naar nat. titel Rallycross Blessures, maak SPORT Bevelanden in 't kort CULTUUR KORT er geen sport van Ko Kasse met Citroën AX GTI De I.C.E-regel bij een acuut sportletsel Goese Jeu de Boulesdoublet succesvol in toernooi Breda Zeeuwse kampioenschappen turnen heren en dames Woensdag 2 februari 1994 DE BEVELANDER 19 v.v. Arendskerke v.v. Yerseke Gesponsord door Hoondert en Dijkwel Succes op vogelshow Cursus oud-schrift Jaarvergadering NVVH De NVVH Afd. Goes en omstre ken houdt donderdag 10 februari 1994 om 14.00 uur haar jaarver gadering in de Oosterkerk te Goes (ingang Van Mellestraat). Na het officiële gedeelte zal door de nieuw opgerichte toneelclub de éénakter "Veel liefs van Ro land” worden opgevoerd. View Indicator 3 Jaib breidt uit Carnavalsmiddag bij Betho Goes Nivon naar Arsenaal Bijeenkomst Ned. Ver. voor Slechthorenden Miss Nederland ’94 Cursus Siertuin After Care Goes Film The Piano Themadag NCVB Avondruilbeurs CNV helpt bij in vullen aangifte S.V. Robur Vrouwen en politiek Leren ontspannen V.V. Kapelle Borstvoeding Dia-Lezing Zanglust Rilland-Bath NCVB Kloetinge Mardou Verhoeven in De Pijlers k.v. Tjoba v.v. Wemeldinge v.v. Kruiningen k.v. T.O.G.O. Oxxband in De Piek Aquarellen Muziekuitvoering O.K.K. in Wemeldinge Women’s Aglow Goes v.v. Hansw. Boys Volleybal ’’Delta” Colijnsplaat 14.30 uur en P.M. van Hoeve, (sport)fysiotherapeut, ’s-Gravenpolder. De heer Den Hoed uit Heinkens- zand werd in het weekend van 13-16 januari op de Nationale tentoonstelling te Breda kampi oen met zijn vogels geelbuikcini maal kanarie met 93 punten max. aantal punten. Ook de heer C.P. Kaboord liet van zich horen. Hij behaalde brons met een stam (4 vogels) rood-agaat inten sief met resp. 92-91-92-91 pun ten. Beide heren zijn lid van ”De Vogelvrienden” uit Goes. Een knappe prestatie op een totaal van 8500 ingeschreven vogels! Evenals voorgaande jaren wil het Gemeentearchief van Goes alle inwoners van Goes en om streken in de gelegenheid stel len om een cursus oud-schrift voor beginners te volgen. Moch ten er mensen zijn, die er iets voor voelen om zich te bekwa men in het oudschrift dan kun nen deze zich voor informatie over deze cursus zich wenden tot het Gemeente-archief, Wijn gaardstraat 3, 4461 DA Goes. Men kan zich ook telefonisch op geven en wel op nummer 01100 - 21212, tst. 605. De cursus wordt gegeven ten kantore van de Ge meentelijke Archiefdienst en om vat tien avonden. Behandeld worden teksten uit de 16e-18e eeuw. In galerie Van den Berge aan de Wijngaardstraat 3 te Goes loopt van 6 tot en met 26 februari een tentoonstelling onder de titel View Indicator III. Exposanten zijn Roel Achterberg, Peter Bree- voort, Marcel van Eeden, Loek Grootjans, Thorvaldur Thorsteinsson, Robert Wevers en Marcel Zalme. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 13.00-17.00 uur, tevens op af spraak. Vandaag, woensdag, heeft het Jongere Advies- en Informatie bureau twee nieuwe vestigingen in Zeeland in gebruik genomen. Naast het kantoor in Goes aan de Sint Jacobstraat 44, zijn twee dépendances geopend. Het ene In de Betho aan Klein Frankrijk allure. Aantal deelnemers: 77 meisjes KNGB, de Zeeuwse kampioen schappen voor meisjes dames en jongens heren A, B en C-lijn. Na het toepassen van de I.C.E.-regel zijn er 2 mogelijkheden, t.w.: 1. De zwelling met pijn verdwijnt en de sporter kan het getroffen li chaamsdeel weer normaal gebruiken. 