WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Fam. Koens H’zand wint landelijke fotowedstrijd Vooral Doorgaan Show in Butcher for President Legdemonstratie bij Rowi Parket Goes Uitslag RVS prijsvraag in café De Pompe ...WAT EEN STREEK Nikos Ignatiadis bij Rhodos in Goes Arie Teunisse Goes zondag in Lidotheater Amsterdam be//’phone The Deep River Quartet in De Zaete met Portrait MEDISCHE DIENST Bij aankoop van complete bril, een zonnebril of sport- bril op uw sterkte gratis Rotary Club Goes in actie voor Limburg met verkoop Platenboek op-ttca Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Zaterdag a.s. snuffelmarkt Vlissingen M L 4 z. DE BEVELANDER 15 voor 22 en 23 januari 1994 5 3 5 J Zuiver HUISARTSEN: VERLOSKUNDIGEN KRUISWERK TANDARTSEN: APOTHEEK: L* ZONNEBLOEMSTRAAT 49 - GOES Tel. 01100-21293 - Fax 31273 vocale s£hap zijn Woensdag 19 januari 1994 A NOKIA 121 van 2.795,- voor 1.995,- VREDESBURO *ren Noord- tel. (foto: Anton Dingemanse). Tel. GOES EN (Foto: Han ter Beek) DE met 53, tel. GOES tel. voor l DIERENARTSEN: VN soldaat in Cambodja, met een klein Cambodjaans kind op de arm, brengt het begrip zorg prima tot uiting. De prijs werd hen overhandigd door de heer Overigens is de naam Rowi in heel Nederland een begrip. Deze week werd bijvoorbeeld de 50e vestiging van Rowi Parket in ons land geopend. Daarmee is Rowi de grootste fabrikant plus winkelketen binnen de branche in Nederland. Van de Hout, distriktsmanager, en de heer Van Vaalen, rayon- funktionaris. Vrijdag 28 en zaterdag 29 januari a.s. wordt door Rowi Parket te Goes een legdemonstratie gehouden. Iedereen is daar van harte welkom. Rowi Parket Goes opende drie jaar geleden als franchise- onderneming onder leiding van de heer Van der Have. De zaak aan de Piet Heinstraat heeft sindsdien een brede bekendheid gekregen. De bekende Griekse componist, pianist en zanger Nikos Ignatiadis treedt binnenkort weer op in Goes. Hij is te beluisteren in restaurant Rhodos en wel op zondag 23 januari a.s. Zijn programma bestaat uit klassieke en bekende melodieën, waaronder zijn eigen werk. Zijn composities worden niet alleen gezongen door de Griekse zanger Parios, maar ook door bekende Nederlandse artiesten, zoals Benny Neyman, Rob de Nijs, Ria Valk, Costas Cordalis en anderen. Reser vering is voor genoemde avond gewenst. benen. Want hoe gaat dat? Je bandje afgeven. Je naar je plaats begeven in het midden van een grote sportzaal. Ca mera’s op je gericht; Spots aan,, take-one en begin. Mijn eerste nummer was "California Blue” van Roy Orbison. Mijn tweede nummer "You never EDELSMID ZETTER ONTWERPER DIAMANTEXPERT EDELSTEENKUNDIGE VLASMARKT 10 GOES ’S 's De leden van de Rotary Club Goes willen door middel van een bijzondere aktie de inwoners van de provincie Lim burg die zo gedupeerd zijn door de recente ’’waters nood” de helpende hand bieden. De leden van de Bevelandse serviceclub vinden dat van de Zeeuwen be slist een positieve aktie verwacht mag worden en haken daarom in op de aktie ’’Help het Zuiden. Het is een ramp”. In 1953 zijn vele Zeeuwse inwoners in de toen zo ernstig getroffen gebieden ook vanuit alle delen van het land ge holpen, zeker óók uit de provincie Limburg. Deze aktie is zo uniek omdat de ’’gever” er iets moois voor ’’terug krijgt”. Je geeft dus wat geld uit om op een bescheiden wijze de helpende hand te bieden en je houdt er het bij zonder mooie Limburgs Platenboek aan over. De drukker van het even bekende Zeeuwse Platenboek, Pitman uit Goes, die ook het Limburgs Platenboek heeft ontwikkeld en uitgegeven, stelt 1000 exemplaren tegen een speciale prijs beschikbaar voor deze aktie. De normale verkoopprijs van f 49,50 wordt voor deze ak tie bepaald op f 35,-. De leden van de Rotary Club Goes gaan nu dit fraaie boek voor deze speciale prijs verkopen om daardoor een opbrengst van f 15000,- te realiseren. Want van elk verkocht Limburgs Platenboek wordt f 15,- bestemd voor deze aktie ’Goes doet ook wat voor Lim burg’ (zonder enige aftrek van te maken onkosten). Voor het eerst op zaterdag 22 januari zal er op de hoek van de Grote Markt een speciale marktkraam staan waarin dit mooie boek verkocht wordt, daarna volgen nog de dinsdag en de wekelijkse donderdagkoopavond. U koopt voor 35 gulden een prachtig boek over de mooie provincie Limburg en u heeft op dat zelfde moment een bijdrage gegeven aan die mensen die zo veel van hun ei gendommen verloren zagen gaan in het stromende water dat hun huizen indrong. De burgemeester van Goes, Drs. D.J. van der Zaag zal op zaterdag 22 januari om 09.00 uur als eerste een boek kopen om daarmee niet alleen sym bolisch maar ook werkelijk deze aktie te ondersteunen. De Voorstad, v. Dusseldorpstr. 