Concert Martin Mans en Ab Brouwers in N.H. Kerk te Kapelle Mrs. Doubtfire f' ©KIBCL GRAND THEATER GOES 01100-15165 weekblad voor zuid- en noord beveland Woensdag 9 maart 1994 - 46e jaargang no. 10 Rom? WlLLW kFlÉS k (J) MAFT1NSHOF v J Trouwringen P©LAK BEAR’ i 0 Schoonheidssalon Wie anders dan Ze Zoi Je Vader Kennen Zijn! tkee lucaó Verslaving.... 19.00-21.30 u. Bekend FULL-COLOUR UNIEK AANWEZIG 24 UUR PER DAG 01100-50520 Verwilderd rpj-.. W7 'Huisfotograaf' FILMPROGRAMMA VANAF 10 T/M 16 MAART - EEN SÜRPRISE.DINER VO0RMUDO ^SEBIBLIOT^ is De vier foto's op deze pagina hebben elk hun eigen meri tes: sfeervol, gestileerd, technisch perfect, poëtisch. Kijkt u maar goed. En geniet. De foto's werden alle gemaakt met medewerking van Co's favoriete model Sabine Tramper. (FOTO'S: CO COPPOOLSE) EXCLUSIEF... - SWEATSHIRTS - BODYWARMERS - PANTALONS - JACKS e van de dans voordeel. Dan kun je ook eens iets extra's meene- Mevrouw Zagers: "...als je I I •j Co Coppoolse fotografeert de onschuld (Van een onzer redacteuren) Maar als het uniform 's avonds is uitgetrokken, 'roepen' de came- U kunt bij ons terecht voor: Alle schoonheidsbehandelingen Acne behandeling van o.a. Hayoun Elektrisch ontharen, harsen Speciale bruidsmake-up Pedicure, kunstnagels Depositair van: Babor, Juvena, 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. zo alles bij elkaar optelt heb je wekelijks guldens voordeel". GOES -- Vijf jaar geleden had hij nog nooit een ballet voorstelling gezien. Hij vertelt iets over de Vadarevu- vissers. De nood die erg groot is, de mensen die geen fatsoenlijke woningen hebben, de economi sche toestand, maar ook iets over de hulp die "Woord en Daad" daar mag gaan geven, zoals de opbouw van de visserij ter plaatse, de opvang van kin deren, opbouw van een school, opzet van een alfabetiserings programma etc. ,U bent van harte welkom op deze avond. De technische mogelijkheden voor amateur-fotograaf Co zijn de afgelopen jaren stukken beter geworden, vooral voor het (zon der licht) fotograferen van ballet meisjes. De fotoapparatuur is geavanceerder geworden en er zijn ook filmrollen van 6400 ASA (circa 40 DIN) in de handel geko men. "Ideaal materiaal om gepo seerde foto's mee te maken op momenten, dat er ergens héél erg weinig licht is". Veel lezers van ons weekblad De Bevelander zijn overigens 'bekenden' van Co Coppoolse, ook al weten ze het zelf niet. Co is immers jaaaren werkzaam geweest bij PTT Post, als bestel- ler-vervanger. Als er ergens op de Bevelanden (en dan met name in de Zak van Zuid-Beve- land) iemand ziek was of met verlof wilde, dan viel Co in. Noem maar een naam of een adres, en hij weet feilloos wie je bent, waar je woont en hoe je huis eruit ziet. Maar ook wie je buren en je overburen zijn Schouwen-Duiveland, maar in de komende maanden en jaren komen ook alle adressen op de Bevelanden aan de beurt. Hij kómt dus een keer bij u langs! Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag Beste X Originele Song KI O The Wan Diney Company Schuttershof 23, Telefoon 01100-14445 14.00 u. 14.00 u. JUWELIER Gasthuisstraat 7 - Goes, 01100-51915 HET NIEUWE EN MEEST SUCCESVOLLE MEESTERWERK VAN een hilarisch hippe animatie actie-thriller! Preview Zaterdag14.00 u. Zondag Woensdag PICTURES Beste Originele Filmmuziek onmogelijk. Ik kan natuurlijk niet verwachten, dat de gene rale repetitie of de uitvoering wordt onderbroken, omdat er een mooie pose 'bevroren' moet worden voor de foto graaf”. De geposeerde (dus gecompo neerde) foto's hebben veruit zijn voorkeur. Ze vullen dan ook voor 95% zijn mappen. Een van zijn 'vaste' modellen is Sabine Tram- per (18) uit Goes. Ze gaan vaak samen ook op lokatie, in de omgeving. Zéér poëtisch zijn bij voorbeeld de opnames van de ranke ballerina in en bij het ver- Sinds kort echter is zijn werkter rein vergroot tot héél Noord- en Zuid-Beveland en Schouwen- Duiveland. Hij is nu bezig met een project om op alle adressen te controleren, of de brievenbus sen wel aan de wettelijke eisen voldoen. Hij is nu doende op Body-skinlift Lichaamsbehandelingen Afslanken en effektieve figuurkorrektie Zonnebank met gezichtsbruiners Snelbruiner John v. G., Hayoun en Biodermal wilderde Badhotel van Domburg, en op de vervallen zolder van een verlaten industriepand in Goes. Toen vroeg hij een over- buurmeisje, of hij een paar foto's mocht maken op de jaarlijkse uitvoering van haar balletschool. Sinds dien is hij niet meer weg te slaan bij de ballerina's. Hij is de dans nooit meer ont sprongen.... Zaterdag 12 maart a.s. geven Martin Mans en Ab Brouwer een concert in de Ned. Herv. Kerk te Kapelle tb.v. de stichting "Woord en Daad". Deze avond begint om 19.30 uur en de entree bedraagt 