WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Praxis en Ter Welle starten kluscursus Patrick uit Terneuzen De Korenbeurs Parade van Bruidsparen in ’s-Heerenhoek Steengrill en vlees staan centraal bij Hot Docks beste regio-installateur Kapelle houdt het Hart groen met Linnen Tas MEDISCHE DIENST Bij aankoop van complete bril, een zonnebril of sport- bril op uw sterkte gratis Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Exposities in Lunchcafé Bouw houdt open huis L 20 JAAR A z Een milieuvriendelijke actie Ij es yypensdflg,.,2 februari 1994 DE BEVELANDER 9 voor 5 en 6 februari 1994 Vorm HUISARTSEN: VERLOSKUNDIGEN KRUISWERK De doelgroep Hans van dun l loven VREDESBURO Waar en wanneer? illOo-3. Wolf Noord- Tel. Parklaan 1, en Zwartelé wordt waargenomen sink en H. v.d. Veen wordt waargeno- DE KONINGSTRAAT 8-GOES-TEL. 14859 met 53, tel. I.!):IH JCI.IHX IX MARCDliRIX .I gehandicapten. zwangerschap: De uitslag van de wedstrijd was: TANDARTSEN: APOTHEEK: DIERENARTSEN: der naar voren gehaald en heeft 14 zitplaatsen. De heer Mol: ’’Onze formule krijgt heel leuke reacties. We besteden veel aan dacht aan de kwaliteit van onze vleesspecialiteiten. Het voordeel van de bereiding op de steen grill, hetgeen de gasten zelf aan hun tafel kunnen doen, is dat het gezond is. Het vlees is niet vet en ook wordt zout zo weinig mo gelijk gebruikt. Voor mensen die op dieet zijn of gewoon lekker, maar gezond willen eten, is dat een uitkomst. Bovendien probe ren we onze prijzen betaalbaar te houden. Een driegangenme- nu komt bij ons op gemiddeld 33 tot 40 gulden per persoon. Onze kleine wijnkaart is daarbij aange past. De prijzen van een fles lig gen tussen de 22 en 25 gulden, waarbij men kan kiezen uit enke- dingen aanleggen met buigingen en een aansluitig voor een wastafel en een geiser mon teren. Zij kregen daarvoor 300 minuten de tijd. De prijzen werden uitgereikt door de Goese burgemeester Drs. D.J. van der Zaag. Alle leer lingen ontvingen van het V.S.I. (vereniging van VBO scholen met een afd. installatie-techniek) het certificaat van de regionale bij elkaar aan tafel hoeven aan te schuiven”. Hot Docks is geopend van dins dag tot en met zondag. Op dins dag (marktdag) en zaterdag gaat de zaak al om 10.00 uur ’s mor gens open. Overige dagen vanaf omstreeks 11.00 uur. De keuken blijft open tot 's avonds 22.00 uur, terwijl men tot 02.00 uur kan nakaarten. montagedag installatietechniek (zie foto). Op maandag 14 februari start in Goes de cursus 'Klussen in en om het huis’. Deze cursus is ont staan op initiatief van ter Welle in van praktijkgerichte cursussen. De SVB biedt daartoe vele cur- cussen aan, waaronder Bouw technische gebreken, Uitzetten (niet in de schoolvakanties). Aanmelden kan door een formu- lustrator en portrettekenaar Otto Schilling. Een selectie uit de ori ginele potloodtekeningen, die de sprookjesachtige sfeer van de verhalen goed weergeven, zijn vanaf heden te zien in de hal van het Lunchcafé. Otto Schilling geeft al een groot aantal jaren tekenlessen in zijn Haarlemse "Atelier de Os”. Hij is gespecialiseerd in portretteke- nen en schilderen en voert re gelmatig portret-opdrachten uit. Ook maakt hij ilustraties voor tijdschriften en boeken. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. M. van Veen, tel. 01100-21670 (verloskundige). Leger des Heils ZONDAG: 6 februari Heiligingssamenkomst om 10.00 uur, o.l.v. de korpsofficieren. 's 's Tel. morgens Middags HULP- GOES 01199-5304. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes. Tel. 01100-15255. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. MAATSCHAPPELIJK WERK: Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. P.F.M. Gerritsen, Nassaulaan 151, Goes, tel. 06-527 713 98. WIJKVERPLEGING Kruisvereniging Rondom de Ooster- schelde is 24 uur per dag bereik baar: tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegar- tikelen: - Overdag op werkdagen in de wijk- gebouwen tussen 13.00 - 13.30 uur. - 's Avonds (alleen uitleen verpleeg- artikelen) in Zierikzee, Tholen, Kruiningen en Heinkenszand van 18.30 - 19.00 uur en in Goes (Beu- kenstraat) van 18.30 - 19.30 uur. PROV. VER. HET ZEEUWSE KRUIS Magnolia 55, Goes, 01100-49200. Kantoor geopend van 8.00-16.45 uur. Informatie over kanker en inconti nentie, chronische zieken en reakti- vering. Diabetes thuiszorg. C.A.R.A. Gezondheidsvoorlichting en opvoe