zo zult u in dit gevarieerde program ma werk tegen komen van Mar iene Dietrich tot Jules de Corte, van Mercedes Sosa tot Seth Gaaikema, van Sergio Mendes tot Jacques Brel. Het was dan ook deze creativi teit, die aan de wieg van het Gilde stond. De liefde voor, de kennis en ervaring van hun vak of hobby stellen ze aan anderen, de jon gere generatie, beschikbaar. De bemiddeling tussen Gil- Gilde De Bevelanden is zijn zesde jaar ingegaan. Er is de afgelopen jaren hard en met resultaat gewerkt om de Gil- Aan deze avond zal ook het jon gerenkoor "Psallite Deo" uit Rot terdam zijn medewerking verle nen. Dirigent van dit koor is Piet den Uil, die zijn kooropleiding kreeg bij Jos Vrancken en orgel studeerde bij Arie Keizer. Behal ve "Psallite Deo" dirigeert hij ook een gemengd koor. Het jonge renkoor "Laudate Dominum" uit deadviseurs (degenen die hun bekwaamheden aanbieden) en de aanvragers, meestal parti culiere personen, was lange tijd het belangrijkste werk van het Gilde. Al kwam het inci denteel voor, dat Gilde-advi- seurs op een school "werk zaam" waren", zo vertelt mevr. Weststrate. Heeft u interesse om adviseur of lid van een werkgroep te worden, dan kunt u informatie vragen bij de voorzitter, mevr. Weststrate, tel. 01100-50224. DATA EN OPENINGSTIJDEN: 31 maart en 1 april 12.00-22.00 uur; 2-3-4 april 10.00-18.00 uur. Toegangsprijs: 10,- p.p., kinderen tot 12 jaar 3,50. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de Zeelandhallen te Goes, tel. 01100-21020. Woensdag 30 maart 1994 Hotel Arneville Buitenruststraat 22 MIDDELBURG 01180-58456 ZEELAND COLLEGE voor "De 1T nri BJ ':o Si >0 ..V ef :b Zondag 27 maart geeft Loeki Knol een koffieconcert in Lunch- café Stadhuis aan de Grote Markt te Goes. Ze brengt er haar kleinkunstprogramma "Leven wil ik....". Aanvang 12.00 uur. De organisatie is in handen van "Uit >e y ':1 ol is in opbouw. Men kan er terecht voor vaste planten die zich thuis voe len in deze omgeving, in de klei dus. "Het heeft geen zin om spe cifieke zandplanten te kweken", aldus de stelling van Ans Kloet en Theo Nijsse. Zo treft men er buxus in allerlei maten. Ook is er een mooie collectie hortensia's te vinden, waaronder minder bekende soorten. Van rozen en clematis is er eveneens een beperkte collectie voorhanden. Wat de vaste planten betreft, Momenteel telt het Gilde een Voor dit doel is ook de collectie van de avond bestemd. De avond begint om half acht, de Tot op het einde de puzzel past en de ernst van de zaak duidelijk wordt. Je gaat je bijna schamen dat je af en toe hartelijk gelachen hebt met de personages die het leven van Bernard hebben gekruist en de gebeurtenissen die ze samen hebben meege maakt. Op zaterdag 26 maart organi seert het regionaal jongerenkoor "Laudate Dominum" een zang avond in de Grote Kerk te Goes. Ze vervolgt: "Eind vorig jaar is daar verandering in geko men... We zijn ons aktief gaan richten naar scholen. Alle scholen zijn geïnformeerd, welke bijdrage het Gilde aan 't onderwijs kan bieden, b.v. bij beroepenvoorlichting, een les verzorgen over een bepaald thema, een achttal weken of langer met een groepje kinde ren leren een bepaalde vaar digheid onder de knie te krij gen. Door de scholen is hier zeer positief op gereageerd. Voor de scholen is het plezie rig dat ze voor de lesuren, die vrij geprogrammeerd mogen worden, nu ook gekozen kan worden uit "aanbiedingen" van het Gilde. Zo zijn er nu echte "Gildemeesters" die met plezier en enthousiasme aan dit scholenprojekt meewer ken", aldus de voorzitter. borduursels in verschillende uit voeringen van de kragen zoals de V-hals maar ook de bootkra- gen. Ook hier is scherp gelet op kwaliteit en de mogelijkheid tot combineren. Vele pullovers in de aardetinten zodat ze vlot kunnen worden gecombineerd met de rokken, broeken, leggings en bermuda's. De pantalon meestal met elas tiek in de taille, zodat er een groot draagcomfort verzekerd is. Bermuda's een