WAT EEÏÏ STREEK WAT EEN STREEK Leoni werd Kinderbrillen- TMC opent te Kruiningen een nieuwe showroom WAT EEN STREEK De Draperije Kapelle bracht geslaagde mode-presentatie Tweewielerzaak in Goes met optimale presentatie Bi/ aankoop van complete bril, een zonnebril of sport- bril op uw sterkte gratis MEDISCHE DIENST jHtci Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Zeeuwse Dag Ter Valcke Ecco-promotieteam bij Rial Schoenmode Goes Jeremiasse zoekt het hoger op: Modeshow in de "Stenge" DE BEVELANDER voor 26 en 27 maart 1994 VERLOSKUNDIGEN HUISARTSEN: KRUISWERK TANDARTSEN: APOTHEEK: VREDESBURO Woensdag 23 maart 1994 PCOB N.-Beveland Zelfbezinning J DIERENARTSEN: de de te Reimerswaal bij het realiseren van de nieuwe showroom, terwijl ook overige relaties een bijdrage leverden om er een aantrekkelij ke "woonwereld" van te maken. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. M. van Veen, tel. 01100-21670 (verloskundige). Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. J.H. Stam, Frans den Hollanderlaan 16, Goes, tel: 06-52771398 dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal nummer 01140-15420, de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. MAATSCHAPPELIJK WERK: MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. PATIËNTENPLATFORM De Prot. Chr. Ouderenbond Noord-Beveland houdt donder dagmiddag 24 maart een bijeen komst in het "De Casem- broothuis" te Kamperland. De heer P. v.d. Steenoven uit Kort- gene geeft een lezing over "Toe komstverwachtingen". Aanvang 14.30 uur. Het Centrum voor Zelfbezinning houdt vrijdag 25 maart een lezing in zaal 1 en 2 van de Zeeuwse Bibliotheek te Middel burg. Mario Jonker spreekt over "En hoe zit het dan met haat?". Aanvang 20.00 uur. Entree 7,50 of 5,-. Inl. 01180-15294. Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. M.J. Kooiman, Van Hoogendorplaan 6, Goes. Tel. 01100-14450. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. J.A. v.d. Werff, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-27451. Gem. spoednr.: 01100-50288. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Harten-Heilig, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. Harten-Heilig, Clara's Pad 12, Heinkenszand. Tel. 01106-1234. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo 1 mnnoliiL- wAAr 1 O OH u ir rlr A I dn In Verpleeghuis Ter Valcke is het al jarenlang een goede traditie om één maal per jaar een Zeeuwse Dag te organiseren. Zaterdag 26 maart aanstaande is het weer zover. De hele dag staat de grote ontspanningsruim- te bol van allerlei eet-drink-kijk en doe-activiteiten. In de och tenduren is het programma spe ciaal voor de bewoners. De folk loristische volksdansvereniging "Medioburgum" uit Middelburg zal de ochtend vullen met een optreden, 's Middags gaat vanaf 13.00 uur de zaal weer open en is iedereen van harte welkom. Er Bovendien krijgt iedere deelne mer een kortingsbon ter waarde van 50,- voor hardcoating en ontspiegeling van de glazen. Hiermee zijn de glazen beschermd tegen krassen en HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251. CROHN VERENIGING NEDER LAND AFDELING ZEELAND Voor mensen met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Kontaktadres- sen: M. Pop-Minderhoud, tel. 01100- 11036. M.v.d. Voorde-ter Bruggen, tel. 01100-13877. 