Sterke troeven in Indoor Motorcross Zeelandhallen Rillandia A1 in ’t nieuw SPORT Bevelander! in 't kort CULTUUR KORT De vlag in top bij SSV’65 Festivo sponsort jeugd rugby Tovaal Ploegenpresentatie bij ZRTC Theo Middelkamp PTI l.l t i* r* Woensdag 19 januari 1994 DE BEVELANDER Jubileumavond karnaval ’s-Heerenhoek Galerie De Hoekweide Oecumenische dienst Expositie De Bult Vossejacht met Toerclub Snertwandeltocht Hengelsport ’t Sloe Tovaal thuis tegen Breda Muzikale zendingsavond Jeu de Boules Gespreksgroep COC 17 Schrijven met Amnesty Int. Beheersplan van Waterschap Kinderateliers opnieuw van start Alliance Franpaise Receptie 50-jarige v.v. Kruiningen Rozenkruisers Expositie textielkunst in Oosterschelde ziekenhuis v.v. Kapelle v.v. ”De Patrijzen”. Vrijdag a.s. bij Roompot Recretie Muziekleer De Piek Zeefdrukken S.V. Robur v.v. Kruiningen Griekse nacht Multi Colour Winterkledingbeurs NCVB Kapelle V.V. ’’Hansw. Boys” Extra voorstellingen i. (foto: Anton Dingemanse). het informatie: meer In verband met het 33-jarig bestaan van de karnavalsstich- ting De Koenkelpot uit Paerehat, wordt op vrijdag 21 januari a.s. een grote jubileumavond gge- houden in ontspanningscentrum De Geveltjes te ’s-Heerenhoek. Deze avond is bedoeld voor een ieder die het karnaval een warm hart toedraagt en begint om 20.00 uur. Eerst is er een recep tie met enige officiële sprekers. Aansluitend is er de gelegen heid een dansje te maken op de tonen van het huisorkest 'De Deurdouwers’. Om 23.11 uur is de trekking van de grote jubi- leumloterij door burgemeester J.L.M. Mandos van de gemeente Borsele. De toegang is gratis. Van 22 januari tot en met 26 fe bruari is in galerie ”De Hoekwei de” te Wolphaartsdijk werk te zien van Leo de Jong. Te zien Zijn schilderijen, aquarellen en gemengde technieken. De expo sitie wordt zaterdag 22 januari geopend door Jan de Grauw, beeldend kunstenaar en stafme dewerker aan het Ned. Instituut voor Kunsteducatie. Openingstij den: donderrdag, vrijdag en za terdag van 12.00-17.00 uur en op telefonische afspraak. In de Geref. Westerkerk aan de Westwal te Goes wordt zondag 23 januari een oecumenische dienst gehouden in het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid. Aanvang 10.00 uur. Ds. A. Kamermans en Ds. R. Jelle- ma leiden samen de dienst. De jongens van de Zeeuwse Koor school onder leiding van Evert Heijblok treden in de dienst op; leden van de liturgie-commissie verzorgen lezingen en gebeden. Tevens zijn in de week van 18-25 januari dagelijks korte bezin ningsbijeenkomsten in de kapel bij de r.k. Kerk naast de Koor school aan de Singelstraat te Goes en wel om 11.30 uur. In lunchcafé ”de Bult” aan de Oostwal te Goes exposeert van af 10 januari Toon Stubbelaar uit Hansweert zijn aquarellen. Hij volgde diverse cursussen bij het REC in Goes. In ”de Bult” zijn schilderijen te zien die hij de laatste jaren vervaardigde. Openingstijden: maandag 12.00-18.00 uur; dinsdag t/m za terdag 9.00-18.00 uur en op don derdagavond tot 21.30 uur. De Zeeuwse Ren- en Toerclub Theo Middelkamp houdt zondag 23 januari weer een Vossejacht. Vertrek om 10.30 uur vanaf café Midcity aan de Grote Markt te Goes. Alle categorieën kunnen meerijden. Prijsuitreiking na af loop in Midcity. Inschrijfgeld vijf gulden. De vossejacht wordt ge organiseerd in samenwerking met de Toerclub Toreador. Op zaterdag 22 januari a.s. orga niseert Gymnastiekver. O.K.K. te Kortegene de jaarlijkse