SPORT Bevelanden in *t kort CULTUUR KORT Zaalvoetbalteam SSV65 2de Sportpunt Zeeland squash-toernooi ^4:^v4»^yur;ls^5; Net als vorig jaar organiseert Sportpunt Zeeland weer een squash-toernooi en wel op zater dag 26 maart van 's ochtends 9.00 uur tot ongeveer 18.00 uur. Alle vier de squashbanen zullen hiervoor worden ingezet. 1e Goese Internationaal Invitatie-Springtoernooi heeft nieuwe outfit Dankzij makelaardij Spaans te Goes Woensdag 23 maart 1994, DE BEVELANDER 22 Galerie Kuiperspoort J 1 v Borselse landschappen Geld uit de Belt Lezing over DNA v.v. Bevelanders Bejaarden Biljart Bevelanden Lichaamswerk voor vrouwen in Goes v.v. Kapelle Expositie van eier dopjes in Karel V. Vanaf zaterdag 12 maart tot na Zomerkleding- beurs in H'zand De Piek Informatie over Hum. Uitvaartbegeleiding Humanitas-afdeling De Bevelan den houdt maandag 28 maart een bijeenkomst, waarbij wordt gesproken over Humanistische uitvaartbegeleiding. De avond begint om 19.30 uur in de Eras- musflat nabij de Fiat-garage in de wijk Goese Polder. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Infomarkt Diabetes vereniging Fiom-vakantiegids Bingo-dansant SSV'65 v.v. Luctor '88 v.v. Goes Lezing bioloog Ko de Korte Deelnemers aan Talens-expositie Lode Rijks in Magnolia Oriënteren en kiezen S.v. Heinkenszand v.v. Hansw. Boys Turnen in Sportpunt Zeeland ±e?eni Luctor'88 Weinig vis voor De Kwallen Koffieconcert door Con Amore Programma v.v. Yerseke Lentefeest COC v.v. "De Patrijzen" v.v. Kloetinge NVVH Goes Rondleidingen De Keihoogte SVA-mars v.v. Kruiningen Brandwee rwedstrijden in Kamperland senkerke. mooie natuur- duinen en getij- Petra vrouwenvereniging Lava ting Het Zeeuwse Landschap. Wemeldinge 4 12.45 uur. Jeugd SSV '65: Terneuzen A1 - SSV A1 mogelijk moet zijn. Aanvang half Kloetinge D1 10.00 uur; Mevo veld 4, 01100-31188. Tot en met 1 april exposeert Reinder Tukker uit 's-Gravenpol- der schilderijen in het gemeente huis te Heinkenszand. Het lan delijke gebied van Borsele is zó bijzonder en uniek dat je er gemakkelijk toe komt het in beel den vast te leggen. Of je nu de tekenstift, penseel en palet dan wel de camera hanteert doet weinig terzake, onderwerpen te over! De exposant heeft getracht iets van dat eigene van onze fraaie woonomgeving uit te beelden en te verbeelden. Of dat méér heeft opgeleverd dan nuchtere repro ductie kunt u zelf beoordelen aan de hand van veertien Borselse "beelden" in het gemeentehuis (voornamelijk op de eerste étage van de hal). olieverf en acryl op paneel. Te zien op werkdagen van 08.00- 16.45 uur. Tot en met 29 april is in de hal van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg een expositie inge richt onder de titel "Geld uit de Belt". Getoond worden circa 1000 voorwerpen die zijn gevon den tijdens graafwerkzaamhe den voor de bouw van de par keerkelder en het belastingge- bouw te Middelburg in de jaren 1992 en 1993. Geopend: maan dag van 17.30-21.00 uur, dins dag tot en met vrijdag van 10-21 uur en zaterdag van 10-13 uur. Zondag 27-3 14.30 uur Alliance I - Patrijzen I; 14.30 Patrijzen 2 - RCS3; 10.30 Vrij - Patrijzen 4; 10.30 ZLD Sport 3 - Patrijzen 3. maart aanstaande. Het inschrijf geld bedraagt vóór abonnement houders 7,50 en voor andere squashliefhebbers 12,50. De wedstrijden zullen gaan om twee gewonnen games of zullen uiterlijk 20 minuten per wedstrijd duren. Er zal eerst in poules wor den gespeeld waarna verder wordt gegaan met een afvalsys- teem, waardoor iedereen mini maal 3 wedstrijden speelt. 10.00 uur: Yerseke Fc - Wemel dinge Fb. Het tenue noddig vervan- 3 om 10.30 uur. Programma zaterdag: 12.45 uur: Robur 1 - 's- H. Arendskerke 4; 14.30: Robur 2 - Ritthem 2; 11.15: Bruse Boys A - Robur A; 11.15: Robur C - Yerseke C; 10.00: Arnemuiden E1 - Robur E1; 9.00: Volharding E1 - Robur E2; 10.00: Robur F - EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 24 MAART T/M 31 MAART 1994 MUZIEK - FILM - TONEEL - THEATER 24/25/26 maart: 't Beest 20.30 uur: "The Baby of Macon", film van Peter Greenaway met o.a. Julia Osmond en Philip Stone. t/m 26 maart: Bibliotheek: Boekenweek. 