Ali All en Suleika in Burma Shave in ...WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Dorpshuis Driewegen De Piek Vlissingen matie Burma Shave heeft op 20 maart en op 3 december 1993 ook een optreden gegeven in de Piek. Bij dit laatste optreden hoorden de bandleden al van de voorbereidingen van een aktie ter behoud van de Piek. De band liet weten een benefietoptreden te komen geven, als er ruimte was in hun tourschema. Dl LAAGSTE Scholieren helpen jagers met schoon maken in de natuur Grote showavond en kegel toernooi in Vredebest Toneelgroep "Subliem" brengt "Kramer's Kamers 178 184196 121 Geslaagde gecombineerde modeshow in De Vroone Peter Rabbit 2e Paasdag op Kinderboerderij Goes Kinderboerderij De Hollandse Hoeve is één van de BENZINEPRIJS VAN ZEELAND! Toneelclub De Boomdijk brengt "Bokkesprongen" Internationale Show van katten in Middelburg VOOR VAKANTIEDORP IN POLEN Over kindertijd in Sovjet Unie Zaterdag 19 maart in Zeelandia 9 DE BEVELANDER SUPER DIESEL VI Alle kinderen prijs Ü&L Op.' Op.' Woensdag 16 maart 1994 Zaterdag a.s. Snuffelmarkt WINKELCENTRUM DE BUSSEL GOES- ZUID in Vlissingen Henk Wijngaard in Geveltjes 's-Heerenhoek In Kapelle en omstreken SUPER PLUS GEEN op.' I I EURO LOODVRIJ Op.' LITER LITER LITER entree drang van de drie meisjes naar (Foto: Joep Lennarts) I serie Opdorp, welke laatste drie ondernemers voor de aankleding en ondersteuning zorgdroegen. internaat stoppen, Als je alleen wil zijn, dan moet je stie kem in de kast gaan zitten. Daar PER LITER rook je dan stiekem je sigaret. Ik verrek 't". Tatjana:Ik wil niet alleen zijn. Het interesseert me geen lor waar ik ben, als ik maar bij hem ben". Maria: Hij ziet je aankomen. Weer zo'n achterlijk Russische boerin die probeert een Wester se jongen aan de haak te slaan. veel werd Truck Service Zeeland. Zoals gezegd, begint de voorstelling om half acht. Entree vijf gulden. vinden, belooft het een heerlijke dag te worden. Voor vrienden vertoond. Maar natuurlijk is de kindeijoer- alle kinderen zijn kleurplaten en ballonnen aanwe- - zig. En: bij een groot aantal kinderboerderijen wor- dag. Namens de Piek, Kees v.d. Heijden, Batenburg 17, 4385 HE Vlissingen, 01184-60290 (privé), 01100-21000-6264 (werk). GEEN 2.WMAAR GEEN 1^3MAAR In de vijfde week van de aktie "de Piek moet blijven" zullen er weer diverse bands in de Piek, Helle- bardierstraat 11-13 te Vlissingen optreden. Zo zal vrijdag 18 maart er een benefietoptreden van de Haagse cross-over formatie Bur ma Shave plaatsvinden. Aan vang 22.00 uur. Entree is gratis. Op zaterdag 19 maart is er eén optreden van de Schotse Anarchpunkgroep Dog Faced Hermans. De aanvang is 22.00 uur en de entree is 10,-. De uit Den Haag afkomstige for- Zaterdag 19 maart wordt een grote schoonmaakactie gehou den in de natuur rond de gemeente Kapel Ie. Tachtig vrij willigers, waaronder leerlingen van zes basisscholen, gaan samen met de Wildbeheereen heid Kapelle e.o. de natuur in om zwerfafval te verzamelen. De actie wordt gehouden onder Kapelle, Kattendijke, Wemeldin- ge en Schore. Het gaat om een terrein van circa 4000 hektaren. De dag maakt deel uit van de Nationale Natuur Schoonmaak- Zaterdag 26 maart wordt in Hotel Vredebest te Wemeldinge weer een grote showavond