F f oute MEXICANA VANDAAG START DE van 1 'v Volop Koopjes sümss Fd I TIM GRAND THEATER GOES on00-15165 iS Het 'naambord' als visitekaartje van voetbalclubs: i It bij: 3 dagen alles 25.00 STEÜTEL i ƒ43-M. MAGAZIJNVERKOOP! EBolsioi I weekblad voor zuid- en noord beveland AL VOLOP VOORJAAR WINTER KOOPJESMARKT DONDERDAG 20 JANUARI OM 8.00 UUR GROTE MARKT GOES r Woensdag 19 januari 1994 - 46e Jaargang no. 3 ff x VRIJDAG 21 JANUARI 1e WEEK Volop keuze in prachtige voorjaarsstoffen Zie onze advertentie op pagina 12 TOM HANKS MEG RYAN f O HALVE PRIJS l Auto v/d Vliet Goes ONTDEK HET SUCCES VAN HET NIEUWE WERELDMERK En dat is maar één voorbeeldje TOP TRAVEL reisbureau _^CAFE What's love got to do with it FILMPROGRAMMA VANAF 20 T/M 26 JANUARI 1 1 HYUNDAI D E f. 1 - KINDEREN; WASSENEN. 35.00 I De Boys J h. RESERVEER TIJDIG! y r naaicentrum Opril Grote Markt 3-9 i Een eetfestijn met taco burrito's en tortilla's en met live-muziek Fiesta Amigos Goes 01100-32888 Voor aanbiedingen zie pag: 6 OP VELER VERZOEK NOG 1 WEEK Meest voorkomend e r z o r g i n g f Markt 23 i n t e r i e F* LEDEREN JACKS JACKS PULLOVERS 5 tff Nu speciale inruilaktie vanaf f 29.450,- S C O U P Apollo '69 XcAÏ Donderdag Vrijdag - Zaterdag Indeling Afko's Goes Lange Kerkstraat 44 IN S E A T T L ^BIBLIOT^. de 7War' Cm 'Mad r i Met 'n mooie naam schop je het ver! «i 3 j 1 van J S9fc' 'V- het seizoen 1991/1992 (FOTO: PSV Time Out) II II SGR Bevelandse i -I N K t L S I A D- Grote Markt 28 Goes Telefoon (01100) 51640 -V GOESE MIDDENSTANDS CENTRALE EEN GMC BON KAOO EEN GOED IDEE Zaterdag Zondag Woensdag... 14.00 u. Gedoeld wordt op een periode in december en januari, waarin de KNVB geen wedstrijden vaststelt in de prof- en in de amateurvoet- ballerij. Intussen is de term 'winterstop' in gebruik geraakt bij alle verenigin gen, waar de clubactiviteiten tus sen half december en half janu ari op een laag pitje staan. In de voorbije week is het prof- en amateurvoetbal in ons land weer aarzelend op gang geko men. De profs wat eerder dan de amateurs, de senioren (soms) wat eerder dan de junioren. Onderstaand artikel gaat niet over het voetbalspel zelf. Het gaat over een 'zijweg', namelijk over clubnamen. Want clubna men zijn een niet altijd op waar de geschat onderdeel van de voetbaltaal. Er spelen niet zo maar twee keer elf spelers tegen elkaar, maar twee clubs. En die clubs hebben een naam. Spelers en supporters identificeren zich met die naam. Jammer is, dat in het verschij- ningsgebied van 'De Bevelan der' (Noord- en Zuid-Beveland) slechts een beperkt aantal van die categorieën is vertegen woordigd. Maar toch is het leuk om ze alle 9 te noemen en er even bij stil te staan. Er zijn wat verenigingen, die de naam van het dorp of de streek hebben uitgebreid met -ia of - boys, zoals Limburgia, Egmon- dia, Sittardia, Zeelandia of Ter- neuzense Boys. In de eigen regio valt bijvoorbeeld Rillandia te noemen. De streeknaam van Noord- en Zuid-Beveland is terug te vinden in de Bevelanders .(uit Kamper land). 4. Clubnamen met aansporingen kennen we hier slechts spaar zaam. Volgens René Appel valt slechts de naam van Volharding (Ovezande) in deze categorie. Elders in Nederland bijvoor beeld: Lenig en Snel, Steeds Volharden, Jonge Kracht, Vrien denschaar. 3. Clubnamen die verwijzen naar de clubkleuren kent onze regio niet. Maar elders op de Neder landse velden vindt men wel: Zwart Wit, Rood Wit, Geel Wit '28, Oranje Zwart, etc. Tja, u kunt heel wat leuke ont dekkingen doen, als u volgen de week maandag de sportpa gina's van uw dagblad weer opslaat en een duik neemt in de voetbaluitslagen van het voorbije weekeinde. Vrijdag Zaterdag Zondag.. 19.00 u. 19.00 u. 19.00 u. Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag Ergens op de wereld loopt jouw liefde van je leven rond Iemand die je niet kent Iemand die je misschien nooit zult ontmoeten» Beste Originele w Song O The Walt Disney Company 14.00 u. 14.00 u. 20.00 u. 21.30 u. 21.30 u. 21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. teut» OPRUIMING De eerste categorie is natuurlijk de grootste. De meeste namen van de vaderlandse voetbalver- 4695 CG St Maartensdijk Tel. 0I666-2382 Een fantastische film boordevol swingende muziek -VIVA- HET NIEUWE EN MEEST SUCCESVOLLE MEESTERWERK VAN een hilarisch hippe animatie actie-thriller! Preview en o.a. Nautica Melka en Bison State of Art Dock Duck PICTURES Beste Originele Filmmuziek Ui O V WO Actie op het voetbalveld! Een foto van de wedstrijd PSV-SVV uit W' 5. Engelse namen van voetbal clubs zijn uiteraard in alle delen van ons land te vinden. De voet balsport is immers aan het eind van de vorige eeuw vanuit Enge land overgewaaid. Voorts lijken Engelse namen voor voetbal clubs een soort stoerheid uit te stralen. Vandaar dat Engelse verenigingsnamen veelvuldig in Nederland voorkomen. Vooral de vormen met 'quick' (=vlug) hebben veelal een bekende klank: Be Quick, Quick Boys, Quick '20, Quick Nijmegen, etc. (Van een onzer redacteuren) NOORD- EN ZUID-BEVE LAND - 'Winterstop'. Twin tig jaar geleden kende nog niemand het woord. Nu is het een gevleugelde uitdruk king. En niet alleen in de voetbalsport. AbI 2. Namen uit de klassieke oud heid komen op de Bevelanden sporadisch voor. Men zou er Robur (Goes) en Luctor '88 (Heinkenszand) onder kunnen scharen. Landelijk zijn te noe- ren: Excelsior, Sparta, Achilles, Hercules. Vrijwel alle clubnamen zijn, vol gens René Appel, qua afkomst te herleiden tot één van de navolgende categorieën: 1Plaatsnamen/aardrijkskundige namen 2. Klassieke namen 3. Kleuren van het shirt 4. Aansporingen 5. Engelse namen 6. Vogelnamen 7. Koninklijk Huis 8. Afkortingen 9. Niet-indeelbaren In eigen regio hebben veel club de uitgang 'boys': Hans- weertse Boys, Lewedorpse Boys, Colijnsplaatse Boys. Verder bestaan in Zeeland ook: Bruse Boys (Bruinisse), Corn Boys (Sas van Gent) en Liberty (Vlissingen). De naam Kozakken Boys (Wer kendam) suggereert bezoek van de Russen, maar dat is te ver gedacht. De werkelijkheid is min der lyrisch. Toen na een fusie een nieuwe naam voor de club moest worden gezocht, voetbal de men op een terrein aan de 'Kozakkenstoep'. Vandaar de naam Kozakken Boys. Klein Frankrijk 23, tel. 01100-28751 1Dat kunnen we ook in de eigen regio zien bij clubs als vv 's-Heer Arendskerke, vv Borssele, vv Cortgene, sv Kats, vv Kwaden- damme, vv Wissenkerke of vv Yerseke. 9. De laatste categorie (die van de niet-indeelbaren) zou de leuk ste moeten zijn, maar ze is dat niet. Namen als Telstar, Satelliet en Poolster liggen voor de hand. Noormannen (Westkapelle) is niet echt interessant: het verwijst naar de geschiedenis van het dorp en naar het toenmalige bezoek van Scandinavische brandschatters. Zoiets geldt ook voor Germanicus (uit Limburg). De Amsterdamse taalkundige (en voetballiefhebber!) René Appel heeft alle namen van de in Nederland bestaande clubs eens aan een onderzoek onderwor pen. Hij heeft voor vrijwel alle 6. In het Bevelandse rijtje neemt Patrijzen ('s-Heerenhoek) een aparte plaats in. Het is hier in de omgeving namelijk de enige club met een vogelnaam. Elders in Zeeland bestaat nog zo'n club (Meeuwen, uit Zoutelande), maar de andere 'vogel-clubna- men' moeten we buiten Zeeland zoeken: Vogels, Terrasvogels, IJsselmeervogels, Valleivogels, De Musschen. Verder is het die renrijk maar matig vertegen woordigd. 8. Afkortingen komen in de namen van voetbalclubs veel voor. In eigen regio is de score toevallig beperkt. We tellen er maar enkele: SVD (Driewegen), SSV '65 (Goes). De naam van SV Hoedekenskerke wordt gemakshalve ook vaak afgekort tot SVH, maar die afkorting is niet de officiële clubnaam. Opmerkelijk is, dat veel voet ballers van Noord- en Zuid- Beveland niet weten, dat de benaming van de vv Goes óók een afkorting is. De vv Goes heet formeel immers v.v. G.O.E.S. De afkorting staat voor Gezamenlijk Opwaarts, Eendrachtig Sterk. De Goese club SSV '65 valt ook een beetje in die categorie. De afkorting betekent officieel 'Samen Sporten Vereent '65', maar