de a N GROTE HAMMOND JUBILEUM SHOW 1934-1994 F® I KIEKIERIS VAN DEN DRIES 1 I I I I I VAN DER POEL YERSEKE I ZONNEHEMELS - ZONNEBANKEN l SlffiGW GOES V03EL2WWS WdecK£oon K 0 R E N B U R S H n MUZIEKCENTRUM GOES Alle dagen Y’ i INTERIEUR d o X Jack’s Corner Mode voor dames en heren i Ons motto!!! Onze kleding hangt niet in de kast die draag je ervaar ’t zelf maar!!! Tot ziens... Voensdag 9 februari 1994 DE BEVELANDER 5 6.95 ...4.95 .1.95 4.95 1.49 .1.75 MM MUZIEKCENTRUM GOES 7 Café bar walk-ïnn 0 549.- 799.- 899.- I 6 1.899.- *4" eetcafé 60 jaar Hammond orgels Van woensdag 9 t/m zaterdag 12 febr. a.s. Pyjama-party bij Kiekieris in ’t Paerehat WNDVLEESKROKETTEN )er stuk0.85 (IP-/KERRYSALADE 00 gram Zaterdag 12 febr. Hammond organist Leon Kuypers (Europa's meest veelzijdige Hammond organist) STAMPPOT ZUURKOOL- HUTSPOT - BOERENKOOL nu nu Tijdens de showdagen extra inruil premie en jubileum aanbiedingen Heerenstraat 19 's-Heerenhoek Tel. 01105-1290 Heerenstraat 21 's-Heerenhoek Tel. 01105-1789 HALFBODY SOLARIUM PHILIPS inclu sief statief nu 579.- Heerenstraat 1 's-Heerenhoek :ILET AMERICAIN net of zonder ui 00 gram TOMATEN-, KIPPE-, ERW TEN- of BRUINE BONEN SOEP PARTY met HAPPY-HOUR van 22.00-23.00 uur prijs voor de leukste pyjama of nachtkledij. Graag tot ziens! Korte kerkstraat 17, 4461 JE Goes Tel. 01100-30912 Vrijdag, zaterdag en zondag 11-12-13 febr. geopend /LEESWAREN iu 200 gram3.30 /ARKENSFRICANDEAU ÏORNEDBEEF BACON JNIJWORST (euze uit 4 soorten ook 4 x 50 gram) ;ranberrypaté I00 gram... Molendijk 10 (vrijdag koopavond) 's-Heerenhoek, 01105-2159-2271 ZONNEHEMEL OPVOUWBAAR ruimtebesparend in hoogte ver stelbare zonnehemel voor het gehele lichaam met 3 handdoeken gratisnu Bonte Avond Kinderoptocht GEZICHTS- BRUINER nu 75.- wf ZONNEHEMEL babyliss v.a ZONNEHEMEL voorzien van 6 Philips cleo lampen 1 KIEKIERIS - 's-Heerenhoek Dit jaar viert de karnavalsstichting De Koenkelpot uit ’s-Heerenhoek zijn 33-jarig jubileum. Bij het karnavalsge- beuren is alles wat met 11 te maken heeft aanleiding tot jubilea, dus ook 3x11 jaar bestaan. Vele jubileumaktivitei- ten hebben reeds plaats gevonden. Maar de grootste af sluiting moet nog komen. Dit zal plaats vinden tijdens het karnavalsweekend van 11 tot en met 14 februari aan staande. Maandagmiddag voor de Zuid-Bevelandse jeugd van ca. 4 t/m 16 jaar is er in Kiekieris van 15.00 tot 17.30 uur KIELEBAL met aangepaste consumptieprijs. SUNLIFE ZONNEBANK- KOMBINATIE zonnebank en -hemel met 20 snel- bruinlampen, 2 timers voorzien van veilige acrylplaten met 3 handdoeken gratisnu 3.245.- Kieltjesbal voor een effektieve bruining met 3 handdoeken gratis ZONNEHEMEL met 8 lampen, luxe uitvoering ZONNEHEMEL 10 lamps met 3 handdoeken gratis Alisun de grootste fabrikant in Nederland Verkoop Alisun Sunlife Expert Van den Dries 499.- met 3 handdoeken gratisnu PHILIPS ZONNEHEMEL nieuwste model in een gebogen vorm voor optimale zijbruiningnu 999.- ALISUN ZONNEHEMEL verrijdbaar statief op gewenste hoogte instelbaar met veilige acrylplaatnu 1.599.