Sponsors voor vv Luctor J SPORT Bevelanden in 't kort CULTUUR KORT TickiT De Kogge Nautische Opleidingen A.O.C. Zeeland e.o. Handelskennis/Economie Natuurkunde Kwadendamme Den Inkelcross atletiek A JWiétique JmecTxte: to R Repkes 5e keer koning ’’Victoria” HUIDVERZORGING MAKE-UP TICK-IT OÖIC Bejaarden Biljart De Bevelanden VAARBEWIJS I en II Woensdag 9 februari 1994 DE BEVELANDER 16 I 20 uur 12 uur Oostsingel 88 - Goes maak een afspraak voor een info-avond High Five Lifestyle Center r Informatie te verkrijgen bij en sollicitatiebrieven binnen 1 week na verschijning te richten aan: Salon voor huidverzorging Annemarie de Gier dat vindt u nergens! High Five, de eerste èn de beste! Ver. voor Autisme v.v. Hansw. Boys VERKOOPSTER M/V (part-time) Toerclub Arendskerke Kringdienst ’Beter slapen’ Voor inschr. en info: 01647-3594 of fax. 01647-3089 HIGH FIVE FITNESS individuele fitheidsprogramma's professionele begeleiding goede sfeer persoonlijke aandacht Centrum voor Groen Onderwijs Langeweg 107, 3245 KG Sommelsdijk t.a.v. dhr. S. de Vries, tel. 01870-82246 (school), 01870-85580 (privé) Rock in De Piek TO THE WORLD OF JEANS AND CASUAL WEAR Israëlavonden in Krabbendijke v.v. Kapelle Schrijfavond Amnesty in Kamperland Het bestuur van het Agrarisch Opleidingscentrum Zeeland e.o. roept voor haar vestiging te Sommelsdijk sollicitanten op voor: De vacature Handelskennis/Economie gaat in op 7 maart 1994. Voor de vacature Natuurkunde geldt indiensttreding zo spoedig mogelijk. organiseert vanaf 21 februari 1994 de volgende cursussen in: WEMELDINGE - Basiscert. Marifonie - G.M.D.S.S.-module (zeeuitvoering Marifoon) Gouden vogel Filmavond van ’’Vogelvrienden” NCVB afd. Goes A Informatie-avond cursus ’Blaastraining’ Muziek en Toneel in Waarde Kerk en Israël Prijs-Klaverjastournooi Studiedag landgoederen in De Manteling TTAT ÏAAN’SJ (beginners) k. v. Tjoba Expositie PZZ Stichting Zeeuwse Leerhuizen Tentoonstelling De Moolhoek Jeugddienst in Oosterkerk Goes Het Talens Palet BM Mathilda Functie-eisen: FEBRUARI 1994 24 HIGHIVE r CENTRUM VOOR GROEN ONDERWIJS De cursus wordt gegeven in kleine groepen van max. 6 cursisten. Zin in een leuke job, een snel groeiende keten van jeanszaken met een opvallende uitstraling zoekt voor vestiging te Goes. Wij bieden een dynamische en uitdagende job in een fijne werksfeer, goede salariëring en dito arbeidsvoorwaarden. - ervaring in mode detailhandel; - grote affiniteit met jeans and casual wear; - representatieve uitstraling; - leeftijd 18-25 jaar. De Ned. Ver. voor Autisme regio Zeeland houdt donderdag 17 fe bruari een thema-avond in de Klimopschool aan de Grevelin- genstraat 10 te Middelburg. De heer R. Wispelweij van ”De Zun- neguus” te Goes en mevrouw C. Talen, spelbegeleidster, spreken over "Peergroup-playing, samen of alleen”. Dit is leren contact- maken door middel van spel tus sen het normale en het autisti sche kind. Yerseke 16 421; 3. ’s-Heeren- hoek 2 17 418; 4. Lewedorp 2 17 380; 5. Wemeldinge 17 +372. Een flinke nederlaag kost te Yerseke de koppositie. Krab- bendijke en ’s-Heerenhoek 2 profiteerden. Ook Wemeldinge komt weer op zetten; de weg is nog lang en een voorspelling is voorbarig, maar spanning aan de kop volop, vooral door de on zekere factoren die nog een rol spelen. Programma voor zaterdag en zondag: Zaterdag: Jeugd Vrij. Zondag 13 februari: Sluis 1 - H. Boys 1: 14.30 uur, H. Boys2 - Noormannen 3: 12.30 uur. 4 Lessen over huidverzorging en make-up. Ondersteund door vakkundig advies, afgestemd op uw huidtype en gelaatsvormen. 