De Korre in’t Beest Goes met Mademoiselle Jairre ROL EENS BINNEN o O f ft r i '■'I .TÉ i -JBH 4 7^ --s .1 f iHf? Ml BABYNETTE-BEBINELLA BEDRIJVENTERREIN ’KORENWEIDE” 9 i DE LEUKSTE WONINGINRICHTERS VAN ZEELAND. o r A High Five Lifestyle Center Geldeloozepad 7 Goes tel. 01100-23505 ZUIDWEG P^ili Benefietconcert Roemenië in Westerkerk te Goes Open Huis Speel-o-theek De Schatkist Kapelle Hobby- en Verzamelbeurs te Kortgene in maart De Pikpotters luiden carnaval Kwadendamme in met Bejaardencarnaval OPRUIMINGS- AANBIEDINGEN 4 y TRAp M STOFFEREN H f A voor i? JU - I I I f f ij t cm ^rcilil 71 k 12 DE BEVELANDER Theaterstuk van De Ghelderode 1 Maak een afspraak voor een info-avond g. I F i If 1 tapijt t i 189,00 pm gelegd weer in beeld niet 3 Ml 1 ad Zaterdag 5 februari a.s. LI Tl Wfc;- i MIDDELBURG GOES KRUININGEN TAPIJT- EN MEUBELCENTRUM o dat vindt u nergens! High Five, de eerste én de beste! 01100-23505 Geldeloozepad 7 ('t Schenge), Goes HIGH FIVE FITNESS individuele fitheidsprogramma's professionele begeleiding goede sfeer persoonlijke aandacht ir Wij hebben nog enkele gebruikte GASKACHELS EN GEBRUIKTE GEYSERS onder volledige garantie. Eigen plaatsing. 01100-16806 (16524) 179.- ,885.- ML 1 F Ik. 1 z Wt - l .5 6 CM camping-vL <125.- Goes zingt en musiceert PRELUDETAPIJT nieuw bij TMC in 5 vlotte en eigentijdse kleuren uit voorraad leverbaar. INTRODUCTIEPRIJS 69,00 pm gelegd. Profiteer NU .van onze spectaculaire een voorbeeld van onze sterk verlaagde prijzen i i 1 Tsaporro 99.- 7? - z- gelegd I I een hoogpolig tapijt Lan Louis de Poortere 3"*“ in 4 kleuren bij - L...t f TMC realiseert het H u tegen een H SUPERppjjs 75,00 aan arbeid H jncl. lijm. '<X ',l;'iUPermooie»xn;,'n'ster. tapijten nu bij TMC ter 'ntroduktieCIRATIS v j TMC uit U- voorraad leverbaar nu geen ƒ269,00 maar wCc - 4 Woensdag 2 februari 1994 --- KARPET- stud»< X1' eenl00%z^vel karpet van, koortere m 149.- .SJ< 3 P klasse tapijt 5dUSeaeakttanl00%^' ÉCcheerwolwarmen W komfottabel nu van Wj ƒ299,00 voor r f CC, - wollen l Louis de l j de maat l ‘170/240 voor aktiev^5 jzqB.OO Wegens groot succes tijdens onze opruiming fl verlengen wij de aktie i in OVERGORDIJNEN j en VITRAGES met n hoge.kortingen I voordedoe-het-zelver. I '5' tapijt t. b lis- 1 z i Pi Li J 80,00 pm. HIGWEIVE OLD GASTEL 69.- I 5 1 4. U-. 4 :t. ^x-v V. a. /x*: <¥S.: 1 OUD-GASTEL :C j x v, X MAXI- COSI Vrijdag 4 februari brengt de Bel gische theatergroep De Korre in Podium 't Beest te Goes het stuk ’’Mademoiselle Jairre”. Vorig jaar stond de Vlaamse theatergroep De Korre in 't Beest met de prachtige voorstelling Hotel Terminus. Mademoiselle Jairre is van dezelfde makers en Bob de Moor en Jan Steen zijn ook weer te zien. Mademoiselle Jairre is van Michel de Ghelde rode en is vertaald door Filip Vanluchene. Hij maakte ooit met Speel-o-theek ”De Schatkist” heeft open huis op zaterdag 5 fe bruari a.s. in haar nieuwe on derkomen. De speel-o-theek is nu gehuis vest in het voormalige gebouw van de Groene School, Bieze- lingseweg 10 te Kapelle. De uit- leenruimte