II II WAARDEBON r Charmante Natas ja Aalfs (20) uit Biezelinge vertegen woordigt Zeeland bij de Miss Universe Nederland verkiezingen op 29 maart: Zeelands mooiste kwam dit jaar uit Biezelinge 10,- MODESHOW VOOR 9,95 ^^JÈL^SCOTCHMAN I opMERKelijk in mode GRAND THEATER GOES 01100-15165 "Excelsior" Kloetinge naar Nationaal Topconcours weekblad voor zuid- en noord beveland Woensdag 16 maart 1994 - 46e jaargang no. 11 Mrs. Doubtfire SLECHTS 1 WEEK! 11 V heeft alle dranken! ALADDIN Zaterdag, zondag, woensdag Deze week: k r j VERGELIJKBARE tkeo lucaó Roi Will Vrijdag Zaterdag Zondag SCOTCH MAN® WHISKY Natasja Aalfs in verschil lende poses voor de camera. Alle foto's op deze pagina werden gemaakt door foto graaf Bram Visser te Roosen daal. leder voor zich - Goes Xange Kerkstraat 44^ .21.30 u. .21.30 u. .21.30 u. Donderdag20.00 u. Vrijdag19.00 u. Zaterdag19.00 u. Zondag19.00 u. Maandag, dinsdag.20.00 u. Woensdag20.00 u. Dinsdag 22 maart in onze zaak Aanvang: half 2, half 4 en 's avonds 8 uur Toegang is gratis KAPELLE-BIEZELINGE - Het zijn spannende tijden voor Natasja Aalfs (20) uit Kapelle-Biezelinge. THE HOUSE OF THE SPIRITS Plattelandsvrouwen Mandolineorkest zoekt jongelui -i GOES: Winkelcentrum De Bussel FILMPROGRAMMA VANAF 17 T/M 23 MAART 'Opleiding' VAN 19,95 Geldigheidsdatum: 16-3 t/m 26-3-’94 FOTO (Van een onzer redacteuren) PURE SCHOTSE WHISKY 0,7 LITER 40% ALC. Nieuwe wegen j Op de vraag, waarom ze zich 14.00 uur Ze Zoi Je Vader Ki'NNE* Zijn’.I 40% VOL INH70CL -- Op dinsdag 29 maart kunt u het allemaal bekijken op de Neder landse televisie, in het program ma van Veronica/VOO. Want dan wordt de verkiezing van Miss Universe Nederland recht streeks op tv uitgezonden, in een spectaculair showprogramma. De Nederlandse tv-kijkers krij gen op die avond voor het eerst te maken met die uitverkiezing, maar de 12 meisjes (uit elke pro vincie één) zijn er al sinds december j.l. mee bezig. De veelbelovende Miss Univer- se-verkiezing sloop Natasja's leventje binnen via een brief van het modellenbureau, waar de charmante Biezelingse schoon heidsspecialiste staat ingeschre ven, ook al had ze nog geen werk aangeboden gekregen. goed wegkomen. Dat is in het verleden wel gebleken". Ze vertelt dat de onderlinge omgang in de groep van 12 Miss Universe-deelneemsters uitste kend is. Ze geven elkaar veel hulp, veel steun. Er is geen nare kliekjesvorming. "Maar op 29 maart gaat iedereen natuurlijk voor zichzelf het podium op. Dan wil iedereen winnen. En terecht, want daar doe je voor mee. En als ik niet win, vind ik dat natuur lijk wel erg, maar er is één troost: we zijn allemaal al winnares. Want we zijn in onze eigen pro- Natasja: "Tüürlijk. Iedereen wil wel naar Manilla. Ik zou me trots voelen, als ik daar Nederland zou mogen vertegenwoordigen. Maar dat vergt nog méér voorbe reidingen. Je wordt geacht, daar een maand van te voren al te arriveren". En Manilla? Droom je daar al een beetje van? Geen modebijlage bij De Bevelander, zoals we u vorige week al konden presenteren. Wél modeflitsen waarbij we aandacht besteden aan modeshows die afgelopen week in de regio wer den gehouden. In dit nummer ook aandacht voor theatergebeu- ren en optredens door amateur-gezelschappen op de Bevelan- den. Zo kunnen we het concert aankondigen van Golden Earring op zaterdag 9 april te Souburg, waarvoor ongetwijfeld ook van uit Beveland veel belangstelling zal zijn. "Nee. Zal ik 's wat vertellen? Vooraf heb ik gedacht, dat het gewóón leuk zou zijn. Nu ik een maal in de mallemolen mee- Heb je dan nog geen spijt van je inschrijving voor de Miss Universe Nederland- verkiezing? vergroting 28 x 35 in 5 minuten klaar van K.B.