Amateur-kanonnier uit Kruiningen verschiet graag zijn kruit: o oute Ui VOORDEEL IN ONZE van MARTINI SLEEPLESS GRAND THEATER GOES 01100-15165 SOT e bij: benton Samen naar sprookjes TOM IHEG HANKS RYAN M,EUco^ Opening Peuterspeelzaal Zeven Geitjes in Waarde fStraks studeren? F Ju 3 2 rr AL VOLOP VOORJAAR ©6 e 0 TOP TRAVEL reisbureau uw partner in reizen jioQWpöC RECREATIE "l weekblad voor zuid- en noord beveland Woensdag 26 januari 1994 - 46e Jaargang no. 4 Economisch 2e WEEK Volop keuze in prachtige voorjaarsstoffen Zie onze advertentie op pagina 18 Nu speciale inruilaktie vanaf 27.950,- LANTRA Onder druk i n t e r i e BIANCO VERMOUTH HELE LITER 4 Verdriet Super-veelzijdig HYUNDAI Auto v/d Vliet Goes ONTDEK HET SUCCES VAN HET NIEUWE WERELDMERK Trefzeker Strenge eisen I 1 FILMPROGRAMMA VANAF 27 JANUARI T/M 2 FEBRUARI Tevens wijkgebouw en voor artsen k Kijk op pagina 20 V na,a.iceixtx*iixn. Opril Grote Markt 3-9 o?' (Van een onzer redacteuren) KRUININGEN -- Je zegt wel eens van iemand dat hij 'de lont in het kruitvat heeft gestoken' of dat hij 'zijn kruit heeft verschoten'. TERUG VAN WEGGEWEEST, DE LEZERSREIS VAN DE MAAND, DEZE KEER MET UW WEEKBLAD DE BEVELANDER NAAR DE SPROOK JES VAN DE UTRECHTSE HEUVELRUG. NIEUWE KINDER- KOLLEKTIE Verzorging Goes 01100-32888 Voor aanbiedingen zie pag: 6 DE ROOMPOT ZWEMINSTRUKTIEGROEP mmw naaicentrum wmvliet Foto-expositie Goos Lange Kerkstraat 44 IN SEATTLE j ALLEEN BIJ DIRCKHI TT GOES: Winkelcentrum De Bussel I - i Ja, maar waar... F— ik 1 k t Jan Griep ruikt lont SGR I! M Mevrouw v.d. Broek: Hogeschool Rotterdam Omstreken <Ti "iir« i. Zaterdag Zondag Woensdag vorige eeuw tijdens de oorlogen ontzettend veel ongelukken mee gebeurd, meestal door de haast waarmee ze geladen werden. Vaak waren de kanonnen van die tijd gevaarlijker voor de kanonniers dan voor de vijand". De aanleiding is een trieste. Ze hangt samen met het overlijden van een vriend. Jan blijkt vroeger wel degelijk modelvliegtuigjes te hebben gebouwd. "Maar daar ben ik gauw mee gestopt, want als er weer eentje neerstortte, lag er ineens een paar maanden werk aan barrels". Maar stilzitten lukte toch ook niet. En na lange tijd probeerde hij een miniatuur-stoommachine te maken. En later volgden de miniatuur-kanonnen. Aanvanke lijk scheepsgeschut, later veld geschut. Eerst op schaal 1:3,4, later schaal 1:2,5. De uitdaging, daar ging het allemaal om. Vrijdag Zaterdag Zondag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag 20.00 u. 21.30 u. 21.30 u. 21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. schut. Zo bouwde de Kruiningse sluiswachter eigenhandig, in een paar jaar tijd, de eerste getrok ken vierponder (uit 1863), die ons land ooit gekend heeft. Het échte stuk veldgeschut werd destijds getrokken door 6 paar den. Jan Griep versjouwt het schaalmodel (1:6) altijd in z'n eentje Beste Originele Song The Walt Disney Company OPRUIMING 19.00 u. 19.00 u. 19.00 u. HET NIEUWE EN MEEST SUCCESVOLLE MEESTERWERK VAN een hilarisch hippe animatie actie-thriller! Preview 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. Gereedgekomen kanonnen wor den levensecht gecontroleerd en uitgeprobeerd in Luik, bij de beruchte FN-wapenfabriek. Op de (stalen) lopen van de minia tuur-kanonnen komt daar 3000 atmosfeer druk te staan. "Ik sta er soms versteld van, dat het altijd héél blijft", aldus