2. De zwelling met de pijn vermindert niet of neemt zelfs toe. In dit ge val dient de sporter een (sport)arts te raadplegen en in samenspraak met deze een (sport)fysiotherapeut te bezoeken. Bij de foto: Ko Kasse (links) en de heer J. Hoondert van het gelijk- dit jaar met de AX kan rijden. We weten dat Ko bijzonder veel ple- België, Nederland in augustus en de race in Frankrijk, die is be gin juni. Vooral de race in Frank- TRAP 1. HET KOELEN: Direct koelen is erg belangrijk om de bloedtoevoer naar het aangeda ne weefsel tijdelijk af te remmen en om de pijn te verminderen. Koelen kan m.b.v. een coldpack, ijsblokjes of zelfs koud stromend water. Bij de coldpack en de ijsblokjes moet men de huid voor bevriezingsver schijnselen beschermen door een handdoek of stuk plastic tussen huid en de coldpack c.q. ijsblokjes te plaatsen. Gebruik i.v.m. de be vriezingsverschijnselen liever geen cool-spray. De cool-spray koelt al leen de buitenste laag van de huid sterk af en heeft weinig effect op dieper gelegen weefsels. TRAP 2. HET DRUKVERBAND: Na de koeling (20 min.) zal de zwelling met pijn weer gaan toenemen. Om dit tegen te gaan legt men een z.g. drukverband aan. Het drukverband bestaat vaak uit een ideaalwindsel met een onder laag (synthetische of vette watten). De watten dienen aan de uitein den van het verband zichtbaar te blijven. TRAP 3. HET HOOG LEGGEN EN NIET BELASTEN: Het omhoog leggen van het getroffen lichaamsdeel heeft als doel de zwelling m.b.v. de zwaartekracht af te voeren. Bij niet belasten/rust zal de zwelling af nemen en daarmee ook de pijn. Het doublet Piet Maartense/Jan Limonard van Jeu de Boules club ”Le Bastion” uit Goes, heeft een zeer verdienstelijke tweede plaats gehaald in een sterk bezet toernooi te Breda, waar boulers uit ge heel Nederland aanwezig waren. De eerste plaats werd een prooi voor het doublet B. Lamberts/G. van Rietbroek uit Apeldoorn, de tweede plaats dus voor het team uit Goes, de derde plaats ging naar C. Meyer/C. van Hooydonk uit Roosendaal en de vierde plaats ein digde J. Brink met H. v.d. Beek uit Almere. Er deden totaal 52 dou bletten mee aan dit toernooi. De Nivon-afdeling Goes organi seert zondag 6 februari een be zoek aan het Arsenaal te Vlissingen. Zowel leden als an dere belangstellenden kunnen mee. Met name voor de kinde ren is er het nodige te zien. Als de groep groter is dan 25 perso nen, krijgt men reductie op de entreeprijs. Vertrek om 12.30 uur te Goes vanaf het parkeerterrein De Bussel. Op dinsdag 8 februari a.s., om 14.30 uur, houdt de afdeling ’Zeeland’ van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden haar jaarlijkse ledenvergadering in de Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk te Middelburg. Na de pauze zal de heer H.G. Mandemaker dia’s over ’De Manteling’ vertonen. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom. Ook in Zeeland worden kandida ten opgeroepen voor deelname aan de Miss Nederland 1994-verkiezing. Dit jaar wordt in iedere provincie een voorronde gehouden teneinde de drempel zo laag mogelijk te houden. Een voorronde bestaat uit drie pre sentaties: vrije tijds-, bad- en avondkleding. Deelname staat open voor aspirant-missen in de leeftijd van 17-24 jaar met een representatief uiterlijk en een be hoorlijke schoolopleiding. Inl. 020-64118001. De Zeeuwse Volksuniversiteit or ganiseert een cursus ’’Thuis in uw siertuin”. De cursus start op dinsdag 15 februari te 19.00 uur en omvat 6 avonden van 19.00 - 21.30 uur. De cursus wordt gege ven in het Buys Ballotcollege, Patijnweg 50 te Goes (kosten voor ZVU-leden: f 110,-; voor niet-leden: f 140,-). Tijdens deze cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: waar op dient men te letten bij de aan leg; wat moet er met de grond gebeuren; bemesten en com post