- Grote optocht MAGERE VARKENSFILET lapjes of stuk 500 gram PROCUREURLAPJES OF -STUK 500 gram BAMI- OF NASIVLEES 500 gram4.95 GEHAKT CORDON BLEU per stuk1.75 HELE KIP gratis gekruid 1000 gram Y Exclusieve meubelen Tapijt (leder kleur leverbaar) Gordijnen Draperieën, div. modellen Verlichting Voor sfeervol wonen Carnaval in Paerehat Oalle uit de Kaste ■4^ X uiuiiwumM rnnnffliB valsbals gelegenheden Jeugdhoeve. Bij de foto: Bestuur van de 33-jarige Koenkelpot I I i Uit eigen keuken: i.v.m. 33-jarig bestaan CARNAVAL organiseren wij op vrijdagavond een PYJAMA- Tijdens de carnaval a Voor de derde keer staat het Paerehatse karnaval onder lei ding van Prins Ton den Eerste. Het karnavalsweekend begint op vrijdagmiddag 11 februari om 13.33 uur met het schoolkarnaval op de 's-Heerenhoekse basis school. De Prins, de Raad van Elf, de veldwachters, de hofda mes en de nar zullen hierbij aan wezig zijn evenals de door de schooljeugd zelf gekozen jeugd prinses Ellen Geijs en jeugdnar David van 't Westende. Ook 's-avonds zijn er aktiviteiten voor de jeugd van 4 tot en met 12 jaar; om 18.33 uur begint name lijk de Bonte Avond. Tijdens dit festijn kunnen de kinderen mee doen aan het Paerehatse Song festival, aan een kleurwedstrijd of aan het spel 'Noe oalles uut de kaste’. Om 21.33 uur zal met veel vuurwerk de onthulling van Jikke plaats vinden en zal de karnavalsvlag gehesen worden. Om 22.00 uur begint er een Su- perbingo, waaraan ieder gratis kan deelnemen en waarbij een van de prijzen is een straatje van 10 loten uit de Staatsloterij. Op zaterdag 12 februari is er om 14.33 de Kinderoptocht, waarna om 15.11 uur de sleutel van Pae rehat zal worden overhandigd door burgemeester J.L.M. Man dos van de gemeente Borsele aan Prins Ton den Eerste. Hier mee wordt het gezag over Paere hat overgedragen aan de Prins. Ook zullen de "Elf Geboden” worden voorgelezen en zullen enige personen worden onder scheiden. Telefoon: 01105-1717 Onder het motto voor 1994 "Noe Oalles uut de kaste” zullen in dat weekend alle registers wor den opengetrokken om voor iedereen wat te bieden. Het Dit alcoholvrije bal wordt ook bezocht door de prins en zijn gevolg. Gratis entree hoogtepunt moet weer de tradi tionele grote optocht op zondag middag worden, welke bij redelijk weer twintig tot vijfen twintig duizend bezoekers trekt. jong van hart is. ’s-Avonds zijn er weer de diverse bals in de horeca-gelegenheden. De af sluiting is om 23.11 uur met de verbranding van de koenkelpot. Daarna gaan de feestelijkheden nog door tot in de kleine uurtjes. VOL GAS! I 1 I I I I I I I I I Op de laatste dag van het karna val op maandag 14 februari is er om 15.00 uur het Kieltjesbal in ontmoetingscentrum "Kiekie ris”; dit bal is voor eenieder die /I Lj 4 I I I I Vrijdagavond 11 februari wordt bij ’’Kiekieris” in Pae rehat een leuke pyjama- party gehopuden. Dit in ver band met het 33-jarig jubi leum van carnaval ter plaatse. Vanaf 21.00 uur is iedereen welkom in pyjama, kamerjas of andere nachtkle dij. Ook andere kleding is toegestaan. Voor de leukste pyjama is er een prijs be schikbaar. Verder is er deze avond een happy-hour en wel van 22.00 uur tot 23.00 uur. In het weekend na car naval heeft Kiekieris in ’s- Heerenhoek ook weer de no dige activiteiten op het pro gramma staan. In dat weekend onder meer coun try met een echte schiettent en rodeostier. Het hoogtepunt is de grote op tocht op zondag 13 februari; in tegenstelling tot andere jaren start de optocht om 14.00 uur voor een rondgang door het dorp. De optocht zal bestaan uit een vijftigtal eenheden, waaron der een twaalftal grote praalwa gens, diverse kleinere wagens, loopgroepen, muziekkorpsen, dweilbands, majorettenkorpsen en individuele deelnemers. Een bont schouwspel wat zeker de moeite waard is om een bezoek te brengen aan deze optocht. Aansluitend is de prijsuitreiking en beginnen de diverse karna- in de horeca- en in de .7

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 5