0» 0 0 I -fa ■I meubelen |J[S K I 1495 ***%feu- 1995,- RAAK kindercola literfles ELDERS T29 ®89 695? <EF zeeuwse watereebapsboufl T I GOES: F L: ral \l5Re llllW lil W I U I klh Comfortabele lederen relax/draai- fauteuil Originele buffetkast Comfortabele zithoek Rustieke elementenwand in sfeervol blank eiken. I M I ff r a f 1 ïfflT duvel bier Winkelcentrum De Bussel PARADE VIEUX ELDERS 19.98 JOHNNIE WALKER WHISKY ELDERS 29.98 1 MALIBU ELDERS 23.98 lil’ LONDON DRY GIN Z7W WI L^n Dli OJ - t MACON;yiLLAGESJl 32 DE BEVELANDER B .Xe* SM 57^®f tra ft 'i WATERSCHAPSVERKIEZINGEN SUCCESVOL VERLOPEN NIEUWE CATEGORIEËN STEMMING OVERBODIG STOF TOT NADENKEN HERMESWEG 27 VLISSINGEN TELEFOON 01184 -16188 k UITGESTELDE VERKIEZINGEN HELE LITER ar I M 4 I --ffffn' NV TROPICAL COCONUT/RUM LIKEUR "F 11-r— W4. ^SPECIAAL GESELECTEERD VOOR DIRCKDI PROEFNOTITIES: fit 7 tfj MACON BLANC VILLAGES 1992 L?7 LITER-37,5%^^°^ VOORLICHTINGSRUBRIEK VAN DE ZEEUWSE WATERSCHAPPEN I aantal zittende leden 13 i i De verschuiving in de Zeeuwse waterschapsbesturen die vanaf 1 april 1994 actief zijn. 'ff' 2-1 I* gebouwd ingezetenen bedrijfsgebouwd ongebouwd pachters ff«-< ,V. "w >ll> aanbiedingen geldig Vm 2 april 5 A van Belle hn ix L' ECHT LEER het van 1. Het systeem voor de verkie zing van waterschapsbestuur- ders is met de invoering van de Waterschapswet in 1992 gewijzigd. Voor die tijd vonden in verband met de continuïteit woordigers uit deze nieuw gevormde categorie bestaan. RED LABEL i e‘; In blank patinc eiken. Macon-Villages’ Vragen omtrent onderwer pen uit deze informatieru briek kunt u richten aan de Zeeuwse Waterschapsbond Postbus 179, 4330 AD Middelburg, Tel. 01180-15751 I ICON VILLAGES, uoor nog geen 7 gulden per fles. 62B y iil THQLEN SCHOUWEN DUIVELAND NOORD EN ZUID-BEVELAND WALCHEREN HULSTER AMBACHT DE DRIE AMBACHTEN VRIJE VAN SLUIS 14 13 16 9 10 12 11 17 14 16 15 13 25 30 30 25 25 25 aantal nieuwe leden 12 aantal leden a.v. 25 5 10 55% 4 6 53% 4 8 65% 4 4 3 6 70% 2 3 86% 2_ 2 3 3 _2 2 2_ 2 5 8 43% 6 20 49% 5 22 42% 6 13 60% 9 16 32% 9 26 60% 9 26 46% 9 19 54% 12 53 54% 9 20 65% 3 3 7 5_ 8 DE DRIE AMBACHTEN aantal zetels aantal kandidaten opkomstpercentage 5 7 60% 5 7 55% 5 7 61% 3 7 85% 5 15 46% 6 19 52% 4 10 4 6 3 4 4 6 VRIJE VAN SLUIS aantal zetels aantal kandidaten opkomstpercentage Aantal toegekende zetels, kandidaten en opkomst percentages per categorie. WALCHEREN aantal zetels aantal kandidaten opkomstpercentage NOORD- EN ZUID-BEVELAND aantal zetels aantal kandidaten opkomstpercentage HULSTER AMBACHT aantal zetels aantal kandidaten opkomstpercentage THQLEN aantal zetels aantal kandidaten opkomstpercentage SCHOUWEN-DUIVELAND aantal zetels aantal kandidaten opkomstpercentage 5 10 35% 13 39 48% licht geel elegant en een vleugje rijp fruit zuiver en vol 12 graden bij vis en schaaldieren of als aperitief rant-bestuurders als vacante bestuurszetels, was een stem ming overbodig. De belang stelling voor de opkomst - gemiddeld tien procent - liet veel te wensen over. Alle reden voor de waterschappen en de provincie om het sys teem eens tegen het licht te houden. DiKCKIH heeft alle dranken! 'Ik wist niet dat je voor een waterschapsbestuur ook mocht stemmen. De vorige verkiezingsronde is dan toch wel lang geleden geweest'. Op geplande stemmingen werden uitgesteld in verband met de Zeeuwse invulling van de Waterschapswet. De voorge nomen koppeling aan de gemeenteraadsverkiezingen kon pas in 1994 plaatsvinden, omdat de raadsleden pas dit jaar werden verkozen. 