5e Nacht van Groot-Goes SPORT Bevelanden in 't kort CULTUUR KORT er geen sport van «PJuto hendriks goes b.k tfc.,011OO-1C21O Blessures, maak k De fractuur of botbreuk r ^=TuXdevP=5 £gi“dmel& Woensdag 23 februari 1994 DE BEVELANDER 19 De Patrijzen” 7 Zaaltoernooi jeugd Kloetinge Vakantie Bijbel Club Gospeljamsession in Kruiningen Zelfbezinning Reggae in ’t Beest Lee Towers Kasten en keramische objecten Voeding Kooivogels v.v. ’’Hansw. Boys” Bingo-dansant k.v. Tjoba Nieuw adviesbureau PCOB Noord-Beveland Ypsilon Politieke middag in Ovezande ’’Open Huis” Bonte Koe Jaarvergadering NCVB Woonbond Pelgrimstekens Bingo Goes - Oost 8e Inkelloop Bijeenkomst M.S.- Vereniging v.v. Kapelle k.v. T.O.G.O. Tovaal tegen legerteam Afcent Oosterschenge- 16.00 uur tegen C.V.C. uit Clinge. excursie C.V.C. staat bij Delta bekend als 2e Hands boekenbeurs Krabbendijke geopend vanaf 1330 uur jeugd Kloetinge hands boekenbeurs, die gehou- Volleybal ’’Delta” Colijnsplaat F.N.V.-Hulp bij belastingaangifte F.N.V.-leden die lid zijn van een t/m maart, Délifrance L. Kerkstraat 21: Balletfoto’s van Co Coppoolse F.N.V.-aangesloten bond kunnen uit Goes (info: 01100-14043). hun belastingformulier gratis la- v.v. Bevelanders Dekker, 6 treffers; 3. C. Visser, 5 treffers. S.V. Heinkenszand wei da- I Programma zaterdag 26 februa- 9 zwakste van de twee was en het tel.nr. 01130-82485. Rent- de, 5 treffers. het klassement is: C1 - Arnemuiden C2; 10.00 uur: chiel Adr. de Ruyter. 10.55 uur: Togo B1 - Zuidwesters ken operatief terug gezet. metje Dump Goes. Het toernooi lands amateurfotografie (info: 01100-34566). telefoon 01107-1672. nummer: 01184 - 11041. In de Maranathakerk te Goes wordt maandag, dinsdag en woensdag 28 februari en 1 en 2 maart een Vakantie Bijbel Club gehouden voor kinderen van 4 tot 11 jaar. De club begint iedere dag om 9.15 uur en eindigt om 11.30 uur. Thema van de mor gens is ”Ook jij hoort erbij!”. Door middel van vertellingen, knutselen en zingen worden kin deren bij dit thema betrokken. Woensdag besluit de club met een pannekoekfestijn. Het adres van de kerk is: Bergweg 43a te Goes. Voor inlichtingen: mevr. De Feijter, tel. 01106-2262. van harte welkom. Voor evt. in formatie: 01105 - 1361. gehouden, maar door de vakan- tiespreiding was men genood- tinge teams: 14.30 uur Kloetinge 1 - WC ’68 1; 12.30 uur Kloetinge 2 - Kapelle Op vrijdagavond 25 februari wordt in de Vierslag te Kruinin gen weer een gospeljamsession gehouden. Deze avond is een goede gelegenheid voor musici vanaf 14 jaar om eens vrijblij vend samen met anderen te spe len c.q. te "jammen”. Tevens een goede mogelijkheid om wat nieuwe technieken c.q. stijlen te leren. Gespeelde stijlen variëren van Rock en Blues, Pop tot Folk; Er worden covers gespeeld van van VVC’68 uit Halsteren. De eerste wedstrijd in Halsteren uur: Zierikzee E1 - Bevelanders F1; 10.00 uur: Bevelanders F2 - Zierikzee F3. burg C2; 16.00 uur: Kapelle B1 - Middelburg B1; 19.00 uur: Kapel le A1 - Middelburg A1. Fc - Kapelle Fb. 01 Maart 19.45 uur: Kapelle A2 - Walcheren A1; de Arnemuiden-dames. Een in teressante voetbaldag bij Beve- 12.45 uur: Arnemuiden dames - Bevelanders dames; 12.45 uur: Bevelanders A1 - Veere A1; 11.15 mannen E1; 10.00 uur: H’zand F - Robur F. De kick-off is om 14.00 uur en de toegang bij de wedstrijd is gratis. De wedstrijdbal wordt geschon ken door Autobedrijf Van Strien B.V. uit Goes. 9.05 uur: Togo D1 - Swift D2, Goes 2. trimmers of een grote ronde van 9,1 km voor prestatielopers. De start vindt dit keer plaats in het recreatiegebied Den Inkel te deel niet kan bewegen. Voorts moet men zo snel mogelijk deskun dige hulp (ambulance) laten komen. N.b.: bij een open botbreuk moet de wond zo steriel mogelijk wor den afgedekt. Vrijdag 