ding. Meer bewegen voor Ouderen. Inentingen. infodiëtisten 01100-49218 di. van 10.00-11.00 uur. STICHTING PROVINCIALE KRAAM ZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur - 16.00 uur. STICHTING AANVULLENDE THUISZORG ZEELAND Magnolia 60, Goes. Tel. coördinator is 01100-49204 (dag en nacht). Hot Docks betreft, deze is geble ven. Als extra heeft iedere tafel de beschikking over een eigen telefoon. De heer Mol daarover: ”Dat is leuk voor gasten die el kaar in onze zaak treffen en even willen praten zonder dat ze afgelopen 14 jaren in De Korenbeurs zijn ge trouwd. Velen daarvan zijn persoonlijk al bena- derd. Er ontbreken echter met name uit de eerste jaren wat adressen, zodat bruidsparen die in deze periode trouwden, bij deze worden uitgenodigd voor deze unieke reünie. i De speciale avond begint om 22.22 uur. Dat is di- I reet na het kindercarnaval. De bruidsparen mo- Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131-3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waar de en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van Ie heel aardige Spaanse, Franse en momenteel ook een goede Chileense wijn”. Wat^de ,9e?el.li9® iiyich?in9 van samenwerking met Praxis Doe- Het-Zelf Center te Goes. De Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag I 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: gewenste 033-620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum SPEEL-O-THEEK DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Le- getuigen, familie en kennissen. Kortom: iedereen is welkom! Om 11 minuten over 11 zal dan de grote honeymoon-quiz plaatsvinden, waar mooie prij zen te winnen zijn, zoals een romantisch week end, een luxe diner- of een mooie cadeaubon. Ook zullen alle in De Korenbeurs getrouwde kop pels een aantal consumpties gratis krijgen. Alleen als men zich opgeeft vóór woensdag 9 februari 20.00 uur dingt men mee naar de mooie prijzen. De bruidsparen dienen in bruidskledij te komen; een eventuele ruimte om om te kunnen kleden is aanwezig. De overige carnavalsavonden is er na tuurlijk als vanouds bal in ”De Korenbeurs” met live-muziek. De ondernemersvereniging "Het Groene Hart van Zuid- Beveland” te Kapelle-Biezelinge heeft een nieuwe linnen bood schappentas geïntroduceerd. Men wil daarmee een bijdrage leveren aan het milieu door dit niet meer te belasten met plastic dan strikt nodig is. De tassen dragen als logo de volgende tekst: Houd het Hart Groen”. De tassen hebben een flinke om vang en zijn sterk, zodat ze in de ’s-Heerenhoek, in Carnavalstijd beter bekend als Paerehat, viert dit jaar het 33-jarig jubileum, gelijk aan 3 maal 11. Om dit feestelijk feit te accentue ren heeft ”De Korenbeurs” op vrijdag 11 februari een grote Bruidsparen-parade op touw gezet. Uit- en/of te veel kost. Ook de be hulpzame buurman is niet altijd beschikbaar. Na afloop van van de cursus wordt een 'kluscertifi- caat’ uitgereikt. Iedereen die wel zou willen, maar nog niet kan klussen kan aan de cursus meedoen. Al leenstaanden, mensen die zelfstandig gaan wonen, men- Van vrijdag 17.30 uur tot zondag sen die niet graag afhankelijk I 22.00 uur. Spreekuur voor dringende zijn van anderen voor eenvoudi- gevallen: van 11.00-11J5 uur en van ge karweitjes. Er is geen leef- ------------ handleiding en docent komen van Ter Welle, de materialen worden geleverd door Praxis evenals deskundige ondersteu ning bij het schrijven van de handleiding. Door de samenwer king tussen onderwijs en be drijfsleven kan de cursus worden aangeboden voor een prijs die men snel terugverdient door het geleerde in praktijk te brengen. Iemand met één linkerhand (twee linkerhanden wordt al iets lastiger, vooropgesteld dat men rechts is) kan na de cursus de meest voorkomende klussen zelfstandig uitvoeren. Zagen, lij<- men, verven, electriciteit aanleg gen en repareren, de fiets herstellen, bevestigen en ophan gen, pijpen monteren, hang- en sluitwerk installeren en vervan gen, kranen maken. Kortom al lerlei karweitjes die je zelf zou moeten doen omdat inhuren van een deskundige te lang duurt Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen Schuitweg 01103-3050 Elke zaterdag spreekuur van 8.00-9.00 in Goes, Kapelle en 's- Gravenpolder. Goes, Heinkenszand, Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens- Cornelisse en S. Verhoeven waarge nomen. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. tingsbonnen van de winkeliers die bij Het Groene Hart zijn aan gesloten. De tas is verder te koop bij deze winkeliers, die her kenbaar zijn aan het Groene Hart-embleem. De prijs is 12 gulden. Bij de foto: De tas werd vrijdag aangeboden aan wethouder De Maat van Kapelle door de heren C. Kole en W. Hoondert namens de ondernemersver eniging. EDELSMID ZETTER ONTWERPER DIAMANTEXPERT EDELSTEENKUNDIGE VLASMARKT 10 GOES 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en ’s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de scholingsdagen voor het volgen Graa*' Pe,er?e' Kors‘anje’ Kronenberg a a a en Zwartele wordt waargenomen door: dr. J. Peene, Monsterweg 8, Borssele, 01105-1203. Noord-Beveland: I De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, en maatvoeren, Diagnose en on- dr B.J.H. Hasten, dr W.J. Klein Was- derhoud oude gebouwen, Oriën- i L ----- r-,-I men door: dr. W.J. Klein Wassink, I Have laarstraat 28, Colijnsplaat. Tel. gen mogelijk van één of twee jaar. Gedurende de opleiding is de leerling in dienst van een bouwbedrijf of een samenwer kingsverband. De leer- en ar beidsovereenkomst die wordt afgesloten, garandeert werk én een opleiding. Met de vakoplei dingen van de SVB kan worden doorgeleerd voor assistent- uitvoer, uitvoerder en aannemer, maar ook voor beroepen als bij voorbeeld bouwkundig tekenaar, calculator en leraar. De kwaliteit van de bouwwerken wordt in be langrijke mate bepaald door de uitvoerende vaklieden op de bouwplaats. Werknemers in de bouw kunnen hun vakkundig heid op niveau houden door ge bruik te maken van het scholingsverlof. Iedere werkne mer heeft per jaar recht op twee In februari zijn er de hele maand schilderijen van Georg Riel uit Goes en tekeningen van Otto Schilling uit Haarlem te zien in het restaurant en de hal van "Lunchcafé-Stadhuis” aan de Grote Markt in Goes. De schilderijen van Georg Riel zijn altijd op de natuur geïnspi reerd. In zijn schilderijen (in acrylverf) styleert hij vormen uit de natuur tot spirituele symbolen. Georg Riel zegt over zijn werk als kunstschilder: 'Ik ben gefa scineerd door de wonderlijke rijkdom van de natuur; haar ui terlijke vormen, maar vooral ook haar ’’innerlijke vormen” en har monie, haar geheimzinnige krachten van Leven. Naast beeldende kunstenaar is Georg Riel ook de schrijver van vier boekjes ("moderne sprook jes" voor kinderen van 8 tot 88 jaar) over Joris de Dichter. Het milieu en liefde voor de natuur spelen in deze boekjes een be langrijke rol. De illustraties in de boekjes over Joris de Dichter werden ge maakt door de Haarlemse il- Vrijdag 4 februari wordt in ons land de Landelijke Bouwoplei- dingsdag gehouden. De bouw houdt die dag open huis en ook in Zeeland wordt daarop inge haakt. Voor informatie kan men onder meer terecht bij Bouwop leiding Zeeland, Industriestraat 7 te Goes, tel. 01100-32484. Het is één van de opleidingsplaatsen waar open huis wordt gehouden. De dag wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf (SVB). De bouw kan niet zonder goede vaklieden. Op termijn is er bij bouwbedrijven vol vraag naar mensen die beschikken over moderne vakkennis, vaardighe den en met een helder inzicht in het bouwproces. Tijdens de open dag in de bouw op 4 fe bruari is er voor bezoekers infor matie verkrijgbaar over de vakopleidingen in de bouw als mede over de kortlopende cur sussen voor werknemers in de bouw. De Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf uit Zoetermeer ver zorgt alle opleidingen en cursus sen in de bouw. De opleidingen vallen onder het leerlingwezen en bestaan uit werken en leren tegelijk. Leerlingen die van het VBO komen, kunnen direct met een leerlingwezenopleiding be ginnen. Ook voor leerlingen met een andere opleiding, zoals MA VO of HAVO, zijn er echter volop mogelijkheden. De meeste opleidingen die de SVB verzorgt duren twee jaar. Voor de meeste beroepen zijn er vervolgopleidin- Hot Docks: dat is de nieuwe naam voor het horecabedrijf aan de Magda- lenastraat 11 te Goes. Het voor malige café is, na een tijdelijke sluiting, hero pend onder de naam Hot Docks. De zaak heeft sterk het accent gelegd op vleesspecia liteiten die met de steengrill kunnen worden bereid. Juist vóór de feestdagen hero pende de zaak onder leiding van de heer Cor (voor velen Kees) Mol. Hij is zeker geen onbeken de in het Goese, aangezien hij hier geboren