4»' Jt, Met ingang van vrijdag 1 april a.s. is Zeeland "een woonwe reld" rijker. TMC Kruiningen opent die dag officieel zijn com pleet nieuwe showroom aan de Zandweg 1b in Kruiningen. TMC heeft te Kruiningen de afgelopen vijf jaren een gestage groei gekend. Vijf jaar geleden opende het bedrijf er aan de Zandweg een nieuw pand. Het bood een zee aan ruimte en bracht een scala aan produkten op gebied van complete woninginrichting: naast tapijt, gordijnen en binnen- zonwering. Ook het meubelas- sortiment werd sterk uitgebreid met programma's in iedere stijl en naar elk budget. De klantge richte inkoop en levering van TMC Kruiningen vormde de basis voor een gestage groei in de afgelopen jaren. Het assorti ment breidde zich sterk uit en de showroom bleek al snel te klein te zijn. Zeker toen TMC in 1993 lid werd van de Citymeubel- groep. Deze groep van toonaan gevende Nederlandse woningin richters, heeft als doel een aan trekkelijk meubelaanbod te leve ren tegen zeer concurrerende voorwaarden. Een gezamenlijke inkoop en promotie (lees huis- attentie ontvangt de winnaar of winnares een leuk T-shirt cadeau met de tekst "Ik ben Kin- derbrillenkampioen". Alle kwar- taalkampioenen dingen vervol gens mee naar de eindoverwin ning, waarbij door een deskundi ge jury de "Kinderbrillenkam- pioen van Nederland" wordt ver kozen. WIJKVERPLEGING Kruisvereniging Rondom de Ooster- schelde is 24 uur per dag bereikbaar: tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen: - Overdag op werkdagen in de wijk- gebouwen tussen 13.00-13.30 u. - 's Avonds (alleen uitleen verpleeg- artikelen) in Zierikzee, Tholen, Kruiningen en Heinkenszand van 18.30 - 19.00 uur en in Goes (Beu- kenstraat) van 18.30 - 19.30 uur. PROV. VER. HET ZEEUWSE KRUIS Magnolia 55, Goes, 01100-49200. Kantoor geopend van 8.00-16.45 uur. Informatie over kanker en incon tinentie, chronische zieken en reakti- vering. Diabetes thuiszorg. C.A.R.A. Gezondheidsvoorlichting en opvoe ding. Meer bewegen voor Ouderen. Inentingen. Infodiëtisten 01100- 49218 di. van 10.00-11.00 uur. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal inschrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. STICHTING AANVULLENDE THUISZORG ZEELAND Magnolia 60, Goes. Tel. coördinator is 01100-49204 (dag en nacht). is van alles te doen en te bekij ken zoals: Het Babbelaars demonstratieteam, een houtsnij- mogehjk vóór 10.00 uur. dr A.J. de werker, een pottenbakker, ver- ^IJS’ ?^Ur9 1' Yerseke' Te' koop van mosselen en haring, oliebollenverkoop, enveloppen trekken, kaas maken, rad van avontuur, loterij etc De Voorstad, v. Dusseldorpstr. 1, Goes. Tel. 01100-27104. Openingstijden voor dringende gevallen: op zaterdag van 08.30- 17.30 uur; op zondag van 10.00- 11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. aan-huis folders) zijn het gevolg. Voor TMC betekende dit een behoorlijke uitbreiding van het meubelassortiment. Er was dus dringend behoefte aan meer ruimte en een overzichtelijker presentatie. Dit alles is er geko- men. Een kompleet nieuwe, I twee keer zo grote, showroom, onderverdeeld in meerdere meu bel- en tapijtpleinen, een aan zienlijk vergroot assortiment een perfekte routing en presentatie, een kinderspeelhoek, een koffie- corner... kortom, een (woon)wereld van verschil. Rondom de paasdagen wordt de nieuwe, dubbel zo grote, showroom geopend voor het publiek. Uiteraard gaat dit gepaard met alles wat bij een feestelijke opening hoort. Hapjes en een drankje, een praktische attentie voor iedere bezoeker, leuke kadootjes voor de kinderen en niet te vergeten de klinkende openingsaanbiedingen. Daar naast krijgt iedere koper tijdens de openhuisdagen een korting van 2,5%, 5%, 7,5% of zelfs van 50%. Iedereen die de paginagro te openingsadvertentie, welke binnenkort in dit blad verschijnt, tijdens de openhuisdagen inle vert, dingt mee naar één van deze waardevolle prijzen. De nieuwe showroom van TMC Kruiningen is vrijdag 1zaterdag 2 en maandag 4 april geopend en bezoekers kunnen dan ken nismaken met deze "woonwereld van verschil". De familie Witte treedt op als gastgever. Overi gens wil men bij TMC Kruiningen ook nog wel even kwijt, dat men blij is met de medewerking die werd ontvangen