.WAT EEN STREEK.. Haarmode Goes intro- doceert vollere krul Attent Verbeek Kwadendamme van Steutel en Dies Kosten ^TWAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK d d h Mode in stijl bij Landbouw hand en is er daarom van het J JJ dankzij Innovante-S Vrolijke lentecollectie bij A3 Modes Wemeldinge na verbouwing heropend Open Huis bij C 1000 Versmarkt Filius te Bij aankoop van complete bril, een zonnebril of sport- bril op uw sterkte gratis MEDISCHE DIENST op-fcfca Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Tandprotheticus Jobse opent praktijk aan de Blanckstraat te Goes Kamperland op 22 maart Groene Hart Paasaktie '94 Mensen helpen mensen! DE BEVELANDER 13 J (fö&të/CïfWb&fy sfïee/t: nieuws voor 19 èn 20 maart 1994 Br 1 1 VERLOSKUNDIGEN HUISARTSEN: KRUISWERK TANDARTSEN: APOTHEEK: Dubbelconcert Woensdag 16 maart 1994 Wie mist koekepan? In de maand februari werden de volgende voorwerpen als gevon den aangegeven aan het buro van politie te Goes: K 1 r 1, MARCDEREGT anders DIERENARTSEN: Nee, ik blijf bij de tijd, probeer persoonlijk en vriendelijk voor mijn klanten te zijn en een assor timent in mijn supermarkt te brengen, dat aansluit op de behoeften van Kwadendamme. Onlangs werd ik bezocht door PTT-post: of ik er voor voelde PTT service toe te voegen aan mijn assortiment. Dat is makkelij ker gezegd dan gedaan. Vooral de technische invulling hiervan vraagt om de nodige investerin gen. Tóch heb ik ja gezegd, want als je voor een postzegel al van je dorp moet, dan is de gedwon- die een erkende opleiding heb ben afgesloten. Op zich is het een goede zaak dat mensen met een kunstgebit kunnen kiezen voor een tandpro- theticus in plaats van voor de tandarts. Tandartsen kunnen wel protheses aanmeten, maar het maken ervan wordt uitbesteed aan tandtechnici. Een tandpro- theticus houdt alles in eigen je verantwoordelijkheid om je dorp leefbaar te houden". Begin april wordt het PTT-agentschap geïnstalleerd, dan kan ook met "Pin” betaald worden. Op zaterdag 19 maart presen teert Stichting Brogum te Zierik- zee een dubbelkoncert met The Sunstonecruiser en The Seren es. Zaal open 22.00 uur. Aan vang 23.00 uur. Toegang 10,-. In dat jaar begon de familie Buy- ze met een bakkerij annex win- voordelen: de behandeling voelt een heel stuk prettiger aan en kan bovendien aanzienlijk snel ler uitgevoerd worden". Dat niet alleen: een wikkel zon der elastiekjes geeft minder spanning op het haar en maakt de kans op haarbeschadigingen een stuk kleiner. Uw haar raakt immers niet bekneld! Doordat de spanning op het haar ontbreekt, wordt de natuurlijke krulfrequen- tie in uw haar versterkt. De krul len worden daardoor voller, val len soepeler en laten zich veel gemakkelijker in model brengen. Met name wanneer u gevoelig of poreus haar heeft (bijvoorbeeld wanneer uw haar gekleurd is of doordat uw kapsel nog een rest je permanent bevat) is Innovan- te-S voor uw haar de. perfecte permantentwikkel. Modes exclusief kan brengen in het nieuwe seizoen. Van Steutel Herenmode kregen de bezoe kers eveneens een goede round up te zien van wat deze Goese modezaak komend seizoen in huis heeft. Op bijgaande foto's een indruk van de mode die Steutel en Dies Kosten te bieden hebben. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. R.L Laumen, Clara's Pad 71, Heinkens- zand, ,tel.06-527 713 98. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. J. Stevens, tel. 01198-1186. lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. MAATSCHAPPELIJK WERK: om een geslaagde avond zou gaan. Immers: er waren totaal een kleine 100 plaatsen voor deze bijzondere avond. En deze waren tot de laatste plaats toe bezet. Dies Kosten Modes bracht op de avond zijn bekende collecties van topmerken, zoals Gardin, Hauber en Laurèl om enkele namen te noemen. Eerr schot in de roos bleek de nieuwe collectie suède die Dies Koster keltje. Dit winkeltje was geves tigd aan de Westhavendijk in Kamperland. Op dit moment is reeds de 5e generatie van de familie werkzaam in de Super markt aan de Veerweg. Dit pand aan de Veerweg werd in 1969 betrokken; er werd gestart als I.F.A. winkel, vervolgens in 1974 Centra en in 1991 werd de win kel omgetoverd tot hij nu is: C 1000 Versmarkt Voordeelmarkt. De winkel groeide hierdoor uit van 250 m2 tot de huidige opper vlakte van 600 m2 Een en ander betekent dat het pand aan de Veerweg dit jaar 25 jaar als win