Jan. Pas na die superzware proeven geeft het ministerie van justitie een wapenvergunning af voor de nagebouwde kanonnen. F Markt 23 4695 CG St. Maartensdijk Tel. 01666 - 2382 PICTURES Beste Originele Filmmuziek Ij. HEEET NOG ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR. Zwemles voor peuters en kleuters (2-5 jaar) op vrijdagmiddag (voorbereiding op diploma A). In het instruktiebad. Babyzwemmen in het zwemparadijs op dinsdagmiddag om 13.00 uur en vrijdagochtend om 11.15 uur, 6,75 per keer, ind. toegang bad één ouder. Aqua-joggen, de ochtendgroepen op maandag en vrijdag, 09.00-09.45 uur. Volwassenen zwemles, 's Avonds en 's middags, dinsdag er) donderdag. Bel voor info of opgave, 01107-4212 (maandag t/m vrijdag). Kamperland Negatieve commentaren op zijn hobby heeft hij nog nooit gehad. Hij wil de discussie ook niet echt aan. "Er is geen spra ke van agressie of wapenfana- tisme. Ik heb gewoon lol in het bouwen van een klein model kanon en in het precisieschie- ten. Je moet het maar vergelij ken met kleiduivenschieten. Die mensen schieten ook niet op levende duiven, maar op kleiduiven. En ik schiet niet op mensen, maar op een punten- kaart. Daar is niks mis mee, hoor". Later volgde een 8 cm bronzen achterlader, een rijdend kanon uit 1874. De loop maakte hij uit een treinas. De klinknageltjes draaide hij allemaal zelf, op een draaibank. Het monnikenwerk was nodig, omdat de standaard- maten-van-toen nu niet meer verkrijgbaar zijn. En de gereed schappen, tja, die moet hij vaak zelf maken. "Soms kost het me maanden werk om een stuk gereedschap te maken, dat ik misschien maar een paar uren nodig heb. Dat gold onder meer voor de tangen die ik gebruik bij het gieten van kogels". Tot 2 februari 1994 exposeert de amateurfotograaf Wim Oranje een door hemzelf gemaakte keuze uit zijn foto’s in het Me disch Centrum ”De Pijlers” te Goes. Momenteel volgt hij een opleiding aan de Academie voor Schone Kunsten in Sint Niklaas (B) afd. Fotografie. tig gebouw. De peuterspeelzaal kon op 1 oktober 1992, dankzij alle steun, financieel en mate rieel, van de bevolking van Waarde en omgeving, starten in het H.ervormd Centrum. Het speelplein werd al eerder gerea liseerd: in mei werd het in ge bruik genomen. Het was niet zomaar een speel plein maar het werd ook nog voorzien van een grote zandbak en een riant onderkomen voor het buitenspeelgoed. Dankzij de schenking van Jantje Beton ad. f 2.500,kunnen we de speel plaats nog verrijken met een klimrek en nog meer rollend ma teriaal. In verband met de verbouwing moesten ook de artsen en het kruiswerk een ander onderko men zoeken. Ze bivakkeerden gedurende twee maanden in het oude woonhuis ernaast. Dit on gemak werd geduldig gedragen door zowel de bezoekers als de artsen en het kruiswerk.” Jan Griep tussen zijn schitterende stukken handwerk: nagebouwde kanonnen (schaal 1:272) uit 1863 en 1874. Het Legermuseum in Delft, waar hij intussen kind aan huis is, hielp hem aan de originele teke ningen van oude stukken veldge- den geplaatst. Daarna moet er muisstil en supergeconcentreerd op het schietcommando worden gewacht. Die procedure (die uit- gebreider is dan hier beschreven - red.) wordt bij ieder schot her haald. In een ver achter hem liggend verleden was Jan Griep sluis wachter op de oude sluizen in Hansweert. Daarna werd hij brugwachter op de spoor- en