WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK in nieuwe vestiging Ota Feestelijke open dagen met klassieke trouwauto’s Bijeenkomst in Goes Exportsociëteit KvK Eerste exemplaar boek over bedrijf en milieu Ulla Popken: damesmode met oog voor pasvorm MEDISCHE DIENST Bij aankoop van complete bril, een zonnebril of sport bril op uw sterkte gratis Volkswagen Audidealer Van Strien vertegenwoor digd te Lillehammer ,t* öp-tfca Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 PCOB-maandblad De Echo in gewijzigde opzet Woensdag 16 februari 1994 DE BEVELANDER 13 ln Goes met medewerking andere zaken Sinds kort aan St. Adriaanstraat Goes kleurrijk Overhandiging bij Perfecta te Goes HUISARTSEN: VERLOSKUNDIGEN KRUISWERK TANDARTSEN: APOTHEEK Sponsoring Actie 1 voor 19 en 20 februari 1994 Zaterdag a.s. Snuffelmarkt VJissingen JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND TELEFONISCHE HULPDIENST: I 1 F r— - I Noord- Tel. GOES EN DE met 53, MARCDIIREGT J.'TIUJCLWIV tel. GOES tel. (Foto: Fotiek Goes) i. DIERENARTSEN. Liefhebbers van fraai gelijnde klassieke auto’s, trouwlustigen, bedrijven en al degenen die iets speciaals zoeken, zijn vrijdag en zaterdag a.s. welkom bij Ota in Goes. Ota houdt twee open da gen in zijn nieuwe vestiging aan de Nobelweg naast de Zeeland- hallen. De heer Hoeijmans, werkzaam bij de Koninklijke Schelde Groep in Vlissingen, benadrukte dat de EVO, afgezien van de hulp op het gebied van bedrijfsafval, on dernemers kan bijstaan bij het terugdringen van de logistieke kosten. daarvan heeft zeven jaar ge duurd, maar het resultaat is dan ook fantastisch, 't Is een perfec te, nieuwe auto geworden. Klassieker bij uitstek is ook de Rolls Royce Silver Shadow uit 1968. Blikvangers zijn eveneens de witte, uit 1946 daterende Ja guar Mark IV, een DeSoto uit 1931 en als kleine eend in de bijt zien we verder een Fiatje 400 uit 1972. Een moderne Chrysler Ie Baron Convertible maakt het wa genpark van Ota compleet. Ota houdt vrijdag en zaterdag open huis van 10.00 -17.00 uur. Enkele bedrijven die ook hebben te ma ken met bruiloften en partijen verlenen er hun medewerking, zodat men een goed beeld krijgt wat er op dit gebied mogelijk is in het Goese. aangegeven dat Ulla Popken in een behoefte voorziet. Ulla Pop ken richt zich op de grotere da mes, maar het is bovenal een echte modezaak, waar natuurlijk kwaliteit en service een grote rol speelt. De directie vertelt over de formule: ”Als geen ander weet Ulla Popken wat juist onze doelgroep nodig heeft wat be treft pasvorm; of het nu over een spijkerbroek gaat of over een ge klede blazer. Al geruime tijd pro beren wij de moeilijkheden van een grotere maat om te zetten in een trendy, kwalitatief hoog waardig kledingstuk voor een betaalbare prijs”. "Als alles vol gens plan verloopt zullen we straks in Nederland veertig win kels hebben. Goes is nummer 14. Doordat we met al dié win kels direct bij de fabrikant bestel len, geheel naar eigen ontwerp, zijn we in staat om elk seizoen Dit alles is het gevolg van sponsoring. De Nederlandse Audi- importeur sponsort al enkele jaren het Nederlands Olympisch Comi té. Sinds 1991 worden jonge, veelbelovende sporters via het NOC ondersteund door Pon in Leusden met een Audi 80. Transport is im mers voor vrijwel alle Nederlandse amateur-topsporters hét pro bleem. Immers de meeste sporters studeren nog en kunnen zich daardoor geen betrouwbaar vervoermiddel veroorloven. Met als ge volg dat te laat komen op de broodnodige trainingen en zelfs bij be langrijke wedstrijden geen uitzonderingen zijn. Een goed en betrouwbaar vervoermiddel, dat zich bovendien onderscheidt door een grote passieve en actieve veiligheid en veel comfort, zoals de Audi 80, is daardoor voor veel sporters bijna een geschenk uit de he mel. Mede hierdoor kunnen de sporters zich optimaal op hun sport concentreren. Onze nationale sporters in hun opvallend bestickerde, witte Audi’s 80 zijn dan ook regelmatig te zien op de Nederlandse weg. De landelijke dealeractie werd gevoerd onder de kop ’’Jumping for Gold”. Deze naam verwijst naar de oranje Audi-kikker die al sprong in de TV-reclame tijdens de Spelen van Albertville en Barcelona. Ook tijdens de Winterspelen van Lillehammer zal de springende Audi-kikker weer te zien zijn op de televisie. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. M. van Veen, tel. 01100-21670 (verloskundige). ’s 's Apotheek De Spinne, De Spinne 11-62/11-64, Goes. Tel. 01100-28228. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. WIJKVERPLEGING Kruisvereniging Rondom de Ooster- schelde is 24 uur per dag bereik baar: tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegar- tikelen: - Overdag op werkdagen in de wijk- gebouwen tussen 13.00 - 13.30 uur. - 's Avonds (alleen uitleen verpleeg- artikelen) in Zierikzee, Tholen, Kruiningen en Heinkenszand van 18.30 - 19.00 uur en in Goes (Beu- kenstraat) van 18.30 - 19.30 uur. PROV. VER. HET ZEEUWSE KRUIS Magnolia 55, Goes, 01100-49200. Kantoor geopend van 8.00-16.45 uur. Informatie over kanker en inconti nentie, chronische zieken en reakti- vering. Diabetes thuiszorg. C.A.R.A. Gezondheidsvoorlichting en opvoe ding. Meer bewegen voor Ouderen. Inentingen. Infodiëtisten 01100-49218 di. van 10.00-11.00 uur. STICHTING PROVINCIALE KRAAM ZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur - 16.00 uur. STICHTING AANVULLENDE THUISZORG ZEELAND Magnolia 60, Goes. Tel. coördinator is 01100-49204 (dag en nacht). MAATSCHAPPELIJK WERK: alle Heren- Tel. Twee medewerksters van Garage Van Strien te Goes gaan met hun partner naar de Olympische winterspelen in het Noorse Lilleham mer. De Volkswagen en Audidealer heeft dit reisje aangeboden ge kregen vanwege de uitstekende prestaties die men heeft geleverd in de ogen van de Volkswagen- en Audi-organisatie in ons land. Gedu rende de afgelopen maanden hebben de dealermedewerkers vanuit de verkoop personenauto’s en bedrijfswagens, de after sales/werk- plaats en de administratie van de ruim 200 VW/Audi-dealers meege dongen naar een plaatsje op de tribunes van Lillehammer en Hamar. Alleen de besten kwamen in aanmerking voor deze bijzondere reis. Voor het bepalen van de winnaars had importeur Pon in Leusden een groot aantal criteria opgesteld. Onlangs is de uitslag van de spannende ’’Jumping for Gold’-strijd bekend gemaakt: tot de geluk kige winnaars horen ook de medewerkers van Autobedrijf Van Strien. Op 21 februari a.s. organiseert de Kamer van Koophandel weer een Exportsociëteit voor bedrij ven die al exporteren of importe ren. Doel is het uitwisselen van internationale ervaringen en het leggen van onderlinge contac ten. Iedereen met weinig of veel ervaring op Internationaal za- kengebied is welkom. Gastbe- drijf is Perfecta Chemie BV. De exportdirecteur bij Perfecta Che mie B.V., de heer B.J.N. Weg dam, zal een uiteenzetting geven over de internationale ac- De heer M. Melissen uit Goes, bestuurslid van gewest Zee land van de Prot. Christelijke Ouderenbond deelt ons mee, dat men ingang van het nieuwe jaar het blad Echoklanken de nodige veranderingen heeft ondergaan. Hij vertelt: ”De Pro testants Christelijke Ouderenbond (P.C.O.B.) - opgericht in 1960 - hoofdkantoor in Rijssen - met 13 plaatselijke afdelin gen in Zeeland - telt op het ogenblik ruim 75.000 leden. Dat zijn er dik vijfduizend meer dan een jaar geleden. In 1987 kwam de P.C.O.B. niet verder dan 28.000 leden. ’’Echoklan ken”, het maandblad van de P.C.O.B. - 62.000 abonnees - is meegegroeid en in een nieuw jasje gestoken. Per 1 januari is de P.C.O.B. daarom van drukker veranderd. Overgestapt is van de B.D.U. in Barneveld naar uitgeverij Bosch en Keuning in Baarn.” Nederland vergrijst en dat betekent dat de gemiddelde leef tijd van de bevolking stijgt. Van de toeneming van het aantal seniores profiteren ook ouderenbonden, waaronder de P.C.O.B. die met ruim 75.000 leden weliswaar niet de grootste is, maar wel steeds meer van zich laat horen. In het januari nummer introduceert de voorzitter, Drs. S. Baar, zijn bond zelfs als ’’sociale partner”. Het eerste door Bosch en Keuning verzorgde nummer oogt meer als een magazine dan het krantachtige produkt dat Echoklanken voordien was. Het formaat is groter geworden en