Laura Korving spaart en restaureert 'klassiekebarbie-poppen Filmopnames bij Natasja thuis GRATIS keuken apparatuur Hans Verkerk viert feest want woensdagmorgen 23 maart opent hij zijn 33e en mooiste keukenshowroom in GOES En dit is niet zomaar een keuken showroom, in deze allernieuw ste vestiging heeft u een zeer ruime keuze uit diverse keu kens. Deze feestelijke gebeur tenis laat Hans Verkerk natuur lijk niet zomaar voorbij gaan, wij vieren dit met een specta culaire actie: Bij aankoop van een complete keuken krijgt u de apparatuurset gratis of de helft van de geldwaarde als extra korting! Dit betekent een gratis oven, kookplaat, afzuig kap, koelkast en vaatwasser. Dus deze week kopen bete kent geld verdienen! Tentoonstelling project van Bisschop Ernstschool NIEUW! I weekblad voor zuid- en noord be vela nd II I MAC EuromTuin HANSiïfERRERKi GRAND THEATER GOES 01100-15165 FILMPROGRAMMA VANAF 24 T/M 30 MAART ALADDIN Zaterdag, zondag, woensdag Woensdag 23 maart 1994 46e jaargang no. 12 J Mrs. Doubtfire gardeur OPMERKELIJK IN MODE Mus t^eo lucaó vri jdag 25 maart tonen we u de nieuwe voorjaars mode in 2 modeshows u bent van harte welkom ONZE MERKEN Perfekte pasvorm in pantalons f half 11 half 3 Deining ■SM lange vorststraat goes Origineel DE HILLHOUr TUINPLEZIER- KOERIER 1994 IS UIT. Accessoires (K) MARTINSHOF v J Trouwringen een surprise-diner Linda de Mol 'Geboorte' L'ie (Van een onzer redacteuren) V Een klein deel van Laura's collectie barbie-poppen. Laura Korving met in haar handen haar favoriete 'barbie'. EERS met voordeelbonnen van: De Parel in Domburg Delta Expo Vrijdag Zaterdag Zondag .21.30 u. .21.30 u. .21.30 u. Donderdag20.00 u. Vrijdag19.00 u. Zaterdag19.00 u. Zondag19.00 u. Maandag, dinsdag .20.00 u. Woensdag20.00 u. GOES In dit huis-aan- huisblad zit in gestoken de: ATTRAKTIEKRANT ZEELAND uitgave R.A.Z. Middelburg =3- Ro Wn s. 14.00 uur Niet in de brievenbus gehad? Bij ons in de zaak ligt er één voor u klaar. Maar liefst 92 pagina’s tuinplezier, helemaal gratis! Komt u 'm snel halen. KtÊ ft/- -I VOOR 2 KAOO A X LET OP. De poppen aan 't dansen r i’ 9 MODESHOW r CHARLIE KIEFER SHFEN SUTHFREANL HÉT TUINCENTRUM VOOR GROENlIEFHEBBERS Ze Zot JeVadek Ki nnen ZunII 1.SS* Het jaar 1994 is voor het merk Barbie' een bijzonder jaar, en dus ook voor de liefhebbers en de verzamelaars van barbie poppen. In het jaar 1959 kwam de allereerste barbie-pop in Amerika op de markt. Precies vijf jaar later stond Barbie voor het eerst in de Nederlandse winkels. Er zijn dit jaar dus twee jubilea te vieren: het 35-jarig bestaan inter nationaal en het 30-jarig bestaan in Nederland. Diverse kranten en damesbladen hebben er al arti kelen over gepubliceerd. oren laten bewegen, hoe kun je spierkracht meten, om maar een paar onderdeeltjes te noemen. De bedoeling van dit project om de kinderen interesse te laten krijgen en inzicht in hun eigen functioneren en een beetje waar dering voor alles wat ze zomaar kunnen is zeker gerealiseerd. Het enthousiasme bij de kinde ren was erg groot. aan- en uitkleedde met papieren kleertjes. Haar moeder Ruth kwam op het idee, om die pop levensecht (dus driedimensio naal) te maken. Samen met haar man Elliot Handler en diens zakenpartner Harold Mattson werd een levens echte meisjespop ontworpen (naar het voorbeeld van Lilli, een cartoonmeisje uit de Duitse Bild- Zeitung). De pop werd genoemd naar Barbara: Barbie. De aan- en uitkleedbare pop ver oorzaakte overigens direct veel deining: het was de allereerste pop ter wereld die borsten had. Op de allereerste speelgoed beurzen in en na 1959 werd 'Bar bie' dan ook niet ingekocht Niemand denkt bij het woord 'barbie-pop' nog aan Barbara Handler. Dat is misschien maar goed ook, want Barbara Handler heeft er jarenlang niet voor dur ven uitkomen, dat de barbie-pop naar héér was vernoemd. Ze vond de pop te truttig.... BEVELAND, GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2B, 01100-15395 door onnatuurlijk