-kleurennegatief u bepaalt zelf de uitsnede WINONA RYDER MERYL STREEP JEREMY IRONS JUWELIER Gasthuisstraat 7 - Goes, 01100-51915 cc o "Ik hoor nu al geluiden, dat ik mijn vrienden en vriendinnen misschien niet meer zie staan, als ik win. Maar daar hoeven ze niet bang voor te zijn. Ik zal ze misschien tijdelijk wat min der zien. Maar ik blijf gewóón doen, hoor!" vincie tenslotte allemaal eerste geworden". flink stuk privé-leven inleveren, ik ooit gedacht heb. Ik heb nog Je moet jezelf geven en 'verko- geen halve seconde spijt gehad", pen'. Je moet duidelijk het goede voorbeeld geven. Men moet zich aan je kunnen spiegelen, in posi tieve zin. De Miss Universe-ver- kiezingen zijn écht zwaar". "Dan moet je dus1 tijdelijk wel een draai, vind ik het nóg leuker dan flink stuk privé-leven inleveren, i' In voorronden eigenlijk heeft laten inschrijven, i_i. x i .3 sntwoord ietwat voorspel baar: "Iedereen hoopt er nieuwe mogelijkheden aan over te hou den. Misschien kan je leven nieuwe wegen inslaan. Je weet nooit, uit welke hoek de aanbie dingen komen". Dat haar leven zal veranderen, als ze onverhoopt de Nederland se' Miss Universe-verkiezing mocht winnenjs vrij zeker. Daar is ze zich van bewust. Ze denkt er veel over na. Ze heeft dan ook haar woordje klaar: "Mijn léven zal wel veranderen, maar ik niet. Als ik mocht winnen, krijg ik plot seling te maken met héél veel andere mensen om me heen. Maar ik denk, dat ik best mezelf zal blijven. Beentjes op de grond, anders ga je zweven". UN HM VAN Oscarwinnaar WtLt AUCUST Want tot oktober vorig jaar wist ik óók niet, hoe het in elkaar stak. Maar ik heb geen angst voor misbruik. Integendeel, de Miss Universe organisatie zit al jaren perfect in elkaar. De ervaringen zijn al die jaren uitstekend geweest. Er is nooit een wan klank gehoord. En dat is bij andere miss-verkiezingen wel eens anders Persoonlijk opteert Natasja het meest voor haar oude liefde: het fotowerk. In haar vroege jaren 'werkte' ze al als fotomodel voor fotograaf Bram Visser in Roosendaal. En ze deed het supergraag. Nog altijd. Ze hoopt er in de nabije toekomst weer wat tijd voor vrij te kunnen maken. Mavo-opleiding in Goes (op het Sint-Willebrord). Estheti- ca-studie in Breda en Goes. Schoonheidssalon in Biezelinge. Managementwerk voor Jafra op Zuid-Beveland. Dat vreet tijd. Natasja is een elegante ver- Dinsdag 22 maart houdt de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen, afd. Goes e.o., haar maandelijkse bijeenkomst in de Prins van Oranje te Goes. Aanvang 13.45 uur. De heer Omer Gielliet, pastoor te Bres- kens, houdt een lezing over Indianen, het wonderlijke en har de leven Yanomari van in Venu- zuela. Belangstellenden zijn har telijk welkom. Mandolinevereniging Gimando te Goes zoekt jongens en meis jes die mandoline willen leren spelen. Ook is er bij de vereni ging plaats voor een bassist, toetsenist en mandolinisten. In strumenten zijn via de vereniging aanwezig. Inl.: tel: 01100 - 33802. Zal ze eind deze maart worden ge/ozen als Miss Universe Nederland (zeg maar: Miss Hol land)? En zal ze dus eind mei in Manilla als Nederlands mooiste tussen de mooisten der wereld staan? dirckhi Het modellenbureau vond haar desondanks geknipt voor deel name aan de verkiezing van de Nederlandse representante. Maar Natasja zette er direct vraagtekens bij: "Nee hoor, geen zin. Ik ga niet in badpak in een discotheek op een podium lopen". Maar de werkelijkheid van de Miss Universe-verkiezing zit toch iets anders, iets professioneler in elkaar. Toen dat allemaal was uitgelegd, draaide de windvaan 180°. "Ja, dat lijkt me leuk", was toen het antwoord. "Bij Miss Universe Nederland word je beoordeeld op persoon lijkheid, uiterlijk, uitstraling, humor, intelligentie en goede omgangsvormen. Maar bij de wereldverkiezing worden alle nationale missen een maand lang (in hun openbare leven en in hun privé-leven) op véél meer dingen beoordeeld, bijvoorbeeld optreden in stress-situaties, het netjes achterlaten van je hotelka mer, etc." Problemen met een jaloerse man of vriend zal Natasja óók niet krijgen. Want getrouwd is ze niet en vaste verkering heeft ze niet. En zo is het gekomen. Intus sen heeft haar leven een aan zienlijk drukker en onrustiger beeld gekregen. Want de Miss Universe-organisatie zorgt voor een goede 