INRUIL BLIJFT MOGELIJK TIENERAFDELING Oproep vrijwilligers voor de brandweer De terugkeer van de Irenebrigade ’s MAANDAGS GESLOTEN SLAAPKAMER KWALITEIT NOVILONS MODERNE BANKSTELLEN BANKSTELLEN D. EIKEN KLASSIEKE MODELLEN BLANK EIKEN KASTEN ^R OPRUIMING .STUKS NIRANTIE REDAKTIERUBRIEK Verordening voorzieningen gehandicapten MODERNE AAN- EN OPBOUWWANDEN GRENEN PROGRAMMA'S KERSEN PROGRAMMA'S NU MET 15-2^\KORTING STIJLKASTEN TOOG KA CO 1795,- <1260,- - informatierubriek gemeente Kortgene, telefoon 01108-1553 175,- 325,- 2998,- 5995,- 2395,- 6598,- 2990,- 3889,- 1995,- 3495,- 3765,- 1895,- 1395,- 2995,- 25% KORTING 2292,- 5998,- 2331,- 2995,- 333,- 675,- 495,- 1350,- 875,- 685,- 475,- 495,- 1105,- 1485,- 475,- 450,- 1095,- 1150,- 495,- 350,- 200,- 200,- 225,- 450,- 1170,- 585,- 400,- 450,- Bekendmaking Nachtkastjes 3-deurs kast N^+ TOILETCOMMODE MET SPIEGEL <2, in zwart, 160 x 200, br. 283, lang 206 van 3150,- g^gg I 666 voor 1428,- voor 850,- voor 1744,- voor 1375,- voor <?ct tapijt 985,- voor Bouclé tapijt 760,- voor hoogpolig tapijt 770,- voor ox 400 Geschoren pool y. 725x 400 1805,- voor Desso gesneden pool Florina 10. 810x400 1985,- voor Bouclé tapijt 720,- voor 11. 810x400 Frisé tapijt 12. 590x400 702,- voor /<00, Frisé tapijt 13. 725x400 1515,- voor AANBOUWWAND ZWART-GROEN METALLIC-MDF Desso 100% wol 2250,- voor 14. 410x400 Bonaparte Frisé 15. 300x400 777,- voor velours Koam 518,- voor 1. 435x400 geschoren pool 2. 305x 400 305,- voor fijne luspool 325,- voor 3. 300x 400 Bergoss Corvet 4. 420x400 357,- voor fijne luspool 5. 650 x400 618,- voor br. 165, hoog 207, van 8670,- voor 1670,- voor 6.1115x400 gesneden pool 7. 575x 400 hoge pool 971,- voor fijne luspool 8. 605x400 574,- voor fijne luspool 618,- voor 9. 650x400 211 br., 222 hoog, van 5558,- voor DE HELFT V/D PRIJS SALONTAFEL» r* 380 x 4.00 mtr. licht blokmotief 425 x 4.00 mtr. stippel effect 338,- voor van 425,- voor WETENS- WAARDIG BR. 207, HOOG 178, VAN 3319,- VOOR EEN PROGRAMMA BESTAANDE UIT: AANBOUWWAND ZWART: VITRINE - BOEK - BA COMPLET best, uit eethoel^ tv-kast, salontafel DIVERSE DREP in zwart, aubergip LED. 2 NACHTK. BOVENBOUW ALP. WIT MDF 160 200 br. 295, lang 209 van BIJPASSENDE KAST, SCHUIFDEUR SPIEGEL 4448,- 2-21/2 ZITS BANKJE geheel gest. in bloemstof, van 3140, voor 2-2V2-ZITS geheel gest. effen groen 3840,- voor 2-3-ZITS geheel gest. in blauwe zalmkleurige stof van 2938,- voor 2-3-ZITS geheel gest. met lamoes, kl. petrol 4925,- 2-2V2-ZITS geheel gest. meerkleurige stof 2559,- 2-3-ZITS in leer, bordeaux van 4395,- voor 272-2-ZITS geheel gest. in meerkleurige stof van 2238,- voor 2-2V2-ZITS geheel gest., pasteltinten, van 2895,- voor EETH& best, uit 4 sw 21Z>-2 EIKEN BLANK ROMP met mooie kleurige stof 3598,- 2- 1-1-BANKSTEL met klein houten randje, stof katoenen velours van 7155,- voor 3- 1-1-ZITS met binnenvering, geheel gestoffeerd, met een randje eiken van 7698,- voor 2-272-ZITS combinatie van eiken stof kleur grijs/beige van 4860,- voor.... GELOOGD GRENEN SLAAPK. led. 160 x 200 2 nachtk. 260 br., 215 lang van 2892,- voor.... TOOGKAST geheel masief br. 180, hoog 215 van 7498,- voor AANBOUWWAND 4 ELEMENTEN berg - boek - vitrine - bergkast 235 br. 200 hoog van 2731 voor BUFFET-TOOGKAST voor- en zijkant massief, kleur honing eiken, 135 br., 208 hoog, van 4356,- voor ALLES AFGEPRIJSD VAN 10 T/M 30% KORTING XÖ. 2 NACHTK. ACHTERWAND HOEKKAST LADEKAST TOILETMEUBEL SPIEGEL bl. eiken massief, 160 x 200, tot. br. 380, lang 225 2-deurs schuifkast, 6990,- br. 275, hoog 19Ö, van 2785,- voor TV-KAST 109 br. 137 hoog 958,-.... DRESSOIR 243 br., 88 hoog 148> EETHOEK 4-stoelen tafe>*<^ Colijnsplaatse kerkstraten in het nieuw Data Raads- en Commissievergaderingen PRACHTIGE TOOGKAST 198 br., hoog 207, met vitrine, van 6225, GEHEEL MASSIEVE TO 2 lange deuren 2 laden, 155 bi, van 8185,- voor STIJLKAST 182 br., 200 hoog,^> COMPLE met