maken; gazon en bestra ting; struiken en klimmers; snoeien; zon- en schaduwplan- ten, wat groeit er op droge en natte grond; onkruid en andere ongewenste planten; dier en on dier in de tuin; eetbare planten in de tuin. Inlichtingen en opga ve: ZVU, Spanjaardstraat 51, Middelburg, tel: 01180 - 34800. After Care Goes organiseert weer een bijeenkomst voor borstoperatiepatiënten. Dinsdag 8 februari komt mevr. Ine Boddaert-Van Oosterbos spre ken over uiterlijke verzorging van mensen met kanker. De titel luidt: ’’Goed verzorgd, beter ge voeld”. Spreekster is huidthera- peute. Aanvang 14.00 uur in het gebouw van de vroegere PMD aan de Zonnebloemstraat 53 te Goes. van voren in het kampioenschap te vinden was. De laatste twee jaar was hij zelfs de beste. Wan neer een Zeeuwse amateur- van Delta weet de positie in de Op zaterdag 5 februari organi- EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 3 FEBRUARI T/M 10 FEBRUARI 1994. MUZIEK - FILM - TONEEL - THEATER 3/4/5 febr. 't Beest, 20.30 uur: 'The Piano’, film van Jane Campion met o.a. Harvey Keitel. 4 febr. 't Beest, 20.30 uur: ’Mademoisselle Jaire’, theater door ’De Korre’. 5 febr. Ambachtscentrum, 14.30 uur: ’De koning is bloot, leve de ko- ning’ voorstelling van poppentheater 'Sim Bolus’ uit Goes. 5 febr. Westerkerk, 20.00 uur: Benefietconcert door div. koren en in strumentalisten ten bate van hulp aan Ghindari in Roemenië. 5 febr. 't Beest 22.00 uur: Concert door cajun-formatie ’Mamou’ uit Louisiana (USA). 8 febr. Grote Kerk, 13.30 - 14.30 uur: Carillonbespeling door stadsbei aardier Sjoerd Tamminga. 9 febr. Bibliotheek, 14.00 - 14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. 10 febr. 't Beest, 20.30 uur: ’Belle van Zuylen’, film van Digna Sinke. EXPOSITIES Hele jaar, Galerie llona: Naïeve, schilderijen van Ilona Schmit; siera den van U. S. Zölner-Krumne (info: 01192 - 1242). februari, Lunchcafé Gehele ruimte: Grote schilderijen en illustraties van G. Riel uit Goes en tekeningen van Otto Schilling uit Haarlem (in fo: 01100 - 28795). febr-maart, Galerie 'Mi Parti’: Kasten en meubelprojecten van één of meerdere vormgevers (info: 01100 - 33729). t/m 5 febr. Galerie Van den Berge: 'Angewandte Ornamentik’ van Ben Oostrum en i.s.m. Geer Pouls het project 'Vazen'; achterzaal: "Small objects of Disire" van Aad Knol (info: 01100 - 50499). t/m 12 febr. Galerie 'De Hoekweide’: Schilderijen van Klaas Boonstra (info; 01198 - 1152). t/m 13 febr. Galerie ’MiParti’; 'Multiple Choices’, thema-tentoonstelling over hoeden en hoedenspelden (info: 01100 - 33729). t/m 17 febr. Oosterscheldeziekenhuis: Textielschilderijen van Mareike Geertvliet uit Dongen (info: 01100 - 34566). 6-26 febr. Galerie Van Den Berge: ’View indicator lil', terugblik op het afgelopen seizoen (info: 01100 - 50499). t/m 26 febr. Galerie ’De Hoekweide': Schilderijen, aquarellen van Leo de Jong (info: 01198 - 1152). t/m 26 febr. Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: 'Van gesloten bolwerk tot open stad', expositie over 4 eeuwen veranderingen in en rond Goes (info: 01100 - 28883). t/m 27 febr. Galerie Bekenes: Olieverven, aquarellen en pastels van Alle Bekenes (info: 01192 - 2489). t/m 28 febr. Gezondheidscentrum Magnolia: Olieverfschilderijen van Jac. Smolders (info: 01100 - 49000). t/m maart, Délifrance, L. Kerkstraat 21: Balletfoto’s van Co Coppoolse uit Goes (info: 01100 - 14043). t/m 30 maart: Oosterscheldeziekenhuis: Fotonationaal top 20; Neder lands amateurfotografie (info: 01100 - 34566). t/m april: Lunchcafé ”De Bult’’ Gasthuisstraat 22: Aquarellen van Toon Stobbelaar (infor: 01100 - 14034). In ’t Beest te Goes draait op don derdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 februari The Piano van Jane Campion. Jane Campion maak te eerder Sweetie en An angel at my table. Zij behoort ongetwij feld tot de beste regisseurs van dit moment. Ook met The Piano lost ze moeiteloos de verwach ting in die ze kweekte met haar eerdere films. In The Piano gaat het over heftige passies rond de piano van een stomme Schotse vrouw, die in de vorige eeuw met haar dochter naar Nieuw- Zeeland verhuist en geen con tact heeft met de man aan wie ze is uitgehuwelijkt, maar wel met de buurman. Met mooie stemmi ge beelden en fraaie muziek van Michael Nyman. Met Harvey Kei tel. Regie: Jane Campion, 98 min. Ontmoetingen in een kleurrijk Europa. Dat is het thema van een middag die donderdag 3 fe bruari in ”De Vroone” te Kapelle wordt belegd door de Ned. Christen Vrouwenbond van het gewest Zeeland. Aanvang 13.00 uur. Medewerking wordt ver leend door mevr. A. Steglich van het COS Zeeland, en een aantal migrantenvrouwen. Kaarten kun nen telefonisch worden besteld bij de penningmeester mevr. N. Kodde-Melis onder nummer 01182-3709. Zowel leden als niet- leden kunnen deze themamid dag bijwonen. Vrijdagavond 4 februari wordt weer iedere verzamelaar ver wacht die wat te ruilen of te ver zamelen heeft van o.a. munten, oude ansichten, postzegels en andere objecten. Deze avond ruilbeurs wordt gehouden in Café-pension ”De Goede Ver wachting" te Lewedorp. De zaal is geopend vanaf 19.15 uur. Voor het laten invullen van uw belastingformulier kunt u in de maand maart bij het CNV te recht. Op tal van plaatsen in Zeeland en Goeree-Overflakkee worden dan weer de belasting- zittingen gehouden. Als u van deze service gebruik wilt maken, dient u hiervoor een afspraak te maken via de CNV-belastinglijn, tel. 01100 - 20310, te bereiken van maandag 7 tot en met vrij dag 11 februari ook ’s avonds bereikbaar van 19.00 uur tot 21.00 uur. Kosten per formulier: voor CNV-leden f 6,00 voor niet- leden f 30,- per formulier. Er wordt alleen voor particulieren ingevuld. Bij de senioren krijgen we bijna een complete herhaling van het programma van vorige week, maar dan in omgekeerde volgor de. Programma zaterdag: Yerse ke C1 - Robur 1 11.15; Robur A1 - Bruse Boys A1 12.45; Robur 1 - Waarde 2 12.45 en Robur 2 - Nieuwdorp 3 14.30 uur. Zondag moet Robur 1 thuis te gen Oostburg 1 om half drie op eigen veld. Een vreemde speling van het lot door de inhaalrace i.v.m. eerdere afgelastingen. Ook nu moet puntenwinst moge lijk zijn. Om half één: Robur 2 - Dostna 1 en om half elf Luctor ’88 4- Ro bur 3. Zaalvoetbal: 14/2 Robur 1 - Wolfaartsdijk 2 om 18.30 uur in Goes. 15-2 SSV '65 2 - Robur 2 om 21.45 uur in ’s-Gravenpolder. Bij een acuut sportletsel zullen de bloedvaatjes in het weefsel scheu ren. Hierdoor ontstaat de bloeding (blauwe plek) en de zwelling (bult). Bij sportletsels betreft het meestal de spieren, pezen en/of de ge wrichtsbanden. De eerste hulp bij een acuut sportletsel bestaat uit een drie-traps- aanpak, t.w.: I- ijs/intensief koelen gedurende 20 minuten. C- compressie/drukverband aanleggen. E= elevatie/hoog leggen en niet belasten. mijn lijstje en misschien in sep tember de race in Noorwegen. Sport Maar die is vlak na de wedstrijd in Nederland. Op dit moment weet ik nog niet of ik daar aan deelneem.” Voor de beide sponsors, Hoon dert uit 's-Heerenhoek en Auto Dijkwel uit Middelburg zijn het de eerste stappen in de autosport. Voor Aannemingsbedrijf Hoon dert een logische stap verklaart een van de directeuren, Jan Hoondert. "Je moet onze steun 