annex kegeltoernooi gehouden. Deze dag past in de reeks van activi teiten die in Zeeland worden gehouden door de Stichting Hulp aan Zieken en Gehandicapten in Oost-Europa. Deze stichting die vanuit Wemeldinge opereert met Vredebest als centrum, richt zich met name op Polen. De bevol king in de armste gebieden daar wordt regelmatig voorzien van kleding, medicamenten en vorig jaar is zelfs gestart met de bouw van een bescheiden vakantie- dorp. Voorzitter Kees Balkenen de van genoemde stichting ver telt: "We hebben onlangs een grote gift ontvangen waardoor er binnenkort twee bungalows bij kunnen komen. Vorig jaar werd de eerste bungalow gebouwd. Er moeten er tien komen. We kun nen dus nog volop financiële steun gebruiken. De bouwkosten zijn ter plaatse laag, maar je kunt er zieken en gehandicapten enorm mee helpen. Voor sommi ge mensen in Oost-Polen is een vakantie die elders wordt gehou den, totaal onbekend". Vanuit Vredebest zijn afgelopen jaren herzien. Want er zijn al genoeg vooroordelen in deze wereld!!! Rolverdeling: Francois de Graaf (Jan de Vos), Koos Kramer (Hans Meulenberg), Sjaan de Wolf (Nella Mol), Evelien de Wolf (Lianne Hoekman), Marijke van wassenen 5,00, voor kinderen I en 65+ ers 2,50. Het kindertheater-kwartaal in de gemeente Borsele VERWACHT wordt zaterdag 19 maart voortgezet met een voor- In de komende weken worden de volgende voorstel- stelling in het Dorpshuis van Driewegen. Gebracht lingen verwacht: 26 maart: Circus Hogerop in Kwa- wordt daar het spel "De wonderbaarlijke avonturen dendamme, en De Zweedse Sokjes in Baarland. van Ali Ali en Suleika en de olifant". In Driewegen zullen wonderbaarlijke dingen gaan gebeuren. Zo zal er niet alleen een sabel van de sultan rondvlie gen, maar is er ook een mysterie van de gekleurde ballonnen. En wat dacht je van de geheimzinnige ruit en de vuurspuwende draak! Naast al dit spektakel wordt er ook een reis gemaakt op het vliegende tapijt. Deze show kan natuurlijk niet alleen worden gedaan door All All en Suleika, de kinderen zullen moeten helpen. Gelukkig is er ook een zo goed als echte olifant die assiseert. Plaats: Dorpshuis Driewegen. Tijd: 15.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. Entree: 3,50. Leeftijd: alle ^leeftijden. Organisatie: Hobbyclub uit Driewegen. Voor meer informatie over deze voorstelling kunt u bellen naar: 01195 - 5542. Barberdam (Linda Streefkerk), Simone Smith (Ina op 't Hof) en Sweta (Helma op 't Hof). De regie is in handen van Rinus Zandee. De souffleuse is Marianne Tauecchio en de gri- meuse is Helma op 't Hof. ter, Ria Knuit, Kees den Boer, Franciëlla Dommanschet, Jac queline Bustraan, Gerard v.d. Borgt, Corrie Back, René Jan- rijen P. Eversdijk uit Kapelle en sen, Jeanne Broeckaert. Regie - - is in handen van Corrie Back, souffleuse Silvia Kauwer en gri- meerwerk door Arianne Dorn- Zij denken daar volgens mij echt dat wij hier nog in berevellen lopen..." "In het Oosten" toont meisjes zonder opsmuk. Want hoe schil derkunst en literatuur vrouwen ook lauweren als hoer of madon na, in werkelijkheid blijven drie meisjes gewoon drie meisjes. Aanvang 20.30 uur, 12,50 CJP 10,- dag. Het is een initiatief van de Kon. Ned. Jagers Vereniging en de Stichting "Nederland