van de gemeen- voor klanten zeer aantrekkelijk moet zijn. Het winkelend publiek, reeds Ecco's dragend of wellicht toe komstig Ecco minnend, heeft zaterdag 26 maart a.s. in ieder geval de mogelijkheid deskundi ge informatie in te winnen bij de stand van Rial schoenmode. Eventuele kopers kunnen op die dag tevens op een attentie reke nen. Rial-schoenmode, Lange Vorst straat 83-85 in Goes, heeft zater dag 26 maart a.s. weer een pri meur. Het voor de meeste men sen wel bekende merk Ecco (uit Denemarken) stuurt een speci aal team naar zijn dealer in Goes. Indertijd, zo'n 15 jaar geleden, is Rial Ecco's gaan verkopen. "Het Deense Loopwonder" van toen, een schoen ook bekend onder de naam Ecco-Joke, heeft de weg geëffend voor ongekend veel nazaten. De collectie is er een die zijn gelijke niet kent: van geklede tot sportieve schoenen, voor dames en heren, voor jong en oud en altijd met de grote voordelen die die ene schoen van toen al had: licht in gewicht, soepel, comfortabel, sterk, modisch en altijd vervaardigd van de beste leersoorten. in huis Er veel belangstelling voor de twee modepresenta- ties. De ene werd 's middags gehouden, andere in avonduren. De modeshows van De Drape- rije zijn steeds een succes. En ook deze keer was de fam. Dunselman erin geslaagd een goed beeld te creëren van wat men komende lente en zomer op modegebied te bieden heeft. De Draperije is in Kapelle en hele regio al vele jaren een begrip. De modezaak vierde onlangs het 20-jarig bestaan. Men vindt er zowel dames-, heren- als kinder- mode. Aan de presentaties in eigen huis werd meegewerkt door Schoonheids- en kapsalon Willeke, door Bloemenhuis van Voor grote en kleine huisdieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. A. Mossel man, Hogenakker 8, Kruiningen. Tel. 01130-81233. Elke zaterdag spreekuur van 8.00- 9.00 in Kruiningen. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door Ecco uit Denemarken is uitge groeid tot misschien wel het meest vooruitstrevende schoe- nenmerk in haar categorie. Know-how, techniek, mode, lief de voor de schoen en bovenal de verantwoordelijkheid jegens onze voeten maken uiteindelijk een combinatie die uniek is. De filosofie van RIAL over de pro dukten, de liefde voor de schoen de service, de begeleiding van de klant en uiteindelijk - het lek ker lopen - voor iedereen, com pleteert een samenwerking die Natuurlijk is er ook dit keer een grandioze rommelmarkt. De opbrengst gaat zoals gewoonlijk naar de Stichting Vrienden Van Ter Valcke. De organisatie hoopt dat ook u een kijkje komt nemen in Verpleeghuis Ter Valcke op 26 maart vanaf 13.00 uur. worden hinderlijke reflecties voorkomen. De normale waarde is 100,-; een deelnemer betaalt hiervoor slechts 50,-. Als de bril wordt opgehaald, wordt een foto van de deelnemer gemaakt waarmee hij of zij meedoet aan de verkiezing. Aan het eind van ieder kwartaal wordt het kind met de leukste bril gekozen. Als Liere en door vier mannequins, drie dressmen en drie kinderen die de lentecollectie voor de jeugd toonden. Tom Dunselman van De Draperije lichtte de col lectie toe. Hij vertelt: "Dessin en sprekende kleuren, waarvan de zogeheten bos-of ecologische een wezenlijk onderdeel vormen, zijn nimmer zo belangrijk geweest als dit voorjaar. Een frisse kijk op blouses en blou sons. De pantalon en rok in aller lei denkbare vormen. Bijzonder fraaie pullovers en luxe t-shirts luiden het nieuwe seizoen in. In onze kollektie treft U veel kombi- natie-mogelijkheden aan. Een verjonging in de japonnen en sets kollektie die er zijn mag". Donderdag 24 maart aanstaan de wordt door Mannequinbureau Souplesse uit Middelburg, in samenwerking met Heinkens- zandse en 's-Heerenhoekse ondernemers een modeshow georganiseerd. Een vijftiental mannequins en dressmen showen de nieuwe collectie van de deelnemers. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Opus Sound uit Goes. De deel nemende ondernemers zijn: Juwelier Clarijs, Wenna Schoen- modc, Beveland Optiek, Rijk Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J.W. Kuyl, Vinkenissestraat 2, Rilland- Bath. Tel. 01135-1343. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J.A. de Jong, Biezelingsestraat 57, Kapelle, tel. 01102-41290. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, ‘s-Gravenpolder, Ovezande en ‘s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door:» dr. W.J. Kronenberg, Molenstraat 15, Hoedekenskerke, tel. 01103-1747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. B.J.H. Hasken, Veerweg 41, Kamperland. Tel. 01107-1338. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Uvl Cl I Ld^JIJ ip/ldl ICI I, CCI I ddl zienlijk vergroot assortiment, een (<30^10611 D© MliyRCK OptlCIGH De 10-jarige Leoni Priem uit Goes is winterbrillenkampioen geworden. Ze werd uitgekozen als degene die het meest fotoge niek was. De wedstrijd is lande lijk georganiseerd door de Ver eniging van kwaliteitsopticiens "Oogmerk". Bij De Muynck Opti ciens wordt ieder kwartaal een kampioen gekozen en Leoni was de derde op rij. Tussen 21 maart en 21 juni loopt weer wederom een kampioensactie. De winna res kreeg een GMC-waardebon overhandigd, een T-shirt en haar foto wordt gebruikt voor publica tie. De verkiezing staat open voor alle jongens en meisjes van 6-12 jaar die een complete nieu we bril kopen, leder kind dat deelneemt aan deze verkiezing krijgt, nadat het montuur is uitge zócht, een direct-klaar foto mee om alvast aan vriendjes en vriendinnetjes te kunnen laten zien hoe de nieuwe bril staat. Jeremiasse Tweewielers te Goes heeft zijn zaak aan de Ganzepoort- straat 28 (nabij de Stenen Brug) aanzien lijk uitgebreid. Jeremiasse heeft het letter lijk hogerop gezocht. Op de eerste ver dieping is een riante show room geko men, waardoor een betere presentatie van de enorme collectie fiet sen van de speciaalzaak is verkregen. Tevens kon door de uitbreiding ook de afde ling bromfietsen (brom- en snor- scooters) overzichtelijker worden opgezet. De uitbreiding van de tweewielerzaak in Goes valt samen met het 65-jarig bestaan van Jeremiasse. Zoals bekend, heeft de speciaalzaak enige tijd geleden een reorganisatie ondergaan. Enkele andere Goe- se zaken besloten hun afdeling fietsen over te bevelen naar Jeremiasse en het gevolg is een sterke uitbreiding van het assor timent. Alle grote fietsmerken heeft Jeremiasse dan nu ook in huis. "Probleem was echter om die kwaliteitsfietsen ook allemaal goed te kunnen laten zien. Van daar dat we tot deze uitbreiding besloten", aldus de heer Jere miasse sr. De verbouwing is afgelopen najaar gestart en Showroom werd sterk uitgebreid kwam goed een maand geleden gereed. De eerste verdieping biedt, naast de afdeling fitness, nu ook een riante rijwielafdeling, waar men onder meer de ATB- fietsen, hybriden en racefietsen aantreft. Daarnaast heeft Jere miasse als vanouds een mooie collectie toerfietsen, waar ook ouderen veel plezier aan kunnen beleven. De heer Jeremiasse daarover: "De mensen zijn de laatste jaren steeds meer de ple zierige kanten van het fietsen gaan ontdekken. Bovendien zijn de fietsen kwalitatief sterk verbe terd. Zo kunnen de goede fabri kanten, net als bij auto's, nu een lakgarantie van' vijf jaar bieden. Fietsen zijn ook veel kleuriger geworden. Vroeger was je aan gewezen op enkele kleuren. Je hebt nu bijvoorbeeld zelfs een Frans Molenaarfiets". Dankzij de grote uitbreiding, waardoor de presentatieruimte is vergroot van 300 naar 500 vierkante meter, heeft Jeremiasse een aanzienlijk betere presentatie van