25 februari houdt het Centrum voor Zelfbezinning een lezing in de Zeeuwse Biblio theek (zaal 1 en 2) te Middel burg. Lieveke Bosveld spreekt over het verschil in en tussen personen in relaties. Aanvang 20.00 uur. Inl. 01180 - 15294. Op zaterdag 26 februari is er een reggae-avond in ’t Beest in Goes met een optreden van Kendread his band Dasjan. De Suri naamse Kendread bewijst al ja- ren dat reggae uit Zeeland niet zompig hoeft te klinken. Met zijn vorige groep The Creators stond hij wekenlang no. 1 in Suriname met de c.d. Sranang lobie foe mie hatie. Hij wordt in kleine kring op handen gedragen met zijn formatie Dasjan en heeft nu solo een veelbelovende reggae afgeleverd: Culture Crash, wat slaat op de vernietiging van de natuur. Kendreads zang heeft het timbre en de timing van de leadzanger van de Israel Vibration en zijn voordracht heeft dezelfde bevlo genheid. Eddy Telepary’s sologi- taar klieft door de nummers heen, terwijl de slaggitaar en de bas ritmisch in eikaars kielzog spelen. Ska-achtige piano- en blazerspartijen vullen het geheel op waardoor de muziek voelt als een versgedraaide joint. Met zijn zevenkoppige groep en de zan geressen Dahn en Aisha toerde Kendread vorig jaar met Inner Circle door Europa. New age reggae uit Suriname, met Jamaï- caanse klank en een Zeeuws ac cent. Aanvang 22.00 uur, entree f 10,—/CJP f 8,50. Onder de titel "NCRV’s Ronde van Nederland” houdt de NCRV in 1994 haar jaarlijkse reeks van dertien Provinciale Ledenverga deringen. De tweede ledenver gadering vindt plaats op dinsdag 1 maart a.s. in de provincie Zee land. De vergadering begint om 19.00 uur in de Stadsschouw burg, Molenwater 99 te Middel burg. De schouwburg is open vanaf 18.45 uur en de toegang is gratis. Tussen 19.00 en 20.00 uur staan enkele verenigingszaken op de agenda en is er gelegen heid voor discussie over actuele zaken met NCRV-voorzitter mr. A. Herstel. Om 20.00 uur start het algemene avondprogramma met een toespraak van mr. A. Herstel over de actuele situatie in Hilversum. Bij galerie ”Mi Parti”* te ’s-Heer Hendrikskinderen is tussen 27 februari en 24 april een nieuwe expositie ingericht. Het gaat om visies op kasten en keramische objecten. Er is een collectie kasten samengebracht van ver scheidene ontwerperrs. Ook ver scheidene keramisten tonen hun objecten bij ”Mi Parti”, daaron der schaal- en vaasvormen. Openingstijden donderdag tot en met zondag van 11.00-16.30 uur. De Vogelvrienden uit Krabben- dijke en omstreken houden don derdag 24 februari een avond in ”De Meiboom”. Keurmeester Hijgens uit Bergen op Zoom is uitgenodigd te komen praten over voeding van kooivogels. Al le belangstellenden zijn welkom. Aanvang 19.45 uur. Toegang gratis. Jeugd, 26 februari: R.C.S. B2 uur. Vrijdagavond 25 februari houdt bezoek komen dan de spelers burg D. 10.00 uur: GPC D - Patrijzen D1. 10.00 uur: Walcheren E - Patrij zen E. 10.00 uur: Patrij-zen Fb - Borssele F. 10.00 uur: Patrijzen Fa - Apollo F. Ze worden, mét begeleiding, er gens gebracht en bij thuiskomst in het klubhuis wacht hen een warm onthaal. Programma zaterdag 26 fe bruari Als het goed is, is het eerste team vorige week kampioen ge worden. In dat geval is de wed- Goes. Totaal namen weer 30 schutters deel aan de verschie- ting voor het Koningschap. De wedstrijd ging over tien schoten. In totaal werden 21 treffers geno teerd. Eerste M. Harinck, 4 tref fers, tweede A. Sinke 2 treffers, derde G. Walhout 2 treffers. Eer ste van de jeugd werd Edwin Os- sewaarde 1 treffer. vanaf de dijk, dus verrekijkers meenemen. Excursie- inlichtingen, tel. 01100 - 11603. 26 febr., 't Beest 22.00 uur: Concert door ’Kendread’, Surinaamse reg gae met een Zeeuws accent. 1 maart, Grote Kerk 13.30-14.30: carillonbespeling door stadsbeiaar dier Sjoerd Tamminga. 