Schoon". De eenheid Kapelle telt een twintigtal jachthouders. Dick Commee, die nauw bij de organisatie is betrokken, vertelt: "Aan een opgeruimd terrein kan een positieve waarde worden toegekend. Immers, in een scho ne omgeving voelt iedereen zich prettig. Mensen zijn dan ook eer der geneigd een bijdrage te leve ren aan het schoonhouden van een terrein. De actie past boven dien geheel in het Natuurbeleids plan, waarin wildbeheerders een belangrijke bijdrage leveren aan het behouden en het verbeteren van de ecologische kwaliteit van het leefgebied van wild". De schoonmaakdag werd mede mogelijk gemaakt door spon soring. Een aantal bedrijven uit Kapelle en omstreken verleent materiële medewerking. De sponsors van de dag zijn: Auto- schadebedr. v.d. Endt, Radio en TV den Ouden, Autobedr. Sön ke, Cafetaria de Paauw, de Jachthut, Van Willigen BV, Rabobank, Drukkerij Herselman, Supermarkt C 1000 en de 'gemeente Kapelle, die voor het afvoer van het afval zorgen. lijk Nederland meer dan 300 prijspoezen tentoonstellen. Deze katten zullen op hun schoonheid beoordeeld worden door bekende Int. Keurmeesters I I Na de in februari j.l. zeer druk bezochte Walcherse Snuffel markt in sporthal Baskensburg aan de President Rooseveltlaan te Vlissingen krijgt het op koop jes jagende Zeeuwse publiek a.s. zaterdag weer volop in de gelegenheid zijn voordeel te doen op de zeer groots opgezet te overdekte rommelmarkt. Zaterdagmorgen zal de Pres. Rooseveltlaan reeds vroeg bezet zijn door de deelnemers aan de Snuffelmarkt die voor een rede lijk bedrag hun schuur of zolder- opruiming zullen trachten van de hand te doen. Wat kan men ver wachten op de snuffelmarkt van zaterdag a.s. Zoiets is van tevo ren nooit te voorspellen. Het aanbod varieert van markt tot markt. Wel is het bekend dat een zeer groot deel van de deelne mers voor het eerst deelneemt aan de snuffelmarkt en dat bete kent veel leuke goederen tegen billijke prijzen. Men doet er daar om verstandig aan zo vroeg mogelijk te komen, omdat dan het aanbod van artikelen nog het grootst is. Ook is er weer gezorgd voor het natje en droog je, zoals een hamburgertje, friet je, Vietnamese loempia, pilsje of chocolademelk enz. De snuffel markt van zaterdag 19 maart a.s. is voor het publiek geopend van 's morgens 9 tot 's middags 5 uur. Zaterdagavond 19 maart treedt Henk Wijngaard op in De Gevel tjes te 's-Heerenhoek. De in Gro ningen geboren truckchauffeur is nu al weer vijftien jaar actief als zanger. Hij scoorde destijds een hit met "De vlam in de pijp", Sindsdien volgden er meerdere hits, waaronder zijn uit 1988 daterende nummer "Een sneeuwwitte bruidsjurk". Mo menteel staat hij weer flink in de belangstelling met zijn nieuwe single, 'Beun de Beunhaas'. Optredens van Henk Wijngaard zijn een daverend succes. Zater dagavond dus in 's-Heërenhoek, waar volop kan worden meege zongen met de zingende truck- chauffeur. door genoemde stichting tiental len kledingtransporten richting Polen gegaan. De kleding is per soonlijk door de familie Wisse afgeleverd op de adressen waf er 't meest behoefte aan is. Ook afgelopen winter, vaak onder barre omstandigheden, is met de Vredebest-bus gereden. Tevens werden afgelopen jaren zieken en gehandicapten naar Wemel dinge