wandel tocht met halverwege de wande ling 'n heerlijk kopje snert. Startplaats: Granada Bar, Hoofd straat 36, afstanden: 5 en 10 km; vertrektijd: van 13.30 tot 14.00 uur. Inschrijfgeld 4,50, leden van een erkende wandelsport- bond krijgen op vertoon van hun lidmaatschapskaart f 0,50 re ductie. De wandelboekjes kunnen bij het startbureau worden ingele verd en na afloop, samen met een herinnering worden opge haald. Inl.: 01107 - 1971. Hengelsportvereniging 't Sloe (Nieuwdorp) hield in Ritthem haar eerste clubwedstrijd van het seizoen er waren 36 deelne mers. Uitslag: 1. Mevr, de Kam 1643 gram; 2. C. de Kam 1026 gram; 3. A. Willemse 658 gram; 4. L. Heijboer 647 gram; 5. M. van Die (J.R.) 646 gram. Volgen de wedstrijd is op 12 februari aan de Zeedijk te Borsele. Aanstaande zondag 23 januari speelt de Goese Rugbyclub To- Vrijdag 21 en zaterdag 22 janua ri a.s. wordt voor de 2e maal in de Zeelandhallen te Goes een Indoor Motorcross gehouden. De organisatie is in handen van de stichting Motorsport Zeeland. De tweede indoor is een vervolg op de succesvolle cross die vo rig jaar op dezelfde lokatie werd gehouden. Stichting Motorsport Zeeland wordt gevormd door het grootste deel van de Zeeuwse motorsportclubs. Ook de KNMV is binnen de organisatie verte genwoordigd. Voor de Kon. Nederlandse Mo torrijders Vereniging was het succes van vorig jaar reden om de wedstrijd in Goes dit keer mee te laten tellen voor het nieu we Open Supercross Kampioen- vaal op sportpark Het Schenge in Goes tegen Breda, de koplo per in de 3e klasse D. De wedstrijdbal wordt beschikbaar gesteld door Hoogerland Bloe men en Planten van de Grote Markt in Goes. De Goesenaren Zaterdag wordt de topdag, met de finales van de 80 cc, weder om de regiorijders (nu ook van buiten de provincie), de nationa- len en de primeur voor Neder land de start van het Open Kampioenschap van Nederland Supercross 125 cc. SSV '65 uit Goes timmert de laatste tijd stevig aan de weg. De voetbalvereniging beschikt over een mooie financiële basis, het geen mede is te danken aan de vele sponsors die de club on dersteunen. Kort geleden meld de zich het 30e sponsorlid bij SSV aan. Het ging om Reisburo Van Fraassen Holl. Int. aan de Kreukelmarkt te Goes. Reden voor het hijsen van de vlag. Dat gebeurde door mevr. Dingeman se van genoemd reisburo in sa menwerking met de heer A. Kleppe, die namens SSV’65 ac tief is binnen de sponsorver- eniging. Het Maranathakoor o.l.v. dhr. J. Huissen en het bekende duo Aart Kot en Margriet Coppoolse (orgel en dwarsfluit) verlenen hun medewerking aan een muzi kale zendingsavond op zaterdag 22 januari a.s. in de Maranatha- kerk, Bergweg 43a te Goes, aan vang 19.30 uur. Verder is er samenzang en wordt er door jongere en oudere gemeentele den gemusiceerd en gezongen. Iedereen welkom. Afgelopen donderdag werd in Goes het onderlinge nieuw- jaarstoernooi van Jeu de Bou- lesclub Le Bastion weer verspeeld. Dit melee-toernooi werd gewonnen door Thijs de Lang, die alle wedstrijden wist te winnen en met een beter saldo eerste werd. Tweede werd Jan Limonard met op de derde plaats en tevens eerste dame Annie Lalleman. Op de vierde plaats eindigde Eddie Hollestel- le die evenals de voorgaande boulers alle wedstrijden wist te winnen. Om 23.00 uur reikte voorzitter Jan Gerritsen de prij zen uit aan de prijswinnaars. Er deden totaal 34 spelers mee aan dit prima georganiseerde toer nooi. Mocht u ook belangstelling hebben in Jeu de Boules, dan kunt u gerust eens komen kij ken. Men speelt elke donderda gavond om 19.00 uur in het gebouw van de schietvereniging Goes (achter ’’Ruimzicht”). EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 20 t/m 27 JANUARI 1994. 