al dat mooie bereikt. De tweewieler zaak heeft zo'n 1000 fietsen in voorraad. Overigens is de cliën tenkring niet beperkt tot Goes en omstreken. Jeremiasse treedt namelijk ook op als grossier naar een aantal kleinere fietszaken in Zuidwestelijk Nederland. Bijzon dere aandacht heeft men in het verleden altijd besteed aan vak kennis en de werkplaats. "Dat is zo gebleven. Want 't is in deze tijd belangrijk dat je deskundig bent. Dat geldt ook voor fietsen en bromfietsen, waar technische vernieuwingen gewoon door gaan", aldus Jeremiasse. De Draperije uit Kapelle heeft eind vorige week weer twee modeshows eigen gegeven, was Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Gehandicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44,4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, ‘s morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, dond. 14.00-15.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00-15.00 uur, 01102-42925. Heinkenszand: wijk gebouw, v.dag 09.00-09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551 OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen Leger des Heils 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- ZONDAG: 27 maart: 12350. Heiligingssamenkomst om 10.00 uur, NEDERLANDSE VERENIGING o.l.v. de korpsofficieren. Verlossings- TOT INTEGRATIE VAN DE samenkomst om 18.30 uur o.l.v. de HOMOSEKSUALITEIT (COC) korpsofficieren, (bij goed weer straat- OCG OUDERS VAN zang in Goes-Noord) HOMOSEXUELE KINDEREN TELEFOONCIRKELS Kontaktgroep, tel. 01192-2390. GOES EN NOORD-BEVELAND JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST Voor inlichtingen over de wet gewe- (GGD-ZEELAND) tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE ‘’BEVELANDEN" Albert Joachimkade 36, Goes. Ope- Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. Vragen over jeugd- en schoolge- en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob- zondheidszorg voor kinderen tussen by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid- REUMAPATIËNTENVERENIGING dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk- ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; nummer 01140-15420, Belangenbehartiging patiënten con- 01140-20069; b.g.g. 01106-3309. Dit sumenten in de gezondheidszorg, nummer kunt u bellen voor (maat schappelijke) hulp, klachten en infor matie over de gezondheidszorg. BUR. SOCIALE RAADSLIEDEN INFORMATIE EN ADVIES: Zonnebloemstraat 53, Goes, tel. 01100-16511. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van ‘s morgens 9.00-12.00 uur. ‘s Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01100-21724 VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum SPEEL-O-THEEK ‘DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN" Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01100-31555 Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. I nfectieziektenbestrijding Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Melding en adviezen geslachtsziek- Duin, tel. 01100-28072. ten, tel. 01180-34085. STICHTING VROUWEN Tuberculosebestrijding BELLEN VROUWEN Afspraak maken via tel. 01184- Wij zijn open maandag van 13.30- 18395. Spreekuur rijdende bus: 16.30 uur,dinsdag 9.00-12.00 en Goes:”Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Herenmode, Lady Service, Kap salon Bas de Jonge, Schoon heidssalon Wisse, Lady M. Mode Bloemisterij Wisse, Nail Care, Echte Bakker Jan Rijk, allen uit Heinkenszand en Jack's Corner uit 's-Heerenhoek. De zaal is open om 19.30 uur en de aan vang van de show is om 20.00 uur. Kaarten a 15,-, incl een kopje koffie en een petit fours, zijn te verkrijgen bij de deelne mende modezaken en indien voorradig aan de zaal. M ”“**b i 4

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 17