17,95 Trouwringenshow De nieuwste SINGER NAAIMACHINE nu al groot sukses. nu met minimaal f450, - voordeel OA tKeo (ucaó te^| 0P=0P 199,- 65,- 849,- Voor snelle beslissers, want Goldnest nu 19,95 zeeuwse BEMITEX® VAN DER POEL YERSEKE g^duiRS V&RASSIlh VERBURG^Z GORDIJN VELOURS MATRASSEN (polyether) MEUBELSTOFFEN L 7.95 39.95 NU: 15,95 DEKBEDDEN DIES KOSTEN MODES STEUTEL HERENMODE presenteren hun voorjaar-zomer kollektie vrijdag 11 maart 1994 - Aanvang 20.00 uur STEUTEL SINGER CHIC ELECTRONIC MART1NSHOF wafertchaptboiul Scheldestraat 21Vlissingen, voorheen A.H., tel. 01184-17745 VI/ Een surprise-diner voor 2 kado bij aankoop van Martinshof Gasthuisstraat 7, Goes naaicentrum waoüvliet gsss. I 2* vi ico r\wo ici i Goldnest IRELLI 9.95 45.50 NU: 17,95 j| GORDIJNSTOFFEN 1299,- 200,- 250,- Opril Grote Markt 3-9, Goes, tel. 01100-27982 Zuivelstraat 1, Bergen op Zoom, tel. 01640-36617 Uniek, Ongelooflijk, maar toch waar. Bij van Vliet staat hij voor U klaar. Gehele week demonstratie-dagen. zwc-mat7/ 29,95 TAPIJT COUPONS MEER DAN 200 STUKS VAN ALLE BEKENDE MERKEN.... ENKELE PRIJSVOORBEELDEN: INTERIEUR^1^6.9 Woensdag 23 februari 1994 DE BEVELANDER 9 22.50 NU: 26.50 NU: in vele kleuren tijdige reservering gewenst. BSchoenen passen pakt^ Normaal NU IDEEËNKRUGEN GESTALTE BU Waterschapsverkiezingen 1994 UITGERUST MET BALANSSTEUNEN 2 MAART 1994: WATERSCHAPSVERKIEZINGEN KANDIDATENLIJST WATERSCHAPS WIJZER VOLMACHT r Uw leverancier: 29.95 NU: 11,95 49.95 NU: 19,95 34.50 NU: 13,95 59.95 NU: 25,95 Introduktie-korting Minimale inruilpremie Een Pirelli herkent men met de ogen dicht 1.20 br„ van 52.50 1.50 br., vanaf.... Kaart verkoop: Dies Kosten Modes, telefoon 01100-33826. Steutel Herenmode, telefoon 01100-16415. Restaurant "De Landbouw", telefoon 01100-27952. Goa Beenmode en Lingerie, telefoon 01100-28763. Bloemsierkunst Han Meerhoff, telefoon 01100-31676 m.m.v. GOA Beenmode en Lingerie, Goes Bloemsierkunst Han Meerhoff, Goes tijdens een 5 gangen-menu in Café-Restaurant "De Landbouw", Grote Markt 38 in Goes d 55,- per couvert. van 1975,00 van 2093,00 van 3150,00 voor 1050,00 voor 1039,00 voor 1425,00 Na de lattenvering nu Goldnest: het beste systeem met balanssteunen SCHITTERENDE KWALITEIT! 137,95 132,00 159,00 239,70 548,00 815,00 904,40 72,50 91,50 95,00 Groene balanssteun Anti-slip stroken Rugklachten? MAT SYNTHETISCH: 1.15x2.90 1.90x4.00 4.00 x 4.00 6.00 x 4.00 3.45 x 4.00 5.10x3.95 7.60x4.00 9.30 x 4.00 9.35 x 5.00 WOL: 6.60 x 4.00 5.60 x 5.00 8.10 x 4.00 meer dan 50% voordeel uit voorraad 500 rol De kleurenstip bepaalt de prijs Overal bruikbaar Gespecialiseerd atelier voor al uw reparaties (sinds 1971) wol vanaf f z o m s T S S GRATIS BROCHURE Tevens op voorraad: 80 X 1 90 binnenvering 4 EE schuimrubber vanafI WV, bij ons gegarandeerd F goed uit. Want met zo'n^ enorme keus in kwaliteit, is schoenen kopen gewoon EEN FEEST! Loopt u maar eens bij ons binnen! voor voor voor voor 129,00 voor 275,00 voor 440,00 voor 599,00 voor 1170,00 voor 1929,00 van van van van van van van van 2658,00 van 3995,00 I ‘ZZrrzTF"’"'' a"' urt Lichtgewicht machine met vrije arm 10 Steekpatronen w.o. 4 stretchsteken Elektronische snelheidsregeling Automatische spanning 4 Fase knoopsgatautomaat Handige opbergruimte voor accessoires boven in de machine Schuine naaldstand Naait 10 lagen dikke stof Veiligheidsschakelaar Kema keur Compleet met luxe stofhoes 3 Jaar garantie en nog veel meer extra's V’ r- 39^5 L- Me' Het lieve leven lang M.. -- synthetisch vanaf modeschoenen Grote Markt 9 GoesI SCHOENEN KOPEN EEN FEEST! 