kledingstuk dat in een zomercollectie niet mag ont breken, ze waren te zien in ver schillende uitvoeringen prijzen en kwaliteiten. Om de modeshow compleet te maken deden ook andere zaken volkse verteller die goed kan lui steren, waardoor zijn taal bijzon der rijk gemaakt is en pittig gekleurd. Daardoor is het voor de speler een genoegen om ze te mogen zeggen en voor het publiek een genot om er naar te luisteren. Bernard Van de Wiele is een (part-time) schrijver. Hij zit in voorhechtenis. Omdat hij wei gert te vertellen wat er gebeurd is, moet hij schrijven". Ik kan niet zeggen hoe het allemaal begon nen is. Het is allemaal ook al zo lang geleden. Tien jaar, beweren ze. Tien jaar. Ik weet het niet. U moet het zich herinneren, zeg gen zij: zoiets kan je toch niet zomaar vergeten! En dat ze me willen helpen, beweren zij ook. Maar waarom zit ik hier dan? vraag ik ze. Laat me naar huis gaan. Ja, zeggen ze, maar eerst moet u ons vertellen hoe het alle maal begonnen is". Samen met de hoofdpersoon, Van de Wiele, vraagt het publiek zich anderhalf uur af wat er eigenlijk gebeurd is. Maandag 28 maart 1994 Dinsdag 29 maart 1994 Zeeuwse Stromen Duinwekken 5 RENESSE 01116-2040 deze nemen een belangrijke plaats in bij De Sluishoek. Ans Kloet daarover: "Die zijn erg dankbaar. Je hebt bloei van februari tot eind november. Er zijn zelfs wintergroene. Je hoeft ze niet te rooien en geven de tuin iets natuurlijks". Verder legt de kwekerij het accent op persoon lijk advies. Men treft er geen showtuin, wél gewoon planten op rij in de volle grond. De Sluis hoek is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00- 17.00 uur. kopen kan dat natuurlijk ook en voor een zeer lage prijs, omdat het doek dan direkt van de kun stenaars gekocht wordt. De ervaring leert dat sommige schil ders doorbreken en hun werken dan behoorlijk in waarde kunnen gaan stijgen. Maar mensen, die alleen willen kijken, worden ook nadrukkelijk uitgenodigd omdat de schilders graag horen wat het publiek van hun werk vindt. De tentoonstellingen kenmerken zich door een ontspannen sfeer en worden meestal druk bezocht door jong en oud. De toegang is gratis en iedereen is welkom. 90-tal adviseurs die hulp en advies kunnen geven. Het gaat om meest oudere mensen die graag hun kennis en levenser varing overdragen aan een jongere generatie. In de prak tijk wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van hun diensten. We hadden een gesprek over de activiteiten met Gildevoorzitter mevr. Weststrate. Ze vertelt iets over in Zeeland", kaarten kosten 9,- de filosofie vanwaaruit het Gil- de werkt: "Ouderen, die niet meer deelnemen aan het arbeidsproces, hebben veel bij te dragen aan de gemeen schap. Niet meer gehinderd door werkdruk kunnen zij in alle rust doen waar hun hart naar uitgaat. Vaak leidt dat tot verrassende ontdekkingen. Het maakt creatief en vinding rijk. Met deze creativiteit en vindingrijkheid voegen oude ren iets nieuws en waardevols toe aan de samenleving. seurs, die voor een bepaalde periode hun kwaliteit inzetten bij een instelling of vereniging. Het "spel van vraag en aan bod" is spannend, vraagt van de organisatie alert te zijn om de juiste mensen bij elkaar te brengen. "Nieuwe adviseurs met weer nieuwe deskundigheden zijn altijd welkom en zeer nodig om het aanbod aan de Beve landers zo gevarieerd mogelijk te doen zijn", aldus het bestuur. Al deze aktiviteiten en nog veel meer hebben een nieuwe organ isatiestruktuur noodza kelijk gemaakt. Er worden voor de verschillen de aktiviteiten nu projektgroe- pen gevormd, b.v. werkgroep "scholen", werkgroep "evene menten" die zorgt dat er op beurzen stands ook de Gil- deadviseurs met hun speciali teiten - hobby's acte de pre sence geven, werkgroep "publiciteit" etc. Er is veel te doen bij het Gilde. Het Gilde zoekt nog naar vrou wen of mannen, die er plezier in hebben om samen met anderen aan een bepaalde "klus" te werken, lijkt werken in