is circa 90m2 met daarnaast nog opslagruimte en kantoorruimte. In mei 1992 brandde gebouw "De Bokkesprong” met inventa ris van de speel-o-theek geheel af. Van september t/m december 1992 was de speel-o-theek in de basisschool De Moolhoek. En vanaf januari t/m december 1993 was de speel-o-theek ge- is Meubelcentrum voor al uw meubelen, tapijt en gordijnen, slaapafdeling. Zandweg 1b Tel. 01130-82626 Speciaalzaak voor al uw tapijt, karpetten en gordijnen. Parketstudio. Couwervestraat 51 Tel. 01100-13525 Speciaalzaak voor al uw tapijt, karpetten en gordijnen. Slaapstudio. Korendijk 34 Tel. 01180-23632 S - Mg i 'ir Div. 'COMBY- KINDER- WAGENS 40% korting BOX in blank en wit van 2^- NU X?» BABY KAMER Leonie van 995?- 7 IK' LOOP- STOEL van IPS'- NU 79.50 TAPIJT EN i Kruiningen: vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur Goes, Middelburg: donderdagavond koopavond tot 21.00 uur /KINDER- f STOEL I inklapbaar/ verstelbaar van Ifi# NU \159.- 1 BED van iM- NU Een kermis van leven en dood, een mysteriespel in de kleuren en klanken van een tot leven ge wekt schilderij van James Ensor. Aanvang 20.30 uur, entree 12,50/CJP f 10,—. BABY- N KAMER Dynasty Ledikant commode Hang-leg kast van 1495- nu 999.-/ huisvest in de dependance van de Groene School. Nu is het dan zo ver dat men naar de definitie ve ruimte is verhuisd. Voor belangstellenden is op za terdag 5 februari van 13.00-16.00 uur gelegenheid om de speel-o- theek te bezichtigen. Kinderen zijn natuurlijk ook welkom. Zij kunnen deze middag gratis geschminkt worden. Relaties zijn uitgenodigd om te kijken van 10.00-12.00 uur. In 1982 is de speel-o-theek opge richt en uitgegroeid tot de groot ste van de provincie Zeeland met circa 270 gezinnen die lid zijn. De speel-o-theek wordt ge rund door 30 vrijwilligers(sters). In de Westerkerk te Goes wordt zaterdag 5 februari een Bene fietconcert gegeven, waarvan de opbrengst bestemd is voor hulp aan Roemenië. Het gaat met na me om steun bij het opknappen van de school in Ghindari en het aanvullen van meubilair en lesmateriaal. Het concert begint om 20.00 uur. Het wordt georga niseerd door de Werkgroep Roe menië van de Gereformeerde Kerk Goes en draagt als motto: "Goes zingt en musiceert voor Ghindari”. Zaterdag 5 februari wordt in Kwadendamme carnaval 1994 ingezet met het bejaardencarnaval. Deze middag wordt gegeven in ”De kroon” en begint om 13.30 uur. Medewerking verlenen de Boerenka pel De Pikpot en Adrie Koole. Het motto bij de Pikpotters luidt dit jaar: ”We dregge de boot Ciüt de Wêêll”. Het verdere programma voor carnaval ziet er als volgt uit: 11 februari: Halve Natte Avond m.m.v. Disco-Show-Starlight en ge kostumeerd biljarten om 19.30 uur, resp. 20.00 uur in ”De Kroon”. 