kampioen 'oesters opensteken': STEAKHOUSE elders 1^98^ Goese kok Warden van Putten (29) voor de derde maal Nederlands DE KOE Mi &Vt SI COEBERGH OH f e> LACHENDE ,^^1BU0E£j 1 I ROBIN HOOD 32 weekblad voor zuid- en noord beveland Woensdag 16 februari 1994 - 46e Jaargang no. 7 r GRAND THEATER GOES 01100-15165 Themamiddag ANBO-overleg over Gemeentepolitiek TOP TRAVEL TUI BESSENJENEVER i EMEN IN TIGHTS MANNEN IN MAILLOTS’ L tel.01100-52048 In Reimerswaal en Kruiningen 1 o?'- 4 STALLONE SNIPES U vindt ons op de Beestenmarkt 14 in Goes.... waar anders! fee jn- ps Ier Onderling NIEUWE KOLLEKTIE Goes Lange Kerkstraat 44 SLECHTS 1 WEEK! 21.30 u. .21.30 u. .21.30 u. LAATSTE WEEK 'Gruis' t. rA Na uitgegraasd te zijn, zijn wij donderdag weer op stal om U te verwelkomen met een nieuwe kaart SPECIALIZED IN: Tóch weer..... FILMPROGRAMMA VANAF 17 T/M 23 FEBRUARI Goese kok wint zilveren oester Bekend Uit de krant van eind vorige maand (Van een onzer redacteuren) GOES -- Als we de verhalen van de winnaar beluisteren, is de wedstrijd eigenlijk een bloederige slachtpartij. Warden van Putten aan de slag met het openen van oes ters. DEMOLITION MAN EO Zeelandhallen GOES Nu speciale inruilaktie vanaf 22.690,- DE HYUNDAI H IOO Auto v/d Vliet Goes IS» Prachtprodukt ONTDEK HET SUCCES VAN HET NIEUWE WERELDMERK OPGELET VOORPREMIÈRE** ZATERDAG 14.00 U. MRS. DOUBTFIRE 19.00 u 19.00 u. 19.00 u. Gary Elwes Richard Lewis Roger Rees Amy Yasbeck Dave Chaffeue Isaac Hayes.» DtsniuiEDCoumma Tristar Film Goes 01100-32888 z/e onze aanbiedingen *^oppag.6 ANVR Zondag14.00 u. Woensdag 14.00 u. GOES: Winkelcentrum De Bussel I reisbureau ALLEEN BIJ DIRCKHI jT HELE LITER Donderdag ...20.00 u. Vrijdag Zaterdag.. Zondag... Maandag, dinsdag20.00 u. Woensdag 20.00 u. OPj Een andere klant kwam binnen ff van van En een gezin uit Goes verklapte d SGR Adam’s Ifcxws utiiitai donderdag 24 februari Tot ziens vrijdag 25 februari zaterdag 26 februari Integendeel, je moet je handen héélhouden, ondanks het feit dat je hard in de oester moet knijpen. En je moet goed uitkijken voor je vingers, omdat je met hét vlijm scherpe mes grote kracht moet zetten op de oesterschelp. En dat mes kan verwoestend uit schieten. Hijzelf trekt stevige bouwvakker- handschoenen aan ter bescher ming van zijn handen. Twee andere deelnemers die minder voorzichtig zijn, moeten al na enkele ogenblikken het strijdto neel verlaten met diepe messne- des in hun vingers. Nee, het Nederlands kampioen schap 'oesters opensteken' is geen onschuldig volksvermaak. Met gevaar voor eigen leven, of in elk geval voor zijn gezondheid, is Warden van Putten (29) uit Goes desondanks weer Neder lands kampioen 'oester openste ken' geworden. Dat gebeurde in Maastricht tijdens de jaarlijkse Horeca-beurs aldaar. Het was niet de eerste keer, dat Warden in wedstrijdver band het mes in de oesters zette. In Maastricht deed hij al voor de 3e keer mee aan het Nederlands kampioenschap. En hij werd óók voor de 3e maal nationaal kampioen. Nie mand zegt hem dat na! tijdens een etentje in Bon Vivant, dat de vrouw des huizes de oes ters altijd probeerde kapot te maken door ze met een klomp te lijf te gaan. Aan haar heeft War den dus in de keuken óók even laten zien, hoe het wèl moet. "Als je de techniek een keertje gezien hebt en je hebt het verschil tus sen boven- en onderkant van een oester leren kennen, dan komt je d'r als particulier verder wel uit. Sommige liefhebbers breken de scharnierrand van de schelp met een nijptang af. Dat is eigenlijk best wel verstan dig. Dan komen er tenminste