er wordt een betere kwaliteit papier benut. Het aantal pa gina’s (circa dertig) is gelijk gebleven. Puur om zakelijke re denen is van drukker veranderd, benadrukt P.C.O.B. woordvoerder Ben Solinger. Het geld dat wordt bespaard door over te stappen naar Bosch en Keuning, wordt in het ouderenwerk gestoken. Het eerste exemplaar van het januarinummer, het eerste door Bosch en Keuning is verzorgd, is tijdens een korte plechtig heid in ontvangst genomen door het bestuur van de P.C.O.B. Het gaat inmiddels om de 34e jaargang. Echoklanken wordt ook in braille en op cassetteband uitgegeven. De advertentie- aquisitie wordt verzorgd door Bosch en Keuning.. Ota Goes beschikt over een op merkelijk wagenpark dat kan worden ingezet bij bruiloften en partijen. De klassiekers zijn een bekende verschijning in Zee land, maar worden ook vaak ge vraagd en besteld voor evenementen buiten onze pro vincie. De heer C. Noyens ver telt: ’’Onze auto’s worden ook gebruikt voor reclamedoelein den, filmopnamen en tv-spots. Je kunt verder wel stellen, dat we onze auto’s, veelal met chauffeur, verhuren in heel Zuid- Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: W. Verboom, Alexanderstraat 46, Kapelle. Tel. 01102-42486. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. H.J.J. Houg, Van Dusseldorpstraat 5, Goes, Tel. 06-527 713 98. westelijk Nederland, tot aan Rot terdam toe”. Ota Goes was aanvankelijk ge vestigd aan de Albert Plesman- weg te Goes. Daar werd zeven jaar geleden gestart met een af deling verhuur van trouwauto’s. Een andere tak van Ota is snel- transport voor de zakelijke markt. Met name de verhuuraf- deling had meer ruimte nodig. Die is nu gevonden aan de No belweg, waar de ’’klassieke vloot” uitstekend kan worden gepresenteerd en onderhouden. Tot het wagenpark behoren ze ven fraaigelijnde of bijzondere auto’s, waarvan de oudste een uit 1929 daterende Essex Open Tourer is. De heer Noyens daar over: "Die werd in Australië ge kocht en ik denk dat het de enige in ons land is. Verder heb ben we een bijzonder mooie A- Ford uit 1930. De restauratie met een geheel eigen gezicht actuele mode in huis te halen”. De heer A. Nette van Ulla Pop ken vertelt: ’’Ulla Popken ver koopt damesmode in de maten 42 tot en met 60. Niet zomaar twee rekken achteraf in de win kel zoals het vaak gebeurt, maar een hele winkel vol. Onze grote kracht is dat we een compleet assortiment in huis hebben, van badpak tot mantelpak en van sportief tot gekleed. Ook voor lingerie en panty’s kan de klant kiezen uit een uitgebreid assorti ment”. De nieuwe winkel van Ul la Popken is geheel op de wensen van de klant ingesteld. Niet alleen blijkt de inrichting aan te slaan bij de klant, van groot belang is dat men zich vol op kan bewegen in de winkel. Een belangrijk onderdeel daar van zijn de zeer ruim opgezette paskamers met spiegel. Elke zaterdag spreekuur van 8.00-9.00 in Goes, Kapelle en ’s- Gravenpolder. Goes, Heinkenszand, Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens- Cornelisse en S. Verhoeven waarge nomen. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. De snuffelaars in Zeeland kun nen zaterdag 19 februari a.s. weer volop genieten wanneer ze kunnen snuffelen en struinen tussen de artikelen die op ruim honderd kramen zullen zijn uit gestald op de overdekte en ver warmde Walcherse Snuffelmarkt in sporthal Bas- kensburg aan de President Roo- seveltlaan te Vlissingen. Door de organisatoren is er weer alles aan gedaan om van deze groots opgezette rommelmarkt een sukses te maken. Evenals de voorgaande markten is de be langstelling van de deelnemers overweldigend. Alle kramen zijn dan ook weer verhuurd. Verza melaars van postzegels, mun ten, dinky-toys en noem maar op kunnen zaterdag weer aan hun trekken komen. Ook voor de lief hebber van antiek en curiosa zal er weer veel te koop zijn. Tevens is er gezorgd voor het natje en droogje, zoals een hamburger- tje, frietje, Vietnamese loempia, pilsje of chocolademelk enz. De snuffelmarkt in sporthal Bas- kensburg te Vlissingen is voor het publiek geopend van ’s mor gens 9 tot 's middags 5 uur. Bij Perfecta