20 Jan. ’t Beest 20/1: 20.30 uur; 21/1: 22.30 uur: ’The Piano’, film van Jane Campion met o.a. Harvey Keitel. 20 Jan. Ter Valcke 10.00 uur: Lezing met dia’s over Indonesië door M. Marinussen. 21/22 Jan. 't Beest 21/1: 19.00 en 20.30 uur; 22/1: 14.00 en 16.00 uur: 'Het is een schone dag geweest’, film van Jos de Putter. 21/22 Jan. Heer Hendrikshuis 20.00 uur: "Acht vrouwen", thrillerachti ge komedie door toneelvereniging 'Heer Hendrik’. 22 Jan. Ambachtscentrum 14.30 uur: 'De koning is bloot, leve de ko- ning’, voorstelling van poppentheater 'Sim Bolus’ uit Goes. 22 Jan. Hotel 'Terminus’ 20.00 uur: Lezing over 'Bourges et la Route Jacques Coeur’ door Marie-France de Peyronnet. 22 Jan. 't Beest 20.30 uur: Concert door "The Kift" uit Oostknollen- dam; voorprogramma: Barokkwartet "Nevsky Brass" uit St. Pe tersburg. 25 Jan. Grote Kerk, 13.30-14.30 uur: Carillonbespeling door stadsbei aardier Sjoerd Tamminga. 25/26 Jan. 't Beest, 19.00 en 20.30 uur: ’Het is een schone dag ge weest’, film van Jos de Putter (op 26/1 is de regisseur aanwezig). 25 Jan. Bibliotheek, 14.00 - 14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. 27 Jan. 't Beest, 20.30 uur: 'The Bad Lieutenant’, Amerikaanse film van Abel Ferrara met o.a. Harvey Keitel. EXPOSITIES Hele jaar Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit; sieraden van U. S. Zölner-Krumne (info: 01192-1242). Januari Lunchcafé: Olieverven van Riet Baauw uit Goes (info: 01100 - 28795). t/m Jan. v.d. Spiegelstraat 7-15-19-21 en 27: FORT AD HOC of 'De op bouw van de Afbraak’, kunstmanifestaties door 'Trechter 5', m.m.v.: Wies de Bles, Henric Borsten, Martin McNamara, Reynier de Muynck, George Schade en Ronald van Dokkum (info: 01100 - 12227). t/m 21 Jan. Oosterschelde, College (REC) Zusterstraat 11, kantoor uren: Ca. 50 werken van amateurbeeldend kunstenaars (info: 01100 - 31170). t/m 12 Febr. Galerie ”De Hoekweide": Schilderijen van Klaas Boonstra (info: 01198 - 1152). t/m 15 Jan. De Jager Tolhoek, Stanleyweg 1: Etsen van Saskia Eggink uit Zierikzee (info: 01100 - 46600). 26 Jan. Oosterschelde College: J.P. Coenstraat 5: Eéndags-expositie door Miriam van Benthem, Goes, Marion Houtekamer, Kruiningen, Yvette Bakker, Bergen op Zoom en Eric van Schaik uit ’s- Gravenpolder (info: 01100 - 14720). t/m 5 Febr. Galerie Van den Berge: 'Angewandte Ornamentik’ van Ben Oostrum en i.s.m. Geer Pouls het project ’Vazen’; achterzaal: "Small objects of Desire’’ van Aad Knol (info: 01100 - 50499). t/m 13 Febr. Galerie 'Mi Parti’: 'Multiple Choices’, thema tentoonstelling over hoeden en hoedenspelden (info: 01100 - 33729). t/m 17 Febr. Oosterscheldeziekenhuis: Textielschilderijen van Mareike Geertvliet uit Dongen (info: 01100 - 34566). t/m 26 Febr. Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: ’Van gesloten bolwerk tot open stad’ expositie over 4 eeuwen veranderingen in en rond Goes (info: 01100 - 28883). t/m 27 Febr. Galerie Bekenes: Olieverven, aquarellen en pastels van Alie Bekenes (info: 01192 - 2489). t/m Maart Délifrance L. Kerkstraat 21: Balletfoto’s van Co Coppoolse uit Goes (info: 01100 - 14043). t/m Lunchcafé "De Bult”, Gasthuisstraat 22: Aquarellen van Toon Stobbelaer (info: 01100 - 14034). De Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Midden Zeeland start een gespreksgroep voor jongens en mannen. Donderdag 20 januari a.s. is er een introduktie bijeenkomst. Het is de bedoeling dat de groep 1 keer in de 14 dagen bij elkaar komt, in totaal 6 keer. De bedoe ling van deze avonden is om met elkaar te praten over homosek sualiteit. Vragen als; Hoe ga je er mee om?, hoe vertel ik het anderen, moet ik het anderen wel vertel len?, hoe gaat de buitenwereld ermee om?, kunnen op deze avonden aan de orde komen. Maar ook andere zaken kunnen worden besproken. De introduktieavond begint om 20.00 uur in het COC-pand aan de Eigenhaardstraat 2 in Middel burg. Deelname is voor zowel COC-leden als niet-leden gratis. Voor meer informatie kun je bel len naar 01184-11641 (Carel). De A1-junioren van de v.v. Rillan dia zijn onlangs in het nieuw gestoken door de heer en me vrouw De Keyzer van het gelijk namige rij- en expresse-vervoersbedrijf. Het is overigens al de derde maal dat de junioren van een nieuw tenue werden voorzien door het echt paar De Keyzer, van wie de heer den, S. van Harn, M. Celiktas, R Baas, Dhr. en Mevr, de Keyzer, H. 't Hart (jeugdtrainer). Zittend van links naar rechts: M. Dogan, H. Weststrate, M. Dolma, A. Koopmans, E. Benmeryem, J. Minnaard, A. Walraven en J. Nieuwenhuyse. De Roem van Yerseke/Delta College-ploeg bestaat uit ren- ners van de categorieën Juni oren en Nieuwelingen. Deze jonge renners komen uit in klassiekers en criteriums. Zij zal voornamelijk Deze categorie wordt gespon sord door Roem van Yerseke mosselconservenfabriek uit Yer seke en het Delta College uit Middelburg. De Boog Speelautomaten-^ ploeg bestaat nog maar uit* een licentiehouder voor de? categorie ATB-experts. Deze categorie wordt gespon- i sord door de Boog Speelau tomaten. In de maand januari organiseert Amnesty International de vol gende schrijfaktiviteiten: In Krui ningen is de schrijfavond op woensdag 19 januari a.s. van 19.30 tot 21.00 uur in de Gerefor meerde Consistorie aldaar. In Heinkenszand is de schrijfmor- gen op 27 januari a.s. vanaf 9.30 uur in de Strandloperstraat 18, Heinkenszand en in de Gan- zestraat 41, Heinkenszand. De schrijfavond is op donderdag 27 januari a.s. van 20.00 tot 21.00 uur in de Kerklaan 35, Heinkens zand. In ’s-Heer Arendskerke is de schrijfmorgen op donderdag 27 januari a.s. bij fam. Meulblok, Boudewijnstraat 18, 's Heer Arendskerke. In Goes is de schrijfavond op woensdag 26 ja nuari a.s. vanaf 20.00 uur in het Informatiecentrum, Albert Joa- chimikade 5, Goes. Inlichtingen schrijfaktiviteiten: 's-Heer Arendskerke, Jany Hoo gerland, 01106 - 3003; Heinkens zand, Carolien Zwiers, 01106 - 1405; Kruiningen, Conny v.d. Berge, 01130 - 83221 en Goes, Jet de Regt, 01100 - 15973. Kortgeleden heeft het water schap Noord- en Zuid-Beveland het waterbeheersplan 1994-1998 in ontwerp gereedgemaakt. Naast het te voeren beleid en beheer van het Oppervlaktewa ter gaat het plan in op de ver nieuwingen op dit terrein. Het waterbeheersplan vloeit voort uit de Wet op de Waterhuishouding en houdt rekening met het Pro vinciaal Waterhuishoudingsplan en de Derde Nota Waterhuishou ding van het Rijk. Momenteel ligt het ter inzage in het water- schapshuis. Het waterschap or ganiseert voor belangstellenden een voorlichtingsavond over dit thema. De avond is op: dinsdag 25 januari om 20.00 uur in het waterschapshuis, Nassaulaan 