Heintje-Davids-achtige comeback van beatband Delta Generation: Als Een Dijk: debuut van toneelvereniging in Ellewoutsdijk ^ZeelInd '////tv ROBIN HOOD Veel animo jongeren in Zeeland en Litouwen om te corresponderen Expositie Russische kunstenares in H’zand Paasbeurs voor jeugdwerk r GRAND THEATER GOES 01100-11516 TOP TRAVEL weekblad voor zuid- en noord beveland MANNEN IN MAILLOTS’ FILMPROGRAMMA VANAF 10 T/M 16 FEBRUARI Woensdag 9 februari 1994 - 46e Jaargang no. 6 Goes 01100-32888 Wie anders dan SGR Op zaterdag 12 februari a.s. Don’t hunt what you can’t kill. FULL-COLOUR UNIEK AANWEZIG 24 UUR PER DAG Het begin Ontspannen Afhangende buikjes 20.00 u. 20.00 u. 19.00 u. 19.00 u. Goed doel .21.30 u. .21.30 u. 14.00 u. Repeteren Nu speciale inruilaktie vanaf 22.690,- DE HYUNDAI H IOO Auto v/d Vliet Goes ONTDEK HET SUCCES VAN HET NIEUWE WERELDMERK Cary Elwes Richard Lewis Roger Rees Amy Yasbeck DaveChappei.ee Isaac Hayes»-» Tracey Ullman Distribith» by Columbia Tristar Film ODfëVJS) Distributors Lstermboml, Inc 01100-50520 reisbureau uw partner in reizen "Dat heb je in België niet zo..." (Van een onzer redacteuren) KRABBENDIJKE/KRUININGEN -- Het gouden idee werd begin 1990 in Oostenrijk geboren, tijdens de wintersport. t Oude maten en oude vlammen 's moeten doen!". een klok uit de jaren zestig. V 1991) was nog niet afgelopen, of het was al duidelijk dat het De aanvankelijke naam Revolu tion One was al gauw vergeten, toen de vier Krabbendijkenaren overal in Zeeland (daarbuiten De Krabbendijkse beatband Del ta Generation dateert uit de late toen Earth Fire klaar was. Een 'bijband' die méér succes had de 'hoofdband': dat was destijds revolutionair! Maar waar ligt de kiem van het succes van de nostalgische reünie-optredens van 1991 en 1994? Eigenlijk weten de leden het zelf óók niet. Het optreden van drie jaar terug in De Meiboom in Krabbendijke was één groot feest van 'oude maten krentenmik'. Oude maten, die de open haard en de pantof fels voor één avond hadden vinden in de studio van de gebroeders Polderman aan de Doelstraat in Krabbendijke. Daar is een volledig geïsoleerde repe- teerruimte. De buren hebben dan ook nog nooit geklaagd. Of ze het nog kunnen? Nou en of! De haardossen zijn intus sen wat uitgedund (en in één Delta Generation twintig jaar later. V.l.n.r. Paul van Koeveringe, Jan Fonteine, Rien Oostdijk, Anton van Oosten en Bert Bleuzé. geval zelfs volledig gerooid) de buikjes hangen wat lager, maar het muzikale gevoel is niet verdwenen. "Ik ben de draad niet echt kwijt geweest, wél mijn snaren", zegt gitarist Anton van Oosten, niet zonder gevoel voor humor. "Ik heb na tien jaar eerst nieuwe snaren op mijn gitaar moeten zetten, maar ik was verbaasd, hoe snel ik de nummers toch weer onder de knie had". Drummer Paul van Koeveringe had eenzelfde ervaring: "Het was even proberen om het goede rit me te vinden met de drumsticks, maar de machine was al gauw op toeren", zegt drummer Paul van Koeveringe. "Het is nét als schaatsen: je verleert het nooit". Voor de fans geldt dat overigens ook. Vroeger trok Delta Genera tion volle zalen. Dat was drie jaar geleden óók zo. En de vrees bestaat, dat er nu nóg meer zul- Donderdag ....20.00 u. Vrijdag Zaterdag... Zondag Maandag, dinsdag Woensdag 19.00 u. Vrijdag... Zaterdag Zondag.. len komen. Daarom is een voor verkoop van kaarten ingesteld (bij Shop 52, Krabbendijke). Dan kan het aantal bezoekers in de hand gehouden worden. Want als de teller de 400 passeert, is De Meiboom vol. De opbrengst is ook dit jaar voor een goed doel: het