geen schilfers van de schelp bij de oester". Oesters opensteken: het is een kunst apart. In de restaurants die oesters op de menulijst hebben staan, schijnen de koks in de keuken vaak een wedstrijdje te doen, wie het snelst (en het best) 10 of 20 oesters kan openste ken. Kort gezegd komt het hier op neer: zo snel en kundig mogelijk 50 oesters opensteken. Elke deelnemer krijgt een gesloten mandje met 25 wilde en 25 platte oesters. De schelp moet open gestoken worden, daarna moet de oester worden losgesneden van de schelp en vervolgens moet de oester op een tableau worden gelegd. Daarbij mogen de schelp en de oester niet beschadigd raken. En er mag ook absoluut geen 'gruis' (schil fers van de schelp) op de oester terechtkomen. 'Gruis' is de schrik van iedere oester-opensteker. Sommige Zeeuwen hebben voor het openen van 50 oesters een hele middag nodig. En als ze hun klomp gebruiken misschien wel een heel weekend. Maar War den van Putten doet dat 'even'. achter op de bromfiets. De vis sers staken altijd oesters open. Je moest wel meeëten. Nou, hoe méér, hoe liever. Ik kan d'r niet afblijven. Als ik eenmaal begin...." Hij vindt het overigens nog altijd jammer, dat de Zeeuwen in het algemeen maar weinig oesters eten. Dat kan toch niets met de prijs te maken hebben, want sinds de opkomst van de wilde oester is het produkt goedkoop, en dus voor ieder bereikbaar. Vanuit die invalshoek beke ken, vindt Willem dan ook, dat de Nederlands kampioen 'oes ters opensteken' maar uit één provincie dient te komen: Zee land. "Het is óns produkt, uit ónze streek. Daar moeten we dus ook zelf de meeste eer mee kunnen behalen. Adel dom verplicht nu eenmaal". Het gesprek met de Neder lands kampioen 'oesters open steken' eindigt overigens met een opmerkelijke onthulling. Op de vraag, hoe hij zelf de Vrijdag... Zaterdag Zondag. Beste X Originele Song O O The Walt Disney Company Wat moet je eigenlijk doen om Nederlands kampioen 'oesters opensteken' te worden? HET NIEUWE EN MEEST SUCCESVOLLE MEESTERWERK VAN een hilarisch hippe animatie actie-thriller! Preview cv Warden werkte na zijn koksoplei- ding op het Zeeland College (Middelburg) zes jaar in de keu ken van Nolet 't Reymerswale in Yerseke. "Daar gingen onvoor stelbare hoeveelheden oesters over de toonbank. In de keuken hielden we regelmatig onderlin ge wedstrijdjes, wie het vlugst 100 oesters kon openen. Dat won ik altijd". met de mededeling: "Kijk 's naar mijn handen: ze zijn nóg kapot van het oesters open steken tijdens de Kerst. Laat nou maar 's zien, hoe een éch te kok dat doet". En zo geschiedde. Want de klant is tenslotte koning. En Warden En dat leidt ook weer tot andere verrassingen. Warden van Put ten is in het dagelijks leven chef kok van restaurant Bon Vivant (langs de veste in Goes). Daar meldde zich op een goed moment een clubje Duitsers, die vertelden dat ze de Nederlands kampioen 'oester openen' op de Duitse tv aan het werk hadden gezien. Ze wilden die knaap nu wel eens met eigen ogen aan het werk zien.... i Op de vraag, of hij Volgend jaar wéér zal inschrijven, zegt War den aanvankelijk kryptisch, dat veel sporters op de top van hun carrière stoppen. Hij heeft dat wel eens overwogen. Héél even maar, want hij zegt er direct ach teraan: "Volgend jaar ben ik er weer bij. Het is eigenlijk veel te leuk. Je krijgt wat publiciteit, het produkt krijgt publiciteit, en ik doe het graag. Ik heb tóch die drang om mee te doen en om te winnen". van onze verslaggever GOES - Voor de derde achter-, eenvolgende keer heeft Warden van Putten (28), chef-kok