8 te Goes. Inlichtingen: bureau Voorlichting, 01100 41209/41264. schap van Nederland in de 125 cc. Hiermee heeft Goes een indoor-primeur in huis. Met win naars als Arjen Franken (125 cc) en de Belg Jimmy Verbrugh (250 cc) beiden internationaal bekend en laatstgenoemde winnaar van o.a. de supercross van Honga rije 1993 had de organisatie vo rig jaar al winnaars van naam op het podium, maar ook de tegen standers waren van niveau met o.a. Serge de Gezelle, Alain Roels (beiden GP-rijders uit Bel gië), Diego Wong (Portugal), Frank Xhofleer, Martin de Haas, e.d. Ook aan ae minder getalenteer- den en de jeugd wordt gedacht. Op vrijdagavond starten de re- creatierijders (crossers die ’op De kinderateliers van Oosterschelde College (voor heen R.E.C.) gaan heden woensdag 19 januari weer van start. Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 8 jaar kunnen terecht van 13.15 uur tot 14.45 uur en kinde ren van 9 t/m 12 jaar van 15.15-17.00 uur. De bijeen komsten vinden plaats in de Zusterstraat 11 in Goes. Het gaat in principe om 12 weken. De kosten bedragen f 160,-. Daar zitten ook alle materiaalkosten in. Spelenderwijs maken de kin deren kennis met allerlei tech nieken en materialen. Zo wordt de basis gelegd voor een brede kreatieve ontwikkeling. De ate liers worden begeleid door Gildo Houtekamer. Wie zich wil aan melden of meer informatie wil, kan terecht bij het Oosterschel de College: 01100 - 31170. "Bourges et la Route Jacques Coeur” is het onderwerp van de inleiding die mevrouw Marie- France de Peyronnet zaterdaga vond 22 januari a.s. in het Hotel Terminus te Goes zal houden. Het is de eerste openbare bij eenkomst in het nieuwe jaar van de Alliance Franqaise Section Goes, waarbij in het bijzonder de architectonische schoonheid van de streek tussen de rivieren Cher en Indre met talrijke dia’s een deskundige toelichting krijgt. Dit gedeelte van Frankrijk staat bekend om zijn talrijke prachtige kastelen, abdijen en andere historische gebouwen. Het was de meesterhand van Jacques Coeur die indertijd gestalte gaf aan de onverganke lijke schoonheid van een groot aantal van deze gebouwen. Ook belangstellenden -niet-leden- van de Alliance Franqaise zijn op deze avond van harte wel kom. De voordracht van Marie- France de Peyronnet vangt om 20.00 uur aan. Voetbalvereniging Kruiningen viert op 4 februari het 50-jarig bestaan met een receptie in het clubhuis aan de Blauwhoefse- weg. Deze wordt gehouden van 19.00-20.00 uur. leeftijd’ zijn, beginnelingen en anderen die zich niet thuisvoe- len in het 'grote geweld’), de regio-rijders (rijders die in 1993 hebben deelgenomen aan de clubwedstrijden van de Zeeuwse motorcrossclubs in de klassen’ 125 cc 250/500 cc) en de 80 cc. De trainingen beginnen op deze i dag om 18.00 uur, de eerste wed strijd staat gepland om 19.30 uur, einde ca. 23.00 uur. j Op maandag 24 januari zal het Rozenkruisers Genootschap 's avonds om acht uur een open bare lezing geven in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7 in Middelburg. De titel is "Het Mysterie van de Dood”. De toegang is gratis. Er zal gelegenheid worden gebo den om over de'lezing en/of het Rozenkruisers genootschap vra gen te stellen. Inl. tel. 01647 - 2220. Tot 18 februari exposeert Marei ke Geervliet uit Dongen met tex tielschilderijen in de Expogang van het Oosterscheldezieken huis, 's-Gravenpolderseweg te Goes. Mareike Geervliet woont in Dongen en heeft