01100-23505 Geldeloozepad 7 ('t Schenge), Goes Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering van de Toerclub ’s-Heer Arendskerke werden de namen bekend gemaakt van de bekerwinnaars van de in club verband gereden kilometers. De eerste prijs was voor P. Boon man met 3265 km, tweede J. de Regt met 2995 km en derde Ph. Philipse met 2680 km. Tijdens de vergadering, die door 16 le den werd bijgewoond, werd het programma voor 1994 doorge nomen. Intussen kunnen nieuwe leden zich nog aanmelden. Inl. 01106-1437. In de Herv. Kerk te Wolphaarts- dijk wordt zondag 6 februari weer een Kringdienst gehouden, aanvang 10.00 uur. Deze staat in het teken van het thema "Is er iets te eten?”. Nevendienst en scholen gaan de SoW-gemeente in die dienst voor. De liederen in die dienst worden begeleid door een muziekgroep. De opbrengst van de dienst is bestemd voor het projekt: ’’Sociale en medi sche zorg op Jamaica”. Nog een tip: Komt u wél op tijd, want vol is vol! Hebt u nog vragen, bel dan 01198-1589. ches zijn aanwezig. Het pro gramma ziet er als volgt uit: 10.45 uur: Aanvang van het pro gramma voor pupillen. 12.00 uur: Aanvang van het pro gramma voor junioren. 13.00 uur: Aanvang korte cross. 13.45 uur: Aanvang dames en dames veteranen. 14.10 uur: Aanvang Veteranen 40/50, 10.800/9.000 meter. 15.00 uur: Start heren senio- ren/jongens A, 10.800 meter. Nadien is er een prestatieloop over 6 x 1800 meter waaraan iedereen kan deelnemen. De start hiervan is om ongeveer 15.45 uur. Op maandagavond 14 en dins dagavond 15 februari, beiden om 19.30 uur start Kruisvereni ging. Rondom de Oosterschelde een cursus 'Beter slapen’, die gehouden worden in het Magno- liagebouw te Goes. De cursus kan u helpen als u moeite heeft met inslapen, te vroeg wakker wordt of op wat voor manier dan ook slecht slaapt. Informatie en aanmelding: mevrouw Schipper, telefoon 01100 - 49200. Voor inlichtingen en inschrijvingen: 01100-50760 STAND: 1. Krabbendijke 17 448; 2. Zaterdag 12 februari zal in De Piek, Hellebardierstr. 11-13 te Vlissingen de rockformatie Fai rytale optreden. Deze Walcherse band presenteert dan de eerste demo, ’’Red Mask”. De aanvang is 22.00 uur en de entree is f 5,-. Fairytale is een Walcherse rock formatie die in 1993 is ontstaan uit een aantal jamsessies. Met het testen van een aantal gita risten bleef de bezetting vanaf augustus 1993 stabiel. Doordat de leden van de band uiteenlo pende smaken hebben, is de muziek van de band niet zo goed te omschrijven. Er worden zowel invloeden verwerkt van metal, blues als symfonische rock. Indien je geïnteresseerd bent in bovengenoemde functie, schrijf dan voor 17 februari a.s. een brief met curriculum vitae en pasfoto naar: Postbus 3254 4800 ME Breda t.a.v. Jos van Ast «YAARBCAG Dinsdag 15 en woensdag 16 fe bruari worden in dorpshuis "De Meiboom” te Krabbendijke twee Israëlavonden gehouden. De or ganisatie is in handen van de stichting ’’Sjofar”, aanvang bei de avonden om 19.30 uur. Spreekster is mevrouw H. Stran- ders. De avond is bedoeld voor inwoners van Krabbendijke en omgeving. Op de foto v.l.n.r. S. Beulens - M. Utermark (trainers), G. Krom, P. Janse, P. Verscheu ren, B. Hoondert, R. de Jonge, R. Gillisse, en B. Rademakers. Zittend v.l.n.r.: J. Meulblok, R. Westdorp, B. v.d. Driessche, G.J. v. Driesche, J. de Groot en dhr. Rijk (sponsor). Ook het derde elftal van de v.v. Luctor ’88 werd in het nieuw Programma zaterdag 12 februa ri: 14.30 uur: Kapelle 1 - Middel burg 1 (zat.); 14.30 uur: Heinkenszand 1 - Kapelle 2; Ka pelle 3 vrij. Kapelle 4 vrij. 