12.45 uur: Luctor 88 A1 - Kapelle A2 14.30 uur: HVV 24 B1 - Kapelle B1 11.15 uur: Kapelle B2 - Duiveland B1 11.15 uur: Kapelle B3 - Kwaden- damme B1 11.15 uur: VCK C1 - Kapelle C1 10.00 uur: Heinkenszand C2 - Kapelle C2 10.00 uur: Yerseke D2 - Kapelle D2 10.00 uur: Wemeldinge E1 - Ka pelle E1 8 februari: 18.30 uur: Kapelle C1 - Dauwen- daele C1 19.45 uur: Kapelle 4 - Waarde 2 Donderdagavond 10 februari wordt in De Stenge te Heinkens zand een forum gehouden met als thema Borselse vrouwen en gemeentepolitiek, van belofte naar werkelijkheid. Kandidaat- raadsleden worden op de avond ondervraagd over belangrijke zaken voor vrouwen. De avond wordt georganiseerd door de Werkgroep Vrouwenactiviteiten van het BOS en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. In het TM-centrum aan de Kloe- tingseweg 5 te ’s-Heer Abtsker- ke wordt dinsdag 8 februari een informatie-avond gehouden met als thema ’’Leren ontspannen is werken aan je zelf”. Op deze avond wordt gesproken over de wetenschappelijk onderzochte effecten van Transcedente medi tatie. De avond begint om 20.00 uur. Entree vijf gulden. Programma zaterdag 5 februari: 14.30 uur: Kapelle 1 - Arnemui- den 1 I 14.30 uur: Kapelle 3 - G.P.C. 2 te Goes vindt zaterdag 5 februari ^oedekenskerke 2 - de traditionele carnavalsmiddag plaats voor gehandicapten. De middag wordt georganiseerd Programma zaterdag 5 februari: Geen competitievoetbal voor V.V.A. I, maar een vriendschap pelijke uitwedstrijd tegen S.P.S. I in Poortvliet (Tholen). Aanvang 14.30 uur. Rpc Idac Dauwendale 2 - V.V.A. 2: 14.30 uur Kruiningen 2 - V.V.A. 3: 14.30 uur WA. 4 - Yerseke 5: 12.45 uur Bhondu 1 - V.V.A. 5: 14.30 uur Rillandia Al - V.V.A. Al: 11.15 uur Nieuwe leden of donateurs zijn welkom via tel.nr. 01106-2272 (secr.). De borstvoedingorganisatie ”La Leche League” organiseert in Vlissingen, op 10 februari, een informatiemorgen voor (aan staande) moeders en hun part ners rond het thema: ”de kraamtijd”. U bent (met uw kind je) van harte welkom rond 9.30 uur tot ongeveer 11.30 uur, op de Nieuwe Vlissingseweg 235, te Vlissingen (nabij afslag Vrij burg). Voor nadere informatie kunt u bellen naar 01189-1691 of 01189-3156. Vogelvereniging Zanglust te Ril land houdt vrijdag 4 februari een dia-avond in de foyer van het Dorpshuis te Rilland, aanvang 20.30 uur. Petra Sloof van het Zeeuws Landschap vertoont dia’s over de flora en fauna in Zeeland en zal de beelden toe lichten. Ook kan men vragen stellen. De avond is voor ieder een gratis toegankelijk. Het is de eerste maal dat deze diaserie in Zeeland wordt vertoond. N.C.V.B.-afdeling Kloetinge houdt op 9 februari haar jaarver gadering in het Geerteshuis te Kloetinge. Na het huishoudelijk gedeelte brengt de heer Van Teijlingen uit Goes een feestelijk programma. Aanvang 19.30. Gasten zijn van harte welkom. Als gastturners zijn uitgenodigd: de gebroeders Christian en den gespeeld in sporthal ”De i Alexander Selk, beide turners burg. De wedstrijd begint om 16.00 uur. De heren van het tweede team, dat dit seizoen de buteert in de competitie, kan aanstaande zaterdag een spor tieve revanche nemen tegen BOK-2 uit Kapelle, waarvan ze vorige week in een thuis wedstrijd verloren. Deze uit wedstrijd begint om 15.30 uur. Het tweede damesteam speelt uit tegen Dynamo '70 uit Middel burg. De dames hebben zeker de mogelijkheid om in deze spannende wedstrijd, die begint om 18.00 uur, een paar punten binnen te slepen. De overige vol- In de hal van medisch centrum ”De Pijlers”, van Dussel- dorpstraat 1-9 te Goes, is een ex positie ingericht met een selektie uit het werk van