International BV in Goes is men druk bezig met het opstellen van een bedrijfsmilieu plan. Op de foto krijgen de heer Ir. C.M.M. Faeseler (rechts), Technisch Directeur en de heer J.W. Catsman (links), Manager Produktie en Logistiek van Per fecta International B.V., het nieu we boek 'Bedrijfsafval, de regels en de praktijk’ aangeboden uit handen van EVO-regiovoorzitter de heer A.J. Hoeijmans (mid den). In deze uitgave van de EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport, wor den de per 1 januari 1994 gewij zigde regels van de afvalstoffenwet verduidelijkt. De overhandiging vond vandaag plaats op het bedrijfsterrein van Perfecta. De heer Faeseler sprak de verwachting uit dat de nieuwe EVO-uitgave bij het op stellen van het bedrijfsmilieu plan zeker zal worden gebruikt. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184-18395. Spreekuur rijdende bus: Goes:”Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAART- BEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of be grafenis voor buitenkerkelijken. Aan vragen via tel. 01180-14251. CROHN VERENIGING NEDER LAND AFDELING ZEELAND Voor mensen met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Kontaktadres- sen: M. Pop-Minderhoud, tel. 01100-11036. M.v.d. Voorde-ter Brug gen, tel. 01100-13877. REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen 01100-14812 of 01180-29487. tiviteiten van het bedrijf. Een gastspreker, de heer H. Pappen- heim, zal spreken over Cultuur en Commercie. De heer E. Fa ber, exportconsulent bij de Ka mer van Koophandel, zal recente gegevens m.b.t. de Zeeuwse export presenteren. Datum: 21 feb., tijd: 15.00 uur - ca. 18.30 uur. Plaats: Perfecta chemie BV, Dr. A.F. Philipsstraat 9 te Goes. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Faber, Kamer van Koop handel, 01180-73548. EDELSMID ZETTER ONTWERPER DIAMANTEXPERT EDELSTEENKUNDIGE VLASMARKT 10 GOES Kort geleden werd aan de St. Adriaanstraat te Goes een vesti ging van Ulla Popken ge opend. Het gaat om een speci aalzaak in da mesmode. Kwaliteit en pas vorm staan bij de opbouw van de collectie cen traal. Ook da mes met grotere maten kunnen er uitstekend terecht. Ulla Popken da teert uit 1987 en heeft inmiddels al meer dan 160 vestigingen, verspreid over heel Europa. Nu ook te Goes. ”Wat ben ik blij dat er nu eindelijk eens een winkel van niveau gekomen is die vol doende aanbod heeft voor da mes met een iets grotere maat”. Met deze hartekreet uit het gastenboek van de nieuwe mo dewinkel in de Sint Adriaanstraat nr. 23 te Goes, wordt duidelijk Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00-10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. F. van Peer, Oostsingel 132, Goes. Tel. 01100-15306. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur van 10.00-10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. D.R Keizer, Frans den Hollanderlaan 29, Goes. Tel. 01100-16405. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Harten-Heilig, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. D.R van Driel, Vermetstraat 23, ’s-Heer Arendskerke. Tel. 01106-1202. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr JA. Fortrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, ’s-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. L. Breu kers, Lange Geer 21, Hansweert. Tel. 01130-81344. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waar de en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. Elzinga- Barendregt, Spoorlaan 2, Krabben dijke. Tel. 01134-1544. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. Bakx, Park- laan 1, Kapelle, tel. 01102-41264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, ’s-Gravenpolder, Ovezande en ’s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronenberg en Zwartelé wordt waargenomen door: dr. H.H.M. Zwartelé, Werrilaan 43, ’s-Heerenhoek. Tel. 01105-1280. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waargeno men door: dr. J.A. Kersseboom, Ooststraat 15, Kortgene. Tel. 01108-1319. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. STICHTING THUISZORG EN ALGE MEEN MAATSCHAPPELIJK WERK ”DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100-21270, op werkdagen van 08.