kel bestaat. Reden voor de fami lie Filius-Buyze om hier extra aandacht aan te besteden. En dat gebeurt dus dinsdag 22 maart a.s. met het open huis. In verband hiermee zal de zaak die dag 's middags om 15.00 uur sluiten, waarna men tussen 19.00 en 20.00 uur van harte welkom is. Op woensdag zal de maken. Ook in deze advertentie komt een adresstrook te staan welke na invulling van naam adres en telefoonnummer inge leverd kan worden bij de volgen de zaken: Kapsalon LI-ANN te Biezelinge en Drogisterij Looyen te Kapelle. Dit moet wel gebeu ren vóór of op 31 maart a.s. De uitslag van deze Paasaktie wordt in de Bevelander van 6 april gepubliceerd. Bij meerdere goe de inzendingen beslist het lot. De te winnen prijzen zijn 75,-, 50,- en 25,- in de vorm van cadeaubonnen. Dus dat wordt etalages kijken in Kapelle. gen afvloeiing naar andere plaat sen alleen maar groter. Daar komt nog bij dat op termijn alle rijdende PTT-loketten gaan verdwijnen, weer een beroep op begin tot het eind nauw bij betrokken. "Dat heeft zijn voor delen", zegt Jobse. "Je gebit bepaalt voor een groot deel je uiterlijk. Het is dan ook goed dat degene die het gebit maakt de persoon die het dragen moet gezien heeft. Je kunt dan samen beslissen wat het beste is of wat het mooiste. En als er iets veran derd moet worden dan kan dat ook direct". De tandprothetische praktijk Job se is aangesloten bij de Organi satie van Nederlandse Tandpro- thetici. Rugtas met inhoud; katoenen tas met inhoud; blauwe jas; diverse handschoenen; zwarte huisslof; zilveren halsketting; diverse arm banden; oorbel; dameshorloge; herenhorloge; koekepan; brom fietsplaatje; fietsslot; kinderbril; diverse dieren; wieldop; diverse portemonnees en diverse sleu tels. Versmarkt Filius aan de veerweg 122 te Kamperland bestaat een kwart eeuw. De C 1000 zaak houdt daarom dinsdagavond 22 maart open huis. Iedereen is dan tussen 19.00 en 22.00 uur wel kom. Ko en Hendriek Filius-Buy ze vertellen: "Onder het genot van een hapje en een drankje willen wij U eens op een andere manier laten kennismaken met ons bedrijf. Tevens hebben wij leuke verrassingen in petto en kan er gesproken worden over de afgelopen 25 jaar. (Bood schappen kunt u op deze avond echter niet doen!). Natuurlijk is het zo dat wij met ons personeel ook de komende jaren U van dienst zullen blijven. Goede ser vice en een gezellig praatje, naast onze vaste lage prijzen en een uitstekende kwaliteit, blijven ons handelsmerk". Overigens is de C 1000 supermarkt te Kam perland voortgekomen uit een familiebedrijf, waarvoor reeds in 1851 de grondslag werd gelegd. q 1000 Versmarkt te Kamper- land de gehele dag geopend zijn. "De Innovante-S permanentwik- kel weegt slechts de helft van een normale wikkel en werkt zonder elastiekjes en klemme tjes. Het principe van de nieuwe wikkel is simpel: de wikkel bestaat uit een glad middenstuk met aan beide uiteinden een stukje klittenband. De wikkels worden in het haar gedraaid en houden elkaar op hun plaats. De wikkel heeft interessante "Haarmode Goes" aan de Opril Grote Markt houdt momenteel introductieweken van een nieuw systeem om een vollere en natuurlijke krul te krijgen. Het gaat om de gloednieuwe Inno- vante-S permanentwikkel. Jolanda Wolters van "Haarmode Goes" vertelt over dit nieuw ont wikkelde systeem: EDELSMID ZETTER ONTWERPER DIAMANTEXPERT EDELSTEENKUNOIGE VLASMARKT 10 GOES In de binnenstad van Goes ves tigt zich op 1 april tandprotheti cus L. Jobse. Een tandprotheti cus richt zich enkel en alleen op mensen met een kunstgebit. Dat zijn er in Nederland ongeveer drie miljoen. De praktijk van Job se is gevestigd in de Blanck straat nummer 8, maar in bijzon dere gevallen is ook behandeling aan huis mogelijk. Sinds kort wordt de hulp die tandprothetici geven vergoed door alle particuliere verzeke ringsmaatschappijen. Het kabi net heeft op 18 februari j.l. beslo ten, op voorstel van voormalig staatssecretaris Simons van volksgezondheid, het aanmeten en vervaardigen van gebitspro- theses door tandprothetici in het ziekenfonds en in de standaard pakketpolis op te nemen. Het beroep van tandprotheticus bestaat al vele jaren. Sinds 1990 bestaat er een wet die het beroep erkent en voorziet in titel- bescherming voor tandprothetici Van 23 maart tot en met 31 maart a.s. houdt de onderne mersvereniging Het Groene Hart te Kapelle haar jaarlijkse Paas aktie. Bij de 17 deelnemende