Mardou Verhoeven. De expositie duurt van 21 januari tot en met 3 maart. De openingstijden: maandag t/m vrijdag v. 8.00 - 18.00 uur. Aanvankelijk hield Ver hoeven zich bezig met mode vormgeving in combinatie met fotografie en grafische vormge ving, maar sinds twee jaar legt ze zich toe op schilderen. De ge bruikte techniek is olieverf. Daarnaast ontwerpt zij nog steeds kleding en ook sieraden. Haar belangrijkste drijfveer is het trachten uiting te geven aan gevoelens en fantasieën die voor haar moeilijk onder woor den te brengen zijn. Door middel van het schilderen van de men selijke vorm, in hoofdzaak por tretten, probeert ze de diversiteit in menselijke karaktereigen schappen te laten zien en tege lijkertijd in verband te brengen met haar eigen wereld. Programma zaterdag 5 februari: Deze zaterdag zijn de landelijk spelende ploegen vrij van com petitiewedstrijden in verband met de korfbal interland Nederland-België. Voor Tjoba 1 en 2 derhalve een vrij weekend. Thuiswedstrijden: 17.50 uur: Tjoba 3 - Stormvogels 1 16.40 uur: Tjoba A1 - Swift A1 18.50 uur: Tjoba A3 - Atlas A 15.40 uur: Togo B1 - Tjoba B 14.50 uur: Olympia D - Tjoba D Voor inlichtingen en aanmelding nieuwe leden: Ko de Schipper, telefoon 01107-1672. Programma zaterdag 5 februari: V.V.W. 1 - Middelburg 1: 14.30 uur Terneuzense Boys 4 - V.V.W. 2: j 14.30 uur Heinkensz. 2 - V.V.W. 3: 14.30 uur V.V.W. 4 - Borssele 2: 14.30 uur Apollo - V.V.W.-dames: 12.45 uur V.V.W. A1 - Walcheren A2: 11.45 i uur I V.V.W. B1 - Zeeland Sport B1: 11.15 uur I Kruiningen C1 - V.V.W. C1: 11.15 uur Zaterdag is het 1e elftal vrij van competitieverplichtingen, en is er dus ruimte voor een oefen wedstrijd. Programma: 14.30 uur: Kruiningen 1 - Arne- muiden 2 (vriendsch.); 14.30 uur: Kruiningen 2 - ’s H. Arends kerke 3; 12.45 uur: Rillandia 3 - Kruiningen 3; 14.30 uur: Kruinin gen 4 - Kruiningen 5; 12.45 uur: Kruiningen 6 - Kloetinge 7; 11.15 uur: Wolf’dijk B1 - Kruiningen B1; 11.15 uur: Kruiningen C1 - We meldinge C1. Vrijdag 4 februari viert de v.v. Kruiningen het 50-jarig bestaan! Receptie van 20.30 - 22.00 uur: iedereen is hartelijk welkom! Togo is niet alleen aktief met wedstrijden en trainingen. We doen nl. méér dan korfballen: vele middagen voor de jeugd, zoals spelletjes en films, een dropping en nog veel meer. Juni oren kunnen zowel met de aktivi- teiten voor de jeugd als ook met de senioren meedoen, dus keu ze genoeg. Wil je meer weten? Bel naar Ineke Schipper (30473) of kom eens met een vriendje of vriendinnetje die al lid is van Togo. Het programma voor 5 februari is als volgt: In Goes: 14.00 Togo D2 - Top D2 hal 2; 14.50 Togo D1 - K.V.K. D hal 2; 15.40 Togo B2 - Top B2 hal 3; 15.40 Togo B1 - Tjo ba B hal 2. Uitwedstrijden: 11.10 Swift C3 - Togo C Voorborch; 14.20 Zaamslag 1 - Togo 3 Terneuzen; 17.15 Seolto A - Togo A Vlis singen. De wedstrijden Luctor 2 - Togo 2 is verzet naar 19 maart. Voor in lichtingen kunt U bellen naar J. Schouten, tel: 2616. Zaterdag 5 februari speelt in ”De Piek” te Vlissingen de biker-rockband Oxxband uit Hengelo. De Oxxband is in Zee land niet onbekend en trad on der meer op bij Brogum en de Motorclub Zierikzee. Aanvang 22.00 uur, entree tien gulden. In de hal van het gemeentehuis van Kapelle is van 2 tot en met 25 februari een tentoonstelling te zien van aquarellen van Fita Blanco uit Goes. Openingstijden op werkdagen van 08.30-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Vrije toegang. Ko Kasse gaat dit jaar in een Ci troën AX Gti deelnemen aan het Nederlands kampioenschap ral lycross in de -1400cc. De uit Vee re afkomstige Kasse