14.30 uur: Krabbendijke 3 - Kapelle 5; 14.30 uur: SSV 65 A1 - Kapelle A1??; Kapelle A2 vrij; 12.45 uur: Kapelle B1 -Terneuzen B1; 11.15 uur: Kapelle B2 - Zeelandia B1; 11.15 uur: Yerseke B1 - Kapelle B3; 11.15 uur: Kapelle C1 - Se- rooskerke C1; 11.15 uur: Kapelle C2 - Yerseke C1; 10.00 uur: GPC D1 - Kapelle D1; 10.00 uur: Krab bendijke D1 - Kapelle D2; 10.00 uur: Kapelle E1 - Meeuwen E1; 10.00 uur: Kapelle E2 - GPC E2; 10.00 uur: Meeuwen E2 - Kapelle E3; 10.00 uur: Yerseke FC - Ka pelle FB. 14 Febr.: 19.00 uur: Se lectie Zld. onder 14 - Kapelle B1; 15 febr.: 19.30 uur: Kapelle 1 - Zierikzee 1; 16 febr. 18.30 uur: Krabbendijke D1 - Kapelle D1; 19.45 uur: Krabbendijke Uefa - Kapelle A1. In Kamperland wordt maandag 21 februari weer een schrijf avond gehouden door Amnesty International. De avond begint om half zeven in het Jeugdge- bouw bij de Gereformeerde Kerk aan de Veerweg. Start: maandag 28 jan. 1994 donderdag 3 maart 1994 zaterdagochtend 5 maart 1994 Uitslagen: Lewedorp 2 - Yerseke +28Z-33; Kruiningen - Goese Polder 2 +33/+17; Wemeldinge - Goes 2 +52Z+26; Kapelle 2 - Lewedorp 1 +15/+12; Goes 1 - Ovezande +29Z+57; ’s-Heeren hoek 2 - Erasmus +29Z-44; Krab bendijke - Kapelle 1 +8/+15; Goese Polder 1 - ’s-Heerenhoek 1 +12/+79. Op de wereldvogeltentoonstel- ling in Bocholt (Duitsland) heeft de heer J. Vleugel met een stam geelstuit diamant-vinken goud gewonnen. De heer J. Vleugel is lid van de vereniging ”De Vogel vrienden” uit Goes. Ook vorig jaar werd de heer Vleugel we reldkampioen met een enkeling geelstuit diamantvink. De ver eniging ”De Vogelvrienden” feli citeert de heer Vleugel van harte met het bereikte resultaat. ”De Vogelvrienden” uit Goes houdt vrijdag 11 februari een clubavond. Op het programma staat een filmavond. Deze wordt verzorgd door de fam. Van Dam uit Pijnacker. De film heeft als ti tel ’’Volièrevogels hun kleuren en mutaties”. Iedere vogellief hebber wordt voor deze avond uitgenodigd. Toegang is gratis (ook voor niet-leden). De club avond wordt gehouden in het ’’Heer Hendrikshuis” te ’s-Heer Hendrikskinderen, in de grote zaal, op vrijdag 11 februari, aan vang 20.00 uur. Op woensdag 16 februari a.s. houdt de NCVB, afd. Goes haar jaarvergadering. Ter gelegen heid hiervan is de Novib uitgeno digd met hun modeshow van kleding van ’’eerlijke textiel voor een eerlijke prijs”. Naast kleding verkoopt de Novib ook allerlei cadeau-artikelen. Men hoopt dat er die avond veel belangstelling is van leden en gasten; allen hartelijk welkom! Aanvang om 19.30 uur. Verscheidene elftallen van de v.v. Luctor uit Heinkenszand we ten zich gesteund door een sponsor. Daaronder de A- junioren, die van top tot teen in het nieuw werden gestoken door Houtland Rijk uit Heinkenszand. CAPTAINS CHOICE Na de koningschieting was er de traditionele eindejaarsmaaltijd, dit keer goed verzorgd door Si mone en Klaas Bakker, waarna nog een gezellige puntenschie- ting. Hieraan deden 24 mensen mee. Zij schoten 84 punten, waarvan Jac. Doene 14 en 4 tref fers; 2e P. Peeters 4 tr. en 9 p. en 3. Th. Kootstra en resp. 5 en 6. Op zaterdag 12 februari organi seert AV’56 voor de eerste maal de Den Inkelcross. Deze wed strijd komt in de plaats voor de bekende Hollandse Hoevecross, die vanwege de veranderingen in het Hollandse Hoeve-gebied niet meer te organiseren is. Een nieuw en minstens zo selec tief parkoers is gevonden in het natuurgebied Den Inkel te Krui ningen. Er wordt gelopen öp een afwisselend parcours waar een ronde van 1800 meter is uitgezet en dat in zijn geheel op spikes is af te