Vluchtelingenwerk Goes Vrijwilligers m/v i 'I A. BAAIJ ASSISTENTE I nu Horeca- personeel m/v Chef-kok m/v ALL-ROUND (BOUWKUNDIG) ONDERHOUDSVAKMAN (M/V) it's, de beste keus Personeel nu ique I© ACCOUNTANTSKANTOOR 1111 LM slagerij kees schrijver GEMEENTE KORTGENE ALPHA-HELPENDEN OPEN DAG I Langeville 39 te Yerseke vraagt een I Indien u een baan zoekt met afwisselend werk verzoeken wij uw sollicitatie te zenden aan: Accountantskantoor A. Baaij, Postbus 99 4400 AB Yerseke, tel. 01131-3030 HUIDVERZORGING MAKE-UP Yr randstad uitzendbureau van 509: voor£49: VRIJWILLIG(ST)ERS VERKOOPSTER leeftijd 17-18 jr. wonende te Goes of directe omg. 32 uur per week vaste dienstbetrekking "DE GANZEVESTE" C F it's, de nieuwe naam voor Van Boxtel vanfitt voor599: 17 Woensdag 16 februari 1994 DE BEVELANDER nnnnnnnn.nnnnaann gemaakte onkosten worden vergoed 4,5 kg inhoud Oostsingel 88 - Goes i van voor nu iii 9 GEVRAAGD: lölojI O Voor de maatschappelijke begeleiding van in Goes woon achtige vluchtelingen bestaat dringend behoefte aan Nadere informatie is te verkrijgen bij de afdeling Alphahulpverlening, telefoon: 01100-13930. voor een aantal dagdelen van 3 uur per week. De belangstelling gaat uit naar kandidaten met ervaring in het huishoudelijk werk, die zelfstandig kunnen werken. De Stichting Thuiszorg en Algemeen Maatschappelijk Werk is een instelling voor gezinsverzorging en maatschappelijk werk op Noord- en Zuid-Beveland. Door de gezinsverzorging wordt de zogenaamde bemiddelings- of Alphahulpverlening verstrekt. Hulpvragers zijn overwegend ouderen die gedurende langere tijd één of twee ochtenden huis houdelijke hulp nodig hebben. De instelling brengt hen in kontakt met alphahelpenden, die graag huishoudelijk werk verrichten. De alphahelpende sluit een overeenkomst met de alphahulpont- vanger en ontvangt een salaris van 14,60 per uur (inclusief vakantiegeld). informatie tijdens kantooruren Luc Willem-01100 46237 Salon voor huidverzorging Annemarie de Gier Audiosonic KINDERDAGVERBLIJF SNEEUWWITJE Reacties: Slagerij Kees Schrijver Belangstellenden kunnen binnen 10 dagen schriftelijk reageren bij de afdeling Personeel Organisatie van de stichting, Postbus 256, 4460 AR Goes. I I Wij zoeken voor Kamperland, Wissenkerke en Geersdijk G.V.T. voor lichamelijk gehandicapten met CD-speler J STG. KINDER OPVANG ZEELAND Wij verzorgen opvang voor kinde ren van nul tot vier jaar, gedurende werkdagen, van 7.30 tot 17.30 uur. Zowel mannen als vrouwen zijn hierdoor in staat het ouderschap te combineren met een (deeltijd)baan of cursus. Bovendien wordt de ontwikke ling van het kind gestimuleerd door het contact met leef tijdgenootjes. D-speler ibstop Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke Ordening Ut feWfer voorj59f£- nu I Nordland wasdroger •grote royale wasdroger Prvs] IImMI van 12991- voor fD99C- nu voor I I WW 11 vvi WA van met gratis** walk^’ voor £99? nu i 50 4 irantie| 1199“ 1000 toeren ji MEd^l t De Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking is eigenaar van ruim 6.200 woningen in de gemeenten Goes, Kapelle, Kortgene en Wissenkerke. De cursus wordt gegeven in kleine groepen van max. 6 cursisten. Start: maandag 28 febr. 1994 donderdag 3 maart 1994 zaterdagochtend 5 maart 1994 STICHTING THUISZORG ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK DE BEVELANDEN 4 Lessen over huidverzorging en make-up. Ondersteund door vakkundig advies, afgestemd op uw huidtype en gelaatsvormen. De vrijwillig(st)ers helpen met het aan- en uitkleden van bewoners en zwem men mee. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Ben van Belzen, op bovenstaand telefoonnum mer. U kunt zich zowel telefonisch als schriftelijk opgeven. Het gemeentebestuur van Kortgene maakt het volgende bekend: In week 5 en 6 zijn de onderstaande bouwaanvragen ont vangen: - veranderen voorgevel woning Voorstraat 20 te Colijnsplaat; - bouw 13 woningen Deltonapark te Kortgene; - verbouw woning Wilhelminastraat 23 te Kortgene. Burgemeester en wethouders voomoemd, de burgemeester, T.A. Vogel de secretaris, F.G.A.G. Weijmans Wij bieden u dan: - rondleidingen - doorlopend vertoning dia-serie - brochures - informatie over bedrijfsplaatsen (Aanstaande) ouders, werkgevers en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Belangstellenden kunnen zich voor nadere informatie wenden tot de heer J.G. Polderdijk, chef onderhoud bij de RWS, telefoonnummer 01100-31674, toestel 41. Schriftelijke sollicitaties kunnen tot 26 februari 1994 worden gericht aan de direktie van de RWS, Naereboutstraat 23, 4461 GR Goes. beste koop consu mentengids dec.’93 Wi; Korte Kerkstraat 3, 4461 JE Goes Tel. 01100-28317, na 19.30 u. Zonnebloemstraat 31 Goes tel. 01100-32739 llllllltKUKIlIll Voor inlichtingen en inschrijvingen: 01100-50760 Informatie bij Michiel Smulders, tel. 01170-5 37 77, Oostburg, Veerhoeklaan 1. vraagt voor het begeleiden van bewoners bij het zwemmen in 'sportpunt Zeeland' op donderdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur. Voor verschillende bedrijven op West-Zeeuws-Vlaanderen zijn wij voor zowel het seizoen als per direct op zoek naar horecapersoneel in de bediening, de keuken en de huishouding. Voor een relatie op West-Zeeuws-Vlaanderen zijn wij op korte termijn op zoek naar een zelfstandig werkend chef-kok. In verband met de aanstaande vrijwillige vervroegde uittreding van een van onze medewerkers wordt kon takt gezocht met kandidaten voor de funktie van: Betrokkene zal worden belast met het uitvoeren van een breed skala van werkzaamheden op het vlak van met name het klachten-onderhoud. Dat wil zeggen dat voornamelijk gewerkt moet worden aan en in bewoonde woningen. OSHËAi houdt op zaterdag 19 februari van 10.00 tot 12.00 uur Nordland wasautomaat 1000 toeren RVS trommel en kuip regelbare thermostaat wol-was-programma 999“ Langemeet 9 4464 BH Goes Tel. 01100-31477 stereo j (teletekst I grootbeeld man met radio 4 informeer naar de voorwaarden in de winkel of de vervangende winkelwaarde Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Alblasserdam - Alkmaar (winkelcentrum Wastora, Wendelaarstraat) - Almere - Amsterdam (5x) - Bergen op Zoom - Beverwijk Breda (naast Mc Donalds) - Capelle a/d Yssel - Delft (2x) Den Bosch (Vughterstraat) Den Ha^g (Babylon) - Dongen - Dordrecht - Eindhoven - Goes - Haarlem (Grote Houtstraat) - Heerlen (Geleenstraal) - Hellevoetsluis - Helmond - H l. Ambacht - Hulst - Maassluis - Oosterhout - Oss - Papendrecht Roosendaal Rotterdam/Ómmoord - Schiedam - Sliedrecht - Spijkenisse Ternéuzen - Tilburg - Uden - Utrecht (t.o. Bijenkorf) - Veghel Veldhoven - Venray Vlaardmgen - Waalwijk Zaandam (winkelcentrum Wastora, Westerspoor) Zwijndrecht Voor adressen, bel onze infolijn: 013 - 630445 (ma. t/m vr. van 09.00 t/m 16.00 uur) nieuw 1|.J |l 000 toeren| Aanstellingsvoorwaarden: - vooralsnog zal aanstelling geschieden voor de periode van één jaar. Bij gebleken geschiktheid zal het dienstverband vervolgens omgezet worden in een dienstverband voor onbepaalde tijd; - op de funktie zijn de bepalingen van de CAO voor woningkorporaties van toepassing: - een medisch onderzoek maakt deel uit van de selektieprocedure. voor 4,5 kg wasgoed speciaal anti-kreuk i programma links en rechts draaiende trommel Sharp videorecorder 2 videokoppen stilstaand beeld, beeld-voor-beeld 48 kanalen incl. afstandsbediening van voorj599f nu Vereist wordt: - aantoonbare gedegen theoretische en praktische