3 maart, ’t Beest 22.00 uur: Concert door ’Raoul Barboza’ uit Ar gentinië. EXPOSITIES Hele jaar, Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit; siera den van U. S. Zölner-Krumne (info: 01192-1242). februari, Lunchcafé, gehele ruimte: Schilderijen en illustraties van G. Riel uit Goes en tekeningen van Otto Schilling uit Haarlem (info: 01100-28795). febr. - maart, Galerie ’Mi Parti’: Kasten en meubelprojecten van één of meerdere vormgevers (info: 01100-31819). t/m 26 febr., Galerie Van den Berge: ’Vieuw Indicator lil’, terugblik op het afgelopen seizoen (info: 01100-50499). t/m 26 febr., Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: ’Van gesloten bolwerk tot open stad’, expositie over 4 eeuwen veranderingen in en rond Goes (info: 01100-28883). t/m 26 febr., Galerie 'De Hoekweide’: Schilderijen, aquarellen en ge mengde technieken van Leo de Jong (info: 01198-1152). t/m 27 febr., Galerie Bekenes: Olieverven, aquarellen en pastels van Alie Bekenes (info: 01192-2489). t/m 28 febr., Gezondheidscentrum Magnolia: Olieverfschilderijen van Jac. Smolders (info: 01100-49000). EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 24 FEBRUARI T/M 3 MAART 1994 MUZIEK - FILM - TONEEL - THEATER 24/25 febr., 't Beest 20.30 uur: ’Blue’, film van Krystof Kieslowski. 26 febr., Ambachtscentrum 14.30 uur: ’De Koning is bloot, leve de ko- ning’, voorstelling van poppentheater 'Sim Bolus’ uit Goes. van spannende gespeeld. leven en hopen op weer een leuk, sportief duel. Het volledige programma voor zondag 27 februari: 14.30 uur: Patrijzen 1 - Gastel 1. 12.30 uur: Walcheren 2 - Patrij zen 2. 12.30 uur: Patrijzen 3 - Zierikzee 4. 10.30 uur: Noormannen 4 - Patrij zen 4. Zaterdag 26 februari: 12.45 uur: Patrijzen B - Wolp- haartsdijk B. 11.15 uur: Patrijzen D2 - Middel- schutter en jeugdkoning deeld. Voor kwalificatie kwam dankzij haar goede resultaten Marga Harinck uit de bus. Edwin Ossewaarde werd jeugdkoning van Groot- pennen en uitwendig door het gips c functieherstel (revalidatie): het zo snel mogelijk weer kunnen be lasten bevordert het genezingsproces Het revalideren middels allerlei oefenvormen en eventuele massage is Kort geleden is in Zeeland een fi losofisch adviesbureau van start gegaan. Het is een initiatief van drs. Vindent de Rooij. Het bu reau werkt onder de naam "Noumenon” en het is ge vestigd te Goes. Het bureau ad viseert personen en collectieven en kan onder meer begeleiding geven bij het ontwikkelen van bedrijfsfilosofie e.d. Tel. 01100 - 52199. BLOKVOGELS: 1. H. Boonman, 5 treffers; 2. R. Klippel, 4 treffers; 3. R. Osse waarde 4 treffers. V.V. ”l Voor zondag staat de belangrijke j thuiswedstrijd tegen Gastel op I het programma. Gastel is al ja- ren een van de toppers in de derde klasse, en doet ook dit jaar weer mee voor een van de promotieplaatsen. Voor Patrijzen blijft het daarentegen zaak een degradatieplaats te ontlopen; iets wat we de laatste seizoenen KLEINE HOOFDVOGELS: 1. H. Boonman, 5 treffers; 2. L. v. Dijke 3 treffers; 3. Y. meester 3 treffers. De prot. chr. ouderenbond Noord-Beveland houdt donder dag 24 februari een middag in het Casembroothuis te Kamper land. Na afwikkeling van huis houdelijke zaken, zal de heer P. van Hoorn uit Geersdijk zijn dia serie "Tuinen in Rotterdam” ver tonen. Ook zijn dia’s van Zeeland te zien. Belangstellen den zijn welkom. Aanvang 14.30 uur. om 11.00 uur, en einde rond 17.00 uur. De vereniging ’Ypsilon’ is een vereniging van ouders en ande re familieleden van chronisch psychotische en schizofrene mensen. Deze vereniging zal een bijeenkomst voor haar (toe komstige) leden houden op dins dagavond 1 maart om 19.30 uur in het Heer Hendrikshuis, te Werfstraat 18 in 's-Heer Hen drikskinderen. Op