was de afgelopen jaren actief in de 2CV- Cross. Drie keer werd hij tweede in het kampioenschap van de 2CV-Cross en de laatste twee jaar was de autocoureur uit Vee re de beste in deze tak van au tosport. Al halverwege het vorige seizoen liet hij weten op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging. Het werd vooral zoeken naar een juiste auto voor de -1400cc klasse in de rallycross. Kasse ging daarvoor zelfs naar het circuit van Zand- voort om zich te oriënteren. Daar werden dan ook de eerste con tacten gelegd met de mensen van Citroën. Tijdens gesprekken met rijders uit de AX-Gti Cup Yerseke speelt zaterdag in de 5e bekerronde thuis tegen R.B.C. 2 uit Roosendaal. Een belangrijke wedstrijd omdat er bij winst vol gende week gespeeld kan wor den tegen Kloetinge 1 in de 6e bekerronde. Volledige programma voor 05-02-94: B 14.30 uur: Yerseke 1 - R.B.C. 2; vr. 14.30 uur: Yerseke 2 - Tern. Boys 2; C 14.30: Veere 3 - Yerseke 3; C 12.45 uur: Arendskerke 4 - Yerseke 5; C 12.45 uur: Yerseke 6 - Kapelle 3; C 12.45 uur: Yerseke A1 - Wal cheren A1; vr. 11.15 uur: Kloetin ge B2 - Yerseke B1; c 11.15 uur: Yerseke C1 - Robur C1; vr. 10.00 uur: Patrijzen D1 - Yerseke D1; vr. 10.00 uur: Yerseke D2 - Kapelle D2; vr. 10.00 uur: Yerseke E1 - Patrijzen E; vr. 10.00 uur: Yerse ke Fc - Patrijzen Fa. Vrijdag 04-02-94: c. 19.30 uur: Yerseke 2 dms. - Hoek 2dms. Zaterdagavond 5 februari is er in Het Dorpshuis te Wemeldinge weer de jaarlijkse muziekuitvoe ring van de plaatselijke drum band en fanfare. De fanfare o.l.v. Anton Kempe brengt o.a. de Lillehammer-tune met het oog op de Olympische winterspelen dit jaar. Braziliana spelen ze samen met de drumband; hier komen veel effectinstrumenten in voor. Zo wel de fanfare als de drumband (deze staat o.l.v. Hans Wil- lemstein) zullen voor de nodige verrassingen zorgen deze avond. Ook de fanfareleerlingen o.l.v. Maarten Burger en de drum- bandleerlingen o.l.v. Rinus Nieu- wenhuyze dragen hun muzikale steentje bij. Na afloop kunt u dansen op mu ziek van ’’Toutage” uit Middel burg. De avond begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. Om uit de kosten te komen is er een verloting met mooie prijzen be schikbaar gesteld door de We- meldingse Middenstand en leden van O.K.K. Women’s Aglow Fellowship afde ling Goes, nodigt alle vrouwen uit voor haar samenkomst op woensdag 9 februari in hotel Ter minus in Goes. Zus Boom uit Den Haag zal spreken over: ”U bent uitverkoren in eeuwige ont ferming”. Women’s Aglow Fellowship is een interkerkelijke, wereldwijde organisatie van Christen vrouwen. Aanvang 9.45, kinderoppas is aanwezig. Inlichtingen 01130 - 83015. dames en 27 jongens heren. Aanvang wedstrijden: Ochtend wedstrijden: 09.00 uur Prijsuitreiking: circa 12.30 uur Middagwedstrijden: 13.30 uur Prijsuitreiking: circa 16.30 uur De wedstrijdleiding is in handen van: Nel van Zwienen, tel. 01100-13360 en Ella Meloen tel. 01134-2450. De Zeeuwse kampioenschap pen zijn van het hoogste regio nale niveau. Teneinde de Zeeuwse prestaties zo scherp mogelijk te stellen, zijn ook een paar gastturners van buiten de provincie uitgenodigd om buiten mededinging naar de Zeeuwse titel - het zijn geen open Zeeuw se kampioenschappen - de strijd met Zeeuwse turners aan te binden. De Zeeuwse kampioenschap pen krijgen hierdoor wel een in terregionaal karakter, hetgeen ongetwijfeld prestatieverhogend zal werken. Teneinde de kosten te dekken, wordt een entreeprijs gevraagd van f 5,-. Programma zaterdag zondag: Jeugd: 5 februari: Colpl. Boys B1 - H. Boys B1 11.15 uur. Senioren: 6 februari: H. Boys 1 - Renesse 