de horeca je leuk? Na je VBO. MAVO of HAVO kun je via het SVH Leerlingstelsel werkend leren voor de beroepen restourontkok, restaurontgastvrouw/ gaslheer, receptionist en lost food-specialist. Vier dagen per week werk en leer je dan bij een erkend horecaleerbedrijfEn voor de theorie go je één dog naar school Het is een praktijkopleiding waarmee je meteen een leuk salaris verdient. De frisse kleuren geel en groen, geheel passend bij de kleuren van de lente, geven de kleding een vrolijke uitstraling. Voor de kinderen weer een aantal prach tige T-shirts en sweaters van de bekende merken Spetter en Loc ker. Ze garanderen kwaliteit en aantrekkelijke prijzen. Ze zijn goed te combineren met de aan wezige korte en lange broeken voor de meisjes en de jongens. Er waren leuke combinaties te zien voor de kinderen in vrolijke kleuren zoals rood, groen en blauw. Verder natuurlijk veel aandacht voor de damesmode: Blouses in vele verschillende kragen en dessins, gecombi neerd met broeken, rokken en bermuda's. De kleuren van de blouses zijn ook veelal in de natuurlijke en contrastkleuren in vrolijke bloemdessin of een schitterende borduur en dat voor opvallend lage prijzen. Rokken in uni en dessins en voor elke leeftijd. Strakke rokken en lange wijde in soepel vallende stoffen. Zoals altijd een uitgebreide en prachtige collectie van Setter house, Knippers, en anderen, in de nieuwste voorjaarskleuren. Ze doen dit op velerlei manie ren, b.v. een school wil een "kunstweek" organiseren om kinderen bekend te maken met verschillende kunstvormen. Gildemeesters maken hen dan o.a. wegwijs in b.v. boetseren, kalligraferen, de kunst van een mooie vlieger te maken of een lezirg met dia's verzorgen over Rembrandt etc. Of ze werken zoals gezegd een aantal weken of maanden één maal per week een uur in een klein groepje om kinderen een bepaalde vaardigheid te leren: breien, schaken, schilderen etc. Dit werk maakt een ongedwon gen kontakt tussen generaties mogelijk waar beiden van leren", aldus mevr. Weststrate. Ze vervolgt: "Voor "Gilde meesters" is het een uitdaging om hun kennis en ervaring zo over te dragen, dat het ook voor jongeren begrijpelijk is. Jongeren merken dat ouderen niet saai zijn. Integendeel je kunt plezier met ze hebben. Ze kunnen je iets nieuws leren wat een hobby voor 't leven kan worden. Ze staan aktief in 't leven. De Gildeadviseurs, die dit "werk" doen hebben plezier in deze aktiviteit. De continuïteit "het ergens bij horen", iets nieuws ontwikkelen, geeft vol doening. Dit laatste geldt ook voor advi- Zaterdag 26 maart a.s. speelt Bob de Moor in Podium 't Beest te Goes "Olivetti 82". Het stuk werd vorig jaar geselecteerd voor het theaterfestival als één der beste produkties. De voor stelling in 't Beest begint orr 20.30 uur. Entree 12,50, voor CJ-pashouders 10,-. Het stuk is geproduceerd onder de para plu van Theater Malpertuis. In Nederland vooral bekend door produkties van artistiek leider Dirk Tanghe (De Getemde Feeks/Romeo en Julia) brengt een solo-voorstelling gespeeld door Bob De Moor. Bob De Moor speelt met grote regelmaat in Nederland bij verscheidene Vlaamse toneelgezelschappen (Toneelprodukties De Tijd, Theater De Korre). Eriek Verpale schreef Olivetti 82 in opdracht van Theater Malpertuis. Eerder schreef hij het boek 'Alles in het klein', dat bekroond werd met de NCR-prijs. Eriek Verpale is een Nadat Stichting "Delta Flora" na 35 jaar onlangs werd opgeheven, nadat zij 34 jaar deze consumentenbeurs in Stellendam en éénmaal in de Zeelandhallen te Goes had opgezet, heeft het organisatiebureau van de Zeelandhallen besloten om de eerdere huishoudbeurzen "Expo Goes" en "Delta Flora" samen te voegen tot de tulpen- en huishoudbeurs "Expo Flora" met als thema "400 jaar Tulp", ter gelegenheid van het feit dat onze nationale trots "De Tulp" 400 jaar geleden werd ontdekt. Samen met de Zeeuwse bloemboilenbroeiers zal de bloemenarrangeur van voorheen "Delta Flora" de Zeelandhallen een metamorfose laten ondergaan tot een waardige afspiegeling van de Nederlandse bollenstreek, die met meer dan 100.000 tulpen en andere voorjaarsbloemen een lust voor het oog zullen zijn voor deelnemers en bezoekers. Tevens zullen er 2 grote bloemschikwedstrijden met prachtige prijzen gestalte krijgen in 2 categorieën: 1. Bloemenarrangementen door de Zeeuwse bloemisten; 2. Bloemarrangementen door amateurschikkers i.s.m. Groei en Bloei (afd. Zeeland). Uiteraard zullen de Paashaas en diverse andere kinderat- tracties niet ontbreken om ook de kleintjes enige plezierige uren te bieden. Lady "M" mode aan de Dorps straat in Hein- kenszand heeft op haar mode shows de lente en zomerkle ding uitvoerig laten zien. Met de inkoop wordt er veel gelet op het draagcom fort en de prijs, zodat er een zeer draagbare collectie te zien was. De kwali teit van de kle ding wordt zorgvuldig bekeken. Veel aandacht voor de natuurlijke kleuren. Gecombineerd met enkele goed passende contrastkleuren, geven ze een verrassend fris accent aan de collectie. De Mauntshof Mauritsweg 5 IJZENDIJKE 01176-1234 Ontvangst vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. In ontmoetingscentrum "De Stenge", Stengeplein 1, Hein- kenszand, worden op zaterdag 26 maart van 10.00 tot 17.00 uur circa 500 doeken van verschil lende Nederlandse en andere Europese kunstenaars tentoon gesteld. De schilders willen op deze manier hun werk onder de aandacht van een breed publiek brengen. De kollektie bestaat onder andere uit klassieke, her kenbare schilderijen, zoals land schappen, zeeën en stillevens. Maar er zijn ook vele abstrakte en moderne doeken te bezichti gen. Indien iemand iets wil Vier jaar gele den werd in de polder onder het dorp Bors sele de basis gelegd kwekerij Sluishoek". Het bedrijf kan wor den gezien als een uit de hand gelopen hobby van Ans Kloet, die samen met Theo Nijsse het bedrijf heeft opgezet. De Sluishoek is vernoemd naar de afwa- teringssluis die er vroeger al was te vinden. Kwekerij De Sluishoek begint na vier jaren steeds duidelijker vormen aan te nemen. Ans Kloet vertelt: "Aanvankelijk was tuinieren uit sluitend een hobby voor me. Op 'n gegeven ogenblik besloot ik met de kennis en ervaring wat te gaan doen. Ik wilde met name gaan kweken. En in combinatie met de overname van het land bouwbedrijf deed zich die moge lijkheid in 1990 voor. De bedoe ling was eerst om alleen voor de handel te kweken. Maar door mond-op-mondreclame kwamen er ook steeds meer plantenlief hebbers op de kwekerij". uit Heinkenszand mee. Jac queline Wisse liet de nieuwste kleuren zien in de cosmetica en heeft de mannequins keurig opgemaakt. Hairshop Carolla uit 's-Heer Arendskerke verzorgde de kapsels van de dames. Wenna Schoenmode liet haar zomercollectie zien en bewees dat er voldoende mogelijkheden zijn om schoenen en mode bei den op Heinkenszand te kopen. Bloemisterij Wisse bracht mede door de boeketten het voorjaar binnen. Alles bij elkaar een mooi ver zorgde modeshow waar de vele bezoekers publiek genoten van het beeld en de kleding voor voorjaar en zomer van 1994. Kapelle staat onder leiding van uitvoeringen. Zelf dirigeert hij Paul Heijboer. Hij studeerde aan ook een tweetal koren. Spreker het Brabantse Conservatorium op deze avond is de heer J. van voor dirigent, orgel bij Bram Heteren, algemeen secretaris Beekman en koordirectie bij van het deputaatschap voor Cees Rotteveel. Hij is dirigent hulpverlening in Bijzondere van verschillende gemengde Noden van de Gereformeerde- koren, een kamerkoor, een kin- Gemeenten. Hij zal iets vertellen derkoor en een instrumentaal over de hulpverlening in Kroatië, ensemble. Organist op deze avond is Jan Wisse. Hij is afge studeerd als uitvoerend musicus aan het Koninklijk Conservatori- toegang is vrij, urn in Den Haag en begeleidt regelmatig koren bij opname en V

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 5