deze avond zullen diverse De Samenwerkende Ouderen Organisaties in Borsele en de St. Welzijn Ouderen Borsele or ganiseren in het kader van de gemeenteraadsverkiezing een politieke diskussie. Uitgenodigd Zondagmiddag 27 februari a.s. is er tussen 14.00 uur en 16.30 uur weer de maandelijkse "Open Huis-middag in De Bonte Koe te Goes. Er is deze middag het kinderkoor o.l.v. Pastor Paul Verbeek. De paascreativiteit wordt verzorgd door Riet v.d. Berge. Volop activiteit in de Bon te Koe, maar ook de gelegen heid tot een gesprek met elkaar. De laatste zondag van maart is er geen "Open Huis” middag, in verband met Pasen. De eerstvol gende zondagmiddag is name lijk 1e paasdag, 3 april a.s. Het "Open Huis” is een initiatief van de Gezamenlijke Kerken van Goes en het Leger des Heils. Op woensdag 23 februari houdt de NCVB afd. Kamperland haar jaarvergadering in het Jhr. mr. de Casembroothuis, Nieuwstraat 46. Aanvang 19.30 uur. Naast jaarverslagen en enkele voor- drachtjes zullen er dia’s ver toond worden door de heer G. de Moor uit Goes. Wilt u deze avond bijwonen, dan bent u van harte welkom. tinge B2; 11.15 uur Kloetinge C1 - Middelburg C2; 11.15 uur Kloe tinge C2 - Zeeland Sport C1; 10.00 uur Wolfaartsdijk C1 - Kloe tinge C meisjes; 10.00 uur Kloe tinge D1 - Dauwendaele D1; 10.00 uur Kloetinge D2 - DFS D1; 10.00 uur Wemeldinge ET - Kloe tinge E1; 10.00 uur Kloetinge E2 - Goes E1; 10.00 uur Kloetinge E3 - RCS E2; 10.00 uur RCS E3 - Kloetinge E meisjes; 10.00 uur Yerseke Fb - Kloetinge Fa; 10.00 uur Kwadendamme F - Kloetinge Fb; 11.15 uur Kloetinge Fc - Luc- tor Fb. tendeels aanwezig en versterkt. Deze keer wordt het accent op accoustische/electri- Donderdagavond 24 februari wordt door de Ned. Woonbond, afd. Borsele, een Openbare bij eenkomst gehouden met als the ma’s: ’De betekenis van de partijen in de Volkshuisvesting en blijft huren betaalbaar?’ Voor deze avond zijn als inleiders uit genodigd de Inspekteur Volks huisvesting van de gemeenten Borsele en Goes, de direkteuren van de Woningstichting Borsele en de Reg. Woningbouwverg. Samenwerking en de kantoordi- rekteur van de VA-BOG in Mid delburg. Namens de huurders zal de direkteur van de Neder landse Woonbond zijn. Genoemden zullen een kor te inleiding houden, waarna ruimschoots de gelegenheid wordt geboden om vragen te stellen. Aanvang: 19.30 uur in Fractuur betekent botbreuk. Botbreuken zijn ernstige letsels, omdat naast de botbreuk ook de spieren, pezen, banden en zelfs de bloed vaten en zenuwen beschadigd kunnen worden. Botbreuken ontstaan meestal door direct inwerkend geweld zoals een botsing. De oorzaak kan ook soms indirect zijn zoals een landing met gestrekte benen, waardoor er een wervelfractuur kan ontstaan. Daarnaast maakt men nog een onderscheid tussen open (door de huid heen infectie ge vaar) en een gesloten botbreuk (huid blijft intakt). De botbreuken kun nen allerlei vormen hebben, zoals dwarse, schuine en spiraalvormige breukvlakken. Meestal treedt er een verplaatsing van bot op. Botbreu ken die doorlopen tot in het gewricht noemt men intra-articulaire frac turen. Avulsie-fracturen zijn breuken, waarbij door de grote trekkracht van de pezen een stuk bot kan afscheuren. Als in een bot een scheurtje ontstaat, spreekt men van een fissuur. strijd tegen Ondo 1 uit Sint j De symptomen van een fraktuur zijn in het algemeen: Laurens - de naaste belager van 1. onvermogen tot bewegen I 2. veelvuldig abnormale stand 3. pijn 4. zwelling 5. slachtoffer hoort vaak een krakend geluid Dezer dagen is een boek ver schenen waarin uitvoerig aan dacht wordt gegeven aan laat-middeleeuwse insignes, waarvan er ook in Zeeland veel zijn gevonden. Het boek draagt de titel "Heilig en profaan. Dui zend laat-middeleeuwse