winkeliers komt een raamaffiche te hangen met een afbeelding van een Paasei. In dat Paasei komen bij elke winkelier ver schillend 2 letters te staan, welke letters een onderdeel zijn van een te vormen slagzin. In de Bevelander van 23 maart a.s. komt een advertentie te staan waarin van genoemde slagzin enkele letters staan welke u zul len helpen en zodoende het geheel iets minder moeiliit WIJKVERPLEGING Kruisvereniging Rondom de Ooster- schelde is 24 uur per dag bereikbaar: tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen: - Overdag op werkdagen in de wijk- gebouwen tussen 13.00-13.30 u. - 's Avonds (alleen uitleen verpleeg- artikelen) in Zierikzee, Tholen, Kruiningen en Heinkenszand van 18.30 - 19.00 uur en in Goes (Beu- kenstraat) van 18.30 - 19.30 uur. PROV. VER. HET ZEEUWSE KRUIS Magnolia 55, Goes, 01100-49200. Kantoor geopend van 8.00-16.45 uur. Informatie over kanker en incon tinentie, chronische zieken en reakti- vering. Diabetes thuiszorg. C.A.R.A. Gezondheidsvoorlichting en opvoe ding. Meer bewegen voor Ouderen. Inentingen. Infodiëtisten 01100- 49218 di. van 10.00-11.00 uur. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal inschrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. STICHTING AANVULLENDE THUISZORG ZEELAND Magnolia 60, Goes. Tel. coördinator is 01100-49204 (dag en nacht). De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes. Tel. 01100-15255. Openingstijden voor dringende gevallen: op zaterdag van 08.30- 17.30 uur; op zondag van 10.00- 11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. bekende label Betty Barclay. Tevens werden daarbij schoe nen, tassen, modieuze hoeden en andere mode-accessoires getoond. Kortom: een compleet modebeeld voor een fleurige len te en zomer 1994. Dies Kosten Modes en Heren mode Steutel uit Goes hebben in samenwerking met restaurant De Landbouw een geslaagde modepresentatie gehouden. Modecollecties voor lente en zomer 1994 gingen hand-in- hand met een gezellige ambian ce en een voortreffelijke culinaire ondersteuning. Al vóór de aan vang van de modepresentatie stond eigenlijk wel vast dat het Nu 5 maanden na heropening vah de kleding- en meubelwinkel van het Leger des Heils, Lelie straat 24 te Goes, blijkt dat deze winkels in een grote behoefte voorzien. Voordat deze winkels op dinsdag of vrijdag open gaan, staan reeds tientallen mensen te wachten, om op tijd hun slag te kunnen slaan. Een paar hondetd mensen passeren op deze dagen, de kassa om hun gekochte kleding tegen minimale prijzen af te rekenen. Dankzij de aanvoer van kleding en andere artikelen van de Bevelandse bevolking is het mogelijk na sor tering een heel assortiment van kleding aan te bieden. Nu de schoonmaak weer aanstaande is, is het verzoek om goede tweedehands kleding en andere goederen aan onze organisatie af te staan. Indien uw kleding etc. zelf aanvoert, is er de moge lijkheid om eens binnen te lopen. De winkels zijn geopend: op dinsdag 's morgens van 9.00- 12.00 uur, 's-middags van 13.00- 15.00 uur. Op vrijdag 's morgens van 9.00-12.00 uur. Na sluitings tijd staan er twee containers bui ten om uw goederen daarin te deponeren. Wenst u naast kle ding, andere goederen aan de organisatie af te staan, zoals meubels, koelkasten, fornuizen etc.? Na telefonisch overleg (tel.no. 01100-13427) worden deze goederen bij u thuis opge haald. Baten van deze verkoop zullen indirect worden bestemd voor maatschappelijke dienst verlening op de Bevelanden. Voor grote en kleine huisdieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. B.J. Boer, Schuitweg 1's-Gravenpolder, 01103-3050 Elke zaterdag spreekuur van 8.00- 9.00 in ‘s-Gravenpolder. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 01100- 20656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- rige maïsgeel, steenrood en indi go op. De lange gerende rok, alsmede krinkelrokken zijn weer sterk in beeld, evenals de chic- quere jeans-rok. Verder veel lan ge blouses en jurkjes. Zo voert A3 Modes bij de laatste het Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. H. Slager, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-21344. Gem. spoednr.: 01100-50288. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. R. Schut, van Dusseldorpstr. 3, Goes, tel. 01100-52114. Gem. spoednr. 01100-50288. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Harten-Heilig, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. A.P. v.d. Vlugt, Veerweg 6, Wolphaartsdijk. Tel. 01198-1231. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Clara's Pad 31, Heinkenszand. Tel. 01106- 3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. L. Breu kers, Lange Geer 21, Hansweert. Tel. 01130-81344. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Plai- sier, Burg. Vogelaarstraat 2, Kruinin gen. Tel. 01130-81566. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J. Eckhardt, Koningin Emmastraat 16, Wemeldin ge, 01192-1438. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en ‘s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. J. Geldof/J. de Graaf, Korteweg 23, Driewegen. Tel. 01195-5275. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. J.A. Kersseboom, Ooststraat 15, Kortgene. Tel. 01108- 1319. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Leger des Heils ZONDAG: 20 maart: Heiligingssamenkomst om 10.00 uur, o.l.v. zangbrigade en muziekkorps. Dienst met gasten om 17.00 uur. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE ‘‘BEVELANDEN’’ Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal nummer 01140-15420, 01140-20069; b.g.g. 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor (maat schappelijke) hulp, klachten en infor matie over de gezondheidszorg. BUR. SOCIALE RAADSLIEDEN INFORMATIE EN ADVIES: Zonnebloemstraat 53, Goes, tel. 01100-16511. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van ‘s morgens 9.00-12.00 uur. ‘s Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01100-21724. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01100-31555 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, dond. 14.00-15.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00-15.00 uur, 01102-42925. Heinkenszand: wijk gebouw, v.dag 09.00-09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01190-1491 b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Kontaktgroep Goes. Tel. 01100- 13742. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01192-2390. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes:’’Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251 CROHN VERENIGING NEDER LAND APDELING ZEELAND Voor mensen met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Kontaktadres- sen: M. Pop-Minderhoud, tel. 01100- 11036. M.v.d. Voorde-ter Bruggen, tel. 01100-13877. REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Belangenbehartiging patiënten con sumenten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Gehandicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44,4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, ‘s morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. Hoewel de I kleuren uit de natuur in het nieuwe mode- j beeld voor len- i te en zomer een grote rol spelen, is er ook sprake van vrolijke en kleu rige mode. Dat konden de vele bezoeksters en bezoekers zien tijdens de drie- daagse mode presentatie van <A3 Modes te Wemeldinge. Vorige week woensdag pre- senteerde deze modezaak aan de Wilhelmi- nastraat 74 zijn nieuwe collec ties tijdens modeflitsen. Donder dag en vrijdag hield A3 Modes open huis. En de reacties waren heel enthousiast, terwijl velen uit de regio naar Wemeldinge kwa men om een indruk te krijgen van wat A3 in huis heeft. Naast de natuurlijke tinten vielen het kleu- Vorige week donderdag is in Kwadendam me Supermarkt Attent Verbeek feestelijk her opend. De zaak in het har tje van 't dorp heeft een ingrijpende verbouwing achterde rug. Dankzij de modernisering is Kwaden damme ook in de toekomst verzekerd van een eigentijdse winkel die mede de leef baarheid van het dorp in stand helpt houden. Deze laatste gedachte heeft bij Kees Verbeek, die al 28 jaren de supermarkt leidt, een rol gespeeld bij de beslissing om andermaal te moderniseren. "Het is immers niet de eem e keer dat deze supermarkt werd gemoderniseerd. Het winkel pand dat van vader op zoon is gegaan, heeft deze eeuw al ver scheidene verbouwingen en aanpassingen achter de rug. De heer Verbeek vertelt: "Persoon lijk zie ik voor mij een belangrijke taak weggelegd om in deze funk- tie mijn steentje bij te dragen. Ik houd mijn prijzen laag, dat kan binnen de Attent-formule. Men betaalt hier niet meer voor de koffie als bij het grootwinkelbe drijf in Goes, om maar eens een voorbeeld te noemen. •j

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 13