ouder-over- blijfhuis van het (nieuwe) Sophia Kinderziekenhuis. Het zieken huis is inmiddels gereed en in gebruik. Het overblijfhuis voor de ouders (Sophia behandelt kinde ren uit het hele land) is momen teel in aanbouw. .21.30 u. Zaterdag... Zondag Woensdag 14.00 u. 14.00 u. Beste Originele Filmmuziek HET NIEUWE EN MEEST SUCCESVOLLE MEESTERWERK VAN een hilarisch hippe animatie actie-thriller! PICTURES Beste X Originele Song O The Wan Disney Company A Mel Brooks Film In Ellewoutsdijk aan de Wester- schelde is in het najaar een to neelvereniging opgericht. De initiatiefneemster Chris Laus, die reeds de nodige toneelerva ring opdeed in België, zocht een vijftal enthousiaste mensen bij elkaar. Zo werd er een nieuwe Zeeuwse toneelclub geboren. Carijn 't Hart, één van de spe lers, verzon de naam van de nieuwe groep: ”Als Een Dijk”. En zo hopen de spelers, dat het eerste stuk dat zij brengen, er zal staan. De voordracht die de groep gaat opvoeren, is een toneelstuk in één bedrijf en draagt de naam: ”Tot heden niet teruggekeerd”. Het verhaal speelt zich af in het begin van deze eeuw en gaat over een man die al 25 jaar ver mist wordt. Zeker geen doort- sneestuk en voor een debuut een pittige en mysterieuze keu- Ook dit jaar snel en voordelig met uw krant naar de Huis houdbeurs. Keuze uit 7 reisdata waaronder een paar met ex tra opstapschema. Wie trouwens nog mee wil naar Utrechtse heuvelrug (17 februari) moet niet te lang meer wachten met boeken. "We wilden destijds alleen maar leuke muziek maken. Er was altijd een lekker ontspannen sfeertje tijdens onze optredens. Niet te moeilijke muziek, recht toe recht-aan, vrolijk", aldus Paul van Koeveringe, ex-Krabbendij- kenaar, nu fysiotherapeut te Kruiningen. Hij was twintig jaar geleden drummer. En nu wéér, uiteraard. Dezer dagen zijn de vijf leden van de Delta Generation opnieuw in 'training'. Voor hun tweede comeback. Dat is tegen woordig (evenals drie jaar gele den trouwens) wat moeilijk, omdat niet ieder meer in Krab bendijke woont. Sterker nog, twee bandleden wonen zelfs knap ver weg: Sliedrecht en Wil lemstad. Een groep Krabbendijkse voet ballers -met aanhang- was in het skidorp Fiss in de avonduren niet bij één revival zou blijven, druk doende met de après-ski. De muziek had een hoog 'jaren zestig gehalte'. De 'band van toen' is de Delta Generation. De bedoeling was aanvankelijk, dat de leden slechts éénmaal een muzikale reünie zouden organiseren. Eén- teruggeroepen op het podium, maal zouden ze terugkomen. Voor het eerst en voor het laatst. Voor zichzelf en voor hun fans- van-toen. En de opbrengsten zouden voor de Hartstichting zijn. jaren zestig: de olijke muziek van Creedeence Clearwater Revival, de woeste nummers van de Sto nes, de glimmende-schoenen- ters, die de band overal volgde, rock roll van Chuck Berry. waar ze optrad. De optredens waren dus altijd druk bezocht. In Vlissingen hadden ze ooit méér succes dan de hoofdband Earth Fire. Ze stonden in het voor programma, maar ze werden Bij de foto: Inga Miskinyte uit Panevezys begeleidt alle jon gelui uit Litouwen bij het cor responderen met jongeren in Zeeland. van 13-16 uur. Vrijdagochtend en donderdagavond van 18.30-20.00 uur. Toen Creedeence Clearwater Revival ettelijke malen achter een door het etablissement klonk, schalde een verraste kreet door de ruimte: "Hé, Paul, dat hebben jullie vroeger toch óók vaak gespeeld? Dat zou je wéér jaren zestig. De band bestond van 1968 tot 1975. 