insig nes uit de collectie H. van Beuningen”. Er wordt een over zicht in gegeven van de in Ne derland gevonden pelgrimstekens. Het boekt telt 350 pagina’s en ca. 1100 afbeel dingen. Het is verkrijgbaar in de boekhandel. Wijkvereniging ”De Brak”, Tulpstraat 47 te Goes-Oost houdt op zaterdag 26 februari een bingo-avond. De entree is voor leden gratis; niet-leden betalen f 2,50. De zaal is open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Inlichtin gen: Eddy en Coby v.d. Broecke, tel: 01100 - 23389. KLEINE BLOKJES: LBO gebouw in de Rehoboth- I seed de jeugdcom. van de v.v. I Kloetinge het traditionele Bram- metje Dump-zaaltoernooi. Het V.V. Wemeldinge punt. Onderwerpen: Lokaal Ou derenbeleid, Sociaal/kultureel, Zorgverlening: thuis en bejaar denoord, woonzorg en huis vesting. KLEPPEN: 1. A. Dekker, 6 treffers; 2. L. v. Dijke 5 treffers; 3. R. Ossewaar- Op zaterdag 26 februari organi seert AV’56 de Inkelloop te Krui ningen over een afstand van 10 Engelse mijl (16,1 km) of 9,1 kilo meter. De loop vindt plaats in de omgeving van Kruiningen en bestaat uit een grote ronde van 16,1 km. voor wedstrijdlopers en Programma v.v. Yerseke Zaterdag a.s. de streekderby Yerseke 1 - Rillandia 1. De thuisclub zal zeker revanche wil len nemen voor de wat ongeluk kige nederlaag in de uitwedstrijd. De wedstrijdbal wordt geschonken door Taxicen trale Reimerswaal. Volledige programma: 14.30 uur: Yerseke 1 - Rillandia 1; 14.30 uur: A.Z.V.V. 2 - Yerseke 2; 14.30 uur: Yerseke 3 - G.P.C. 2; 14.30 uur: Heinkenszand 3 - Yerseke De Multiple Sclerose-vereniging rayon de Bevelanden organi seert voor leden en belangstel lenden een contact-bijeenkomst en wel op dinsdagmiddag 1 maart om half drie in Verpleeg huis Ter Valcke te Goes. Aan de ze middag zal medewerking worden verleend door de heer C.J.G.T.M. van Kempen te Mid delburg met een lezing over Mi- Leger des Heils houdt Nationale Collecte Tot en met 5 maart aanstaande houdt het Leger des Heils haar jaarlijkse Nationale Collecte. In deze weken komen heilssolda ten en andere vrijwilligers in vele Nederlandse plaatsen langs met de collectebus. In afgelegen ge bieden en stadswijken waar geen collectant aan de deur komt, wordt een huis-aan-huis brief bezorgd. De opbrengst van de collecte is bestemd voor de hulpverlening aan mensen in nood. Wie het werk van het Le ger des Heils wil steunen, kan de bijdrage geven aan de collec tant, of overmaken op giroreke ning 37071 of bankrekening 70.70.70.171. Een marathon- schieting op de ook al gewend waren. Het be lang van deze wedstrijd is hier mee dan ook weer al geheel I benadrukt en we kunnen dan zowel gospelartiesten als van ook weer een mooie pot voetbal andere bekende bands/ar- verwachten. tuiging in de ploeg. Dat is nu ver anderd. Bevelanders knokt voor iedere grasspriet. 2; 14.00 uur Kloetinge 1 dames - I Bevelanders-dames gaan MKV ’29 1 dames; 14.30 uur Ril landia 2 - Kloetinge 3; 12.45 uur Kloetinge 4 - ZSC 2; 12.45 uur Rillandia 3 - Kloetinge 5; 14.30 uur Apollo 3 - Kloetinge 6; 12.45 uur Kapelle 5 - Kloetinge 7; 14.30 uur RCS A1 - Kloetinge A1; 14.30 uur Steen B1 - Kloetinge B1; 12.45 uur Middelburg B2 - Kloe- gastsprekers, - waaronder de heer Mr. W.S.A. van Geloven, notaris te Middel burg, de juridisch/financiële en de medische aspecten ten aan zien van het zieke familielid na der toelichten. Voor info: telefoon 01100 - 12221 öf 01148 - 2217. Programma zaterdag 26 februa ri: 14.30 uur: Oostkapelle 1 - Ka pelle 1; 12.30 uur: Kloetinge 2 - Kapelle 2; 14.30 uur: Kapelle 3 - 's-H. Arendskerke 2; 14.30 uur: Kapelle 4 - SSV’65 3; 12.45 uur: Kapelle 5 - Kloetinge 7; 14.30 uur: SSV A1 - Kapelle A1 11.15 uur: Kapelle A2 - Z.C.S. A1; 12.45 uur: Kapelle B1 - Arnemuiden B1; 11.15 uur: Veere B1 - Kapelle