o.a.:£< voorbj TAPIJT IN VELE AANBIEDINGEN AAN DE ROL 60 ROL OP VOORRAAD MERKTAPIJTEN DESSO - BERGOSS - PARADE - KVT - BONAPARTE OP DE ROL VELE TIENTALLEN GULDENS GOEDKOPER COUPONS TAPIJT NIET GRATIS GELEGD Kortgene, 25 januari 1994 gemeen- TEL. 01192-1296 y BALANSA.OPRUIMING BIJ WONINGINRICHTING PIETERSE WEMELDINGE Kortgene: Julianastraat, maandag 15.15 - 16.00 uur Hoofdstraat, donderdag 19.15 - 20.00 uur Kortgene: oud papier: zaterdag 19 februari 1994, huis-aan-huis. Staanuren bibliobus: Colijnsplaat: Hovenierstraat, donderdag 12.50 - 13.20 uur Dr. Maasstraat, donderdag 13.25 - 13.55 uur Havelaarstraat, donderdag 18.00 - 19.00 uur Kats: Christinastraat, maandag 14.30 - 15.00 uur. Kollekteplan: 1 febr. - 19 febr.: Vrije periode 20 febr. - 26 febr.: Leger des Heils 27 febr. - 5 mrt: Leger des Heils Het was een indrukwekkend ge beuren. Vanaf de parkeerplaats bij de Oude Haven marcheerden de manschappen naar het Have- laarmonument. Daar werden zij Burgemeester en wethouders van Kortgene, de burgemeester, T.A. Vogel de secretaris, Mr. F. Weijmans. GEMEENTE(T)HUIS Het vrijwillig brandweerkorps van de kern Kortgene bestaat uit een groep van 9 enthousiaste le den, waaronder 1 dame. Zij ver vullen in het dorp een belangrijke taak voor de veilig heid. Als er een beroep op hen gedaan wordt voor een brand of hulpverlening dan zijn zij in ge- De nieuw ingerichte kerkstraten van Colijnsplaat met de brede trot toirs en de doordachte parkeervoorzieningen ogen prachtig. Het was echt wel een poosje afzien tijdens het her-rioleren. Vooral toen koning winter zich voortijdig liet zien. Dat aannemer Van Strien uit Udenhout het karwei met man en macht toch tijdig wist te klaren verdient alle hulde. De vergadering van de commissie Openbare Werken wordt gehou den op donderdag 3 februari 1994, aanvang 13.15 uur in het ge meentehuis. De vergadering van de gemeenteraad wordt gehouden op donder dag 24 februari 1994 aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. De vergadering van de Financiële commissie wordt gehouden op donderdag 10 februari 1994 aanvang 13.15 uur in het gemeen tehuis. Voor sommige oudstrijders van de roemruchte Irenebrigade was het een hernieuwde kennisma king met Colijnsplaat. Alsof er niet bijna 50 jaar waren verlopen sinds het moment dat zij met hun kameraden de Duitse raid vanuit Schouwen afsloegen. Er wordt gevraagd of De Patrijs er nog is, waar zij op stro hebben geslapen. Verhalen over wacht lopen, ogenschijnlijk zonder dat er gevaar dreigde, totdat.... Vanaf de slachtvelden in Nor mandie, onder het behalen van diverse wapenfeiten, kwamen zij uiteindelijk op Noord-Beveland terecht. Eén van hen zou in de nadagen van de oorlog daar sneuvelen, luitenant Havelaar. Bij het noemen van die naam worden de kameraden stil. De prinses Irenebrigade is in middels ontbonden, maar de re- gimentstraditie wordt voortgezet door het 17e Pantserinfanterie- bataljon Garderegiment Fuse liers Prinses Irene. En eenmaal per jaar, bij het paraatstellen van de troepen vindt er een treffen plaats tussen de oudstrijders en maandag tot en met vrijdag ge- deze compagnie. opend van 8.30 tot 12.00 uur. Deze informatierubriek wordt met medewerking van de redak- tiecommissie opgesteld door bureau Interne Zaken en voorlich ting van de gemeente Kortgene. Voor informatie kunt u kontakt opnemen met dit bureau, tele foon 01108-1553. Per 1 april 1994 zal de Wet voor zieningen gehandicapten in wer king treden. De gemeenten zijn vanaf die datum verplicht te zor gen voor woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen ten behoeve van ge handicapten. Een aantal taken die nu elders geregeld zijn, worden overgehe veld naar de gemeenten, zoals: mensen van 65 jaar en ouder krijgen recht op de in de AAW geregelde voorzie ningen. Hierdoor is niet lan ger nodig dat zij een beroep op de Algemene Bijstands wet doen; de