26 maart: Ambachtscentrum 14.30 uur: "Ei, ei, dit ben jij", voorstelling van poppentheater "Sim Bolus" uit Goes. 26 maart: Zeelandhallen 20.15 uur: Concert door "Golden Earring". 27 maart: Lunchcafé 12.00 uur: Koffieconcert van Loeki Knol m.m.v. Henry Langeveld (piano/accordeon). 29 maart: Grote Kerk 13.30-14.30 uur: Carillonbespeling door stads beiaardier Sjoerd Tamminga. 30 maart: Bibliotheek 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. 30 maart: 't Beest, 20.30 uur: "Dagelet-Celine deel I", theater door Hans Dagelet. 31 maart: 't Beest 20.30 uur: "Raining Stones", Engelse film van Ken Loach met o.a. Bruce Jones en Julia Brown. De werkgroep Sociale en Cultu rele Vernieuwing organiseert vrij dag 25 maart de derde in een serie lezingen over het onder werp "Genetische manipulatie bij plant, mens en dier". De derde avond heeft tot titel "Maakt ons DNA ons gezond?". Inleider is dr. Jaap van der Wal. Aanvang om 20.00 uur in de schouwburg, Molenwater te Middelburg. Infor matie bij J. de Meulder, tel. 01180-41067. VERWACHT: 27 april: Prins van Oranje: Concert van de Nits. Bevelanders 1 - Altena 1 Weer een gevecht tegen degra datie. Zowel Bevelanders als Altena kunnen de punten goed Uitslagen: Kapelle 1 - Erasmus +6/+7; Krabbendijke - Goes 1 +62Z+22; Goes 3 - Ovezande 0/+17; Goes 2 - 's-Heerenhoek 2 +54/+90; Goese Polder 2 - Hein kenszand -20/-15; Kruiningen - Kapelle 2 -22/-11Lewedorp 1 - Yerseke -30/+13; Wemeldinge - Lewedorp 2 -14/-11 Stand na 22e week: 1Krabben dijke 22 +579; 2. Goese Polder 1 21 +566; 3. Yerseke 21 +553; 4. 's-Heerenhoek 2 22 +415; 5. Lewedorp 2 22 +369; 6. Wemel dinge 22 +347. Weer een nieuwe koploper. Na de volgende week volgt een positieve stand; dan zijn alle uitslagen gecorrigeerd. Krabbendijke gaat met de terug komst van hun wedstrijdleider, opnieuw de strijd aan. Volgende week opnieuw verrassingen? Voor vrouwen die willen leren wat hun lichaam hen te zeggen heeft, hoe ze hun levensenergie beter kunnen benutten en hoe ze zich makkelijker kunnen ont spannen, start op dinsdag 12 april een lijfgroep. Op acht dins- t er geoe fend met verschillende metho den om lichaamssignalen, die het lichaam de hele dag uitzendt, te ontdekken. De kursus wordt gegeven door Irene Roozen- burg, gecertificeerd Psychomo- en Neo-Hypnotherapeu- studio, Oude Vismarkt 1, Goes. Programma zaterdag 26 maart: 14.30 uur: Kapelle 1 - Yerseke 1 14.30 uur: Hoek 2 - Kapelle 2; 14.30 uur: Kapelle 3 - Veere 3; 14.30 uur: Duiveland 3 - Kapelle 4; 12.45 uur: Yerseke 6 - Kapelle 5; 14.30 uur: Oranje Wit A1 - Kapelle A1; 11.15 uur: Kapelle A2 - Luctor 88 A1; 12.45 uur: Kapelle B1 - HVV 24 B1; 12.45 uur: Duiveland B1 - Kapelle B2; 11.15 uur: Kwadendamme B1 - Kapelle B3; 11.15 uur: Kapelle C1 -VCKC1; 11.15 uur: Kapelle C2 - Heinkenszand C2 (t. Apol lo); 10.00 uur: Kapelle D1 - RCS D1; 10.00 uur: Kruiningen D1 - Kapelle D2; 10.00 uur: Kloetinge E1 - Kapelle E1; 10.00 uur: Kapelle E2 - SSV 65 E1; E3 is vrij; 10.00 uur: Wemeldinge Fa - Kapelle Fa; 10.00 uur: Kwaden damme F - Kapelle Fb. Op het adres Van Cittersstraat 3a te Heinkenszand wordt deze week weer een zomerkinderkle- dingbeurs gehouden. Openings tijden donderdag en vrijdag van 9.00-11.30 uur en zaterdag van 10.00-11.30 uur. De organisatie is in handen van Janet Welle- man, inl. 01106-2757. geven bij de receptie van Sport- punt Zeeland en wel voor 15 Na de aktie "De Piek moet blij ven" zal in het weekend van 25 en 26 maart de normale formule, voor wat betreft de aktiviteiten, in de Piek weer van start gaan. Dit