Het Spuigat 'jnj <fUu£igh.t VERBURG hele gezin 5olsioi CAFÉ M.C. BAARENDS Hallo Hanzenvolkje, s z s z CA s s z CA Labyrinth <&&9Air$r ilw rustpunt tijdens de carnaval Voor al uw inlijstwerk als het iets beter mag zijn S S Hl"i parket imI KflH' 9°es packetvloeden Hanzehartje BB j PRINS LEX I PRINS LEX I PRINS LEX I - PRINS LEX I PRINS LEX I PRINS LEX I PRINS LEX I PRINS LEX I - PRINS LEX I PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I co co Papegaaistraat 7, 4461 AD Goes, tel. 01100-33877 co co modeschoenen voor het co co co co so co PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I DE BEVELANDER PRINS LEX I PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I DE BEVELANDER Rolluiken/Rolhekken Lamelgordijnen Rolgordijnen Jaloezieën cc Q. SCHILDERS- en AFWERKINGSBEDRIJF -o 50 Telefoon 01 100-27393 z z Routebeschrijving intocht 1994 Grote Markt 9 Goes I I I Knikarmschermen Uitvalschermen Vertikale buitenzonwering Markiezen KOOP VOORDAK VG Wanneer Arti het Ceresbeeld versiert En de pronte Hanze vrolijk tiereliert Bluuf dan nie stae teute 't Is tied voe de leute Als 't Hanzehat volop carnaval viert. ijr ss - F JA’l 1 ca ca GROTE MARKT 28 - 4461 AJ GOES - (01100) 51640 50 CA POSTER- FRAMESHOP CO CC co CC co LU CO 50 CO LU CO LU CO De Champetter. Der August X LU CC Q. X LU bij de stad en voor slaperige figuren in kortere tijd aan te fietsen. Of we volgend jaar ook in de Prins terecht kunnen is dus onzeker. Onze politieke en culturele figuranten zijn er nog steeds niet uit of in. Het is maar hoe je het bekijkt. Er wordt heel wat over het culturele programma afgekletst. Welk stuk er nu nu wel of niet in moet worden gespeeld, enz. Over amateurkunst praten ze nog niet eens, want we ten die mensen veel. Neem nou het carnaval. Toch ook een stukje cultuur, maar het zal wel te volks zijn. Leut mag wel, maar niet als cultuur. Gek hè! En dan ga je zo eens filosoferen. Uit kontakten met een aantal horecabedrijven op de Grote Markt weet ik dat die best genegen zijn om samen met Arti vijf dagen lang een groot feest op de Grote Markt op te zetten, dus van tiener- bal via het kindercarnaval naar het grote feest en de af sluiting. Het zou een hele omslag zijn in de organisatie, maar voor Arti kan het aantrekkelijk zijn. De financiële risi co’s zijn minder groot, je hebt altijd onderdak en u als feestvierders hoeft minder op een kluitje te zitten. Je zou het tiener- en kinderbal eens helemaal anders kunnen or ganiseren en van de festiviteiten op maandagavond een enorme happening maken. Bepaalde waardevolle tradi ties kunnen gehandhaafd en wellicht uitgebreid worden. Leutige carnavalisten, jullie moeten mij maar geloven, de tijd is weer aangebroken en het carnaval staat weer voor de deur. Goes verandert voor onbepaalde tijd weer in Hanzehat en mag zich in die tijd verheugen in een in ere herstelde traditie, langs de Bierpompe op de Beestemart recht de Nieuwstraat in naar ’De Prinse’. Voor het toene mend automobiel sluipverkeer is er een groene route, waarbij uiterst links gehouden moet worden. De aanvlieg route voor deze feestgangers is uitsluitend via de Weststraat en langst Jo van de Meule mie d’r vliegemep- pertje in de Paerdeweg. Dan kom je vanzelf op het Oude Nest, de Prins van Oranje. Maar om een goed gevuld glas leeg te maken, of een lang verhaal kort, we kunnen alle maal weer over de bekende pad om de Hanzehatse Elfca- fétocht te houden. Je bezoekt elf cafés, je stempelt daar af en als je goesting hebt, dan begin je overnieuw. Dat stempelen is heel eenvoudig, daar komt geen druppel inkt aan te pas. Je mocht ’is smosse op je hoeie hoed. Je doet in de herberg waar je aangekomen bent een bestelling, niet te zunig