B2; 14.30 uur: Noormannen B1 - Kapelle B3; 11.15 uur: Kapelle C1 - Zierikzee C1; 11.15 uur: Borsse le C1 - Kapelle C2; 10.00 uur: Ka pelle D1 - Arnemuiden D1; 10.00 uur: Mevo D1 - Kapelle D2; 10.00 uur: Robur E1 - Kapelle E1; 10.00 uur: Kapelle E2 - Yerseke E1; 10.00 uur: Dauwendaele E4 - Ka pelle E3; 10.00 uur: Waarde F - evenementen in I het distrikt van I de Zuid-Beve- landse bond van wipschut- j ters genoemd I worden. Het jaarlijks terug-1 kerende evene- I ment trekt altijd veel deelname. I Ook dit jaar wa- ren er weer 50 deelnemers. Dat is gezien de andere wedstrij- I den goed. Er I werd weer een I felle strijd gele verd op de 5 1 spelsoorten (grote en kleine vogels). De uitslag is als volgt: dinge Dames - S.V.D. 11.15 uur; Hoedekenskerke A1 - Wemeldin ge A1 11.15 uur; S.S.V. B1 - We meldinge B1 11.15 uur; ge. Alle vereniging komen uit Wemeldinge C1 - Yerseke C1 met hun A, B en C-junioren. De 10.00 uur; Volharding D1 - We- hoofdsponsor is al jaren Bram- meldinge D1 11.15 uur; Wemel- metje Dump Goes. Het toernooi dinge Meisjes - Yerseke D1 11.15 wordt gehouden in het Sport- uuri Wemeldinge E1 - Kloetinge - E1 10.00 uur; S.S.V. F - Wemel- dinge Fa 10.00 uur; Wemeldinge Fb - Krabbendijke F 10.00 uur. aanwezig V.V. Kloetinge Aanstaande zaterdag, 26 februa ri, staat een belangrijke wed strijd op het programma voor het eerste team van Kloetinge. Op ’De Stenge’. Alle huurders uit de gemeenten Borsele en Goes zijn werd door onze mannen gewon nen, dus we kunnen met enig vertrouwen de komende zater dag tegemoet zien. De dames van Hans Onderdijk onderne men de verre reis naar Leeuwar den, om daar tegen de dames van MKV '29 te spelen. Gezien de resultaten tot nu toe lijkt het een moeilijke opgave, maar ge lukkig, in voetbal is niets zeker, mesteam komt thuis uit tegen V.V.R. uit Reimerswaal. In deze wedstrijd zullen de dames van geringste verdenking van een botbreuk wordt een röntgenfoto ge maakt. Bij een botbreuk bestaat de behandeling uit: a reponeren (het terug zetten): mb.v. tractie (trek) worden de botstuk- ken operatief terug gezet. 13.05 uur: Tjoba 3 - Vrienden- b. immobiliseren (vastzetten): inwendig m.b.v. platen, schroeven of schaar 3. 11.55 uur: Tjoba 5 - Seolto 1. 13.20 uur: Tjoba 6 - All Ready 2. Voor inlichtingen en aanmelding nieuwe leden: Ko de Schipper, j het terrein van de fysiotherapeut. P.M. van Hoeve (sport)fysiotherapeut s-Gravenpolder. legd. De avond begint om 20 uur en duurt tot ongeveer 23 uur. i te beginnen om Gastel net als in Voor verdere inlichtingen, bel de eerste wedstrijd geen kans te geven op voorsprong te komen. Als er daarbij ook maar weer hard gewerkt wordt dan is het misschien nu ook mogelijk via de Buurtsoos in Goes-Zuid weer de cour|fer voor_1ee_2 verrassing een bingo-dansant. Deze avond begint om 20.00 uur in het buurt- 1 huis ”De Pit” aan de Ap- pelstraat. De zaal gaat om 19.30 nemen. Bevelanders heeft thuis de punten onterecht Het programma voor de Kloe- yerJ°_r®rii ^r was te^weinig over- a Dekker, 6 treffers; 2. C. Vis- x rx ser s treffers; 3 L de jonge 5 treffers. De De eindwinnaar van het totaal- --- als voorwedstrijd de strijd aan met I van Dijke, St. Sebastiaan, 19 punten; 2. Y. Harinck, St. Se- landers. Programma voor 26 februari: 14.30 uur: Arnemuiden 1 - Bevelanders 1; 14.30 uur: Be velanders 2 - Meeuwen 2; 14.30 uur: Bevelanders 3 - Wolfaarts dijk 3; 12.45 uur: Bevelanders 4 - ’s-H. Arendskerke 5; 12.45 uur: bastiaan 17 punten. 