1, Goes. Tel. 01100-27104. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. Y. Oyevaar, tel. 01100-51404. WIJKVERPLEGING Kruisvereniging Rondom de Ooster- schelde is 24 uur per dag bereik baar: tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegar- tikelen: - Overdag op werkdagen in de wijk- gebouwen tussen 13.00 - 13.30 uur. - ’s Avonds (alleen uitleen verpleeg- artikelen) in Zierikzee, Tholen, Kruiningen en Heinkenszand van 18.30 - 19.00 uur en in Goes (Beu- kenstraat) van 18.30 - 19.30 uur. PROV. VER. HET ZEEUWSE KRUIS Magnolia 55, Goes, 01100-49200. Kantoor geopend van 8.00-16.45 uur. Informatie over kanker en inconti nentie, chronische zieken en reakti- vering. Diabetes thuiszorg. C.A.R.A. Gezondheidsvoorlichting en opvoe ding. Meer bewegen voor Ouderen. Inentingen. Infodiëtisten 01100-49218 di. van 10.00-11.00 uur. STICHTING PROVINCIALE KRAAM ZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur - 16.00 uur. STICHTING AANVULLENDE THUISZORG ZEELAND Magnolia 60, Goes. Tel, coördinator is 01100-49204 (dag en nacht). Onlangs werden de prijzen uitgereikt van de rebus en kleurwedstrijd die door de RVS-adviseurs uit regio Noord- en Zuid-Beveland werd uitgeschreven tijdens de woonbeurs "Wonen en Wensen”. De RVS- adviseurs stonden er met een informatiestand over verzekeringen, pensioenen, hypotheken en sparen. De prijzen met betrekking tot de rebusoplossing (een prachtige sporttas) zijn reeds door adviseurs aan de prijswinnaars uitgereikt. De eerste prijs van de kleurwedstrijd, werd door adviseur Arrebout uitgereikt aan Tekla van Gils, leeftijd 2 jaar, uit Kruiningen. Zij kreeg éen prachtige poppenkast en poppenkastpoppen (zie foto). Vrijdagavond 21 januari speelt in café De Pompe te Goes de forma tie ’’Butcher for President”. De band werd ooit winnaar van De Zeeuwse Belofte en speelt melodieuze hardrock. De bezetting: Ma- rijn Slager, gitaar en zang, Michiel Slager, bas en zang, alsmede Je roen Poldermans, drums. Aanvang 22.00 uur. MAATSCHAPPELIJK WERK: vér kómt et nuu... sfeke. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. P.S.M. Frantzen, Kastanjestraat 307, Goes, tel. 06-527 713 98. Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen~en Krabbendijke e.o. Het zijn spannende dagen voor Arie Teunisse uit Goes. De zan ger van de formatie "Splash’’ heeft een uitnodiging gekregen om zondag 23 januari a.s. deel te nemen aan de "Vooral Door gaan Show" van Barry Ste vens. Arie Teunisse is Rotterdammer van geboorte, maar woont al weer 22 jaar in Zeeland. Overdag werkt hij als stadswacht in Middelburg, in 't weekend is hij veel onderweg als zanger van de band "Splash". Hij vertelt: "Onge veer 4 jaar geleden ben ik be gonnen met zingen. Dat was nadat ik in Goes had meege daan aan een soundmix- wedstrijd. Daar was een En gels jurylid. Die heeft me enorm aangemoedigd door te zeggen dat ik in 't stadion van Liverpool gegarandeerd vol zou kunnen krijgen, wanneer ik daar 't nummer "You never walk alone” had gezongen, zo als die keer in Goes. Op zo’n moment denk je: ja hoor, dat zal wel!”. Daar is 't toen zo’n beetje bij gebleven, omdat ik geen zin had om steeds een ander na te doen. Totdat op een gegeven moment m’n zus belde. Ze zei: "Hoi, ik heb je opgegeven voor de "Vooral Doorgaan Show van Barry Ste vens. Er volgde een auditie in Heerlen en eerlijk gezegd heb ik daar staan te trillen op m’n en daar een gospel-song. Een ij zeren repertoire, vol wisselende emoties. De zangers laten zich inspireren door de grote namen uit de show-bizz, zonder ze ooit te imiteren. ’’The Deep River Quartet” heeft een eigen geluid op basis van prachtige stemmen, muzikaliteit en specifieke arrangementen. Sinds enkele jaren heeft de for matie zich toegelegd op meerstemmige bewerkingen van gouden melodieën uit de ge schiedenis van de populaire mu ziek. Het lijkt dat ’’The Deeps” NOKIA 101 van 2.195,-voor 1.395,- MOTOROLA CLASSIC van 2.295,- ....voor 1.795,- GSM TELEFOON (voor Europa)v.a. 1.749,- Diverse gebruikte AUTOTELEFOONSv.a. 750,- Zaterdag 22 januari a.s. zal voor de eerste keer dit jaar een zeer groots opgezette rommelmarkt worden gehouden in sporthal De Baskensburg aan de President Rooseveltlaan te Vlissingen. Voor het voorjaar van 1994 staan een viertal snuffelmarkten ge pland in deze sporthal en wel iedere voorlaatste zaterdag van de maanden januari, februari, maart en april. Voor deze snuf felmarkten kan een kraam gere serveerd worden bij organisatieburo "Zuid-West Ne derland” te Goes, tel.no. 01100-20107. De snuffelmarkt van zaterdag a.s. in sporthal De Baskensburg aan de President Rooseveltlaan te