overkomende vrouw'. Veel mannen vinden bij voorbeeld Linda de Mol een ech te barbie-pop. schoentjes, cameraatje, pannen setje, doosjes, oorbelletjes, etc. OLIVER PLATT I 950.000 kocht. W JUWELIER Gasthuisstraat 7 - Goes, 01100-51915 RINGBAAN WEST 2B - 01100-16451 i X- co UJ o o "Wij hebben nu ruim 50 pop pen gerestaureerd en opnieuw aangekleed, maar in de perio de 1960-1970 zijn er in totaal CC UJ o cc o J cc o - H v X 1 Maar ja, kleine meisjes worden groot en de barbie-poppen ver dwenen uit Laura's leven. Totdat ze zo'n zes jaar geleden op een rommelmarkt in Schore een afgeleefd barbie-popje zag. Ze kocht het, ook al begreep ze zelf niet waarom. Het 'speeltje' deed CHRIS ID O'DONNELL Tegenwoordig is in ons Neder landse spraakgebruik het woord 'barbie-pop' soms ook een scheldwoord. In de Dikke van Dale komt het woord niet voor, maar Koenen's Woordenboek geeft als omschrijving: 'onberis pelijk netjes uitziende en daar- WAARDE GAWEGE ---- Vraag niet hoe en wanneer het precies begonnen is. Mensen met een bijzondere hobby weten dat immers zelden. Het is er ineens, onverklaar baar. Of het groeit langzaam. In het geval van Laura Korving (39) is het een mengvorm. De basis ligt in haar jeugd. Zes jaar geleden deed ze een aankoop. En twee jaar geleden kwam 'het' plotseling tot ontbranding. wat je allemaal van je lichaam kunt leren. Zo kwamen er vragen aan de orde als: hoe vaak knip per je met je ogen in een minuut, hoe reageert je oog bij fel licht, waar komt traan vandaan als je moet huilen en waarom dragen sommige mensen een bril, waar kun je allemaal je hart voelen kloppen, kun je evengoed proe ven met je neus dicht en kun jij je haar denken aan haar jeugd, maar verder.... Het popje zag er niet uit. Vuil, verteerd, kaalge knipt. Het bleef dan ook jaren lang onaangeroerd in huis lig gen. Maar ruim twee jaar geleden kreeg Laura een vriendin, die barbie-poppen verzamelt en die uitlegde hoeveel plezier je daar aan kunt beleven. Vanaf dat moment was Laura verkocht. Compléét verkocht. En niet zij alléén, nee, haar man Ernst (40) evenzeer. Samen zijn ze sinds dien bijna dagelijks op jacht naar poppen, kleertjes, accessoires, schriftelijke gegevens. Ze lopen rommelmarkten af, ze Ze heeft een bijzondere hobby: het sparen en restaureren van barbie-poppen. Ze heeft inmid dels een werkelijk schitterende collectie opgebouwd. De fabri kant van toen zou er jaloers op zijn. De creaties uit haar collectie zijn origineel, maar Laura heeft ze nauwkeurig moeten schoonma ken en herstellen. Want het is tegenwoordig een zeldzaam heid, dat je een gave pop met originele kleding vindt. Daarom combineert ze kleding en pop- oen zélf. En kundig. Ze 'bouwt' de Barbie-creatie na met een orecisie, waar een horlogemaker niet aan kan tippen. Het restaureren van poppen en kleding en het opnieuw aankle den van de barbie-poppen gaat Laura ontzaglijk goed af. Voor een pop met afgeknipte haren zoekt ze nieuw haar en ze implanteert dat met grote zorg en met veel origineel technisch ver nuft. Drie avonden werken: dan heeft een pop een nieuwe haar dos. De kleertjes van barbie-poppen zijn altijd als origineel te herken nen door de labeltjes, die erin verwerkt zijn. Ze maakte intus sen zo'n 50 poppen compleet na, aan de hand van originele boe ken uit de jaren vijftig. Sommige zien er (uiteraard) truttig uit. Maar sommige stralen een superglamour uit. Juweeltjes! Laura is nu met poppen bezig, zoals ruim 35 jaar geleden ook de 18-jarige Barbara Handler dat deed. De jeugdige Amerikaanse had een kartonnen pop (tweedi mensionaal), die ze urenlang berco TIM REBECCA CURRY 41 DEMORNAY zetten advertentietjes, ze bezoe ken verzamelaarsbeurzen, ze stropen snuisterijwinkeltjes af en ze zijn lid geworden van de Nederlandse Club van Verzame laars. Want er zijn veel mensen in ons land die 'barbies' verza melen. Maar op Noord- en Zuid- Beveland kennen ze niemand, die dezelfde hobby heeft. Zater dag a.s. is er in Bilthoven