Abdijstraat 2 Biezelinge Telefoon 01 102 - 41746 DIERVOEDING TUINARTIKELEN GROENTE EN FRUIT ƒ0,98 ƒ0,98 ƒ0,98 ƒ4,50 ƒ4,50 ƒ4,50 DEN I m. Sla 2 kroppen witlof 500 gram komkommer 5 kg Golden Delicious 5 kg Elstar 5 kg Jonagold ATTENTIE!! Gespecialiseerd in Royal Canin voeders. Ook vele andere merken o.a. Doko, Noblesse, Pittah, Denkadog enz. enz. WATERSCHAP NOORD- EN ZUID- BEVELAND o u D E N 16.95 19.95 18.95 17.95 5,50 10,- 10.95 GROENE HART PAASAKTIE '94 g^lTETO 25 kg duivevoer 4 seizoenen 25 kg duivevoer vlieg of kweek 25 kg gemengd graan 25 kg complete legkorrels Kunstmest 12-10-18 Koemestkorrels 20 kg Caro hondebrokken 29.95 5 kg 13.95 10 kg 121Z> kg Trixi hondediner 23.95 10 kg 32,50 25 kg ƒ36,- 50 kg 20 kg kattebakvulling sanitair] VOOR EEN GOEDE 2e HANDS UNETO CES lid RADIO - TV - VIDEO DEN OUDEN RADIO - TV - VIDEO DEN OUDEN 17,95 Potgrond 5 x 40 liter 20,- 34,95 Tuinturf 5 x 40 liter20,- Pootaardappelen, plantuien, kool- en sla planten, violen, vaste planten, bloembollen, terra cotta potten, gewasbeschermingsmid delen. Tuinzaden vanaf0,95 per zakje Culterra 10 kg 25 kg O u D E N Van 23 t/m 31 maart. Door het verzamelen van de letters op de raamaffich.es bij de volgende winkeliers: D E N Woensdag 23 maart 1994 31 DE BEVELANDER k I I t o r he.. t e BADMEUBELS ELSTAR IS BETROUWBAARHEID SERVICE A «■■MM» Ook repareren wij aan huis en berekenen geen voorrijkosten Meys Optiek - boekh. Lectori - Bakkerij Geelh.ui.jsen- Bunt - van Willeg-en b.v. - C 1OOO - van Maris - Kapsalon 'Gerrie' - Kapsalon LI-ANN - Meermarkt Burger - Drog. Looyen - Sjaco's Broodboetiek - Bloemkwekerij P. Hermes - Mode Textiel De Draperije - Boogaard Electroservice - RTV den Ouden - Schildersbedr. de Kraker. R A D I O D E N Gespecialiseerd in reparatie van alle merken huishoudelijke apparatuur. WASAUTOMAAT TEGEN EEN REDELIJKE PRIJS MET GARANTIE V R A D I O Onderstaande slagzin volledig maken met invulling van de openstaande letters en in leveren voor of op 31 maart bij: Kapsalon LI-ANN, Biezelinge, of Drogisterij Looyen, Kapelle. Prijs: 75,-, 50,-, 25,- aan kadobonnen T V i =h i i i i i i i i KEUKENS BADKAMERMEUBELS SANITAIR Gespecialiseerd in REPARATIES van KLEUREN TV-, VIDEO HI-FI APPARATUUR en KAMERA’S Dealer van nieuwe SONY, ITT, PHILIPS KTV en video apparatuur BOOGAARD ELEKTRO SERVICE Biezelingsestraat 16, Kapelle, tel. 01102-41390 Of u nu een bad wilt hebben, een douche of een wastafel, of een complete badkamer met badmeubel: Elstar biedt u de oplossing van uw dromen. AANVRAGEN I iH=4= i j Naam: I I DE FRUITSCHUUR zonder parkeerproblemen winkelen Kloosterweg 6, Kapelle (naast de veiling C.H.Z.) Telefoon 01 102-44434 1 F OUDEN Biezelingsestraat 6 Tel. 01102-41573 4421 BM Kapelle Fax 01102-41484 Vakmensen in elektronica kapelle biezelinge zij dit binnen een week kenbaar te maken door contact op te nemen met het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Nassaulaan 8 te Goes (tel. 01100-41000). Beschikkingen Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid- Beveland; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht; deelt mee dat de volgende beschikkingen zijn afgegeven: I. aan PTT Telecom te Breda, ontheffing op grond van de VWWZ voor het leggen van een telefoon kabel in de waterkering van sluizencomplex, plaat selijk bekend Kanaalweg te Hansweert. II. aan M. Mol te Baarland, ontheffing op grond van de VWWZ voor het hebben van een werk in een waterloop ten behoeve van de afvoer van afvalwa ter, plaatselijk bekend Bakerdorpseweg te Baarland. III. aan A. Bakker te 's-Gravenpolder, ontheffing op grond van de VWWZ voor het leggen van een dam in de wegsloot, plaatselijk bekend Kloetingseweg te 's-Gravenpolder. IV. aan E.P.C. de Vilder te Kruiningen vergunning op grond van de VWWZ voor het hebben van