leggen. Inschrijving in de kantine van de camping. Kleedruimte en dou- Op woensdag 23 februari a.s. or ganiseert Kruisvereniging Rond om de Oosterschelde een informatiebijeenkomst over de cursus voor vrouwen die onge wild urine verliezen. De avond begint om 19.30 uur en wordt ge houden in Goes-Zuid, Beu- kenstraat 6. De toegang is gratis. Informatie en aanmelding: me vrouw Schipper, telefoon 01100 - 49200. Vrijdagavond 18 februari wordt in Waarde de jaarlijkse uitvoe ring gegeven door muziekver eniging ’’Vooruit” en de toneel groep ’’Waarde”. De avond be gint om half acht in het plaatselijke Dorpshuis. Ook de drumband verleent zijn mede werking. Er wordt een muzikale reis gemaakt door Rusland, Amerika en Spanje. In de pauze draait het Rad van Avontuur. De toneelgroep brengt de klucht in drie bedrijven "Er zit een koe koek in ons nest” op de planken. De avond kan worden besloten met een dansje bij muziek van het duo "Fire”. Entree zes gul den, donateurs gratis. De Provinciale werkgroep ’’Kerk en Israël” organiseert maandag 14 februari een lezing in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. Rabijn Yehuda Aschkenasy spreekt over het mensbeeld in de Joodse traditie. De titel van de lezing luidt: ’’Ge liefd is de Mens”. Aanvang 19.30 uur. Er is een boekentafel. Inl. 01180-27042. EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 17 FEBRUARI T/M MUZIEK - FILM - TONEEL - THEATER 17-18 febr. 't Beest 19.00 uur; 20.30 uur en 22.00 uur: 'Het is een schone dag geweest’, film van Jos de Putter. 18 febr. 't Beest 20.30 uur: 'Rot is liefde’, theater door Jan Rot. 18/19 febr. Heer Hendrikhuis 20.00 uur: ’Acht vrouwen’, thrillerachtige komedie door toneelvereniging ’Heer Hendrik’. 19 febr. Ambachtscentrum 14.30 uur: ’De koning is bloot, leve de ko- ning’, voorstelling van poppentheater 'Sim Bolus’ uit Goes. 19 febr. 't Beest 22.00 uur: Concert door de band 'Tupelo Honey’ uit Helmond en de Belgische band ’Nemo’. 20 febr. Lunchcafé Stadhuis 12.00 uur: Koffieconcert door 'Ensemble Tritonus’. 22-23 febr. 't Beest, 20.30 uur: 'Het is een schone dag geweest’, film van Jos de Putter. 22 febr. Grote Kerk, 13.30 -14.30 uur: Carillonbespeling door stadsbei aardier Sjoerd Tamminga. 23 febr. Bibliotheek, 14.00 -14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. 24 febr. 't Beest 20.30 uur: ’Blue’ film van Krystof Kyslowski. EXPOSITIES Hele jaar, Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit; siera den van U. S. Zölner-Krumne (info: 01192 - 1242). februari, Lunchcafé Gehele ruimte: Schilderijen en illustraties van G. Riel uit Goes en tekeningen van Otto Schilling uit Haarlem (info: 01100 - 28795). febr-maart, Galerie 'Mi Parti’: Kasten en meubelprojecten van één of meerdere vormgevers (info: 01100 - 33729). t/m 17 febr. Oosterscheldeziekenhuis: Textielschilderijen van Mareike Geertvliet uit Dongen (info: 01100 - 34566). 6-26 febr. Galerie Van Den Berge: 'View Indicator lil’ terugblik op het afgelopen seizoen (info: 01100 -50499). t/m 26 februari, Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: 'Van gesloten bolwerk tot open stad’, expositie over 4 eeuwen veranderingen in en rond Goes (info: 01100 - 28883). t/m 26 febr. Galerie 'De Hoekweide’: Schilderijen, aquarellen en ge mengde technieken van Leo de Jong (info: 01198 - 1152). t/m 27 febr. Galerie Bekenes: Olieverven, aquarellen en pastels van Alie Bekenes (info: 01192 - 2489). t/m 28 febr. Gezondheidscentrum Magnolia: Olieverfschilderijen van Jac. Smolders (info: 01100 - 49000). t/m maart, Délifrance, L. Kerkstraat 