'opleiding', die erin moet resulteren, dat op 29 maart a.s. alle dames zich lichamelijk piekfijn en geeste lijk onverstoorbaar zullen pre- schijning. Onberispelijk fi guurtje. Karakteristiek gezicht. Vriendelijke lach. Stralende tanden. Is haar omgeving niet bang, dat de glitter en de glamour haar blik op de reali teit zal verblinden en dat de 'grote boze wereld' haar zal verslinden? Zo moet er hard en hartelijk om lachen. "Welnee! Ik heb alleen maar leuke reacties gehad. Zo van: dat is typisch iets voor jou; daar zien we je helemaal in mee doen. En de naaste familie is apetrots. Ik krijg wél vaak de vraag voorgelegd: hoe gaat dan nou allemaal in z'n werk? Die vraag kan ik me voorstellen. Op het Nationaal KNF Topcon- cours in Arnhem zal Brassband "Excelsior" de compositie "Rhap sody for Brass" van Dean Goffin ten gehore brengen. Brassband "Excelsior” Kloetinge staat sinds 1989 onder leiding van dirigent Anno Appelo. lange geere 28 (naast anwb) middelburg - grote markt 7 goes - noordstraat 6 terneuzen senteren op het grote nationa le podium. Voor de tv-came- ra's. Voor miljoenen nieuws gierige kijkers. Die 'opleiding' bestaat (kort weergegeven) uit weekenden lang trainen: lopen, spreken, bal- letdansen, acteren, fotosessies. Op de Grote Avond behoeven de dames zich niet in badpak te ver tonen ("Het is géén veekeuring"), maar omdat de jury zich toch een beeld moet kunnen vormen van de fysieke kwaliteiten van de deelneemsters, werd eind febru ari een weekje Curaqao/Bonaire ingelast. Veronica-TV maakte daar zonnige badpakopnames, die op 29 maart op tv te zien zijn. (fotobeoordeling) werden in totaal 144 meisjes geselecteerd: 12 per provincie. Daarna volgde een selectie (via het voeren van gesprekken in het Nederlands en Engels en via het lopen op muziek), die 1 winnares per pro vincie opleverde. Natasja werd aangewezen als Zeeuwse win nares. Zaterdag 19 maart neemt Brass band "Excelsior” Kloetinge deel aan het Nationaal KNF Topcon cours in Arnhem in de vaandelaf- deling sectie brassband. "Excel sior" heeft reeds 16 keer aan het Nationaal KNF Topconcours deelgenomen, waarvan de laat ste keer in 1991. Toen eindigde de band op de tweede plaats met een uitvoering van de compositie "Phantasy for Brassband". Twee keer werd "Excelsior" kampioen, in 1969 en in 1985. De Kloetingse brassband plaats te zich voor deelname aan het Nationaal KNF topconcours 1994 door op 20 november 1993 op de KNF concertwedstrijden te Beuningen 311 punten (eerste prijs met wimpel) bij elkaar te spelen met de werken "Masque" van Frédéric Devreese en "The Plantagenets" van Edward Gregson. IK BLIJF GEWOON DOEN, HOOR! GEBASEERD OP ISABEL ALLENDE S HET HUIS MET DE GEESTEN GUNN CLOSE ANTONIO BANDERAS "Een Miss Universe Nederland- verkiezing is een uitstekend podium om jezelf te adverteren. Bovendien breng je door die 'opleiding' van de Miss Universe- organisatie behoorlijk wat kennis en ervaring mee. In 'het wereldje' is dat bekend. Daarom zijn de deelneemsters aan de Miss Uni verse-verkiezing regelmatig veelgevraagde mannequins, actrices, vips, promotiemede- werksters, etc. Je hoeft echt niet te winnen. Ook de nummers 2 t/m 12 kunnen na de contest Maar ook tijdens dat weekje Antillen gingen de conditietrai ningen en de aerobic gewoon dóór. Verplicht! "Het is wel leuk hoor, als je 's middags door Wil lemstad loopt en een paar Nederlandse mariniers fluiten naar je, maar ze hebben je dan niet 's morgens in de sport/aal bezig gezien, met het zweet over je hele lijfaldus Natasja daarover. Door de week gaat op dit moment het leven van de 1.72 meter lange Biezelingse nog redelijk normaal z'n gangetje. De schoonheidssalon aan de Hoofdstraat bedient nog gewoon de klanten, ook al moet moeder Aalfs (schoon- heidsadviseuse) nu al wat vaker bijspringen. Want naar mate de Miss Universe-verkie zing nadert, vergt dat evene ment toch steeds méér voor bereidingstijd. ij: CO LU O CD CC 2 LU O cc CD

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1