AAW-woonvoorzieningen en de woningaanpassingen op basis van de Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten, worden per 1 april 1994 samengevoegd en uitgevoerd door de ge meente. Woningaanpassin gen boven f 45.000,- worden overgebracht naar de AWBZ; de AAW zorgvoorzieningen zijn per 1 januari 1994 over- gegaan naar de AWBZ, on der andere dieetpreparaten en huishoudelijke hulp; AAW-vervoersvoorzieningen en rolstoelen worden per 1 april 1994 verstrekt door de gemeenten. Het is noodzakelijk het verstrek ken van voorzieningen aan ge handicapten bij verordening te regelen. Deze verordening ligt voor een ieder vanaf 1 februari 1994 ter inzage in het gemeentehuis te Kortgene. Wie wil reageren kan dit vóór 1 maart 1994 doen. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan Burgemees ter en wethouders van Kortgene, Postbus 3, 4484 ZG Kortgene. Het ligt in de bedoeling de veror dening vast te stellen in de raadsvergadering van 31 maart 1994. Ophalen glas en oud papier: Colijnsplaat: glas en oud pa pier: elke laatste zaterdag van de maand, huis-aan-huis, de eerstvolgende keer: zaterdag 26 februari 1994. Kats: glas: elke eerste zaterdag van de maand, huis-aan-huis eerstvolgende keer: zaterdag 5 februari 1994. welkom geheten door burge meester Vogel, die er op wees dat de verzamelplaats aan de haven getuigt van nog een histo rische gebeurtenis in die niet te vergeten nacht in 1953. Ook toen is net als in 1944 Colijnsplaat ontsnapt aan een ramp. Onberispelijk presenteren de manschappen zich en strak in de houding wordt eerbied be toont aan luitenant Havelaar met het leggen van kransen. De aan wezigheid van een delegatie van de schooljeugd, die het monu ment heeft geadopteerd geeft aan het geheel een aparte di mensie. Dan is het moment aangebro ken, waarbij de oudstrijders het oranje/blauwe fuselierskoord aan de manschappen uitreiken. Een ereteken, gedragen door mannen die de traditie van de brigade voortzetten en zich daarvan bewust zijn. Je hoeft bepaald niet militaristisch aan gelegd te zijn om onder de in druk van dit gebeuren te raken. Mannen die streden voor de vrij heid laten anderen die mede dankzij deze oudstrijders in vre de kunnen leven delen in datge ne wat voor hen zo waardevol is. De uitreiking wordt bezegeld met een glas calvados, de drank die de Irenebrigade in Norman- Openingstijden Gereformeer de Bibliotheek Colijnsplaat: iedere vrijdagavond: 18.30 - 19.00 uur Openingstijden tehuis: De gemeentesekretarie van de gemeente Kortgene is van middeld 5 a 6 minuten ter plaat se. Ook andere activiteiten binnen de brandweer worden door hen gedaan, zoals deelne men aan de opleidingen, oefe ningen, wedstrijden en ook voorlichting bijvoorbeeld aan schoolkinderen. Ook buiten de brandweer zijn zij actief, onder andere bij koninginnedag of de wielerronde, en helaas ook al enkele jaren aan ledenwerving voor het korps, want er is ook ge brek aan nieuwe leden. Dat is jammer want met voldoende le den is het gemakkelijker werken. Wij zoeken dus nog enkele actie ve leden m/v vanaf de leeftijd van 18 jaar die opgeleid willen worden tot brandweerman of - vrouw en het korps Kortgene wil len versterken. Wilt u zich opgeven dan kan dat bij de korpscommandant de heer L.C. Speelman, Ooststraat 7, telefoon 1878 of op het ge meentehuis en natuurlijk bij de leden. Ook kunt u komen kijken op de eerst volgende oefening in de brandweergarage op de To- rendijk naast de gemeenteloods. De eerst komende oefening is op woensdag 9 februari om 19.30 uur. Dit jaar bestaat het korps 60 jaar. Het zou fijn zijn als het korps wordt uitgebreid met een aantal nieuwe leden. dië leerde kennen en hun lijf- drank werd (we deden de calvados stiekem in de veldfles). In één teug wordt het glas ach terovergeslagen. De paraatstelling van de troe pen, een aangrijpende ge beurtenis.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 17