'evvust Herverdelinr, 1 ®.'asten Ze,. ^lsP'r«te9orie vastgesteld. Xies bp- 1 J/i 'l de l <^r»a A Lange Vorststraat 73 - 4461 JN Goes VOORLICHTINGSRUBRIEK VAN DE ZEEUWSE WATERSCHAPPEN i Alm, ***PHetk Deze week ontvangt u de twee- 'j M O D E S De groene balanssteun is een Pirelli exclusiviteit, die aan iedere lat van het Goldnest -systeem een totale bewegingsvrijheid geeft. ...en aan uw lichaam een komfort zonder weerga. Het Goldnest -systeem: lattenveringen, matrassen, hoofdkussens. Als u op 2 maart niet in de gele genheid bent om te stemmen, kunt u iemand machtigen. Lees daarvoor de aanwijzingen op de achterzijde van de oproepkaart. Geef de persoon die u machtigt altijd duidelijke steminstructie 2 maart 1994 is voor democra tisch Nederland een belangrijke dag. Zowel voor de gemeenten als voor de Zeeuwse water schappen zijn er verkiezingen. Sta deze dag even stil bij uw rechten. Zo laat u uw invloed gelden, ook na de verkiezingen. Houdt telkens twee latten vast. Door Pirelli gemaakt uit 100% rubber. Kan ’heen en weer’ en ’op en neer1 bewegen. Is indrukbaar en draaibaar. Zorgt voor volledige en perfekte ondersteuning van alle lichaamsdelen en voor totale ontspanning van elke spier. Maken bevestiging van de matras overbodig. Grote kans dat het Goldnest systeem uw probleem oplost. Vragen omtrent onderwer pen uit deze informatieru briek kunt u richten aan de Zeeuwse Waterschapsbond Postbus 179, 4330 AD Middelburg, Tel. 01180-15751 £9^5 Goldnest lattenveringen lattenveringen, matrassen en kussens zijn toepasbaar in vrijwel elk ledikant. Ook de uwe!!!! H g 0 O m cd O z o o I De provincie Zeeland heeft onlangs een uitvoerige bro chure over de waterschaps verkiezingen samengesteld. De taken van de water schappen en alle details over de verkiezingen treft u er in aan. U kunt de brochure gra tis verkrijgen. Bel daarvoor: 01180-31400. ■1 In de verkiezingskrant worden de kandidaten en de plaatsver- vang(st)ers per categorie nader aan u voorgesteld. Ook kunt u zien hoeveel zetels er voor een categorie beschikbaar zijn. U be paalt op 2 maart a.s. wie de nieuwe bestuurders worden. De officiële kandidatenlijst is eveneens in de krant opgeno men. De volgorde van de kandi daten is door loting bepaald. U dient een bewuste keuze te ma ken en uw kandida(a)t(e) met bijbehorend nummer te stem men. Waterschapsverkiezingen zijn immers gebaseerd op een personenstelsel. Dit in tegen stelling tot de gemeenteraads verkiezingen die werken volgens het lijstenstelsel. Waterschapsverkiezingen nieu we stijl: inmiddels heeft u aan uw oproepkaart kunnen zien wat er gewijzigd is. Twee nieu we categorieën die ook belang hebben bij het waterschaps- werk mogen hun stem uitbren gen. Ingezetenen(inwoners) en pachters zullen vanaf 1 april 1994 deel uit maken van het bestuur van de waterschappen. In een.verkiezingskrant die deze week *huis aan huis wordt be zorgd, leest u er alles over. Kies uw vertegenwoordig(st)er in het bestuur nieuwe stijl. Het werk van de waterschappen is ook voor u van groot belang; laat uw stem niet verloren gaan. OORDEEL SHOP Blankenburgh ”em'«tbX(uop2'na4,,uw i-- ‘'«Xi? mee. Als gemachtigde kunt u per categorie voor maximaal twee personen volmacht aanne men. "^^MOOESTOFfENEN-HlJRNITlJREN informatie de waterschapsverkiezings- krant. Elk huishouden in Zee land, maar ook belanghebben den van buiten de provincie krij gen op deze wijze informatie over de mogeljkheid om te stem men. Aan de oproepkaart(en) kunt u zien voor welke catego rieën u mag stemmen: gebouw de eigendommen(huizen), onge bouwde eigendommenfgron- den), pachters en of ingezete nen. Ook de plaats waar u uw stem uit kan brengen is op de kaart aangegeven. het 9 'eén D’">9e«w. u uw„eün jn "“'veneend?'* «>**-9e NederlandXX*l"''h,eoin Goedige regenval ",aen ',an over. "Wen wOfdl ,Xee^eWa"r °°k 'UkellkkenZ. nno

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 9