21: Balletfoto’s van Co Coppoolse uit Goes (info: 01100 - 14043). t/m 30 maart, Oosterscheldeziekenhuis: Fotonationaal top 20; Neder lands amateurfotografie (info: 01100 - 34566). t/m april, Lunchcafé ”De Bult", Gasthuisstraat 22: Aquarellen van Toon Stobbelaer (info: 01100 - 14034). In de bejaardensoos ”De Leger- diek’-Westwal te Goes wordt op maandag 14 februari een Prijs- klaverjastournooi gehouden voor ”60-plussers”. Inleggeld f 3,- p.p. Aanvang 1.30 uur. Met dit Top-materiaal veroverde men dan ook het kam pioenschap. Op de staande wip werd door 17 leden van Victoria aan de ver schillende concoursen mee ge daan. 7 Daarvan hadden méér dan 11 concoursen deelgeno men. 1e Werd hier Sj. Raas met 13 conc. en 9.19 gemidd. 2 Jac. Doene 53 conc. en 7.28 en 3e P. Repkes met 14 en 5.19. Op de liggende wip met 18 kandidaten waarvan 5 met méér dan 11 con coursen was het1. Patrick Kroo- nen 16 conc. en 3.75 op de voet gevolgd door 2e M.C. Repkes met 36 conc. en 3.54 gemidd. en 3. Sj. Raas met resp. 13 en 3.38. Een en ander werd weer keurig uitgerekend door H. v. Beek. Na afloop van de punten- schieting, waaraan door drie ge neraties Repkes werd deelgenomen, reikte voorzitter P. Repkes alle prijzen uit en wenste eenieder een prettige jaarwisseling en een voorspoe dig 1994 toe. Landgoederen in de Manteling. Dat is het onderwerp van enkele middagen die door de Stichting Educatief Toerisme Oranjezon in Zeeland binnenkort worden ge geven. Ze zijn ook bedoeld voor inwoners van Beveland. Op Wal cheren bevinden zich twee rijen van landgoederen: één die zich uitstrekt van Veere over Middel burg tot Vlissingen en een twee de rij die de binnenduinrand volgt van Domburg tot Vrouwen polder in de zg. Manteling. Tij dens een middagbijeenkomst worden de historie van de land huizen en de natuur en cultuur in de Manteling behandeld. Het programma bestaat uit een inlei ding met dia’s in Studiecentrum Oranjezon en een wandeling over de landgoederen. Begelei ding: Richard Struyk. Tijd: 13.30 - 16.30 uur. Prijs: f 15,inclu sief 2 consumpties en syllabus. Data: omgeving Zeeduin 15 fe bruari of 8 maart en omgeving Westhove: 10 mei. gestoken. Dat is te danken aan de heren Jan en Koen Stokx van café-restaurant ”De Blauwe Rei ger” te Heinkenszand. Dat deze zaak flink aan de weg timmert, moge blijken uit het feit dat men een oorkonde ontving voor de beste winkelpresentatie in Hein kenszand. Op de foto de heren Stokx en de spelers van het derde. Bel voor een folder naar 01100-31170 Linea RECta CURSUS- EN ADVIESCENTRUM ZUSTERSTRAAT 11, 4461 JA GOES Ook voor uw bedrijfstrainingen, management- en talen cursussen! l'T H 'n IHHHI |t i t||iHHhi jt u il|fi |ïïhï|<» 6.'H| cursus 15 bijeenkomsten van 17a uur cursusplaats Goes prijs 255,00 exd. boek START woensdagavond 23 februari 1994 De schuttersvereniging ’’Victo ria” te Kwadendamme hield on langs in clublokaal ”De Kroon” haar jaarlijkse vergadering, koning- en puntenschieting op de liggende wip. Ook werden de resultaten van de leden op de staande- en liggende wip be kend gemaakt. In zijn openings woord deelde voorzitter P. Repkes o.a. mee, dat R. Repkes distriktskampioen op de kleine vogels liggende wip geworden was dat John Repkes op zowel de kleine vogels als de klep der de geworden was. Dat er tot zijn genoegen meer schutters van ’’Victoria”, aan de diverse con coursen hadden deelgenomen. Dat er op de staande- en de lig gende wip twee teams hadden meegedaan, aan de peloton- schietingen helaas maar één en dat er dit jaar één jubilaris is in de