r Prins Lex I maakt ’t wee van petat Artisjokkers weer volop in touw Stichting Arti Carnaval Goes öxl z a lyhhDbL r Beste kleine Hanzehatters 't Is wee petat in 't Hanzehat Arti Carnaval met franje in de Prins van Oranje Donderdag 3 februari Vrijdag 11 februari Zondag 13 februari Maandag 14 februari Dinsdag 15 februari Op zaterdag en zondag s s s s Zaterdag 5 februari Zaterdag 12 februari cc v> cc v> cc ANNO 1946 Aan alle zotten van het Hanzehat cc I v> oc cc cc cc I cc 77 o DE BEVELANDER PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I DE BEVELANDER PRINS LEXI - PRINS LEXI - PRINS LEX I - PRINS LEX I z z Vi cc z z Arti bezoekt het carnavalsfeest van de bewoners-evenementencom- missie op Huize Den Berg. Arti gaat ’s middags op scholenbezoek. ’s Avonds is er het tienerbal in de Prins van Oranje. Zaal open om 19.30 uur, einde om 24.00 uur. Entree is f 7,50. Muziek: Roda Sound en de Arti-Sjokkers. Kindercarnaval in de Prins van Oranje. Zaal open: 13.30 uur, einde: 17.00 uur. Entree: kinderen f 3,00, volwassenen f 6,00. Muziek: Blaaskapel ’’Euphonia” en de Arti-Sjokkers. Geluidsversterking: Roda Sound. ’s Avonds kroegentocht langs diverse horecagelegenheden. Groot-Arti bal in de Prins van Oranje. Zaal open: 19.30, einde: 01.30 uur. Entree: f 12,50. Muziek van Blaasorkest ”Olé”, de Pink Panthers en de Arti-Sjokkers. Geluidsversterking: Roda Sound. ’s Avonds kroegentocht langs diverse horecagelegenheden, met om 23.45 uur sluitingsplechtigheid rond de Pomp op de Beestenmarkt. x LU Mooie prijzen beschikbaar voor de meest carnavalesk geklede deel nemers. I I x LM I s I I '•’30 I l/i z cc PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I Arti gaat ’s middags op bezoek bij het carnavalsfeest van de verstan delijk gehandicapten in de Betho en naar het kindercarnaval van de wijkvereniging ”Goes-West”. ’s Avonds is Arti op bezoek bij het feest van ’’wijkvereniging Goes-West” en ’’wijkvereniging Goes-Oost”. Intocht van Prins Lex en zijn gevolg. Route: zie pag. 3 van deze krant. Ontvangst van B en W op het stadhuis. Symbolisch droogleggen van de Pomp op de Beestenmarkt. Prijsuit reiking van de intocht in café Baarends in de Voorstad. Dweilavond met diverse dweilbands in de binnenstad, tevens in café de Bal in de Voorstad een ’’plee’variejetee” georganiseerd door de Arti-sjokkers. PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I - PRINS LEX I r S ^1 VI I CE 9- VI V> DE VI Vi •■ZZj FRO UITGAVE 2 FEB. 1994 REGELMATIG ONREGELMATIG VERSCHIJNEND ORGAAN VAN DE GOESE STICHTING ARTI KARNAVAL Vi Vi Vi V) V) 30 V» VI VI en Vi VI Vi Vi Vi Vi Vi V» Vi Vi Vi 30 VI VI V> De Artisjokkers VI 50 30 VI Vi Vi VI 50 30 VI VI 30 VI Vi Prins Lex I VI z Ui CC X LU X LM X LU CC o. m X 50 m X m X m X X LU X LU CC o. X LU De volgende verandering is de intocht. Natuurlijk kan ook dit alleen een succes worden als jullie massaal meedoen. Ik weet zeker dat er veel meer creatieve Hanzehatters zijn dan wij de afgelopen jaren gezien hebben. Er is toch niets mooiers dan verkleed, geschminkt of onherkenbaar met een mombakkes op door het Hanzehat te trekken. Behal ve plezier in de voorbereiding en tijdens de intocht zijn er ook in alle vijf de categorieën nog enkele leuke prijzen te winnen, beoordeeld door een geheel onafhankelijke jury. De opening en de sluiting op de Beestenmarkt zijn duide lijk veranderd en zullen met jullie massale deelname uit groeien tot een mooie traditie. Omdat niet alles kan veranderen en in dit geval ook hele maal niet moet, zullen de Artifeesten dit jaar ook weer van een vrolijke noot voorzien worden door de Pink Pantherts, Olé, dweilorkest Euphonia en natuurlijk onze eigen Artis jokkers. Een andere gegarandeerde knaller wordt de presentatie van ons Carnavalslied met muziek, tekst en choreografie van de jullie wel bekende Artisjokkers. Hoe het allemaal in zijn werk zal gaan, hou ik nog even als een verrassing, maar als ik een tipje van de sluier mag oplichten. Het is voor, door en mét jullie. Voordat ik me nog even wil richten tot de jongste Hanze hatters, mag één conclusie getrokken worden: Arti sjokken, Raad van Elf, Adjudant A3 en ik zijn er weer klaar voor en met heel veel plezier en gezelligheid, zie ik jullie graag terug in de PRINS VAN ORANJE, de intocht of er gens anders in het Hanzehat. Ik reken op jullie komst en op jullie medewerking. En wel de grootste verandering is de locatie, Arti is weer in de binnenstad terug in de PRINS VAN ORANJE onder het motto: ’t is wee petat