Vlissingen is voor het publiek geopend van 's morgens 9 tot ’s middags 5 uur. In het afgelo pen jaar organi seerde de NV Verrzekeringen Moira uit Utrecht - sinds 1909 gespecia liseerd in be lastingvrij sparen - een fo towedstrijd voor haar deelne mers. Het the ma voor deze wedstrijd was zorg. De jury heeft uit de vele öriginele en fraaie inzendin gen 3 prijswin naars geselekteerd. De hoofdprijs, bestaande uit een mooie, zeer complete Konica compactcamera, is gewonnen door de familie Koens uit Hein kenszand. De foto van hun zoon, De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. A. Mossel man, Hogenakker 8, Kruiningen. Tel. 01130-81233. Elke zaterdag spreekuur van 8.00-9.00 in Goes, Kapelle en ’s- Gravenpolder. Goes, Heinkenszand, Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens- Cornelisse en S. Verhoeven waarge nomen. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. walk alone" van Lee Towers. Tijdens dat 2e nr. ging Willem Bol ineens opstaan en begon aan te moedigen van "Come on!" geef alles wat je hebt! "Nou op een gegeven moment zie je niets meer, je zingt al leen, je voelt je op dat moment heel sterk worden". De zingen de stadwachter uit Goes ver volgt: "Er volgde daarna nog een gesprekje en er werd me voorgesteld een keer voor een grotere zaal op te treden, "om dat ik dan beter tot m’n recht zou komen”.. Ik heb daarna twee maanden gewacht, er kwam een juryrapport binnen en dat gaf toch wel 't nodige houvast, 't Was ’n goed rap port, maar in de maanden daarna hoorde ik niks meer. Dus ik ben gewoon lekker blij ven zingen met de band "Splash". Het bericht om mee te doen in het Lido in Amster dam kwam dus eigenlijk toch wel als een verrassing. Ze zijn me na een jaar kennelijk nog niet vergeten en ik ga zondag proberen er gewoon 't beste van te maken, 't Feit dat ik mee mag doen, is natuurlijk op zich al prachtig. Zou ik in de finale komen, dan is dat meegeno men en het zou misschien een mini-contract kunnen inhou den. Maar daar denk ik voorlo pig niet aan", aldus Arie Teunisse. daarmee internationaal een breed publiek weten te boeien en te amuseren. Sybrandus Finck, Dick Rietveld, Walter Byker en Placido R. Ha zel (de man met de licht ge roosterde stem) in een vocaal showprogramma, perfect on dersteund door de talentvolle pi anist Joop van Deuren als solist of samen met Frans Tunderman (contrabas) en Hans Beun (slag werk) als het Trio Joop van Deuren. Kaarten zijn vanaf heden in voor verkoop verkrijgbaar bij de VVV in Yerseke en het gemeentehuis van Kruiningen. Ze kosten 20 gulden, inclusief een gratis con sumptie. De Reimerswaalse cliënten van de Rabobank kun nen zelfs kaarten kopen tegen een actieprijs van een tientje. Te lefonisch reserveren van andere kaarten via 01130 - 95326. "Portrait” is een muzikale trip langs geestdriftige swing- klassiekers, ontroerende lief desliedjes, onvervalste rhythm’n’blues krakers en hier MARC DE RECT^a Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00-10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. M.J. Oortman, J.Q.C. Lenshoeklaan 10, Kloetinge, tel. 01100 - 31805. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur van 10.00-10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. D.W. Thijssen, Heer Nisseweg 87, Goes. Tel. 01100-15003. Heinkenszand, ’s-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Harten-Heilig, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. A.P. v.d. Vlugt, Veerweg 6, Wolphaartsdijk. Tel. 01198-1231. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, ’s-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. L. Breu kers, Lange Geer 21, Hansweert. Tel. 01130-81344. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waar de en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. C.L. Ris- seeuw, Burg. Vogelaarstraat 2, Krui ningen. Tel. 01130-81566. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J. Eckhardt, Koningin Emmastraat 16, Wemeldin ge, 01192-1438. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronenberg en Zwartelé wordt waargenomen door: dr. A. Korstanje, Langeweg 40, ’s-Gravenpolder, 01103-1747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waargeno men door: dr. J.A. Kersseboom, Ooststraat 15, Kortgene. Tel. 01108-1319. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Le- nie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100-15231, b.g.g. 31738. STICHTING THUISZORG EN ALGE MEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN" Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100-21270, op werkdagen van 08.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u., bui ten kantooruren: 01100-31555 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00-10.00 uur, dond. 14.00-15.