betekent dat er vrijdags weer gejamd kan worden vanaf 20.00 uur en zaterdags zijn er weer optredens. Zo zal er zaterdag 26 maart een optreden plaatsvinden van de Rap- en hip-hop-formatie Def Real. Deze band timmert sinds een tijdje aan de weg en hebben bijvoorbeeld ook aan de grote prijs van Nederland mee gedaan in 1993. De aanvang is 22.00 uur en de entree 7,50. Afdeling Bergen op Zoom en omstreken van Diabetes Vereni ging Nederland houdt zaterdag 26 maart een informatiemarkt in de Wittenhorst te Halsteren. Ook voor belangstellenden uit Beve- land kan die markt interessant zijn. Hij is geopend van 10.00- 16.00 uur en heeft als thema "25 jaar in dienst van diabetes". Een scala van bedrijven presenteert zich op deze markt. Tevens zijn er sprekers en iedere bezoeker ontvangt een aardige attentie. De toegang is gratis. Dezer dagen is de Fiom-vakan- tiegids 1994 voor éénouderge zinnen verschenen. Hij verschijnt voor de 12e maal en is verkrijg baar bij Fiombureau Zeeland aan de Bellinkstraat 6-8, 4331 GW Middelburg, tel. 01180- 27311Deze gids bevat een keur aan adressen over: groepsva- kanties met apart programma voor kinderen, speciale kreatieve kampen voor kinderen, individu ele sportieve en kreatieve vakan ties en diverse mogelijkheden in binnen- en buitenland. De Buurtsoos houdt vrijdag avond 25 maart de laatste bingo- dansant in dit seizoen. Deze avond begint om 20.00 uur in de grote zaal van het buurthuis "De Pit" aan de Appelstraat. De zaal gaat om 19.30 uur open. De toe gangsprijs is 5,- per persoon. Er zijn 5 bingorondes en de kaar ten kosten 1,- per stuk. Tussen de rondes door is er gelegenheid om te dansen op goede dansmu ziek. Niet alleen wijkbewoners, maar ook andere belangstellen den zijn van harte welkom. De avond wordt om 01.00 uur afge sloten. Programma zaterdag 26 maart: De kaarten lijken geschud in de 4e klas KNVB: Het Axelse AZVV zal aan de haal gaan met de hoofdprijs, het kampioenschap. Voor de overige ereplaatsen zal nog een heftige strijd ontwikke len om de tweede plaats en de ploeg die ook mee kan gaan doen voor de periodetitelstrijd. Deze zaterdag: SSV 1 Dauwen- daele 1 om 14.30 uur. Wemel dinge 3 - SSV 2 14.30 uur. Bruse Boys 3 - SSV 3 14.30 uur; Yerse- Het wedstrijdschema voor het weekend van 26 en 27 maart van Luctor '88 ziet er als volgt uit: 26 maart: 1115 uur: Kapelle A2 - Luctor '88 A1; 10.00 uur: S.S.V. '65 D1 - Luctor '88 D1: 11.15 uur: Luctor '88 D2 - Dauwendaele D3; 10.00 uur: V.C.K. E1 - Luctor '88 E1; 10.00 uur: Lebo Fa - Luctor '88 Fa; 10.00 uur: Luctor '88 Fb - Volharding Fb. 27 maart: 14.30 uur: Luctor '88 1 - Sluiskil; 14.30 uur: Koewacht 2 - Luctor '88 2; 12.00 uur: Jong Ambon 2 - Luctor '88 3; 10.30 uur: Goes 5 - Luctor '88 4; 10.30 uur: Noormannen 4 - Luctor '88 5. om 21.15 uur Robur 1 - Lewed. Boys in Goes. Programma 26 en 27 maart: zaterdag 26 maart: R.C.S.A1 - Goes A1: aanvang 14.30 uur; Goes B1 - Patrijzen B1 aanvang 12.45 uur; Hoedekenskerke C1 - Goes C2: aanvang 10.00 uur; Apollo D1 - Goes D1: aanvang 10.00 uur; Waarde E1 - Goes E1: aanvang 10.00 uur; Goes F - Kloetinge A: aanvang 10.00 uur. Zondag 27 maart: Volharding 1 - Goes 1: aanvang 14.30 uur; Goes 2 - Longa 2: aanvang 14.30 uur; Cortgene 1 - Goes 3: aanvang 14.30 uur; Dostana 1 - Goes 4: aanvang 12.30 uur; Goes 5 - Luctor 4: aanvang 10.30 uur. van Wissenkerke. Er is voldoen de parkeergelegenheid. Plaats: bij de trap van de nieuwe Zee dijk, Keihoogte-weg wacht de gids op u. Van te voren reserve ren bij de VVV Noord-Beveland coop, tel. 0Ï184-18810. De film j_ --X.-- kaartjes bij de gidsen ter plaatse Eskimo-vondelinge Kotzebue T“. 