in 't Hanzehat. De PRINS VAN ORANJE, een zaal waar jullie Hanzehattërs, samen met Arti en vorige edities van dit feest der Zotten, één fantastisch feestende menigte vormden. Eerlijk ge zegd ben ik persoonlijk heel erg blij dat we weer in de binnenstad aanwezig zijn, want dit zalencomplex heeft gewoon bewezen voor carnaval een uitstekende loca tie te zijn. Degenen die het carnaval daar al eens eer der hebben meegemaakt weten dat dit zo is. Voor diegenen die deze ervaring nog niet hebben opge daan, hierbij nodig ik jullie uit te beginnen op vrijdag 11 februari, Arti’s Tienerbal. Ik garandeer jullie dat jullie er geen spijt van zullen krijgen!! Laat ik de spits afbijten; Het is al bijna weer een jaar gele den dat jullie als echte carnavalsvierders, wind en regen moesten trotseren om de Arti-feesten bij te wonen in de Zeelandhallen. Een aantal van jullie hield het al snel voor gezien omdat de afstand en de entourage van de ’’nieu we” locatie een groot struikelblok vormden. Maar niet dit jaar want met jullie medewerking wordt dit een carnaval dat bol staat van veranderingen. Het moge duidelijk zijn: De carnaval staat weer voor de deur. In deze regelmatig onregelmatig verschijnende krant vinden jullie berichten van onder andere de Arti sjokkers, andere carnavalsvierders die de pen ter hand hebben genomen, de route van de intocht op 12 februari en niet onbelangrijk: het carnavalsprogramma van Arti van dit jaar. En natuurlijk niet te vergeten onze adverteer ders. Bij deze alvast mijn hartelijke dank voor jullie steun. Sinds vele jaren zijn de Artisjokkers een vertrouwde ver schijning tijdens het Hanzehatse carnaval. Natuurlijk doen ze ook dit jaar weer met alle festiviteiten mee. Star tend met de scholenbezoeken op vrijdag tot en met slui ting dinsdagavond rond de "Pompe”. Vorig jaar werd met groot succes een snertconcert gehouden in Café de Bal. Zaterdagavond 12 februari staat het cafeetje aan de vest weer bol van de activiteiten. Dit keer onder het motto: ”Plee-variejetee”. Aan deze show werken diverse ar tiesten mee met zang, dans en variëté-acts. De organisa- m x X LM X LM X LM K X LM X LM X LM X LM CE m X m X Hl X m X Hl X m X X LM K X LM X LM X LM X LM CC X LM X LM X LM 50 m X m X m x m X Hl X 50 m X 50 m X m X X LM TJ r— Hl X w *s* Zoals jullie zien is er ook voor jullie het een en ander ver anderd. Ten eerste is er speciaal voor jullie een apart plaatsje vrijgemaakt in de Carnavalskrant. Omdat jullie de carnavalsvierders van de toekomst zijn wordt er elk jaar opnieuw weer geprobeerd om er iets nieuws en er zeker ook iets leuks voor jullie van te maken. Dit jaar hebben een aantal creatieve mensen de kinder- middag op zondag 13 februari in elkaar gestoken. Wat het allemaal precies in gaat houden is zelfs voor mij nog een verrassing. Wel is mij verteld dat het heel anders en nog veel leuker zal zijn als andere jaren. Zorg dat je goed uitgerust bent en kom zondag 13 februari naar de Prins van Oranje, om daar gezellig met mij en alle andere car navalsvierders een leuke middag te hebben. Maar natuur lijk komen wij eerst nog bij jullie op school langs om jullie alvast in de stemming te brengen. En je weet het op de kindermiddag zijn er ook altijd leuke prijsjes te winnen voor diegenen die het leukste, mooiste of geinigste ver kleed zijn. Ik mijn adjudant, de Raad van Elf en natuurlijk de Artisjok kers hebben er al heel veel zin in. Dus kom met mamma, pappa, opa's en oma’s, vriendjes en vriendinnetjes zon dag 13 februari naar de Prins van Oranje. Niet vergeten hoor. Veel Carnavalsgroetjes Prins Lex I VI en daarom massaal naar Café de Bal zal komen. Voordat het echter zover is zullen we eerst Prins Alex I inhalen in gen Plee!!! Dus maak een foto van uw eigen toilet, plee Hanzehat. We kunnen dan gelijk zien wie de touwtjes kers^Beestenrnarkt’ll 4461 CS Goes^Hoofdprijs verbon- Prins weer Jn de prins kan, kan Carnaval dan ook niet den aan deze wedstrijd is de grote Café de Bal Trofee!!!. Hierbij is dan gelijk duidelijk waar deze avond gehouden wordt. s r m 4 30 CC tie is nog in onderhandeling met een Hilversumse topact. Wejiopen dat het publiek^ons nie£ in de steek zal laten, Voorafgaand aan deze avond wordt een ludieke foto- z'_<x wedstrijd gehouden, met als onderwerp fotografeer uw ei- of nummer honderd en stuur deze op naar De Artisjok- weer in handen krijgt tijdens de carnavalsdagen. Nu de meer stuk!!! ”De Ballen! 7 *J JB i...

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 21