daar haar atelier. Textiel is voor haar een middel om uiting te geven aan haar belevingswereld. De inspi ratie beweegt zich op verschil lende gebieden, onder andere de natuur. Maar ze laat zich ook leiden door de kwaliteit van de materialen waar ze mee werkt. De ontwerpen komen uit haar di recte omgeving, die ze beleeft met veel.kleuren. Het persoonlijk element wordt uitgedrukt door de verschillende materialen en technieken die ze kiest om haar ideeën gestalte te geven. De doeken geven met appliqueren en vrij borduren een schilder achtige indruk. Zowel de tech nieken als de kundigheid om met het materiaal om te gaan maakt het voor haar mogelijk, droom en werkelijkheid in elkaar te laten overvloeien. Voor even tueel verdere informatie over de schilderkunst van Mareike of het volgen van cursussen kunt u te lefonisch contact opnemen met Mareike Geervliet, telefoon 01623-22514. Programma 22 en 25 januari: 22-01: 14.30 uur: Kapelle 1 - S.V.D. 1; 14.30 uur: Tricht 2 - Ka-- pelle 2; 14.30 uur: Rillandia 2 - Kapelle 3. Kapelle 4 is vrij. 12.45 uur: Kruiningen 6 - Kapelle 5; 14.30 uur: De Musschen A1 - Ka pelle A1; 12.45 uur: Kapelle A2 -• Jong Ambon A1; 12.45 uur: Ka pelle B1 - Hontenisse B1; 12.45; uur: Kapelle B2 - Spui B1; 11.15 uur: Kapelle C1 - Jong Ambon, Cl; 11.15 uur: Kapelle C2 - Spui C1; 11.15 uur: Kapelle D1 - Kloe- tinge D3; 10.00 uur: Kapelle D2 - Jong Ambon D1; 10.00 uur: Jong Ambon Fa - Kapelle Fa. 25-01: 18.45 uur: Kapelle E1 - Wemel- dinge E1. Voor aanstaande zondag staat voor Patrijzen de Zeeuwse derby tegen Breskens op de rol waarbij Patrijzen als gastheer nog optre den. Voor Patrijzen wordt dit een zware opgave aangezien Bres kens dit seizoen uitstekend mee- draaid in de derde klas. De laatste wedstrijd voor de win terstop heeft Patrijzen echter het moraal stevig opgevijzeld door met 4-0 van de koploper te win nen en het is dan ook maar te hopen dat de vorm van die wed strijd ook na deze korte win terstop nog steeds in de benen zit. Gebleken is in ieder geval dat er met de nodige inzet en het nodige lef van geen enkele te genstanders in deze klasse ver loren hoeft te worden en de huidige plaats op de ranglijst ze ker nog verbeterd kan worden. Dat Breskens hieraan zeker niet zal meewerken staat als een paal boven water en dus kunnen we zondag in ieder geval weer een spannende wedstrijd tege moet zien. We hopen ook op evenveel spectakel als in de laat ste wedstrijd want toen is er in ieder geval echt aan klantenbin ding gedaan. Komt dus allen om Patrijzen hierbij aan te moedi gen. Het volledige programma voor zondag 23 januari: 14.30 uur: Patrijzen 1 - Breskens 1; 12.30 uur: Breskens 3 - Patrijzen 2; 12.30 uur: Patrijzen 3 - Zierik zee 3; 12.30 uur: Zeel. Sport 8 - Patrijzen 4. Vrijdag 21 januari a.s. worden de sord door Kole Holding uit Ka- nieuwe ploegen gepresenteerd pelle en Technische Industrie van de Zeeuwse Ren- en Toer- club Theo Middelkamp. Dat ge beurt ’s avonds om half acht tijdens een bijeenkomst in het restaurant van Roompot Re creatie. Tijdens deze presentatie worden de volgende ploegen voor gesteld: De Kole/Tacx-ploeg waarin al le A-amateurs zijn opgeno men. Deze renners zullen in 1994 deelnemen aan de Club-competitie, klassiekers en criteriums. In deze ploeg is ook de enige da me binnen de vereniging opge nomen. criteriums en - zo mogelijk - aan klassiekers deelnemen. Deze categorie wordt gespon- In ”De Spinne” in de wijk Goese