1’ de Oostduitse Roswitha. Zowel abonnementhouders als andere squashliefhebbers kun nen hieraan deelnemen en wel in drie categorieën, namelijk: beginners, gevorderden en wed- strijdspelers. Men dient zich van te voren op te 2; 12.45 uur: Rillandia 3 - H'zand 3; 14.30 uur: H'zand 4 - ZPR 5; 12.45 uur: H'zand 5 - Bevelan ders 4; 14.30 uur: SVD 3 - H'zand 6; 10.00 uur: Arendsker ke B1 - H'zand B1; 11.15 uur: H'zand C1 - Zierikzee C1; 11.15 uur: Kapelle C2 - H'zand C2; 10.00 uur: H'zand D1 - Arnemui den D1; 10.00 uur: S.V.D. E1 - H'zand E1; 10.00 uur: H'zand E2 - Apollo E1; 10.00 uur: Arends kerke Fa - H'zand F. Informatie en opgave nieuwe leden, tel: 01106- 1669. - Bevelanders 3; 12.45 uur: Hein- - De Vogelvrienden Krabbendijke hebben de bekende bioloog Ko de Korte uitgenodigd voor een dia-lezing op donderdag 24 maart in zaal de Meiboom te Krabbendijke. Het onderwerp is "Zeevogels op onbewoonde eilanden". Ko de Korte zal o.a. ingaan op de gevolgen voor het vogelbestand na het bezoek van de mens op dergelijke eilanden. Aanvang: 19.30 uur. Alle belang stellenden zijn van harte wel kom. Toegang is gratis. Vier cursisten van de afdeling Kunstzinnige Vorming van het Oosterschelde College expose ren op dit moment samen met 196 amateurkunstenaars in de Elleboogkerk in Amersfoort. Het werk dat daar wordt tentoonge steld, is geselecteerd uit totaal 5000 inzendingen voor het Talens Palet, een door Talens georganiseerde wedstrijd voor amateurkunstenaars. De kursis- ten G. Koot, F. van Dokkum, P. van der Maas en M.F. Capello maakten een olieverfschilderij n.a.v. een fragment uit het boek "de Tweeling" van Tessa de Loo. "Een aantal van 4 geselecteer den is vooral zo bijzonder, omdat we dit jaar over te weinig tijd beschikten om die kwaliteiten te bereiken die we normaal in onze lessen nastreven. Maar over 2 jaar, in de volgende wedstrijd, zullen we zeker meer tijd nemen. Wellicht dat we dan nog meer succes zullen hebben", aldus Martin Schieman, stafdocent. De expositie in de Elleboogkerk te de paasdagen wordt een groot Amersfoort duurt nog tot 24 april, aanal sierdopjes geëxposeerd in het sfeervolle restaurant "Karei V" aan de Turfkade in Goes. De tentoongestelde doppen zijn afkomstig uit de verzameling van M.L. Devos en worden omlijst door paasversieringen van de hand van R. Kruitbosch. In Gezondheidscentrum Magno lia te Goes is tot eind mei een tentoonstelling ingericht van werk van Lode Rijks uit Wemel dinge. Het gaat om een verkoop- expositie met als titel "het geloof in de vooruitgang". Hij exposeert post-moderne, veelal religieuze schilderijen op groot formaat en intuïtieve gouaches op klein for- dengebied. Verzamelen om 9.30 maat. De toegepaste techniekjs uur op het P+R terrein bij het N.S. station te Goes, of 10.00 uur bij het bord Natuurmonu menten en Zeeuws Landschap op het oostelijke parkeerterrein op Neeltje Jans. Deelname is gratis. Inlichtingen bij Sloof, tel. 01199-5431. Het Oosterschelde College begint te Goes op donderdag middag 21 april met een gratis kursus voor volwassenen die zich willen oriënteren op de mogelijkheden die er voor hen zijn om weer te gaan leren. De kursus is bestemd voor volwas senen die vroeger niet hebben doorgeleerd en niet beschikken over een Mavo-diploma of hoger. De kursus, die 8 bijeenkomsten omvat, steeds op donderdagmid dag, is geheel gratis. Het Ooster schelde College biedt de kursus gratis aan om op die manier de drempel zo laag mogelijk te hou den. Dankzij de subsidie van de overheid kan dat. Er is ook een vergoedingsregeling voor kinder opvang. Ook lesmateriaal hoeft niet te worden gekocht. Belang stellenden kunnen zich aanmel den bij het Oosterschelde Colle ge, Zusterstraat 11 in Goes, tele foon 01100-31170. i Programma zaterdag 26 maart: 3e klas A: Na de afgelaste wed strijden van vorige zaterdag hopelijk weer een compleet pro gramma. Zaterdag de thuiswed strijd van V.V.A. I tegen Colijns- plaatse Boys I, altijd een leuke wedstrijd om naar uit te zien, voor spelers en supporters. Aan- vang 14.30 uur. 