5,- (kinderen t/m 12 jr. 2,50) Martin Mans is in de orgelwereld geen onbekende. Tegenwoordig is hij organist, pianist en dirigent. Een veelzijdig musicus dus. Hij is geboren in 1965 en heeft bij ver scheidene vooraanstaande organisten gestudeerd. Tegen woordig is hij leraar aan een muziekschool en heeft een eigen lespraktijk opgebouwd. Verder is hij dirigent van verschillende jeugd- en gemengde koren. Als pianist is hij vooral bekend geworden door zijn begeleiding van koren en samenspel met orgel. Ab Brouwer studeerde aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Hij studeerde trom pet bij Wim de Groot, is solo- trompettist van het Concertge bouworkest en slaagde in 1980 voor Trompet-B. Hij is docent trompet aan de Zeeuwse Muziekschool te Middelburg en docent muziek aan de Stedelijke Scholengemeenschap. Daar naast speelt hij veel als free-lan- ce-trompettist. Verder zal het Dordts Mannen koor o.l.v. Dick van Luttikhuizen zijn medewerking geven. Dit koor bestaat uit ca. 75 leden, en zingt voornamelijk psalmen en geestelijke liederen. Zij hopen deze avond het zanggedeelte voor hun rekening te nemen. Tevens is er ruime plaats in geruimd voor samenzang. De heer J. Dankers, secretaris van het hoofdbestuur, zal op deze avond het appèlwoord spreken. Het avondje ballet, vijf jaar gele den, had al snel tot gevolg, dat hij op de balletschool werd terug gevraagd en dat hij binnen de kortste keren werd gebombar deerd tot 'huisfotograaf'. Bij Regai (Thorbeckelaan), en later ook bij Free (Oude Vischmarkt). 'Ballerina's zijn per definitie foto geniek. En er is véél sfeer te maken", vindt Co. "De buitenwe reld associeert balletmeisjes vooral met rankheid, slankheid en sierlijkheid. Ik let daar minder op. Ik vind, dat mijn foto's vooral onschuld uitstralen". Intussen heeft hij van vrijwel alle Regal- en Free-ballerina's (waar onder de bekende dansgroep Dansz) volle medewerking voor het maken van zijn opnames. "Ze hebben gelukkig niet de eis, dat het móói moet zijn. Zo werkt het niet. Ik maak de foto's, zoals ik dat wil, niet zoals mijn onder werp dat wil. En uit die plezierige samenwerking zijn al honderden prachtige foto's voortgevloeid". Uitvoeringen en generale repetities zijn overigens niet Co's favoriete agendapunten. Integendeel. "Poseren is dan 8U AANKOOP VAN ra's weer. Het fotograferen (nu vooral van ballerina's) is een gezond soort verslaving gewor den. "Als ik 3 rollen meeneem, schiet ik ze vol, maar als ik 30 rollen meeneem, schiet ik ze óók allemaal vol. Het is moei- lijker om NIET te fotograferen dan om het WèL te doen In het verleden maakte Co Cop poolse (37) uit Goes naam met zijn 'gesluierde' foto's, die veel leken op die van toenmalig topfo- tograaf David Hamilton. Groot was de bewondering, en menig vuldig de vraag: "Hoe doe je dat nou?". Maar sinds de 'grote avond' van zijn buurmeisje is het ballet zijn grote liefde geworden. Althansals foto-onderwerp. Hij heeft intussen een collectie van zo'n 10.000 opnames opge bouwd. Van de meeste opnames heeft hij contactsheets in mappen opgeslagen. Een beperkt aantal rolletjes worden afgedrukt op 10/15 cm. De allermooiste opna mes laat hij afdrukken op for maat 30/40 cm en de superge- slaagde op 50/70 cm. Veel 'prenten' worden gebruikt voor exposities, wedstrijden en presentaties. Regelmatig valt de Goese amateur-fotograaf in de grijzen. Op dit moment wordt een aantal van zijn foto's geëxpo seerd in broodjeszaak Delifrance n de Lange Kerkstraat in Goes. "...Grote eters..." Opgroeiende kinderen, grote eters, dat zijn ken merken van het gezin van mevrouw Zagers. Bij Jan Bruijns komt ze al jaren en zoals blijkt niet zenderreden. "12,13en 15 jaar zijn onze kinde ren. Die gebruiken heel wat energie en dat bete kent voor mij dat ik hier wekelijks met een volle winkelwagen aan boodschappen de deur uit ga. Maar gelukkig is het hier voordelig en boven dien hebben ze alles. Dus ik ben in een keer klaar en dat is toch wel gemakkelijk", legt mevrouw Zagers uit. U zegt voordelig, dan nemen we aan dat U prijsbewust bent? "Ja, zeg dat wel. En dat is hier iedere keer prijs schieten. Bijvoorbeeld: de kinderen eten nogal wat yoghurt. Daar neem ik wekelijks zeker 10 pakken van mee. Scheelt werkelijk dubbeltjes per pak in vergelijking met andere winkels. Het sinaasappelsap bijvoor beeld, is hier ook veel voordeliger. En als je zo alles bij elkaar optelt, heb je wekelijks guldens men. Zo maar voor tussendoor. Dat zou anders niet gaan. Geef mij maar Jan Bruijns. Die heeft alles in huis en altijd voor minder geld. Voor een gezin als het onze met 5 personen, waarvan 3 opgroeiende grote eters is dat de aangewezen j ""'W'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1