autobruggen van Vlake. Sinds kort is hij werkzaam op de nieuwe sluizen bij Hansweert. Hoe komt een scheepsfanaat en waterl lefhebber ertoe, om zich op de kanonnen te stor ten? "Ik had in een boek eens iets gelezen van een Braziliaan, die stukken veldgeschut maakte. Toen dacht ik gelijk: hé, dat wil ik ook wel eens proberen. Het leuke is, dat je een groot aan tal verschillende dingen moet maken van verschillende ma terialen: spaakwielen, affuit, loop. En je moet een heleboel beroe pen tegelijkertijd beheersen: draaier, smid, houtbewerker en wagenmaker. Voor de kneepjes van het laatstgenoemde beroep is Jan daadwerkelijk 'in opleiding' geweest bij een ouderwetse, ambachtelijke wagenmaker. Hij deelt overigens het lot van veel andere Nederlanders, die kampioen worden in een onbe kende sport: geen bloemen, geen bekendheid, geen kam- pioensfoto's in de krant. Hij moest het doen met de felicita ties van de familie- en kennis senkring. Sterker nog: een winnend kanonnier moet thuis direct weer aan de slag, met het poetsen en invetten van zijn wapen-op-wielen. Hij was dan ook uitermate verrast, dat hij door de gemeente Reimers- waal werd uitgenodigd voor de kampioenenhuldiging van de gemeente. Toch een beetje erkenning dus Ergens op de wereld loopt jouw liefde van je leven rond. Iemand dieje niet kent. Iemand dieje misschien nooit zult ontmoeten... HljlIK PICH Kb in» i UW FOSFFK BIUMLLMW KfM'MUMlK ROBRLIHK :l,lRIFINER*'’ailKI[PHKll\ LU Klein Frankrijk 23, tel. 01100-28751 ze nergens zo goedkoop zijn als hier" Mevrouw v.d. Broek ontmoeten we bij de de afwasmid delen. Ze komt niet iedere dag, maar is wel vaste klant bij Jan Bruijns. "Ik ben niet echt een liefhebber van uitge breid en lang btxxischappen doen. Je hebt van die men sen. die hun supermarkt misschien wel dagelijks bezoe ken. Nou. zo ben ik niet. Ik kom hier regelmatig en als ik kom, neem ik meteen alles mee vexir een hele week", zegt onze gesprekspartner. De grote bcxxlschappen dus, vra gen we. "Ja, zo zou U dat kunnen noemen. En dan is het hier ook echt vtxirdelig. Je dwing jezelf om zo veel mogelijk datgene mee te nemen wat je echt nodig hebt. Zo heb ik altijd een hele lijst af te werken met artikelen waarvan ik weet dat ze nergens zo goedkoop zijn als hier. Als je dan praat over dubbeltjes en kwartjes, dan zijn er dal heel wat bij elkaar. Ik weet dat bij Jan Bruijns alles vcxirdeliger is, maar ik zeg op mijn beurt dat je beter wat minder vaak kunt komen en dan alles in één keer meene- men. dan iedere dag een beetle halen Tenminste, als je jj^van ik Mw, dal economisch d<x>r het leven wilt, want als het om de gezel ligheid gaat, zouden ze mij hier ook iedere dag zien...!" De sluiswachter uit Kruiningen (die werkt op de sluizen bij Hans weert) vindt zelf, dat hij een vro lijke hobby heeft, waarbij hij 'm graag mag raken. Niet de jene verkruik natuurlijk, maar de roos. Want Jan Griep maakt zijn kanonnen niet alleen, hij schiet er ook mee, en wel tijdens de Nederlandse kampioenschap pen kanonschieten op de 25 en 50 m. Toen de afgelopen jaren na de wedstrijden de kruitdampen waren opgetrokken, bleek hij steeds een kampioenschap uit de strijd te hebben gesleept. In 1992 werd hij Nederlands kam pioen op de 50 m ('bombarde') en in 1993 op de 25 m ('kar touw'). modellen met echte verbran dingsmotoren. Alle vliegtuigjes en bootjes bouwde hij