's-Heer A. Kerke 2 - G.P.C. 12.45 uur; Spui 2 - 's- H.H. A. Kerke 3 14.30 uur; Robur 4 - 's-H.A. Kerke 4 12.45 uur; V.A.A. A1 - Rillandia A1 11.15 i uur. Nieuwe leden of donateurs zijn welkom via tel.nr. (01106- 2272, secr.). Programma zaterdag 26 maart: i14.30 uur: VCK1 - H'zand 1; gebruiken en het wordt natuurlijk ColpL Boys weer een 90-minuten durend voetbalgevecht op het scherpst van de snede. Hoewel er tegen koploper Veen verloren werd, was iedereen tevreden over de inzet van Bevelanders. Ook nu kunnen we weer een sterk gemotiveerd Bevelanders in de ring verwachten. Beleef het alle maal mee op het sportpark te Kamperland. Volledig programma: 14.30 uur: Bevelanders 1 - Alte na 1; 15.00 uur: S.S.V.2 - Beve landers 2; 14.30 uur: Col. Boys 3 kenszand 5 - Bevelanders 4; 12.45 uur: Bevelanders 5 - Bors- sele 2; 12.45 uur: Zierikzee A2 - Bevelanders A1; 11.15 uur: Hansw. Boys B1 - Col. Boys B1; 10.00 uur: Bevelanders C1 - Dauwendaele C2; 10.00 uur: Bruse Boys E - Bevelanders E; 10.00 uur: D.F.S. F - Bevelan ders F1; 10.00 uur: Bevelanders F2 - Renesse F1 Programma 26 en 27 maart: Jeugd 26 maart: H. Boys B1 - Colpl. Boys B1 11.15 uur; H. Boys E.1 - RCS E2 10.00 uur; H. Boys F - Wolph. dijk F 10.00 uur. Senioren 27 maart: H. Boys 1 - Kwadendamme 1 14.30 uur; Zeeland Sport 7 - H. Boys 2 10.30 uur; Dreischor 2 - H. Boys 3 12.30 uur. Swentibold wist te winnen met 18.10 punten. Volharding werd tweede met 17.90 punten en is dan ook belust op revanche op 26 maart. Het belooft een interessante strijd te worden tussen de Duit se, Belgische en Nederlandse deelnemers met sprongen van het allerhoogste nivo. Wie dit spektakel wil meemaken moet- beslist op 26 maart naar Sport punt Zeeland, Zwembadweg 1-5 te Goes, komen! De wedstrijd begint om 13.15 uur en duurt tot ca. 18.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 5,00 per persoon. A.s. zondag 27 maart ontvangt Luctor thuis om 14.30 uur Sluis kil, één van de koplopers in deze klas. De supporters hopen alle maal dat de stijgende lijn van de laatste thuiswedstrijd wordt voortgezet. Sluiskil is een aan vallende ploeg en het zal hard nodig zijn dat we de mouwen opstropen en daar mag de steun van onze vele trouwe supporters niet bij ontbreken. We hopen allemaal op een goed resultaat. Het 2e elftal moet uit naar Koe wacht. Dit moet zeker ‘n revan- chewedstrijd worden voor de eni- ge nederlaag die zij leden. Ove rig programma: Jong Ambon 2 - Luctor '88 3; Goes 5 - Luctor '88 4; Noormannen 4 - Luctor '88 5. Nadere informatie en opgave nieuwe leden: tel. 01106-1566. v.v. Arendskerke Eén dezer dagen moch ten de spelers van het 1e zaalvoetbal team van S.S.V.'65 nieu we tenues in ontvangst nemen; oude was aan ging toe en de heer Spaans van het gelijk namige make laarskantoor toonde zich bereid om de zaalvoetbal Iers in het nieuw te steken. S.S.V. reeds EXPOSITIES Hele jaar: Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit: sie raden van U. S. Zölner-Krumme (info: 01192-1242). Maart: Lunchcafé: Diverse technieken van Francisca Bongaerts-Ver- donk (info: 01100-28795). maart: Delifrance, L. Kerkstraat 21Balletfoto's van Co Coppoolse uit Goes (info: 01100-14043). t/m 27 Maart: Galerie Bekenes: Aquarellen van Dineke Covens uit Waarde (info: 01192-2489). t/m 31 Maart: Oosterschelde-ziekenhuis: Fotonationaal 1993: Neder lands amateurfotografie (info: 01100-34566). t/m 2 April: Galerie "De Hoekweide": Schilderijen en werken op papier van Jolijn Boxhoorn (info: 01198-1152). t/m 2 April: Galerie Van den Berge: Schilderijen van Peter Breevoort en Robert Wevers (info: 01100-50499). t/m 9 April: Galerie "De Hoekweide": Schilderijen en tekeningen van Leo de Jong (info: 01198-1152). t/m 24 April: Galerie "Mi Parti": Kasten en keramische objecten van diverse vormgevers (info: 01100-31819). t/m 30 april: Lunchcafé "De Bult", Gasthuisstraat 22: Aquarellen van Toon Stobbelaer (info: 01100-14034). t/m 4 Juni: Museum voor Noord- en Zuid-Beveland: "Uit wat vergaat, ontstaat steeds iets nieuws", magisch realisme van Lodewijk Karei Bruckman (info: 01100-28883). Kortgene heeft een nieuwe vis club, welke is opgericht door De Kwallen. De eerste wedstrijd is geen daverend succes gewor den. Er werd weinig vis gevan gen. De opkomst der deelne mers was groot. Besloten werd om het volledige prijzenpakket ter waarde van circa 700 gulden te verloten. Alle jeugdleden ont vingen een mooie visprijs. De visclub telt intussen 70 leden en men hoopt op korte termijn de 100 vol te maken. De tweede clubwedstrijd is op zondag 27 maart. Er wordt dan gevist tus sen 14.30 en 17.00 uur. Aanmel den als lid kan op het adres Kaai- dijk 17C te Kortgene. - RCS B1 12.45 uur; Kloetinge’ B2 - Wissekerke B1 11.15 uur;. Vlissingen C1 - Kloetinge C1 11.15 uur. Kloetinge C2 vrij.- Kloetinge C3 - Zeeland Sport C1 Zondagmorgen 27 maart 1994 wordt'er in het Verenigingsge bouw De Griend te Hoedekens kerke een koffieconcert verzorgd door een tweetal muziekvereni gingen n.l. St. Caecilia uit 's-Hee renhoek o.l.v. K. Traas en Con Amore uit Hoedekenskerke o.l.v. J. Kruijs Voorberge. Beide muziekverenigingen verzorgen elk een kort optreden met popu- - laire goed in het gehoor liggende muziek. De aanvang van het pro gramma is om 11.00 uur. De toe gang is gratis. Yerseke 1 gaat op bezoek bij naaste buur en op dit moment koploper in de 3e klas: Kapelle 1 Een derby die in deze fase van de competitie niet te voorspellen is. Yerseke 2 ontvangt Kloetinge 2. De wedstrijdbal wordt geschonken door AZET-rekla- me/verpakkingen. Volledige programma: 14.30 uur: Kapelle 1 - Yerseke 1 14.30 uur: Yerseke 2 - Kloetinge 2; 14.30 uur: Kloetinge3-Yerse ke 3; 14.30 uur: Yerseke 4 - S.S.V. '65 4; 12.45 uur: Yerseke 6 - Kapelle 5; 14.30 uur: Walche ren A1 - Yerseke A1; 11.15 uur: Nieuwland B1 - Yerseke B1; 11.15 uur: Robur C1 - Yerseke C110.00 uur: Krabbendijke D1 - Yerseke D1; 10.00 uur: Rillandia D1 - Yerseke D2; 10.00 uur: Yer seke E1 - Kruiningen E1; 10.00 uur: Yerseke Fb - Rillandia Fa; |ands Kampioen dubbele mini. tramp én tumbling 1993; SV Vol harding Goes: Nederlands Kam pioen langemat groepsspringen 1994. De wedstrijd bestaat uit de vol gende sprongonderdelen: - tum bling; - dubbele minitrampoline; - minitrampoline individueel; minitrampoline groepsspringen; - minitrampoline/tafel groepssprin gen. Op het laatst gehouden Nederlands Kampioenschap groepsspringen (26 februari) behaalden bovenstaande vereni gingen uitzonderlijk hoge scores. Op de langemat werden de heren van Volharding eerste met 16.60 punten, een score die nog nooit eerder op dit onderdeel op een Nederlands Kampioenschap is behaald. Op de minitrampoline was er een spannende strijd tus sen de heren van Swentibold Sit- tard en Volharding Goes welke Zaterdag 26 maart houdt COC Midden-Zeeland zijn Lentefeest in het gebouw aan de Eigen- haardstraat 2 te Middelburg, aanvang 21.00 uur. Er zijn diver se optredens, waarbij live wordt gezongen. Toegang voor leden gratis, anderen vijf gulden entree. Aanstaande zondag staat voor Patrijzen de derde cruciale wed strijd op rij, tegen het Roosen- daalse Alliance op het program ma. Tegen deze mede-degrada- tiekandidaat wist Patrijzen de thuiswedstrijd met 2-1 te winnen en daarom hoeven we ook nu zeker niet pessimistisch te zijn. De laatste wedstrijden heeft Patrijzen ook aangetoond dat je met de nodige werklust ver kunt komen en van geen enkele ploeg in deze klasse hoeft te verliezen. Dan zal er ook zeker met de nodige concentratie gespeeld moeten worden, want juist ploe gen als Alliance hebben routine genoeg om ieder foutje af te straffen. Het is voor