gehaald, waar hun een gratis vakantie werd aangebo den. Wat de showavond van 26 maart betreft, deze is wederom bedoeld om geld bijeen te krijgen voor 't goede doel. Het kegeltoer nooi start op genoemde dag al om 13.00 uur. Als hoofdprijs heeft men een compleet tuinameublement. Ver der tal van andere prijzen. De showavond begint om 20.00 uur. Kaarten daarvoor zijn vanaf heden uitsluitend verkrijgbaar bij de heer Piet Versluis, Wilgen straat 16 te Goes, tel. 01100- 33508. Kaarten voor showavond kosten vijftien gulden. Wie zowel wil kegelen als de showavond wil bezoeken, betaalt twintig gulden. Donateurs van de stichting beta len vijf gulden per persoon (maximaal twee kaarten). Aan de Donderdagavond 17 maart speelt theatergroep De Zon het stuk "In het Oosten" in Podium 't Beest te Goes. Drie Russische meisjes van zes tien brengen hun kindertijd door in de Sovjet Unie. De omwente lingen in de maatschappij waarin ze leven, vallen samen met hun puberteit. Het communisme moet onverbiddelijk wijken voor het kapitalisme. De meisjes doen niet onder in zucht naar verande ring. Het land is verward. De meisjes ook. Terwijl hamer en sikkel roesten, beklimmen de drie barricades waarachter hun vrijheid en ontwikkeling wachten, zonder dat ze uit het oog verlie zen wie ze zijn. Een voorstelling Ook voor kinderen die geen speciaal Peter Rabbit-ei den de originele tekenfilms van Pieter Konijn en zijn vol vitaliteit en vechtlust, over de 1 _l_ I I.1J 1-,! V I I d I V <zl IVVI IVJ - ITIL4UI I ILXLUMI III IX IV x_« x^ nil IX4XZI wi Lil V*l IM l-A I I x^V X^ I derij zelf ook een fantastisch uitje op Tweede Paas- I een eigen leven. Loebka: Ze willen me in een Lisette Kindermode, Meys Optiek, Kapsalon Willeke en show wordt meegewerkt door het orkest Double Trouble, Kees Versluys, ook bekend als de Nederlandse Paul Anka. door de countryzanger Jack Robbins en de zangeres Irja. Na afloop kan gezellig worden gedanst. Op vrijdag 25 maart a.s. presen teert de toneelgroep Subliem?! de zelfgeschreven toneelvoor stelling "Kramer's kamers" in het Drenthehuis te Geersdijk. De aanvang is om 20.00 uur. In de pauze is er een verloting en na afloop van het toneelstuk is er nog volop gelegenheid tot dan sen op de muziek van drive-in- show Quincy's Sound. "Kramer's kamers" speelt zich af in een studentenhuis, midden in een grote stad zomaar ergens in Nederland. Daar verhuurt Koos Kramer kamers. Dit jaar komen er wel hele vreemde studenten om het hoekje kijken, om over de eigenaardigheden van deze stu denten nog maar te zwijgen. In het begin kan iedereen nog goed met elkaar opschieten, maar na verloop van tijd breken de nodige ruzies uit. Sommige mensen wil len iets te veel hun mening door drukken en dat vinden een paar studenten niet zo leuk. Tevens zijn er een paar mensen die wel hele vreemde vooroordelen heb ben!! Kortom, een toneelstuk zo vlug als water en waar eenieder de kans krijgt, om zijn mening te 1.93MAAR Aper HO per H per HApef i rrcq LITER 1 LITER LITE Vereniging de N.K.K.V. heeft op uit Europa. zondag 20 maart haar 11e Inter- Verder zullen op deze tentoon- nationale Kattententoonstelling. stelling nog de volgende rassen Deze tentoonstelling wordt aanwezig zijn, buiten de Perzen gehouden in de