vereniging P. Traas 25 jr. schutter. Aan de koningschieting werd door 24 leden mee ge daan. De "blok” werd 12 keer afgeschoten, John Repkes deed dat in de 3e en 5e ronde; broer Peter in de 5e en 10e en 8 men sen deden het éénmaal. Na 7 ronden heftig kampen was het P. Repkes die de blok nogmaals neer haalde en na 1980 - 1985 - 1987 en ’88 voor de 5e keer ko ning op de liggende wip werd. Programma zaterdag 12 fe bruari: Tjoba 1 gaat proberen weer een stapje dichter bij het kampioen schap te geraken. Op bezoek komt het Zierikzeese All Ready l, dat stijf onderaan staat. Voor het eerste mag het geen enkel probleem zijn om de twee pun ten in eigen huis te houden. Tjo ba 2 krijgt Animo 2 op bezoek, dat in puntenaantal ongeveer gelijk staat. Om verder van de onderste twee plaatsen weg te komen is de volle winst noodza kelijk. Thuiswedstrijden: 15.40 uur: Tjoba 1 - All Ready 1; 14.30 uur: Tjoba 2 - Animo 2; 13.20 uur: Tjoba 3 - Atlas 1; 16.50 uur: Tjoba 4 - Seolto 2; 13.55 uur: Tjoba 6 - Swift 5; 9.00 uur: Tjoba B - Animo B2; 11.45 uur: Tjoba C - Swift C3; 9.00 uur: Tjo ba F2 - Ondo F; 9.50 uur: Tjoba G - Atlas G. Voor inlichtingen en aanmelding nieuwe leden: Ko de Schipper, telefoon 01107 - 1672. Gedurende de maand februari exposeert Mathilda Wisse- Hugens uit Goes haar olieverf schilderijen en aquarellen in de galerie van de Stichting Psychia trische Zorgvoorzieningen Zee land aan de Oostmolenweg 101 in Kloetinge. Favoriete onder werpen van Mathilda zijn bloe men en planten. De expositie is te bezichtigen tijdens kan tooruren. Al enkele jaren organiseert de Stichting Zeeuwse Leerhuizen lezingen en cursussen over de joodse traditie. Ook dit jaar wor den weer enkele lezingen geor ganiseerd en wel op 16 februari en 16 maart. Op 16 februari spreekt rabbijn W. van Dijk over het onderwerp ’’Emotionaliteit in het Jodendom”. De lezing wordt gehouden in verenigingsge bouw ”De Schakel”, Bach- tensteene 14 te Middelburg, 16 februari om 20.00 uur. Toe gangsprijs f 10,-. Iedereen is welkom!! Op 16 maart spreekt rabbijn Jacobs. De titel van zijn lezing zal later bekend gemaakt worden. Voor informatie en in lichtingen kunt u terecht bij het secretariaat, telefoon: 01196 - 12319. Bij openbare basisschool ”De Moolhoek” te Kapelle is afgelo pen twee weken aandacht be steed aan het project ’’Amusement”. In de klassen werd gesproken over circus, ker mis, variété, televisie, film, e.d. Ook werden video’s bekeken, liedjes gezongen en aan toneel gedaan. Ter afsluiting van het project is een tentoonstelling in gericht. Deze kan donderdag, morgen, worden bezichtigd tus sen 18.30 en 20.00 uur. Tevens zijn er dan diverse optredens en acts door de kinderen. Alle be langstellenden zijn welkom. In de Oosterkerk te Goes wordt zondag 13 februari een jeugd dienst gehouden. Deze staat in het teken van Zwart-wit en is ge organiseerd door de clubleden van GJO. Er is zang en spel. Voorganger is Ds. Kakes en mu zikale medewerking wordt ver leend door het combo "Salvation Praise”. Aanvang 09.30 uur. Tien Zeeuwse amateurschilders zijn winnaar geworden van de regionale voorronde voor de lan delijke amateurschilderprijs "Het Talens Palet”. De winnen de leden in onze regio zijn mevr. J. de Vries-Mansveld, C. Meij- aard, Els van Gelder-Topman, Monica Jacobi, E. van Dokkum, mevr. F. Swart-Oldenhof, Gode- lieve Koot, dhr. P. v.d. Maas, Ma rie France Capello en Gerard de Nijs. Allen zijn leden van de ABKZ, Kraplak of het Ooster schelde College (voorheen REC).

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 16