Kijk-en Doemiddag kruisverenigin Invalkrachten Open Dagen mbo-opleidingen I vil OOSTERSCHELDE COLLEGE (VOORHEEN REC) OOSTERSCHELDE COLLEGE OPEN DAG Je komt toch ook? TER WELLE ICHTHUS HOGESCHOOL RIJKSERKENDE DAGOPLEIDINGEN •I h r Basisedukatie scald is college beroepsopleidingen Ter Welle-Goes, je moet er geweest zijn SU VERMEEREN OPLEIDINGEN EEN HOGESCHOOL MET KARAKTER F Schakelcursus naar MEAO BON DE ZEEUWSE VOLKSUNIVERSITEIT a.s. ouder cursus zwangerschapsgymnastiek Per 1 januari 1994 blaastraining J1 een zieke thuis verzorgen ademtherapie beter slapen Woensdag 19 januari 1994 DE BEVELANDER 20 Het O.C. zoekt in 1994 Het Oosterschelde College kent ook mogelijkheden voor oriënteren en schakelen. Bij de heer J. Capello, direkteur Basisedukatie Plaats: STARHOST/ESS LOGISTIEK MANAGEMENT lil Sociaal Pedagogisch Werk Proces- en laboratoriumtechniek Funktie-informatie Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs Uiterlijke Verzorging Funktie-eisen Geboden wordt Inlichtingen Procedure Bij elke cursus staat aangegeven in welke plaats deze wordt georganiseerd en op welke datum de cursus van start gaat. Medische en chemische laboratorium opleidingen en milieukunde. Rommerswalestraat 1, Goes Vrijdag 28 januari van 13.30 tot 17.30 uur Zaterdag 29 januari van 10.00 tot 15.00 uur Kappen, schoonheidsverzorging, voetverzorging. Dagonderwijs of 'werken en leren'. J.P. Coenstraat 5, Goes Woensdag 26 januari van 13.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur informatie en aanmelding: Dè opleiding voor wie met mensen wil werken. Met extra certifikaat begeleiding d.m.v. aktiviteiten. J.P. Coenstraat 5, Goes Woensdag 26 januari van 13.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur De weg voor wie in eigen tempo na MAVO of VBO door wil naar het HBO. Ruime geprofileerde pakketkeuze met o.a. praktijk- en kreatieve vakken. J.P. Coenstraat 5, Goes Woensdag 26 januari van 13.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur INLICHTINGEN/ INSCHRIJVINGEN alle meisjes en jongens van groep 7 en 8 zijn van harte welkom. Een halve eeuw onderwijs voor en aan volwassenen. Kantoor ZVU, Spanjaardstraat 51, Middelburg, tel. 01180-34800 COMMERCIEEL MANAGEMENT INTERN. COMMERCIEEL MANAGER HOTEL MANAGEMENT INTERN. HOTEL MANAGEMENT DIRECTIESECRETARESSE INTERN. SECRETARESSE RECEPTIONISTE salaris afhankelijk van opleiding enz., tot max. 5371,- bruto per maand bij 38 klokuren per week rechtspositieregeling konform Rechts positiebesluit onderwijspersoneel Hij/zij ontwikkelt en begeleidt edukatieve aktiviteiten voor verschillende doel groepen (Lees- en Schrijfgroepen, Nederlands voor buitenlanders, Open School, rekenen, Engels e.d.) is in staat in teamverband te werken en levert een bijdrage in de inhoudelijke ontwikkeling van het werk verricht de noodzakelijke groeps- en organisatorische werkzaamheden TAALCURSUSSEN, CREATIEVE CURSUSSEN, ALGEMENE CURSUSSEN Cursussen op verzoek op maat ontworpen. WAAROM EEN CURSUS BIJ DE ZVU? - voor de meeste cursussen heeft u geen vooropleiding nodig - een certificaat kan verkregen worden - docenten hebben aandacht voor iedere cursist(e) - er wordt gewerkt met bevoegde/gekwalificeerde docenten - dag- en avondcursussen - ZVU-cursussen zijn niet duur en U leert met PLEZIER. Goes Zaterdag 29 januari a.s. van 11.00 15.00 uur in ons lesgebouw Molstraat 35, Breda-Noord Woensdag 2 Februari 13.00-16.00 uur Bessestraat 4 4462 CM Goes Tel.01100-21144 Kom je niet naar de Open Dagen, vraag dan meer informatie! Stuur de bon voor een gratis brochure in een envelop zonder postzegel naar: Oosterschelde College, Antwoordnummmer 406,4460 VB Goes Wij verzoeken u uw schriftelijke sollicitatie voor 24 januari a.s. te richten aan het Bestuur van het Oosterschelde College, Postbus 2102, 4460 MC Goes. Telefoon: 01100-31170. voor vervanging bij ziekte en tijdelijke werkzaamheden Met studiefinanciering en OV-jaariaart opleiding op HBO-nivo bevoegdheid Basisedukatie is een pré affiniteit met