scholing; - ervaring opgedaan in een soortgelijke funktie; - goede kontaktuele eigenschappen en een dienstverlenende houding; - bereidheid om zich desgewenst zowel theoretisch als praktisch nog verder te scholen; - rijbewijs BE. Reflex kleurentelevisie met teletekst 51 cm beeldbuis teletekst 32 voorkeuzezenders on screen display/sleeptimer scart aansluiting 599.70 VVVl Philips grootbeeld kleuren televisie met stereo en teletekst 63 cm grootbeeld flat square beeldbuis type 25 ST 2451 60 voorkeuzezenders incl. easy logic afstandsbediening 1399? De burgemeester van de gemeente Kortgene maakt bekend dat bij het college van burgemeester en wethou ders een bouwplan is ingediend door Poortvliet Bouw en Timmerbedrijf, namens de heer L. Groenleer te Colijnsplaat voor de bouw van een serre bij de woning West-Havenstraat 21 te Colijnsplaat. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldend bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is echter voornemens om met toepassing van het artikel 18a van de wet op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verle nen van het geldend bestemmingsplan teneinde de bouwvergunning te verlenen. Tegen het verlenen van vrijstelling als bovengenoemd kan een ieder binnen 2 weken na deze publicatie schrif telijk bezwaren indienen bij het college van burgemees ter en wethouders. Gedurende deze periode liggen de op dit bouwplan betrekking hebbende stukken ter inzage op de gemeen tesecretarie, afdeling algemene zaken, Hoofdstraat 79 te Kortgene (tel. 01108 - 1553). Kortgene, 16 februari 1994 De burgemeester voomoemd, T.A. Vogel De burgemeester van Kortgene maakt bekend, dat een tweetal aanvragen zijn ontvangen ten behoeve van bestemmingsplanherzieningen. Het betreft een herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied" ten behoeve van de uitbreiding van de ter plaatse aanwezige camping aan de West-Zeedijk te Colijnsplaat en een herziening van het bestemmingsplan "Bebouwde Kom Colijnsplaat" ter plaatse van het pand Havelaarstraat 26 te Colijnsplaat, ten behoeve van het vestigen van een kapsalon. Deze aanvragen voldoen niet aan het geldend bestem mingsplan, maar zijn in overeenstemming met de ont werp bestemmingsplannen. Het gemeentebestuur overweegt echter om met toepas sing van artikel 19 van de wet op de ruimtelijke orde ning medewerking te verlenen aan deze plannen. Tegen het verlenen van deze vrijstellingen kan een ieder vanaf 17 februari 1994 gedurende 2 weken schriftelijke bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders van Kortgene. Vanaf 17 februari 1994 liggen de op de aanvragen lig gende stukken voor een ieder ter inzage. Kortgene, 16 februari 1994 De burgemeester voomoemd, T.A. Vogel Sony hifi stereo videorecorder met PDC 4 videokoppen hifi/stereo en PDC 549? Eén van onze hoofdaktivitéiten is het technisch beheer van de woningen. Het onderhoud aan de woningen is daarbij erg belangrijk. Dit onderhoud wordt voor een groot deel door onze afdeling technische zaken uitgevoerd. Bauknecht wasautomaat programma-keuzeknop met verloop- aanduiding traploze temperatuur- instelling tot 95° 11 basisprogramma's, wolmerkprogramma J] Zanussi dubbeldeurs koelkast automatisch ontdooisysteem regelbare thermostaat type Z620/5D met Philips cleo UVA-lampen Ml |M REGIONALE WONINGBOUWVERENIGING Whw samenwerking microset met C cassettedeck met ai 3-bands tuner I topladër CD-spelör met LCD display Babyliss zonnehemel 7 lamps met Philips cleo UVA-lampen voor 20% sneller bruinen met beschermrooster timer met automatische afslag 59 -1 11 11 m - - co Afwijkingen in afbeeldingen, alsmede kennelijke ’T druk- of zetfouten voorbehouden. 05

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 17