een speciale barbie-dag. Daar zullen ze uiteraard te vinden zijn. Laura en Ernst Korving zoe ken overigens uitsluitend bar bie-poppen uit de periode 1960-1970. "Dat is de periode van de meest oorspronkelijke barbies. Ze hadden toen nog een originele uitstraling, die later nooit meer is teruggeko men. De poppen werden in Amerika ontworpen, maar geproduceerd in Japan. Je kunt de aanduiding 'Made in Japan' nog altijd terugvinden op de poppen uit de jaren '60. Het staat op de voet of op de bil. Daaraan zijn de poppen uit die tijd, 'onze' tijd, te herken nen", aldus het echtpaar. All. FOR ONE. AND ONE FOR All Laura en Ernst Korving zijn voor hun hobby op dit moment vooral op zoek naar .stewardesspakjes, I astronautenkleding en avondkle ding voor hun barbie-poppen. En wat de accessoires betreft: ze kunnen alles gebruiken. "De klei ne accessoires zijn in de loop van jaren overal ter wereld los geraakt van de pop en van de kleding, en in de stofzuigers ver dwenen. Daarom zijn ze zo moeilijk weer op de kop te tikken: schoentjes, papiertjes, hand- 'Ons lichaam": dat is het onder werp waar alle kinderen van de Bisschop Ernst basisschool in Goes in projectvorm de afgelo pen weken aan gewerkt hebben. Woensdag 23 maart a.s. van 18.30 tot 20.30 uur is het resul taat van dat werk te zien in de hele school op een uitgebreide tentoonstelling, waarbij het niet alleen bij kijken hoeft te blijven, maar waar ook iets gedaan mag worden, als proeven, ruiken, voelen en luisteren. Vanaf de start van het project is gepro- oeerd de leerlingen op heel gevarieerde manier in aanraking te brenen met hun eigen lichaam. De kinderen gaan dagelijks met hun lichaam om en vinden alles wat ze ermee kun nen heel vanzelfsprekend. Toch is er veel aan dat lichaam, waar over je je kunt verwonderen en dat is een goede basis om te leren. Ook hoef je je niet altijd volop in de studieboeken te ver diepen om kennis op te doen van dat lichaam, als je er maar attent op bent of attent op gemaakt wordt. Zo zijn er tijdens dit pro leet veel praktische experimen ten geweest, waarbij kinderen zich bewust konden worden van 500 a 700 kledingseries op de markt gebracht. We zijn dus voorlopig nog niet klaar. Er zal altijd wat te verzamelen blij ven", aldus Laura en Ernst. (Hun telefoonnummer is: 01134-2930). BIJ AANKOOP VAN r 1v j 3r- Ten behoeve van de tv-uitzen- iing over de verkiezing van Miss Jniverse Nederland (a.s. dins- iag) werden onlangs filmopna- -nes gemaakt bij de Zeeuwse <andidate thuis. 'n de schoonheidssalon van Zeelands mooiste van 1994, Natasja Aalfs uit Kapelle-Bieze- 'inge, legde Veronica-TV het dagelijks leven van de kandidate vast. Op de foto zijn de camera mensen bezig met het in beeld brengen van Natasja (links) en haar moeder (zittend). Aan staande dinsdag worden de beelden uitgezonden in het Ve- ronica-tv-programma, dat rond de bewuste miss-verkiezing is 'opgebouwd'. Als Natasja de Miss Universe Nederland verkie zing wint, zal ze in mei Neder land vertegenwoordigen op de Miss Universe verkiezing in Manilla (Filippijnen). Vorige week deed ze daarover alles uit de doeken op de voorpagina van ons blad. Dinsdag allemaal dui men dus voor onze streekgeno- te! (Foto: A. Dingemanse). Intussen is de barbie-pop uit gegroeid tot een cultusver- schijnsel, met speciale verza melaarsbeurzen, look-a-like wedstrijden en een netwerk van fanclubs. De Nederlandse barbie-fanclub telde eind 1992 maar liefst 70.000 leden. Vorig jaar werden in ons land barbiepoppen ver- Laura Korving woont in het buurtschap Gawege, tussen Waarde en Krabbendijke. De leeftijd dat ze met poppen speelde, viel samen met de 'geboorte' van Barbie. Het waren kostbare poppen, voor die tijd. Weinig ouders konden zich de aanschafprijs veroor loven. Dus de meest Neder landse meisjes van toen maak ten kennis met Barbie bij vriendinnetjes, wier ouders dat wèl konden betalenZo ook Laura. pA, v* 3

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1