en getogen is en vele jaren was hij werkzaam in het levensmiddelenbedrijf. Het vroegere Docks Café heeft dus een ommezwaai gemaakt onder een nieuwe leiding. Het aardige uitzicht en gezellige ambiance zijn overigens onveranderd ge bleven. Via de Koningstraat heeft men zicht op de Stadsha ven van Goes en dat geeft extra sfeer aan ’t tafelen. Het steengrill-restaurant biedt plaats aan 50 personen en is eventueel ingesteld op partijtjes en feestjes van een dergelijke maximale omvang. De opstelling van de bar is gewijzigd. Deze is wat ver- Onlangs eindigde Patrick Col- paart van Scholengemeenschap ’De Vaart’ in Terneuzen als num mer één bij de regionale wed strijd installatie-techniek op 'Groot Stelle’, school voor Voor bereidend Beroepsonderwijs in Goes. Patrick zal over enkele weken deelnemen aan de lande lijke finale installatie-techniek in Doetinchem. Aan de wedstrijd werd deelgeno men door: scholengemeen schap ’Van Cooth’ uit Breda, scholengemeenschap ’De Lage Meren’ uit Bergen op Zoom, technische school Steenbergen, ’Groot Stelle' uit Goes, Burge meester Albertscollege uit Rucp- hen, scholengemeenschap 'De Vaart’ uit Terneuzen, K.T.S. Bre da, C.T.S. ’Klaarenbeek’ uit Mid delburg en de K.T.S. uit Oosterhout. Al deze scholen hebben een afdeling installatie techniek en vaardigden leerlin gen af voor de competitie, een initiatief van de Vereniging van Scholen met een afdeling Installatie-techniek. De wedstrijd werd voor de twee de keer gehouden. De leerlin- gen_kregen een montage opdracht. Van een schemateke- ning moesten ze een aantal lei- aan alle Heren- Middelburg. van uur. 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. STICHTING PASTORAAL VERLENINGSCENTRUM E.O. Nieuwstraat 58, Goes. Tel. afspraak 01100-33542. Iedere dinsdag ’’open uren” van 9.00-17.00 uur. N.V.S.H. Tel. 01650-49961 Jac. van Ruys- daelstr. 63, Roosendaal. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- tel. praktijk uitstekend bruikbaar zijn. Vrijdag 28 januari werd de eerste tas officieel overhandigd aan wethouder G. de Maat van Ka pelle, die onder meer milieuza ken in portefeuille heeft. Hij zei het initiatief van harte toe te jui chen. Aan alle nieuwe inwoners van de woonkernen Kapelle en Biezelinge zal een linnen tas met inhoud worden aangebo den. Die inhoud bestaat uit kor- door: dr. B.J. Boer, 1, ’s-Gravenpolder, tatie Bouwtechnieken en Milieubewust werken op de bouwplaats. Wie als vakman ho gerop wil, krijgt in de bouw dus alle mogelijkheden. Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00-10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. B.J.M. Schruer, Patijnweg 30, Goes. Tel. 01100-14373. Gem. spoednr.: 01100-50288. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur van 10.00-10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. S. Buys, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-15462. Gem. spoednr.: 01100-50288. Gem. spoednr.: 01100-50288. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Harten-Heilig, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. D.R van Driel, Vermetstraat 23, 's-Heer Arendskerke. Tel. 01106-1202. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. 's Avonds dienst in "Ter Valcke” om 19.00 uur, o.l.v. de korpsofficieren. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en in- voor nie Marinussen, Kapelseweg 20,, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100-15231, b.g.g. 31738. STICHTING THUISZORG EN ALGE MEEN MAATSCHAPPELIJK WERK ”DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100-21270, op werkdagen van 08.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u„ bui ten kantooruren: 01100-31555 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00-10.00 uur, dond. 14.00-15.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiothera pie de Hond, w.dag: 14.00-15.00 uur, 01102-42925. Heinkenszand: wijkge bouw, v.dag 09.00-09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180-27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. El ke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00-16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30-12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gokspree- kuur do. 16.30-18.30 uur. Buiten kan tooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulp dienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Kontaktgroep Goes. 01100-13742. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829 01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100-12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Postbus 329, 4460 AS Goes. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUE- LE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01192-2390. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middel burg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184-18395. Spreekuur rijdende bus: Goes:”Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAART- BEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of be grafenis voor buitenkerkelijken. Aan vragen via tel. 01180-14251. CROHN VERENIGING NEDER LAND AFDELING ZEELAND Voor mensen met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Kontaktadres- sen: M. Pop-Minderhoud, tel. 01100-11036. M.v.d. Voorde-ter Brug gen, tel. 01100-13877. REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen 01100-14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS in zake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; On dersteuning patiëntenorganisaties; Belangenbehartiging patiënten consumenten in de gezond heidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzof- rene mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GE HANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aansluitingen op het Bejaarden- en Gehandicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Maartenbroersweg 82. Hansweert, tel. 01130-83698, dag en nacht GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50-plussers beschikbaar voor ieder een, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMA TIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. formatie: Stichting Welzijn Ouderen, tel. 01100-23723. Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel 01100-28072 STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30-16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS "BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hobby electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00-1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. •Spreeku ren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op af spraak via 01180-37120. Goes: Zon nebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Telef. bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur op 01100-50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00-20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal nummer 01140-15420, 01140-20069; b.g.g. 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor (maat schappelijke) hulp, klachten en infor matie over de gezondheidszorg. BUR. SOCIALE RAADSLIEDEN INFORMATIE EN ADVIES: Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100-16511. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zonne bloemstraat 53, Goes, tel. 01100-21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening Zeeuwse gracht 52, 01180-23592 9.00-12.00 ge karweitjes. Er is geen leef- I 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo tijdsgrens en geen eis die aan j mogelijk vóór 10.00 uur. dr. Kok, 3 I 7oohiim 1 VarcaLo Tol mi.Q1_QR0n de vooropleiding wordt gesteld. De cursus wordt op 10 maan dagavonden gegeven in Bes- sestraat no. 4 te Goes. De start is 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo op maandag 14 februari en de I mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J.W. Kuyl, cursus gaat door tot begin mei j 2’ Rilland-Ba,h- - 3 Tel. 01135-1343. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, lier aan te vragen bij Ter Welle of Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt een formulier bij Praxis in Goes waargenomen door: dr. M.B. Riemei- mee te nemen en op te sturen. jer, Parklaan 1, Kapelle. Tel. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij 01102-41264. Ter Welle, (01100-21144) dhr. van yaanvrijda9 19P° uur tat ,zonda9 Dalen. genodigd zijn en worden alle bruidsparen die de I nfoplnnpn 14 iaron in Ro knranhoiirc -»iin 1e prijs Patrick Colpaart uit Ter neuzen, 2e prijs Remco de Bruijn uit Rucphen, 3e prijs Ray- mondo Yap uit Steenbergen, 4e prijs Michel Steijvers uit Goes, 5e prijs Martijn Kuijpers uit I Oosterhout en 6e prijs Bil v.d. Mierde uit Breda. 1 gen zich laten vergezellen door ouders, vrienden, kapkui I I ra® VesfgÉl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 9