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u„ bui ten kantooruren: 01100-31555 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00-10.00 uur, dond. 14.00-15.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiothera pie de Hond, w.dag: 14.00-15.00 uur, 01102-42925. Heinkenszand: wijkge bouw, v.dag 09.00-09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180-27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. El ke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00-16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30-12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gokspree- kuur do. 16.30-18.30 uur. Buiten kan tooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulp dienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Kontaktgroep Goes. 01100-13742. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829 01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100-12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Mid den Zeeland Eigenhaardstr. 12, 4331 HS Middel burg. Tel.: 01180-12280. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUE- LE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01192-2390. Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middel burg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. Leger des Hells ZONDAG: 20 februari: Heiligingssamenkomst om 10.00 uur, o.l.v. kapt. A. van Dijk, 's Avonds geen dienst. TELEFOONCIRKELS NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en in formatie: Stichting Welzijn voor Ouderen, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de'Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30-16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS ’’BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hobby electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00-1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreeku ren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op af spraak via 01180-37120. Goes: Zon nebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Telef. bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur op 01100-50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00-20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal nummer 01140-15420, 01140-20069; b.g.g. 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor (maat schappelijke) hulp, klachten en infor matie over de gezondheidszorg. BUR. SOCIALE RAADSLIEDEN INFORMATIE EN ADVIES: Zonnebloemstraat 53, Goes, tel. 01100-16511. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zonne bloemstraat 53, Goes, 01100-21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan Zeeuwse gehandicapten, gracht 52, Middelburg. 01180-23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. ’s Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. STICHTING PASTORAAL HULP VERLENINGSCENTRUM E.O. Nieüwstraat 58, Goes. Tel. afspraak 01100-33542. Iedere dinsdag "open uren" van 9.00-17.00 uur. N.V.S.H. Tel. 01650-49961 Jac. van Ruys- daelstr. 63, Roosendaal. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: 033-620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum SPEEL-O-THEEK ’DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich ’’anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Le- nie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100-15231, b.g.g. 11850. BUREAU VERTROUWENSARTS in zake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; On dersteuning patiëntenorganisaties; Belangenbehartiging patiënten consumenten in de gezond heidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzof- rene mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GE HANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aansluitingen op het Bejaarden- en Gehandicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert, tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50-plussers beschikbaar voor ieder een, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMA TIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 13