3. Y. Rent meester, Willem Teil 17 punten; 4. H. Boonman, Willem Teil, 17 punten; 5. R. Klippel, Doel naar Hoger 16 punten; 6. R. Osse waarde, Doel naar Hoger, 16 punten; 7. Y. Harinck, Diana, 16 punten; 8. A. Dekker, Doel naar Hoger 15 punten; 9. K. Dekker, St. Sebastiaan 15 punten; 10. P. Visser, Zorgvlied, 14 punten. Tijdens de grote Nacht van Goes werden ook de titels Koninginne- v.y. GOGS J ver- eerstgenoemde Jeu9d 26 februari competitie: Terneuzen A1 - Goes A1 14.30 uur; Goes B1 - Brouwershaven B1 12.45 uur; Goes C2 - Hein kenszand C2 11.15 uur; 's-Heer Arendskerke D1 - Goes D1 11.15 uur; Kloetinge E2 - Goes E1 10.00 uur; Goes F - Hansweert F 10.00 uur. Senioren 27 februari competitie: Goes 1 - De Valk 1 14.30 uur; Rood-Wit2 - Goes 2 ningen over een afstand^van 10 14.30 uur; Goes 3 - Goes 4 12.30 uur; Goes 5 - Volharding 4 10.30 uur. Voor de jeugd staat de dropping a.s. vrijdag op het programma. Kruiningen. Na-inschrijven kan nog vanaf 13.00 uur in de kantine van de aldaar gelegen camping. - en kleedruimte zijn aanwezig. Inschrijven bij L. De Goese Rugbyclub Tovaal I speelt aanstaande zondag 27 fe bruari op sportpark Het Schen- Kap;iirFa?’lÖWuur:’Ye’rseke 9e een kompetitiewedstrijd 1-- ixtegen het Engelse legerteam Af- ■- -- i centuitBrunssum,datindeon- 16.00 uur: Kapelle C1 - Middel- derste regionen van is als volgt: uur: Wissenkerke B1 - Colpl. Boys BI; 10.00 uur: Belanders gK uui; 0|ympia B TogQ B2 Bevelanders E1 -Z.S.C. E1; 11.15 Goes 2' B, Goes 2. 16.35 uur: Blauw-Wit 1 - Togo 1, Goesi 2. De wedstrijd Ondo 3 - Togo 2 is al eerder gespeeld en komt nu dus te vervallen. De overige teams spelen ’’uit wedstrijden: 9.00 uur: Animo 4 - Togo 4 in Souburg. 9.55 uur: Seolto C - Togo C in Vlissingen. 11.00 uur: BKC G - Togo G2 in Oostburg. Jongens en meisjes van 6-12 jaar kunnen bellen voor informa tie naar Ineke: 30473. Voor de oudere jeugd en senioren naar Jeannette: 21616. zijn de 5 politieke partijen die in Borsele aan de verkiezing deel nemen, nl. CDA; RPF/GPV/SGP; VVD; D66. Voor zitter en diskussieleider is drs. J. van Velzen (St. VMC). De uitge nodigde politieke partijen heb ben hun r toegezegd. Datum: Zaterdag 26' februari: Aanvang 14.00 uur, I plaats^ Ovezande in HetTref- Delta alles inzetten om een spor- tieve revanche te nemen op hun verlies in de uitwedstrijd tegen V.V.R. De wedstrijd begint om 14.00 uur. Na deze wedstrijd is het eerste herenteam van Delta aan de beurt. Zij spelen om een moeilijke tegenstander. Het Bernhard Krebs, die als geen ander het Oosterschengegebied en zijn vele vogelsoorten kent, zal op zaterdag 26 februari daar Zaterdag 26 februari a.s. kunnen I de echte boekenliefhebbers hun - den wordt in de aula van het Op maandag 28 februari organi- n_i i i_i school, Kerkpolder 50, te Krab bendijke. Deze beurs wordt gehouden van 10.00-16.00 uur en de toegang is voor iedereen gra tis. Er zal een ruime sortering zijn in boeken op het gebied van theologie, geschiedenis, kinder en jeugdboeken, (Chr.) romans, hobby enz. enz. PVDA; Zaterdag 26 februari aanstaan de worden er door de volleybal teams van Delta twee thuiswedstrijden Het eerste da ge 1 - Smerdiek 1 14.30 uur; geval op volle winst gebrand zijn. Tjoba 2 ontvangt koploper PKC 5. Die ploeg is wellicht een maatje te groot, zodat een pun- tendeling al een verdienstelijk 2. Het inroepen van deskundige hulp is hierbij erg belangrijk. Bij de resultaat zal zijn. Thuiswedstrijden: 15.25 uur: Tjoba 1 - Ondo 1. 14.15 uur: Tjoba 2 - PKC 5. t/m 30 maart, Oosterscheldeziekenhuis: Fotonationael top 20: Neder- j ten invullen. Men dient dan voor - 25 maart a.s. contact op te nemen punt Zeeland in Goes en begint t/m april, Lunchcafé "De Bult", Gasthuisstraat 22: Aquarellen van i mef H. van de Velde, telefoon- Toon Stobbelaer (info: 01100-14034). nummer: 01184 - 11041. belooft een sportieve en span- I nende wedstrijd te worden. Het tweede herenteam speelt uit te- gen het vierde team van Dyna- aan de weg Goes- Dames-2 speelt uit in Goes om Wolphaartsdijk. Er zullen vele 1 14 33 uur tegen