vaneiges, je deelt daar mee in de feestvreug de en als je wilt stempel je daar nog een keer. En als je niet wilt stempelen, dan zing en hos je gewoon mee. De beste oefening doe je op in d’n optocht op zaterdagmid dag. Zelf heb ik de geschiedenisboeken er eens op na geslagen om iets uit de rijke historie van het verschijnsel carnaval te vinden. Het begon al heel vroeg, zo in de tijd dat de Batavieren in ons land kwamen. Dat was een vrolijk volkje. Die hadden een aparte afdeling en dat waren de Wattavieren, de naam zegt het al, altijd feest in de hut. WIJNGAARDSTRAAT 19 4461 DA GOES TEL. 01100-20173 ■o 59 m X m X m X X LU X LU CC X LU X LU Cort v.d. Lindenstraat 9 Goes m X m X m X m X m X m X 50 Z CA m X 50 m X m X m X ■o z CA INLIJSTEN POSTERS FOTOLIJSTEN WISSELLIJSTEN Voor in het jaar hadden zij een groot verkleedfeest, in het begin van de lente, en zo kunnen wij nu nog steeds uitre kenen wanneer het carnaval is. In die tijd waren er ook Ro meinen in ons land en een verre voorvader en naamgenoot van onze Don August, keizer Augustus, was er de baas. Hij is vooral bekend van een of andere volks telling en uit de boeken van Asterix en Obelix. Hij gaf zijn volk brood en spelen, Prins Lex geeft ons petat en leute, want ’t is weer petat in ’t Hanzehat’. Het motto geeft alle aanleiding om uit je bol, uit je dak te gaan. En doe het ge rust, want alles mag en alles kan. Ooit hoorde ik iemand zeggen, ’Ik liep glad voe gek mie Carnaval’. Voor mij is dat een opmerking uit duizenden en was dat zottepakske voor honderd procent geslaagd. Die sloeg de plank mis en de spieker op z’n kop. Over spiekers gesproken, pas op voor kopspiekers den andere dag die volgt op den vorigen. Want die kunnen mieters vast in je haar zitten. Oppassen dus, een bitje voe dirrum. Ook voor die spiekers van meer dan honderd watt, want dan heb jezelf twee watt in je oren nodig en dan mis je de muziek. Want iedere keer als ik die muziek wee’ 'oore, dan loop ik altied glad van voore, heb ben jullie nu ook dat gevoel, van tsjieng boem, daar heb je de fanfare, de kriebels om te hossen, te dansen en te doen? Het Hanzehat loopt weer uit dit jaar, je ziet jezelf te rug in al dat vrolijk pretvolk dat plezierig feest maakt. Het carnaval is er voor jong en oud, je kunt altijd mee doen. Stort jezelf in die mallemolen, bezie het leven door een andere bril, doe mee, laat je niet kennen, vermomming dus, maar bovenalgeniet. En als het eenmaal woens dagmorgen is, bewaar dan die leutige ervaring om er het hele jaar door geregeld van te snoepen en te smullen en weet, ’t was weer petat in 't Hanzehat. We komen joe en mien, eur en urn en mekaare daar wel tegen, achteran- mekkaare toch zeker wel!!!! Nieuwe evenementen kunnen worden ontwikkeld en van de afsluiting op de Beestenmarkt zou je ook iets gewel digs kunnen maken. Wie weet zetten dan de leden van al lerlei raden ook eens de feestneus op en trekken ze de kiel aan om zich eens even te ontspannen van hun ernstig lijkende beslommering op politiek, cultureel of sportief ge bied. Wat denkt u van de polonaise in het stadhuis? Na tuurlijk alle gekheid op een stokje, maar er zal zeker over nagedacht worden en wie weet kan een een andere voor zitter u dan volgend jaar meedelen dat er een heel nieuw programma afgewerkt kan worden. We zijn nu serieus genoeg geweest. Het is nu tijd om lol te maken. Elkaar in een feestelijke stemming te ontmoe ten. U kent het motto toch? Als we allemaal onze beste en zondagse feestneus opzetten, de kielen uit de mottebal- len halen en anders er gauw een gaan kopen, ons enorm beste humeur onder de arm nemen, vol liefde voor de me demens ”m/v” de straat opgaan, lekker feesten onder het genot van