'Tijdgenoten' waren andere regionale groepen als Melrose Abbey, Sop with Camel, New Black White. In het gemeentehuis te Hein- kenszand is van 10 februari tot 4 maart een tentoonstelling inge richt van werk van de in Minsk geboren kunstenares Ludmila Michailovna. Zij exposeert schil derijen, tekeningen, grafische werk, textielontwerpen en ont werpen voor posters. Met de laatste ontwerpen verwierf zij zich internationale erkenning. In 1986 kreeg zij de medaille van verdienste van de toenmalige USSR. Haar werken zijn ten toongesteld in de hele wereld. Ze woont nu geruime tijd in ons land. Te zien van maandag tot en met donderdag van 9-12 en Toch zijn ze hun oude repertoire weer aan het doornemen. Er wordt zelfs nieuw repertoire ingestudeerd (van Eric Clapton, Status Quo, Dire Straits, Police). En volgende week zaterdag moet het klinken als een klok. Als ingeruild voor de onweerstaan bare lokroep van de jaren zestig. De jaren, waarin de jeugd zich voor het eerst écht vrij voelde en die die vrijheid vierde met muziek, kampvuren en de eerste stickies. Klein Frankrijk 23, tel. 01100-28751 ze. Het zal het publiek zeker boeien, maar het vergt veel van het vakmanschap van de veelal onervaren spelers. De regie is in handen van Janneke van Dam me en hem is dat wel toever trouwd. Decor, geluid, verlichting en gri me worden verzorgd door actie ve en betrokken dorpsbewoners. Op 12 februari wordt de premiè re gespeeld in verenigingsge bouw ”’t Nut” te Ellewoutsdijk. De kosten bedragen f 5,- voor volwassenen en f 2,50 voor kin deren. Vanaf 19.30 uur kunt u uw plaats innemen en om 20.00 uur gaat het doek op. Kaarten zijn te verkrijgen bij ”’t Nut” en de spelers (01104-8776/8517/8290/8382). In Ellewoutsdijk worden de kaar ten ook aan huis verkocht. Op de toneelavond draait ook het Rad van Avontuur. Dankzij de medewerking van meerdere weekbladen in het Zeeuwse hebben zich tot nu toe zo’n 103 jongeren aangemeld om te gaan corresponderen met jongeren in Litouwen. In novem ber zijn de eerste brieven vanuit Zeeland geschreven en de reak- ties zijn positief. De jongeren in Zeeland die reeds schrijven zijn afkomstig uit: Aardenburg 1, Axel 1, Brou wershaven 1, Colijnsplaat 1, Goes 39, Hansweert 1, Hoede- kenskerke 1, Hulst 1, Kamper land 3, Kapelle 5, Kattendijke 1, Kloetinge 4, Kortgene 1, Krab bendijke 5, Kruiningen 1, Kwa- dendamme 4, Lewedorp 3, Nieuwdorp 2, Nisse 2, Oostburg 1, Ovezande 1, Philippine 1, Sir- jansland 1, ’s-Gravenpolder 3, ’s-H. Arendskerke 2, ’s-H.H. Kin deren 2, Terneuzen 2, Vlissin gen 1, Vogelwaarde 3, Wemeldinge 2, Wolphaartsdijk 1, Yerseke 5, Zierikzee 1. van der Rijst van de Nederland se Zondagsschoolvereniging. Ook is een medewerker van het Oecumenisch Jeugdwerkburo aanwezig met een informa tiestand vol werkmateriaal. Bert Bleuzé (41weg- en water bouwer, Willemstad), Jan Fontei ne (39, vertegenwoordiger, Sliedrecht), Paul van Koeveringe (42, fysiotherapeut, Kruiningen), Rien Oostdijk (41, fysiothera peut, Kruiningen) en Anton van Oosten (43, computerdeskundi ge, Krabbendijke) behoeven zich nu niet terug te trekken in hun vroegere, onbewoonbaar ver klaarde yvoning aan het Verderf (de Verlengde Noordweg) buiten Krabbendijke. Het bouif/vallige huisje, van Paul's oom, diende destijds als clubhuis van de band. Er werd gerepeteerd, er werd gefeest. De ruiten waren dichtgetimmerd, maar toch was het huisje zo 'lek', dat in het dorp de mensen soms bij hun buren gingen vragen of de radio wat zachter mocht. Terwijl de muziek vanuit de polder naar het dorp woei..».. Nu pakken ze de zaken profes sioneel aan: ze zijn nu altijd te Op donderdag 10 februari wordt