volwassenenedukatie ervaring/kennis tweede taalonderwijs is gewenst goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid een auto is onmisbaar bereidheid tot avondwerk Scholengemeenschap voor Individueel- Voorbereidend- en Middelbaar Beroepsonderwijs TOERISME INTERN. TOERISTISCH MANAGEMENT 15 Naam: Adres: i Postcode: Telefoon: Ik wiljjraag meer informatie oven ZC 3-94 cursussen 19.30-21.30 uur 19.30-21.30 uur 19.30 uur 1 Kruisvereniging Rondom de Oosterschelde Goes, Telefoon: 01100 - 49200 (M. Schipper) CORRESPONDENTIEADRES: POSTBUS 79 4460 AB GOES TELEFOON: 01 1 00-49200 TELEFAX: 01 1 00-32647 21 februari 29 maart 19.30-21.00 uur 19.30-21.00 uur 19.30-21.30 uur 19.30-21.30 uur 19.00-21.00 uur 19.00-21.00 uur 17.00-18.00 uur 16.00-17.00 uur - dagopleiding leraar basisonderwijs - 2-jarige avondopleiding leraar basisonderwijs (alleen in Rotterdam) - Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)* ook: SPH-coöp-leerroute - Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)* met in deeltijd: Pastoraal Diakonaal Medewerker - Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV)* - NIEUW: CMV-nieuwe stijl - Sociaal Juridische Dienst verlening (SJD)* - Personeel en Arbeid- - Vormgeving en Communicatie (V&C) Voor mensen die hun eerste kind verwachten. 5 bijeenkomsten Heinkenszand In bijna elke gemeente in het werkgebied. De cursussen starten doorlopend. ZEELAND COLLEGE Het Zeeland College is een scholengemeen schap voor Middelbaar Beroepsonderwijs en MAVO. HAVO, VWO voor volwassenen met vestigingen in Vlissingen, Middelburg, Goes en Zierikzëe. Een instituut, waar ca. 6000 leer lingen een opleiding volgen in één van de sectoren Techniek, Nautisch, Economie, Dienstverlening en Gezondheidszorg en dag- avondonderwijs voor volwassenen. Chr.scholengemeenschap voor beroepsonderwijs BON voor gratis studiegids Ik verzoek u mij uw studiegids te zenden voor de opleiding: Dhr./Mw. Adres Postcode. Voor vrouwen die ongewild urine verliezen. 8 bijeenkomsten Goes 16 maart Gratis informatiebijeenkomst 23 februari De cursus loopt tot de zomervakantie en is bedoeld voor mensen die onvoldoende vooropleiding hebben voor onze 2-jarige MEAO. De cursus bestaat uit 2 modulen Rekenen, 1 moduul Engels en 1 moduul Nederlands. - Accountancy-opleiding (AC) met afstudeerrichtingen AA en RA - Bedrijfseconomische opleiding (BE) - Commercieel-economische opleiding (CE) met afstudeerrichting: Internationaal Management (CE-IM) - Opleiding voor Management, Economie en Recht (MER) (voorheen: economisch-juridisch) - Economisch-Linguïstische opleiding (EL) Een- en tweejarige voltijdopleidingen voor rijkserkende examens o.m.: Nima-A, Nima-B, VLM, Sepr-1, Sepr-2, Mirt. SVH, Associatie. Gedegen, praktijkgericht onderwijs. Optimale studiebegeleiding, 'n Prima basis voor de professional van morgen! Woonplaats ook in deeltijd te volgen I O' i 8 I I o' I D I 3 I I 1“ A Vasteland 70 r—J r" 1\ I 1 3011 BN Rotterdam I Lr\V 010 - 2012820 H^AO™Votterdam lj/\w 010 -4370522 start in Goes op maandag 7 februari, lestijden 18.00 - 21.00 uur. De cursuskosten zijn totaal: 155,- excl. boeken. Het is ook mogelijk om per moduul in te schrijven. Voor informatie en aanmelding s.v.p. bellen: Zeeland College, sector DAS, Leliestraat 106, Goes, tel. 01100-15972. Meer weten? Bel 010 - 2012800 voor een brochure. (En vraag meteen naar onze voorlichtingsdagen!) 6 bijeenkomsten Goes 15 februari Kruiningen 7 april St. Maartensdijk 1 maart Zierikzee 9 februari Voor kinderen met astma. 7 bijeenkomsten Goes 8 maart Zierikzee 10 maart Kan helpen wanneer u slecht slaapt. 9 bijeenkomsten Goes 15 februari SCHOIEN-INFO 1994 A r> ✓"X Binnenrotte 85 rüKI 1 3011 HB Rotterdam 010 - 2013700 Spirea 3 3317 JP Dordrecht 078- 175400 Erkend door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, op grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen Molstraat 36 4826 KA BREDA Tel. 076-712760. Fax 076-716560. G:'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 20