een glaasje geestrijk of natuurlijk vocht, we uit bundig uit volle borst en natte keel gaan zingen, dan kun nen we aan het einde van al dat vrolijks zeggen: ”’t was wee petat in 't Hanzehat”. De start van de intocht is zoals gebruikelijk op de Berg weg. Voor deelname aan de intocht moet u zich melden in de sportzaal van de Pr. Ireneschool. Daar wordt u inge schreven en krijgt u een deelnamenummer uitgereikt. In schrijven kan van 13.00 uur tot 13.30 uur en wel in de volgende kategorieën: A: kinderen, B: volwassenen, C: loopgroepen (3 of meer), D: jongerengroepen (3 of meer), E: wagens (mechanisch voortbewogen). In elke categorie zijn diverse prijzen te winnen. De beoordeling vindt plaats door een onafhankelijke jury. Route: Bergweg - Beatrixlaan - Anjelierstraat - Oostsingel - Gast huisstraat - Lombardstraat - Grote Markt NZ - Opril Grote Markt - Magdalenastraat - Opril Beestenmarkt - Beesten markt, drooglegging Pomp - Waterstraat -Vlasmarkt - Rij- felstraat -Grote Markt OZ - Grote Markt ZZ - in ontvangstname sleutel - Lange Kerkstraat - Klokstraat - Keizersdijk - Dam - J. Valckestraat - Voorstad, eindpunt ca fé Baarends. We zijn ook nog op zoek naar een onderdak, waar we on- X ze materialen kunnen opslaan. Het bedrijf waar we nu zit- Jj ten is zo groot gegroeid dat ze de plaats die wij innnemen nu zelf nodig hebben en toch hebben ze geen King Corn z gegeten. Wel heel veel appels. En we zouden ook graag cc wat dichter bij Goes zitten. Als u een plekje weet waar we vanaf begin oktober terecht kunnen om te bouwen en om het hele jaar onze spullen op te slaan mag u een van ons tijdens het carnaval best lastig vallen. Als u het maar leuk houdt. X Een ander probleem is om alles zo te laten verlopen dat er geen onmin onder het carnavalsvolk ontstaat. Het is niet direct de taak van een voorzitter, maar je hebt er wel z mee te maken. Gelukkig hebben we heel aktieve mede- K werkers in de Raad van Elf en de Arti-sjokkers, die een heel scherp oog in het zeil houden. Het lijken soms net Arendsogen. Hun ogen vliegen in het rond en soms gaat dat zo hard, dat ze moeite hebben om hun eigen ogen bij te houden. Weten jullie wat ook zo moeilijk is? Een Brabantse prins leren om enkele woorden Zeeuws te praten. Ik kan u zeg- z gen dat dat echt niet meevalt. Op alle mogelijke manieren probeer je zo’n man aan z’n verstand te brengen hoe iets op z’n Zeeuws gezegd moet worden, maar het is een bijna onmogelijke opgave. Soms voel je je net een ontwikke lingswerker. Over die prins gesproken. Hij zal dit jaar weer veel te zien zijn in de Prins van Oranje. Noodgedwongen hebben we enkele jaren buiten de stad gekampeerd, maar dat beviel niet. Voor dit jaar konden we weer in de Prins van Oranje 3É terecht. We zijn daar natuurlijk blij mee, want het is dichter K adviescentrum zonwering, rolluiken <o/?KVLcei?eM„ Jacob Valckestraat 1 1 PfcOQ&AJ 4461 KB Goes tel 01100-12041 CA Z CC Als voorzitter van Arti moest ik ook een bijdrage leveren aan dit blad. En omdat ik voorzitter ben verwachten ze I ook nog dat ik wat zinnigs schrijf. Echt geen eenvoudige opgave. Ik weet wel hoe ik beginnen moet, want dat hebt u al gelezen, maar wat er allemaal nog in komt, weet ik X eigenlijk nog niet. Of toch wel? j Als voorzitter van Arti heb je heel wat aan je hoofd. Je ziet elkaar niet zo dikwijls, maar de zaken moeten wel voorl as marcheren. Gelukkig zijn we dat als Artimensen wel ge- OC woon. Er wordt heel wat vergaderd voordat we weer de straat en de zalen in kunnen. Plannen worden ontworpen, besproken, bijgeschaafd en dan later uitgevoerd. Het re sultaat ziet u vanaf 11 februari a.s. 3 95 ■Fr Ik sh ■B Bk i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 23