altijd samen met zijn vriend Frans van de Pol. Totdat Frans tijdens zijn werk bij een ongeluk op het water om het leven kwam. "Toen had ik nergens meer zin in. Ik heb maanden lang geen vinger uitgestoken. Het hoefde voor mij niet meer". Daarom gooide hij het roer om in de richting van modelboten: radiografisch bestuurbare Die uitdrukkingen hebben tegen woordig niet meer de woordelijke betekenis die ze vroeger had den. Maar in het geval van Jan Griep (45) uit Kruiningen gelden ze nog wél letterlijk. Want hij is amateur-kanonnier. En om zijn hobby een nóg exclu siever tintje te geven, maakt hij al lijn kanonnen met eigen han den. Dat is supervakwerk, want Soms moet hij een stuk staal Óver een lengte van 15 cm tot op een 1/100e millimeter nauwkeu rig vijlen. Met de hand Jan Griep is dolblij, dat hij ama teur-kanonnier is in de 20e eeuw en niet beroepskanonnier in de 19e eeuw. Want volgens hem was het baantje van kanonnier (bij een stuk rijdend veldgeschut) Óestijds klinkklare zelfmoord. De Kanonniers deden het werk dan pok altijd met een paar kruiken jenever binnen handbereik, om fie kanonnekoorts in alcoholne- velen te hullen. "Die rijdende kanonnen waren niet allemaal even betrouwbaar. Er zijn in de Aan de kanon-schietsport mo gen in Nederlands slechts 57 personen meedoen, want dat is het aantal gecertificeerde leden van de Nederlandse Kanonniers Vereniging (NKV), een zelfstan dige afdeling van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associa tie (KNSA). Jan Griep is zo'n beetje de enige van alle leden, die zijn kanonnen écht volledig zelf maakt. Hij koopt niets kant en klaar. Maar dan ook niets. Zelfs zijn kogels maakt hij zelf, hij giet ze uit lood. En ook dat is mil limeterwerk Het schieten met de miniatuur- kanonnen (schaal 1:21/z) mag uit sluitend onder strenge voorwaar den. Zo mag de schietbuis niet langer zijn dan 75 cm, de diame ter van de kogels hooguit 4 cm, de loop moet van binnen glad zijn (dus zonder trekken en vel den) en er mag uitsluitend zwart kruit gebruikt worden. ÏP»* MOOtSTWFlNtN FOURMIURtN Evenals een topsportende schaatser of voetballer spreekt ook Jan Griep van 'hard werken, hoor!' als hij het heeft over een dagje kanonnen-schietbaan. "Een voetballer neemt een bal onder zijn arm mee het veld in, maar ik moet een kanon van 130 kilo versjouwen. Voor en na ieder schot (van het kanon, niet van de voetballer!) moet er zorg vuldig gepoetst worden. Het geschut moet volstrekt olievrij zijn. Het kruit moet worden ingé bracht en aangestampt, daarna moeten achtereenvolgens de kogel, de patch en de lont wor- Dimm Vrijdag 28 januari a.s. gaat in Waarde de vlag uit. Dan vindt de officiële opening plaats van het nieuwe multifunctionele ge bouw, waar onder meer Peu terspeelzaal ”De Zeven Geitjes” onderdak heeft gekregen. Wethouder J. Cornelissen van de gemeente Reimerswaal ver richt om 16.00 uur de opening, waarna er open huis is. Iedereen is daar welkom en kan een kijkje nemen. Naast de peuterspeel zaal biedt het nieuwe gebouw huisvesting aan het Kruiswerk en aan de beide artsen J. Elzinga-Barendrecht en A. Constandse. De leiding van de peuterspeel zaal vertelt: "Dankzij de vlotte medewerking van zowel de ge meente als de architekt als de aannemers en onderaanne mers, hebben we nu een prach- - ■r MAR. TL

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1