1 14.30 uur; H. Boys 2 - Domburg 3 12.30 uur; Renesse 3 - H. Boys 3 12.30 uur. Nederlandse en Belgische kam pioenschap in de -1400cc klasse voor bijna standaard auto’s bo venaan op de lijst van de rally crosser uit Veere. "Naast de races voor het Nederlandse en namige Aannemingsbedrijf uit 's- Belgische kampioenschap ga ik Heerenhoek (foto: Henk de nog deelnemen aan minimaal Winter). bleek al vrij snel dat de AX Gti, vier races voor het Europees met zijn 98 pk en een gewicht kampioenschap. In ieder geval van nog geen 800 kilo, een be trouwbare en snelle auto is. Met de hulp van zijn werkgever, Aannemings- en Verhuurbedrijf rijk trekt mij aan. Daar zullen wel Hoondert uit 's-Heerenhoek en meer AX-jes aan de start staan. Auto Dijkwel uit Middelburg kon Duitsland (oktober) staat ook op Kasse een Citroën AX Gti aan schaffen. Deze AX Gti is in Frank rijk door Citroën grotendeels al race klaar ge maakt. Kasse tekende een con tract met Citroen Nederland, dat hem de verplichting oplegt om in de auto minimaal één jaar te rijden. De nieuwe race-auto staat in de kleuren (geel/groen) van Hoon dert uit ’s-Heerenhoek. Auto Dijk wel zorgt voor de noodzakelijke ondersteuning op het technisch gebied. Kasse: "Ik ben erg blij ook niet overdrijven. We hebben met deze auto. Hij is in de fabriek het voor Ko gerealiseerd zodat hij ai grotendeels race klaar ge maakt. De auto is op diverse punten verstevigd en compleet zier aan zijn sport beleeft. Daar- met rolbeugel afgeleverd. Voor naast heeft hij de afgelopen jaren de rallycross moeten er uiteraard laten zien, dat hij met een klein nog wat aanpassingen gebeu- budget, alleen door zijn inzet, ren. De auto is kant en klaar voor het circuit, maar voor de rally cross moet onder meer de op hanging nog iets veranderd worden en nog wat kleine dinge- topsporter ondersteuning nodig tjes." heeft, vinden wij dat er best wel Het komende seizoen staat het een Zeeuws bedrijf mag zijn, dat die amateur-topsporter on dersteunt en Ko is zo iemand." Kapelle 4 14.30 uur: Wolfaartsdijk 4 - Ka pelle 5 door de Vereniging Geestelijk 14.30 uur: Kapelle A1 - De Mus- Gehandicapten en de Soos. A1 Prins Carnaval met zijn gevolg *-■ zal aanwezig zijn. Het feest be gint om half twee en duurt tot half vijf. De band "Klavertje Vier” verzorgt de muziek. Ook is er een loterij. Iedereen is van harte welkom, Zo laat men weten. in Zierikzee aan Kerkhof NZ 8, het andere in Tholen, Molen- I vlietstraat 11. Gedeputeerde Dijkwel was uitgenodigd de ope ning vanuit Goes te verzorgen. gen De Kikkers-2 uit Aarden- Deze Zeeuwse titelstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met de gymnastiekvereniging Thor, Sas van Gent. Thor heeft zich mede in het ka der van hun 21 ste lustrum, ofte wel het 105-jarig bestaan, als plaatselijk organisator gepre senteerd.’ De wedstrijden vinden plaats in de Gemeentelijke Sporthal aan het Vlaanderenplein te Sas van Gent. Deelnemende verenigingen zijn EMM Terneuzen, VTV Vlissin gen, Thor Sas van Gent, Delta Sport Zierikzee, GV Koudekerke, leybalteams van Delta zullen ko- Astrow Oost-Souburg, MTV’69 mend weekend niet uitkomen in Middelburg en Volharding Goes, de NeVoBo competities. Alle thuiswedstrijden van Delta wor- Vriendschap” te Kats. De zaal is van nationale en internationale voor het publiek geopend vanaf 15.30 uur. Programma 5 februari: Het eerste heren-volleybalteam kop van de tweede klasse mo- i seert de regio Zeeland van de menteel goed te handhaven. komni^n. Aanstaande zaterdag 5 februari spelen ze een thuiswedstrijd te-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 19