in Goes de jaarlijkse provinciale Paasbeurs gehouden voor het kinderwerk en jeugdwerk. Er ligt een keur aan programmamateri- aal te koop en ter inzage. Voor vrijwilligers in kinderklubwerk, kindernevendienst of zondags school is dit de kans om nieuwe ideeën op te doen. Centraal zal staan de voorberei ding op de 40 dagentijd en het Paasfeest. Er is een toe- rustingsprogramma op basis van het nieuwe projekt uit ’’Kind en Zondag”. Inleider is René Maar het nostalgie-optreden in Krabbendijke (23 februari "De toegangsprijzen zijn dit jaar twee keer zo hoog (f. 10) als drie jaar geleden", ver meldt Rien Oostdijk nog. "Maar dat moet voor de fans van toen (en nu) geen pro bleem zijn. Ze hebben er drie jaar voor kunnen sparen Delta Generation toen. Staand v.l.n.r: Rien Oostdijk, Anton van Oosten, Paul van Koeveringe. Zittend: Bert Bleuzé. De heer en mevrouw Geens wonen in België. Boodschappen doen bete kent voor hen de grens over. Naar Jan Bruijns. "Nu ben ik geen Belg van geboorte, mijn man wel, maar voor beiden geldt dat we liever in Nederland onze wekelijkse inkopen doen. Daarom zien ze ons hier ook Familie Geens:".... in deze supermarkt stukken regelmatig. De prijs doet er niet eens voordeliger...’ zo toe, hoewel het geen geheim is dat het in deze supermarkt natuurlijk stukken voordeliger is dan bij andere win kels. Mij gaat het vooral om de enorme keus die geboden wordt. Neem nou de koekjes, de ontelbare soorten sausjes, kaas en alles wat je op de boterham kunt doen. Dat heb je in België niet zo", zegt mevrouw Geens. "Ja, weet U", vult haar man aan, "wij hebben in België weer heel andere dingen. Daar komen de Neder landers weer op af. Maar als het om de boodschappen gaat moet ik als rasechte Belg toegeven dat er hier bij jullie veel meer keus is". En de prijzen vragen we. "Ja, dat is een beetje moeilijk, misschien dat de gemiddelde prijzen in Nederland of België niet al te veel verschillen. Voor alles geldt dat het uitmaakt waar je de boodschappen haalt. En dan hoef ik U natuurlijk niet te vertellen waar je wat dat betreft in Nederland het best terecht kunt...!" komen elkaar weer tegen De Paasbeurs wordt gehouden in Hervormd Centrum ”De Hoogte”, Populierenstraat 29 te Goes-Zuid: 19.30 - 20.30 uur; in zien van programmamaterialen en van 20.30 - 21.30 uur: Toe- rustingsprogramma. Kosten: f 5,Informatie: Oecumenisch Jeugdwerkburo OCJZ, tel. 01180-11813. Een tweede reünie kon niet uit blijven. De Delta Generation blijft na elk 'laatste optreden’ terugkomen. Zoals Heintje Davids Het waren uitsluitend covers_van bestaande nummers van bijvoor- Aanstaande zaterdag 19 februari bee|d CCR, who, R0||ing sto- komen ze opnieuw naar dorps- nes, Beatles, Flying Burrito Brot- huis De Meiboom. Het is dan drie hers, Byrds, Chuck Berry, Fleet- jaar later. En wéér komen ze af wood Mac en vele anderen. Het op de muzikale sfeer van de repertoire besloeg zo'n 70 num- jaren zestig: de olijke muziek van mers. De Delta Generation had een rui me schare van trouwe suppor- De opmerking werd die avond luchtig weggespoeld met het Oostenrijkse bier, maar het geschuimkraagde idee begon later toch serieus wortel te schie ten. Het gevolg was, dat begin 1991 vierhonderd mensen zich op een dansvloer in Krabbendij- hoefden ze niet zo nodig) suc- ke waagden en zich daar een cessen vierden met hun lekker in avond lang formidabel vermaak- het gehoor liggende, vrolijke lied- ten. Ze waanden zich terug in de jes_ jaren zestig. En daar waren ze voor gekomen.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1