12 februari: Groot Kindercarnaval, aanvang 14.00 uur. Optocht m.m.v, Con Affezzione. Sleuteloverhandiging door de heer M.H. de Bart aan Prins Hendrik 1, Hofdames en Raad van Elf. Na de optocht Kinderbal en prijsuitreiking om 16.30 uur met verloting. Hierna Car navalsbal met de Boerenkapel de Pikpot en Disco-Show Starlight. Dit alles in ”De Kroon”. voor deelnemers die in de ko mende maanden hun hobby- werkstukken of voorbereidingen 1496. BUGGY vanaf •Z: Lucas Vandervorst en Bob de Moor Casanova bij Toneelpro- dukties De Tijd. Een stad in Vlaanderen, waar de zee zich heeft teruggetrokken, een stad waar tot vandaag de tij den van vroeger nog lijken te le ven. Een radeloze koopman staat bij het ziekbed van zijn dochter. In de uren van angst en wanhoop meldt een hilarisch ge zelschap zich op de plaats van het onheil. Kwakzalvers, inhalige dokters, kistenmakers, zieltjesja- gers, klaagvrouwen en donder- priesters komen op de naderende dood af als vliegen op een geurig excrement. Alles lijkt verloren tot er in laatste instantie een duistere wonder- doender ten tonele verschijnt. Het macaber Bourgondisch car naval wordt kompleet wanneer er later een verdachte profeet wordt gevangen genomen en tot de kruisdood wordt veroordeeld. -ii i liifiiiiiiiiii Het programma ziet er als volgt uit: Rien Balkenende - orgel, Fantasia en Fuga in g-moll, J.S. Bach; Cantorij Gereformeerde Kerk Goes o.l.v. Leonard Evers- dijk, delen uit Mis in F ’’Deut sche Messe”, Frans Schubert; Avé Verum, Edward Elgar; Fluit- groep o.l.v. Jan de Vente, Suite voor 4 fluiten, George Frederick Mc Kay; Dagmar Blanken - viool; Annohi Oraison - viool; Jurgen Blanken - piano; Duetten voor i" twee violen, Philibert de Lagig- na; Thema met variatie - viool/pi- ano, C. Danela; Oblivion - viool/piano, Astor Piazolla; Kin derkoor Zeeuwse Muziekschool o.l.v. Janny Dieleman, enkele volksliedjes; Pauze. Rien Balkenende - orgel, Derde sonate voor orgel, F. Mendels sohn Bartholdy; Chr. Oratorium Vereniging Goes o.l.v. Izak Ruis- sen; Alles, was ihr tut, Buxtehu de; Twee koralen, Bach; Tollite Hostias, Saint Saëns; Tantum Ergo, Widor. De toegangsprijs bedraagt f 12,50; voor CJP en Pas 65 f 10,-. Voorverkoop kaarten: Elly de Haan, Simone Veilhof 21, Goes, tel: 12632; Bart Nieuwland, Graaf Adolfstraat 57, Goes, tel: 30560; Henk de Moet, M.D. de Grootstraat 85, Goes, tel: 28086; Krijn Kanaar, Frank van Borsse- lestraat 29, HHK, tel: 28785; Miep Rouw, Berkenstraat 66, Goes, tel: 27191 en natuurlijk ’s avonds aan de kerkzaal. m044C44O«M^^ -J x .•ZSSx.f:' S i J '.‘.VAV.VAW.'.l1/.’XkSb x f AW** --V f V W .V Openingstijden: ma. 13.00-17.30 uur. di. t/m do. 10.00-17.30 uur - vr. 10.00-20.00 uur, za. 10.00-16.00 uur. STANDERDMOLEN14 OUD-GASTEL TEL. 01651-2856 AUTO STOEL\ 0-4 jaar van y 2^T- NU De jaarlijkse hobby- en verza- willen maken om aan deze beurs melbeurs zal worden gehouden te kunnen deelnemen. Commer- op zaterdag 12 maart in het ciële instellingen kunnen niet Dorpshuis De Pompweie te Kort- deelnemen. Opgave en inlichtin- gene. Dit voorbericht is bedoeld gen bij de organisatie. Dat is J. de Loof, Burgm. Snellenstr. 5A, 4484 CK Kortgene, tel. 01108 - 1 f/.;.:.-.v.wawa’awa^’a’SS'.xHv/KvaJ Z: IJ iisfe GORDIJNEN TE KUST - CC:.: te^R»sd j 119,00 pmgeleg RUBBER ONDER- •W.V.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 12