vaiu restaurant Bon Vivant uit Goes het Nederlands kampioenschap oester openstekene^^mujg^ |De j aar 1 ij Hij is daardoor in zijn branche intussen tot het ras van de 'bekende Nederlanders' gaan behoren. Met regelmaat wordt hij gevraagd voor culinaire manifes taties (openingen, beurzen, spe ciale weken). In België en in Duitsland leidde dat al tot optre dens op televisie. beker het daaropvolgende jaar weer terug te pakken". VOOR EEN VAN HEN IS GEEN RUIMTE Klein Frankrijk 23, tel. 01100-28751 Als hij op topsnelheid ligt, steekt hij ze alle 50 -zonder één mis ser- in 71/z minuut open. Hij moet wel, want wie er tijdens het kam pioenschap langer dan een kwartier over doet, wordt onher roepelijk gediskwalificeerd. Da’s dus werken met het mes op de keel. En op de oester.... TUI Het A.N.B.O.-overleg Reimers waal en Kapel Ie, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Al gemene Bond v. Ouderen in de ze gemeenten, zijn voornemens op vrijdag 25 februari een the mamiddag te organiseren met als onderwerp "Gemeentepoli tiek en ouderen”. Dit in het licht van de naderende gemeente raadsverkiezingen. De middag is bedoeld voor alle bestuursle den van de plaatselijke afdelin gen en een vertegenwoordiger van het gewest Zeeland van de A.N.B.O. In Kapelle is ook een vertegenwoordiger van de Pro testant Christelijke Ouderen- Warden vindt deelname aan het Nederlands kampioenschap een 'uitdaging'. Zijn werkgever Wil lem Snijders (44), die eigenaar/bedrijfsleider van het restaurant aan de Dam is, ziet er een promotie in voor de Neder landse oesterverkoop in het algemeen. "De oester is een prachtig Zeeuws produkt. Daar moeten we met z'n allen zoveel mogelijk bekendheid aan geven. Ik ging vroeger als kind met mijn vader vaak mee naar Yerseke, ST. JACOBSPASSAGE19 VLISSINGEN KREUKELMARKT12 GOES G0RTSTRAAT26 MIDDELBURG Hij blijkt die bijna aangeboren passie nooit te zijn kwijtgeraakt. Inmiddels werkt hij weer al 5 jaar in Bon Vivant, maar nog altijd is er op gezette tijden een 'sprintje' oester openen, aanvankelijk met collega/tweede kok Robert Rouw, tegenwoordig met colle ga/tweede kok Jaap Colijn. Tracey Lii.maa DlSTRlIl TORS IMIRMTKMIK w "En ook als ik volgend jaar ver lies, stop ik er niet mee. Nee zeg, dat is juist een motivatie om die PICTURES pracnit Beste Originele Filmmuziek A Mei Bhooks Filu oesters het liefst eet, zegt hij schoorvoetend: "Ik lust ze niet. Vroeger heb ik ze wel eens gegeten om ze uit te pro beren, maar ik vind ze echt niet lekker". En ten slotte iet wat verontschuldigend: "Ik kan het óók niet helpen...." van 14 tot 22 uur 11 tot 22 uur 11 tot 18 uur 't Mes op de keel én op de oester.... laat graag iets van zijn kun sten zien. BiMKin 1 uw partner in reizen bond uitgenodigd. In Kapelle zal de middag plaatsvinden in de kantine van het gemeentehuis en in Reimerswaal in de raads zaal van het gemeentehuis. De middag begint om 14 uur. Na opening vindt discussie plaats aan de hand van een aantal stel lingen die vóóraf zijn toe gestuurd aan de vertegenwoordigers van de poli tieke partijen. De discussie wordt om 15.30 af gesloten waarna ruim aandacht kan worden geschonken aan het informele gedeelte. Uiterlijk om 16.30 uur wordt de middag af gesloten. "Het verhaal dat oesters 'glibbe rige dingen' zijn, is voorgoed voorbij. Ik adviseer de klanten vaak om ze eens te grillen. Dan zijn ze niet zo rauw, dan zijn ze ietwat gestold. En dan vindt iedereen ze ineens heerlijk. Negen van de tien klanten komen er op terug". W z V

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1