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiothera pie de Hond, w.dag: 14.00-15.00 uur, 01102-42925. Heinkenszand: wijkge bouw, v.dag 09.00-09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180-27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. El ke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00-16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30-12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gokspree- kuur do. 16.30-18.30 uur. Buiten kan tooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulp dienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Kontaktgroep Goes. 01100-13742. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829 01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100-12350; NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Postbus 329, 4460 AS Goes. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUE- LE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01192-2390. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middel* burg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184-18395. Spreekuur rijdende bus: Goes:"Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAART- BEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of be grafenis voor buitenkerkelijken. Aan vragen via tel. 01180-14251. CROHN VERENIGING NEDER LAND AFDELING ZEELAND Voor mensen met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Kontaktadres- sen: M. Pop-Minderhoud, tel. 01100-11036. M.v.d. Voorde-ter Brug gen, tel. 01100-13877. REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen 01100-14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS in zake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; On dersteuning patiëntenorganisaties; Belangenbehartiging patiënten consumenten in de gezond heidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzof- rene mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GE HANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aansluitingen op het Bejaarden- en Gehandicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Maartenbroersweg 82, Hansweert, tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50-plussers beschikbaar voor ieder een, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMA TIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, ’s morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. 3 "The Deep Ri- Quartet” woensd- lavond 26 ja- lari naar Yer- Het gezel- brengt nieuwe stiowprogram- ma met als titel ”Portrait”. Het dóncert begint 6m 20.00 uur in "De Zaete” en de organisatie ié in handen van de Culturele werk in Rei merswaal. Leger des Hells ZONDAG: 23 januari: Heiligingssamenkomst om 10.00 uur, o.l.v. de korpsofficieren. Verlossings- samenkomst om 18.30 uur, o.l.v. de korpsofficieren. TELEFOONCIRKELS NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en in formatie: Stichting Welzijn voor Ouderen, tel 01100-23723. Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30-16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS ’’BEVELANDEN" Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpL: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hobby electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 40.00-1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreeku ren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op af spraak via 01180-37120. Goes: Zon nebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Telef. bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur op 01100-50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00-20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal nummer 01140-15420, 01140-20069; b.g.g. 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor (maat schappelijke) hulp, klachten en infor matie over de gezondheidszorg. BUR. SOCIALE RAADSLIEDEN INFORMATIE EN ADVIES: Zonnebloemstraat 53, Goes, tel. 01100-16511. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zonne bloemstraat 53, Goes, 01100-21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Heren- Tel. Zeeuwse gehandicapten, gracht 52, Middelburg. 01180-23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. STICHTING PASTORAAL HULP VERLENINGSCENTRUM E.O. Nieuwstraat 58, Goes. Tel. afspraak 01100-33542. Iedere dinsdag "open uren” van 9.00-17.00 uur. N.V.S.H. Tel. 01650-49961 Jac. van Ruys- daelstr. 63, Roosendaal. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: 033-620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum SPEEL-O-THEEK DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 15