Patrijzen in ieder geval weer te hopen dat het vizier weer in de goede stand staat, want een goed resultaat is toch afhankelijk van het scoren. We reizen in ieder geval vol ver trouwen af naar Roosendaal en we hopen in ieder geval op een goed resultaat om zodoende de degradatiezone langzaam te ont lopen. Het volledige programma voor het aanstaande weekend: Zaterdag 26-3 14.30 Patrijzen dames - Nieuw land dames; 12.45 Goes BI - Patrijzen B1; 11.15 Patrijzen Dl - Kwadendamme Dl; 10.00 Patrij zen E1 - Zld. Sport E1; 10.00 d SVO P.A. - Patrijzen FB; 10.00 Set begin *1°^® Patrijzen Fa. in de zaa|voyet. balkompetitie in Goes, en is hier mede één van de oudste zaal- voetbalverenigingen. S.S.V. '65 uur. Er wordt op twee verschil lende banen gestreden. Van Beveland nemen deel de ploe gen van Nieuwdorp, Wemeldin ge, Ovezande, Kortgene, Hein kenszand, EPZ en Kruiningen. De wedstrijden hoge druk wor den georganiseerd door de brandweer in de gemeente Wis- Excursie Neeltje Jans Zaterdag 26 maart is er gelegen heid om met 2 K.N.N.V.-deskun- digen een excursie te maken op Tot en met 29 april is in de gale- Neeltje Jans. Petra Sloof en rie Kuiperspoort 22 te Middel- Joop Westerweel willen met u burg werk te zien van Kees Wij- graag even stilstaan bij de veran ker. De tentoonstelling heeft als deringen die doorgaan in dit titel "Op Weg". De organisatie is in handen van de stichting Beel dende Kunst Middelburg. Ope ningstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 13.00-17.00 uur. 11.15 uur; SSV C1 - Rillandia C1 11.15 uur; SSV D1 - Luctor D1 10.00 uur; Serooskerke D2 - SSV D2 10.00 uur; Kapelle E2 - SSV E1 10.00 uur; SSV F - Krab bendijke F 10.00 uur. Aanmel dingen SSV '65 bij B. Bouwense, Kastanjestraat 14, tel. 01100- 20198 of in het clubgebouw van SSV '65 zaterdagmorgen om 9 Apollo F. Zaalvoetbal 28 maart: uur geopend aan de Stavendijk, a ni -i nn q-i ioö Kloetinge I gaat op bezoek bij B.L.C. in 's-Hertogenbosch. Een niet te onderschatten tegenstan der, die de meeste punten in thuiswedstrijden pakt. Kloetinge is dan ook gewaarschuwd. Voor de thuisblijvers is er om 14.30 uur de Zeeuwse derby in het damesvoetbal Kloetinge dames - Vlissingen dames. Als de voorte kenen niet bedriegen kan het publiek op een spannende wed strijd rekenen. Voor de dames van Kloetinge de mogelijkheid om in de stand stuivertje te wis selen met de dames van Vlissin gen. Het volledige programma ziet er als volgt uit: B.L.C. 1 - Kloetinge 1 14.30 uur; W.H.S. 2-7 Kloetinge 23 14.30 uur; Kloetin-| ge 3 - Yerseke 3 14.30 uur; Kloe tinge 4 - Wissekerke 2 12.45 uur; Kloetinge 5 - Waarde 2 16.15 uur?; Kloetinge 6 - Kruiningen 5 12.45 uur; Kloetinge 7 is vrij.’ Kloetinge dames 1 - Vlissingen' dames 14.30 uur; Kloetinge Dames 2 - S.K.N.W.K. dames' e V Pnhiir 11.15 uur; Kloetinge A1 - Bres-' O.V. nUUUf kensAI 14.30 uur; Kloetinge B1 Komende zondag is Biervliet 1 hier te gast en ook dat is een wedstrijd waaruit puntenwinst 14.30 uur; ZSC B1 - SSV B1 drie. Robur 2 - Óuwerkerk 2 om 12.30 uur en Zeelandia 5 - Robur 10.00 uur; Wemeldinge meisjes-’ n n-i Klogtinge D1 10.00 uur; Mevo; D1 - Kloetinge D2 10.00 uur;» Kloetinge E1 - Kapelle E1 10.00’ uur; Wemeldinge E1 - Kloetinge E2 10.00 uur; Dauwendaele E4 -* Kloetinge E3 10.00 uur; Kloetin-’ ge E4 - Krabbendijke E1 11.15» uur; Goes F - Kloetinge FA 10.00 uur; Kloetinge FB - Nieuwdorp F 11.15 uur; Kloetinge FC Patrij-j zen F 10.00 uur. NVVH Goes en omstreken houdt op maandagavond 28 maart om 19.00 uur een bijeenkomst in de Oosterkerk (ingang Van Melle- straat) Mw. en Dhr. Van de Schraaf tonen oude klederdrach ten en vertellen het een en ander hierover. Na de pauze kunt u oude spulletjes laten taxeren op dagochtenden wordt de manier van "Kunst en Kitsch" op de TV. Op zaterdag 26 maart organi seert turnvereniging sv Volhar ding