17?8 18» 232» van het bestuur om de drie jaar verkiezingen plaats ter vervanging van 50 van het bestuur. De zittingsperiode voor de leden van de algeme ne vergadering was dus zes jaar. De laatste verkiezingen voor de waterschapsbesturen waren in 1989. De in 1992 F1 t ll -- ■i?' s •11^'H/.v.ra (HU Mf0,‘ geslaagde poging om het waterschap een breder democratisch draagvlak te geven. Omdat voor velen sprake was van een nieuwe situatie stemt het opkomstresultaat van de eerste verkiezingen nieuwe stijl tot tevredenheid. Temeer daar het door de wet voorge schreven personenstelsel bij de waterschapsverkiezingen afwijkt van het bij andere ver kiezingen gehanteerde lijsten stelsel met politieke partijen. Overigens geven de bevindin gen van 2 maart de water schappen voldoende stof tot nadenken. De resultaten van een onderzoek naar het stem gedrag van 1000 kiezers (en niet-kiezers) zal hieraan zeker bijdragen. Vast staat inmiddels wel dat de waterschappen er veel aan gelegen is de band tussen bur ger en bestuurder verder te verstevigen. Mei hoge rug. In vele stoffen leverbaar. 2+3 zits samen H 1I Kleur Bouquet Smaak Serveertemp. Aanbevolen bij COCONUT 21* vol eTOcl 2 maart waren dit veel gehoor de opmerkingen op de stem bureaus van de Zeeuwse waterschappen. Het waren, om meer dan twee redenen, begrijpelijke vraagtekens! ii.y.ni (»ni W8 21 'aSisKrhHg O V totmo'V 1998; De wijnstreek van Macon, le Maconnais genaamd, behoort tot het zuidelijk deel van de Bourgogne en ligt in het departement Saóne-et-loire. De wijngaarden grenzen in het noorden aan de Cóte Chalonnaise en in het zuiden aan de Beaujolais. De beroemde Pinot Chardonnay druif, geplant op de vaak kalkhoudende ondergrond van zachtglooiende hellingen, zorgt voor prachtige elegante wijnen. Het bekende wijnhuis Marquis de Valclatr selecteerde speciaal voor Dirck III een bijzonder mooie Macon Blanc Villages van het goede oogstjaar 1992. De Marquis in hoogst eigen persoon presenteerde ons deze wijn met de woorden: "Goede wijn behoeft geen krans" en daar waren wij het geheel mee eens. De normale prijsklasse van deze kwaliteitswijn ligt tussen de 9 en 12 gulden per fles. Wij bieden deze voortreffelijke wijn aan 'B15*8 -ELDERS A De verkiezingen voor de waterschapsbesturen nieu we stijl op 2 maart jl. zijn succesvol verlopen. Voor het eerst waren de stem mingen voor de nieuwe algemene vergaderingen van de waterschappen aan de gemeenteraadsverkie zingen gekoppeld. Het ver hogen van de opkomst voor de verkiezingen was achterliggende idee deze krachtenbunde ling. U als kiezer bleek in groten getale de gedachte te waarderen om deze twee verkiezingen op één en dezelfde dag te laten plaatsvinden. De hoge opkomstpercentages voor de verschillende catego rieën - gemiddeld 50 of meer - tonen aan dat de Zeeuwse waterschappen mogen spreken van een ff^’ \ITI II '",A - - o 3. De opmerking 'Ik kan mij geen voorgaande water schapsverkiezingen herinne ren' was voor de categorie ingezetenen, de inwoners, meer dan terecht. Immers, de inwoners van 18 jaar en ouder hadden vóór deze stemronden geen stemrecht. De water- 2. In 1989 waren er bij veel schapsbesturen zullen pas waterschappen voor niet alle vanaf 1 april 1994 uit vertegen categorieën verkiezingen. Bij een enkelvoudige kandidaat stelling, oftewel evenveel aspi-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 32