sport- en recre- in al hun variëteiten zijn er onder atiehal "de Kruitmolen", Kruitmo- ander Maine Coons, Noorse lenlaan te Middelburg. Boskatten, Rexen, Siamezen, Op deze Int. Kattententoonstel- Abessijnen, Somali's en de zeld- ling zullen exposanten uit Duits- zame Sphynxen (een haarloze land, Frankrijk, België eri natuur- kat). De zaal zal voor publiek geo pend zijn van 10.30 tot 17.00 uur. De entree bedraagt voor vol- nu met de spulletjes van Oom manschet. De toneelclub verze- Heine?? De groep: Jan de_Poo- kert u een avond vol kijkplezier. Bij de voorstelling heeft toneel club "De Boomdijk" medewer king gekregen van boomkweke- In De Vroone te Kapelle ver leenden een aantal Beve- landse zaken hun medewer king aan een groots opge zette modepre- sentatie welke werd georgani seerd door mannequinbu reau "Souples se" uit Middel burg. Een vijf tiental manne quins en dress- men showden de nieuwe col lecties. Daar onder een pro fiel van de modecollectie van Bonnie Damesmode, juwelier Galary d'Or uit Goes, Sjaak van der Zee herenmode, Lingerie L’Hirondelle uit Kapelle, Bloemkwekerij Hermus en Patis- 22 kinderboerderijen in ons land, waar op 4 april B (Tweede Paasdag) een "Peter Rabbitdag" wordt I T I J gehouden. Onderdeel van deze dag is een grote III I I w 1^1 *0^ I eierzoek-wedstrijd, waarmee mooie prijzen zijn te winnen. Deze dag is mede mogelijk gemaakt door - - Pickwick. Aan de dag wordt verder meegewerkt door B^B I I i p de vrijwilligers en beheerder van de Goese kinder- III 1 JI J I I 1 lil 1 boerderij. Naast de eierzoekwedstrijd, kunnen de I w w kinderen meedoen aan eieren-schilderen. Iets over de wedstrijd rond Peter Rabbit: "Peter is natuurlijk het schattigste konijntje van de wereld, maar hij haalt ook wel eens ondeugende streken uit. Zo heeft hij op de kinderboerderij het Wedgwood theeservies van zijn moeder verstopt. Op deze 4e april zijn de jonge bezoekers van de deelnemende kinderboer derij welkom om naar hartelust rond te snuffelen. De gelukkige die het speciale Peter Rabbit-ei vindt, krijgt de hoofdprijs: het schitterende Peter Rabbit theeservies van Wedgwood, waar ons beroemde vriendje zoëven nog zijn kopje thee uit heeft gedron ken! Het servies is het grootste cadeau van de pick- wickmanden, waar ook nog een mooi aantal tweede prijzen in zit voor andere succesvolle snuffelaars. Zo stelt uitgeverij I.C. de razendpopulaire, Nederlands- MMM| talige koopvideo's en hoorspelen beschikbaar uit de w serie "De Wereld van Pieter Konijn en zijn vrienden". 4 GEEN l^TMAAR Toneelclub "De Boomdijk" te Hansweert heeft zaterdag 19 maart een herhaling van de voorstelling waarmee eind januari succes geoogst. Opgevoerd wordt het blij spel "Bokke sprongen". De voorstelling begint zater dag om 19.30 uur in zaal "Zeelandia" te Hansweert. Er is dansen na afloop. De voorstelling van komende zaterdag wordt georganiseerd in samenwerking met de v.v. Hansweertse Boys. Iets over de inhoud van het stuk: Hendrik Boonman wordt 81 jaar. Gezelligtot er een ongeno digde gast komt. Hij gaat er tóch samen mee op vakantie, maar krijgt naar alle waarschijnlijkheid 'n vliegtuigongeluk. De familie "zéér bedroefd". Wat gebeurt er *>W Mljs,

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 9