voor de eerste maal het Internationaal Invitatie Spring- toernooi in Sportpunt Zeeland te Goes. Er is een sterk deelne mersveld uit Duitsland, België en Nederland. Uit Duitsland komt de 'Polizei Sportverein '90' met Uwe Marquandt, tweede op de dub bele minitramp tijdens de Euro pese Kampioenschappen !n 1993. Uit België komen enkele spring(st)ers die deelnemen aan Europese Kampioenschappen, waaronder Sigy van Renterghem de Jeugd Europees Kampioene 1993 op het onderdeel tumbling. Uit Nederland wordt men door verenigingen die Nederlands Kampioen zijn op de diverse onderdelen van het springen, zoals: RK Dos Kam pen Allround Nederlands Kam pioen groepsspringen 1993; Swentibold Sittard: Nederlands Kampioen minitramp groeps springen 1994; Prins Hendrik Landgraaf: Nederlands Kam pioen minitramp/tafel én mini- tramp/paard groepsspringen 1994; Orion Apeldoorn; Neder- Binnenkort worden in het natuur gebied De Keihoogte onder Wis- senkerke op Noord-Beveland Filmmiddag Lava rondleidingen gehouden onder De leiding van gidsen van de Stich- organiseert zondag" 27 maart een filmmiddag in het Alhambra- Dit natuurgebied ligt ter hoogte theater te Vlissingen. Vertoond Z. wordt de film "Salmonberries" van Percy Adlon. Aanvang 15.00 uur, entree tien gulden. Toegang alleen voor vrouwen en reserve ren bij de kassa van de bios- is gewenst; mogelijkheid om speelt in Alaska en gaat over de kaartjes bij de gidsen ter plaatse Eskimo-vondelinge Kotzebue en te kopen. Duur, van de wande- de Oostduitse onderzoekster ling: 1 a 1,5 uur. Prijs: 3,- voor volwassenen en 2,- voor kinde ren tot 10 jaar en 65+. Data: 2e Paasdag, maandag 4 april om 14.00 uur; zaterdag 16 april; dinsdagmiddag 10 mei om 14.00 uur; zaterdag 21 mei om 10.00 uur (Pinsterweekend). Sportvereniging Aagtekerke houdt zaterdag 26 maart voor de 17e maal de SVA-mars. De rou tes gaan richting Domburg en er kan worden gelopen over de afstanden 10- 15 of 25 km. Start 25 km. tussen 12.00 en 13.00 uur, 15 km. om 13.00-14.00 uur en 5 en 10 km. tussen 14.00 en 15.00 uur bij het Verenigingsge bouw te Aagtekerke. Inl. 01188- 2978. Zaterdag een thuiswedstrijd tegen Nieuwdorp. Voor Kruinin gen is het duidelijk: als de ploeg van Adriaan Nieuwenhuijze kam- - pioen wil worden, moet er yan Beverdam> C. gewonnen worden. Kruiningen Vos'A- Beverdam. trekt dit seizoen veel toeschou- wers, die meestal ruimschoots aan hun trekken komen. Een bezoek aan sportpark "de Kruse mat" is zeker de moeite waard. Programma: 14.30 uur: Kruinin gen 1 - Nieuwdorp 1; 14.30 uur: Krabbendijke 2 - Kruiningen 2; 12.45 uur: Wolfaartsdijk 2 - Kruiningen 3; 14.30 uur: Kruinin gen 4 - Krabbendijke 4; 12.45 uur: Kloetinge 6 - Kruiningen 5; 12.45 uur: Kruiningen 6 - Wol faartsdijk 4; 11.15 uur: Kruinin gen B1 - Wolfaartsdijk B1; 10.00 uur: Wemeldinge C1 - Kruinin gen C1; 10.00 uur: Kruiningen D1 - Kapelle D2; 10.00 uur: Yer seke E1 - Kruiningen E1; 10.00 uur: Kruiningen E2 - Dauwenda ele E5; 10.00 uur: Kruiningen F - Waarde F. De brandweer op de Bevelanden törisch- houdt zaterdag 26 maart provin- en vjncit plaats in Free Ballet- ciale wedstrijden in de klasse studio, Oude Vismarkt 1Goes. TAS HD te Kamperland. De mor- Qp dinsdag 29 maart kunnen genploegen beginnen om 09.15 vrouwen vrijblijvend met informa- uur, de middagteams om 13-J 5 tie krijgen over lichaamswerk en al enkele oefeningen aan den lij ve ervaren. Deze ochtend begint om 9.30 uur en de toegang is 5,-. Op 12 april start deze lijf groep, die bgint om 9.30 uur en duurt tot 12.00 uur. Inl. 01100- 11377. bedankte de heer Spaans met een boeket bloemen voor deze sportieve investering. Op de foto: bovenste rij v.l.n.r. voorzitter M. Rinkhoud, J. Baart, G. Hoogerduin, K. Lukasse, dhr. Spaans, W. Schmid. Onderste rij: v.l.n.r. R.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 22