een werk in een waterloop ten behoeve van de afvoer van afvalwater, plaatselijk bekend Zanddijk 36 te Hansweert. V. aan H.J. Zweemer te Kruiningen, ontheffing op grond van de VWWZ voor het leggen en verleggen van een tweetal dammen, plaatselijk bekend in de nabijheid van de Zandweg te Kruiningen. VI. aan H. Butijn te Yerseke, ontheffing op grond van de VWWZ voor het aanleggen van een dam, plaat selijk bekend Inundatieweg te Oostdijk. VII. aan Loonbedrijf Gebroeders van den Dries te 's- Heerenhoek, ontheffing op grond van de VWWZ voor het leggen van een dam in de wegsloot, plaat selijk bekend Halsweg te Nieuwdprp. VIII. aan de Goese Roeivereniging Scaldis te Goes, ont heffing op grond van de VWWZ voor het maken enz. van een loswal, platselijk bekend Kanaal Goese Sas. IX. aan de gemeente Borsele te Heinkenszand, vergun ning op grond van de VWWZ voor het hebben van een werk in een waterloop ten behoeve van de afvoer van afvalwater, plaatselijk bekend De Blikken te 's-Gravenpolder. X. aan de gemeente Borsele te Heinkenszand, vergun ning op grond van de VWWZ voor het hebben van een werk in een waterloop ten behoeve van de afvoer van afvalwater, plaatselijk bekend Noordzak te Heinkenszand. XI. aan NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, ont heffing op grond van VWWZ voor het leggen van een landbouwwaterleiding, plaatselijk bekend Blauwhuisweg te Wemeldinge. XII. aan NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, ont heffing op grond van de VWWZ voor het leggen, plaatsen en hebben van eeen waterleiding, plaatse lijk bekend Banjaardweg te Kamperland. XIII. aan Hapro Beheer BV te Kapelle, ontheffing op grond van de VWWZ voor het aanbrengen, hebben en onderhouden van een bedrijfsgebouw op 5 meter uit de insteek van de waterloop plaatselijk bekend Kloosterweg te Kapelle. XIIV. aan M. Mol te Baarland, vergunning op grond van de WVO tot het lozen van afvalwater van huishou delijke aard op oppervlaktewater, plaatselijk bekend Bakendorpseweg te Baarland. XV. aan E.P.C. de Vilder te Kruiningen, vergunning op grond van de WVO tot het lozen van afvalwater van huishoudeljke aard op oppervlaktewater, plaat selijk bekend Zanddijk 36 te Hansweert. XVI. aan de gemeente Borsele, vergunning op grond van de WVO tot het lozen van afvalwater van huishou deljke aard op oppervlaktewater, plaatselijk bekend De Blikken te 's-Heerenhoek. XVII. aan de gemeente Borsele, vergunning op grond van de WVO tot het lozen van afvalwater van huishou deljke aard op oppervlaktewater, plaatselijk bekend Noordzak te Heinkenszand. Beroep Belanghebbenden betreffende het onder I t/m XIII genoemde kunnen tegen de verlening van deze ontheffing tot en met 18 april 1994 schriftelijk beroep instellen bij gedeputeerde staten van Zeeland, postbus 6001 4330 LA Middelburg. Bezwaar Belanghebbenden betreffende het onder XIV t/m XVII genoemde kunnen tegen de verlening van deze vergun ning tot en met 30 april 1994 en gemotiveerd en van dag tekening voorzien bezwaarschrift indienen, bij het dage lijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid Beveland, Nassaulaan 8, 4460 AC te Goes. Goes, 23 maart 1994 het dagelijks bestuur voomoemd, mr. drs. J.A. de Visser, secretaris ir. P.J. Gruijters, dijkgraaf. Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid- Beveland; gelet op het bepaalde in artikel 4:8 en 4:9, van de Algemene wet bestuursrecht; deelt mee dat de volgen de aanvragen zijn binnengekomen: A. van A. Murre te 's-Gravenpolder, voor een vergunning op basis van de Wet verontreiniging oppervlaktewate ren en een ontheffing op grond van de Verordening waterkering en waterbeheersing Zeeland voor het lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit de woning, plaatselijk bekend Heer Geertspolderweg 5 te 's- Gravenpolder; B. van Mariconsult te Goes, voor een ontheffing op basis van de VWWZ voor het oprichten van een viskweek- bedrijf plaatselijk bekend Jacobahaven te Wissenkerke; C. van NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, voor ont heffing op basis van de VWWZ en Wegenverordening Zeeland voor het leggen, hebben en onderhouden van een landbouwwaterleiding, plaatselijk bekend deelpro- jekt K te Ovezande; D. van NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, voor ont heffing op basis van de Wegenverordening Zeeland en de VWWZ voor het leggen, hebben en onderhouden van een waterleiding, plaatselijk bekend Oude Veerdijk te Wolphaartsdijk; E. van NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, voor een vergunning op basis van de Wegenverordening Zeeland voor het leggen, hebben en onderhouden van een laagspanningskabel, plaatselijk bekend 's- Heerenhoeksedijk en Hollestelleweg te Ovezande in de gemeente Borsele; F. van NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, voor een ontheffing op basis van de Wegenverordening Zeeland voor het leggen, hebben en onderhouden van een laag spanningskabel, plaatselijk bekend Steenweg te Schore in de gemeente Kapelle; G. van NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, voor ont heffing op basis van de Wegen verordening Zeeland en de VWWZ voor het leggen, hebben en onderhouden van een gasdistributieleiding, plaatselijk bekend Galgendijk en de Westbermweg te Kortgene; H. van NV Delta Nutsbedrijven te Middelburg, voor een ontheffing op basis van de Wegenverordening Zeeland voor het leggen, hebben en onderhouden van een mid- denspanningskabel, plaatselijk bekend Maartenbroeresweg te Hansweert; I. van D.W. van Koeveringe te Krabbendijke, voor een vergunning op basis van de WVO voor het lozen van huishoudelijk afvalwater’op oppervlaktewater en een ontheffing op grond van de VWWZ, plaatselijk bekend Bolwerk te Oostdijk; J. van ir. G. Vayssier te Leiden, voor een ontheffing op basis van de VWWZ voor het planten van populieren, plaatselijk bekend Kamperweg en de spoordijk te Vlake; K. van de gemeente Reimerswal, voor een ontheffing op basis van de VWWZ voor het dempen van een sloot, plaatselijk bekend gelegen tussen de Hans- weertsestraatweg en de Klaverweg te Kruiningen; L. van de gemeente Reimerswaal, voor een ontheffing op basis van de VWWZ voor het verwijderen en aanbren gen van een toegangsdam, plaatselijk bekend Hansweertsestraatweg te Kruiningen; L. van Bravenboer Scheers te Middelburg, voor een ontheffing op basis van de WVO voor het lozen van bronneringswater afkomstig van de bouwput voor 42 flats, plaatselijk bekend Cederlaan te Kapelle op de wegsloot langs de Vroonlandseweg te Kapelle; N. van F.M.P. Sinnecker te Driewegen, voor een vergun ning op basis van de Wegenverordening Zeeland en de VWWZ voor het aanplanten van knotwilgen, plaatse lijk bekend Weldijk in de gemeente Borsele; O. van Gebroeders van den Dries te 's-Heerenhoek, voor een vergunning op basis van de WVO en ontheffing op grond van de VWWZ voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater vanuit de te bouwen bedrijfswoning, plaatselijk bekend Halsweg te 's- Heerenhoek; P. van PTT Telecom te Goes, voor een vergunning op basis van de Wegenverordening Zeeland voor het leg gen van een telefoonkabel, plaatselijk bekend Breeweg te Yerseke; Q. van Van de Velde Yerseke BV te Yerseke, voor een ontheffing op basis van de VWWZ voor het herbou wen van een schuur langs een waterloop, plaatselijk bekend Breeweg te Yerseke; Hoorzitting Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar aanleiding van de aanvragen naar voren te brengen. Wanneer zij gehoord wensen te worden dienen I Adres: Tel.:...

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 31