Polder beginnen dezer dagen weer lessen en repetities van Muziekleer. Met name kunnen enkele leerlingen blokfluit en blokdwarsfluit worden geplaatst. Ook wie al speelt is welkom. De lessen zijn op zaterdagochtend van 10.00-11.00 uur voor begin ners en van 11.00-12.00 uur voor gevorderden. Leeftijd van 7-18 jaar. Inl. 01100 - 33802 of tijdens de lessen in het wijkgebouw. Vrijdag 21 januari is er geen jam sessie in de Piek, Hellebar- dierstraat 11-13 te Vlissingen, maar een optreden van de per cussionist Jan Wolfkamp. Dit op treden is door De Piek in samenwerking met ”Uit in Vlis singen” georganiseerd. De aan vang is 22.00 uur en de entree is f 7,50. In Gezondheidscentrum ’’Mag nolia” te Goes loopt tot eind fe bruari een expositie van zeefdrukken van Jac. Smolders. De tentoonstelling is vrij te be zichtigen op werkdagen van 08.00-16.45 uur. Smolders is Goesenaar van geboorte en combineert tegenwoordig het le raarschap met kunst. Zijn werk straalt eenvoud uit, maar is ge raffineerd in kleurstelling en compositie. Opvallend zijn de veelvuldig terugkerende dieren in zijn werk. Weer een compleet programma voor onze seniorenploegen. Het betreft hier een inhaalprogram ma van wedstrijden die in 1993 vanwege het weer werden afge last. Voor zaterdag is het pro gramma: Robur 1 - Rillandia 3, om kwart voor één en Robur 2 - ’s-Heer Arendskerke 5, om half drie. Zondag ontvangt Robur 1 het team van RIA W uit Westdorpe. Ook een ploeg die het moeilijk heeft. Tegen hen 2 punten vero veren zal niet gemakkelijk zijn, maar is wel nodig om niet hele maal achterop te raken. Om half een de wedtrijd Robur 2 - Jong Ambon 4 en om half elf Goes 5 - Robur 3. Als u op nette manier uw oud pa pier kwijt wilt, kunt u iedere za terdag terecht vanaf ongeveer half elf bij de container naast het parkeerterrein van Sportpark Het Schenge. Zaterdag staat de topper tegen V.C.K. opnieuw op het program ma. De ploeg van Adriaan Nieu wenhuyse kan bij winst een riante koppositie tegemoet zien. Gelet op de spectaculaire thuis wedstrijd tegen de Koudekerkse opponent wacht de supporters ongetwijfeld weer een interes sante voetbalhappening. Pro gramma’s: 14.30 uur: VCK - Kruiningen; 14.30: Heinkens zand 3 - Kruiningen 3; 14.30 uur: Kloetinge 6 - Kruiningen 5; 12.45 uur: Kruiningen 6 - Kapelle 5. Tacx bv te Wassenaar. De Econ Service-ploeg bestaat uit de B-amateurs. Deze rijden dit jaar in ver-; schillende criteriums. Deze categorie heeft geen spon sor, maar rijdt nog in de kleding waarop de naam van de voorma lige sponsor Econ Service is vermeld. De Keyzer in het hoofdbestuur zit en de verrichtingen van de Rillandia-jeugd al jaren op de voet volgt, onder meer als oud- voorzitter van de jeugd. Op de foto staan van links naar rechts: Leider en tevens jeugdvoorzitter G. Schouten, E. Koopmans, S. Dogan, D. van Ham, K. van Oosten, D. Geerts, M. van Iwaar- De Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Midden Zeeland organi seert zaterdag 22 januari a.s. een Griekse Nacht. De avond is bedoeld voor zowel mannen als vrouwen en voor jong en minder jong. Het COC pand zal in Griekse sfeeren wor den omgetoverd. De bezoekers ontvangen bij binnenkomst gra tis een glaasje ouzo. COC -leden op vertoon van lid maatschapskaart gratis toegang en niet leden betalen f 5,- entree. Vanaf 21.00 uur is de deur van het COC pand aan de Eigen haardstraat 2 in Middelburg open. Voor 01180-12280. In de expositieruimte van ’’Multi Colour” aan de Torenweg 4a te Middelburg exposeert tot en met 12 februari Frans Bliek uit Mid delburg. Het betreft voorname lijk olieverfschilderijen en enkele aquarellen. Zijn werk is deels abstract en omvat verder stille vens. Geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00-17.00 uur. Vrij entree. Woensdag 19, donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 januari wordt in Heinkenszand weer een winterkledingbeurs gehouden op het adres Van Cittersstraat 3a. Openingstijden: woensdag van 10.00-15.00 uur, donderdag en vrijdag van 9.00-11.30 uur en zaterdag van 10.00-11.30 uur. Inl. bij Janet Welleman, tel. 01106-2757. r ’De N.C.V.B. afd. Kapelle verga dert op donderdag 20 januari a.s. in de ’Vroone’. De heer en mevrouw Van Teylingen verzor gen deze avond met een diase rie over het werk van hun dochter Els van Teylingen, ge naamd: ’’Werken op een vuilnis belt”. Aanvang: 19.45 uur. Gasten welkom. Programma zaterdag 22 en zon dag 23 januari: Jeugd, 22 jan.: E-F’s Toernooi zaal Kruiningen: 9.00 uur. Senioren, 23 jan.: H. Boys 1 - Noormannen 1: 14.30 uur. H. Boys 2 - Zeelandia 4: 12.30 uur. H. Boys 3: vrij. Het cubteam van de Goese Rugbyclub wordt dit sei zoen gespon sord door Festivo, een jong bedrijf dat snowboards op de markt brengt. De di recteuren Pa trick en Donald Harting hopen dat de jeugd van de Goese Rugbyclub To vaal door hun steun aan de weg blijft tim meren en goe de prestaties blijft behalen. Tot nu draait het uitstekend bij de Goese Rugbyclub Tovaal. Niet minder dan 8 cubs en 3 juniors zijn geselekteerd voor het dis- triksteam van Distrikt Zuid, waar voor spelers uit Limburg, Noord-Brabant en Zeeland in aanmerking komen, Alex Vlie land en Leo Nootenboom zijn doordrongen tot de nationale se- lektie, terwijl junior René Kuiper de selektie van Klein Oranje op het nippertje misliep. Dit seizoen maakten de Goesenaren al een trip naar Wales en medio april vertrekken de cubs van de Goe se Rugbyclub Tovaal naar Enge land om in Marlow deel te nemen aan het officieuse Euro pese kampioenschap voor club- teams. Voor informatie over de jeugdafdeling van de Goese Rugbyclub Tovaal kan men te recht bij Jan Moelker, Havenweg 13 te Nieuwdorp. Telefoon: 01196-12580. Foto: Het cubteam van de Goe se Rugbyclub Tovaal, dat dit seizoen gesponsord wordt door Festivo. De spelers wor den geflankeerd door Patrick en Donald Harting van Festivo. Trainer Arthur Hogesteger staat tweede van rechts. Wegens overweldigende be langstelling voor de film 'Het is een schone dag geweest’ van regisseur Jos de Putter zijn een aantal extra voorstellingen ge pland in podium 't Beest”. De eerste extra voorstelling is vast gesteld op vrijdag 21 januari a.s. om 19.00 uur. De voorstellingen van 20.30 uur op deze laatste da ta zijn uitverkocht, terwijl ook voor de twee voorstellingen op zaterdag 22 januari slechts een beperkt aantal kaarten beschik baar is. De Putter volgt in deze film het dagelijks leven van zijn ouders tijdens het laatste oogst jaar op hun boerdrij in Axel. De recensie in de Volkskrant: ”Het is een schone dag geweest”, is een juweeltje”, verklaart groten deels het enorme succes van deze film. nemen momenteel een plaats in in de middenmoot, maar in de uitwedstrijd leden de Goesena ren slechts een kleine nederlaag tegen de lijstaanvoerders. De kick-off is om 14.00 uur en de toegang is gratis. i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 17