Mytilus 3. Zowel overwintergasten zijn te zien het tweede heren- als c_ mesteam kan een paar punten uit deze wedstrijden goed ge bruiken. Alle thuiswedstrijden van Delta worden gespeeld in sporthal ”De Vriendschap” te Kats. De zaal is voor het publiek A1 - Yerseke A1; 11.15 uur: Yerse ke B1 - Heinkenszand B1; 10.00 uur: Wemeldinge C1 - Yerseke C1; 11.15 uur: Wemeldinge msjs. - Yerseke D1; 10.00 uur: Yerseke D2 - Arnemuiden D2; 10.00 uuri’ Kapelle E2 - Yerseke E1; 10.00 uur: Kruiningen Fa - Yerseke Fa; 10.00 uur: Yerseke Fb - Kloetinge - H. Boys 3: 12.30 Fa; 10.00 uur: Yerseke Fc - Ka pelle Fb. andere bekende bands/ar- verwachten. tiesten. Instrumentarium is gro- De eerste wedstrijd eindigde in wordt een doelpuntloos gelijkspel waarbij Patrijzen duidelijk de sche blués/rock en country ge- 1 isdan nu ookzaak om vooral ge- KLEINE VOGELTJES: 1. L. v. Dijke, 7 treffers; 2. A. A. Gaat het dan nu echt gebeuren? Als de weergoden geen roet in dus een verrassing behoort altijd I hef efen gooien, gaat Bevelan- tot de mogelijkheden. En gezien ders 1 proberen de punten uit het vertoonde spel de laatste Arnemuiden mee naar Kamper- tijd, gunnen we het de land te nemen. Bevelanders speelsters van harte! te zorgen en op die manier beide punten in eigen huis te houden. We zullen in ieder geval met ver trouwen naar deze wedstrijd toe- uur open. Ook belangstellenden van buiten deze Goese wijk zijn van harte welkom. De toe gangsprijs is f 5,- per persoon. Er zijn 5 bingo-rondes en de kaarten kosten f 1,- per stuk. liggende pen in café Roy al te Wolph aartsdijk waar de banen ook 1 dit jaar weer op gesteld ston den. Wat de boogsport be treft nog dit, één van de grootste concentreerd aan deze wedstrijd Kruiningen 6 - Bevelanders 5; Douche- - c--1- Het programma op de zaterdag Polfliet-Zuijdweg, Jufferswegje 4, 4421 JB Kapelle, tel. 01102-42093. De deelname be draagt f 7,50 bij voorinschrijving en f 10,- bij na inschrijving voor zowel wedstrijdlopers als presta tielopers. 4; 12.45 uur: Yerseke 5 - Waarde 2; 14.30 uur: Wolfaartsdijk 4 - Yerseke 6; 12.30 uur: Yerseke 1 dms. - Ter Leede 2 dms.; 11.15 uur: Meeuwen 2 dms. - Yerseke - H. Boys BT. 12.45 2 dms.; 12.45 uur: Krabbendijke A1 VorcoUo A1* 11 1R uur* Vorco- H. Boys E1 - Hoedekenskerke E1: 10.00 uur. Goes F - H. Boys F: 10.00 uur. Senioren, 27 februari: H. Boys 1 - Domburg 1: 14.30 uur. H. Boys 2 - Zeeland Sport 8: 12.30 uur. Ouwerkerk 3 uur. derste regionen van de 3e klasse D bivakkeert. Een ruime overwinning behoort voor de mannen van trainer Jean-Louis Legrand tot de mogelijkheden. 1 ri: 14.30 uur - H’zand 1 - Nieuw- dorp 1; 12.45 uur: Hoek 3 - H’zand 2; 14.30 uur: H’zand 3 - Yerseke 4; 12.45 uur: Wolf.dijk 5 - H’zand 5; 12.45 uur: H’zand 6 - Nieuwdorp 3; 11.15 uur: Yerse ke B1 - H’zand B1; 11.15 uur: H’zand C1 - Dauwendaele C1; 11.15 uur: Goes C2 - H’zand C2; 10.00 uur: H’zand D1 - SSV D1; 10.00 uur; Wolf.dijk E2 - H’zand E2; 10.00 uur: HJzand El - No^r- het eerste - van weinig belang j c meer |s het vorige weekend niet gewonnen dan kan in deze wed strijd de titel worden behaald. -r- w.w. „C111C1M111MC Daarnaast zal het eerste de toernooi werd andere jaren altijd competitie zonder verliespunt l/Vat te doen bij een fractuur? op de maandag met de Carnaval Zaterdag 26 februari: Wemeldin- willen afsluiten, zodat ze in ieder 1. Eerste hulp bestaat uit steun geven zodat het getroffen lichaams- Colpl. Boys 2 - Wemeldinge 2 zaakt om het toernooi 2 weken 12.45 uur; Krabbendijke 2 - We- later te organiseren. De deelne- ™eLd'n9e 3 14'30, ,^ur’J^emel' mende ploegen zijn Middelburg R.C.S., Dauwendaele, ’s Heer Arendskerke en natuurlijk de or ganiserende vereniging Kloetin ge. -Ci w v

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 19