in de Goese voetbalwereld staat de club bekend als de 'Schrijver Sport Vereniging', naar de voornaamste sponsor sinds jaar en dag, het aannemingsbe drijf Schrijver. "Weet U, als ik die verhaaltjes lees die vaak in de krant staan, denk ik wel eens: zouden de mensen nog steeds niet weterf dat Jan Bruijns de goedkoopste is? Schijnbaar niet, want er zijn nog altijd mensen die hun txxxischappen elders halen. Nu ben ik nogal prijsbewust. Ik lees <xik alle advertenties en U mag van mij weten dat ik het ergens anders haal als het daar goedkoper mocht zijn. Dat gebeurt natuurlijk niet, want tegen de prijzen die hier betaald moeten worden kunnen maar weinig andere supermarkten op", valt mevrouw Van Dijk met de deur in huis. "Kijk, ik ben een echte Galakoffie-drinker. Scheelt hier per pond ttx:h enkele dubbeltjes. En dat is maar één v(x>rbeeldje. Nou ken ik de winkel hier heel goed. Ik kom hier al van kinds af. aan. Eh na mijn huwelijk ben ik blij ven komen. Maar als Jan Bruijns niet de goedk<x>pste zou zijn, was ik al lang naar een andere winkel gegaan! Het hangt er natuurlijk wel vanaf wat je nodig hebt. Want iets kopen omdat het toevallig is afgeprijsd, maar wat je eigenlijk toch niet echt kunt gebruiken, is uiteindelijk t(x:h jezelf v(x>r de gek houden. Neen, Jan Bruijns is een prima winkel waar je voordelig je btxxlschappen kunt Mevrouw Van Dijk: doen. Ik kom er al jaren en als alles zo blijft h<x>p ik er "..Jan Bruijns is een nog jaren te blijven komen!" prima winkel..." VMUPHR'A o» 'HUW TJllimi' '-MIRTIEÜIV JEFTWU MHMi 5HlbT>- o QD C^HNTIR-T ViKHlURfiN De tweede helft van de competi tie is in elk geval gaande. De eindspurt naar kampioenschap en degradatie (en alles daartus sen) is ingezet. Tijdens de 'winterstop' van de voetballers hebben de spelers in de bedoelde weken rust (hoewel de trainingen gewoon door gaan). Maar ook de velden heb ben rust. De spelers kunnen zich niet verwonden op de velden die in december en januari soms bevroren zijn. En de velden heb ben rust, omdat ze niet kapot gespeeld worden in geval van overvloedige regenval. uw partner in reizen The true life stun,- of Tina Turner Touchstone Pictures ft Volgens de reglementen van de KNVB mag via een verenigings- naam geen reclame gemaakt worden. De club van de voorma lige Amsterdamse scheepswerf NDSM heette echter wel degelijk NDSM (Nu Door Samenwerking Machtig). Het Haagse bedrijf Dörr noemde zijn voetbalvereni ging DORR: Door Oefening Razend Rap. Ik dacht dat het een i muziekfilm was, 1 maar het is véél meen IJ het is het B A J indrukwekkende 11 levensverhaal van V\ fill een groot artieste Ook de club SPORT heeft een fraaie én een toepasselijke naam: Samenspel Past Op Rechter Tijd. En wat denkt u van de naam van DIVA '83 Deze Groningse club is (jawel!) een clubs gepoogd te achterhalen, hoe ze aan hun naam waren gekomen en wat de namen bete kenen. Op grond daarvan heeft hij de namen van Nederlandse voet balclubs ingedeeld in 9 catego rieën. Hij vermeldde ze in zijn grappige boekje 'Voetbaltaal' (1990), uitgegeven bij SDU Den Haag. Een elftalfoto met een bijzondere betekenis voor Goes. Op de foto staat het Nederlands elftal uit het begin van deze eeuw. Linkson der (met de handen op de schenen) zit Antoine van Renterghem uit Goes. Deze huisartsenzoon staat te boek als de allereerste Zeeuw, die ooit in het Nederlands Elftal speelde. Van Renterghem werd geboren in het pand aan de Grote Markt te Goes, waar nu 't Tierelantijntje is gevestigd. De foto werd gemaakt op 19 april 1906, toen het Nederlands Elftal vriendschappelijk speelde tegen een Engelse formatie, die luisterde naarde naam The Corinthians. (FOTO: uit het boek 'Negen Zeeuwen van Oranje', uitgegeven bij De Koperen Tuin, Goes). enigingen zijn afgeleid stads- en dorpsnamen. De Bevelandse clubnaam Apollo '69 fs-Gravenpolder) verwijst naar het Amerikaanse ruimtevaartprogramma uit de jaren zestig, maar dat ruimte vaartprogramma zélf is op haar beurt genoemd naar de god van de schone kunsten uit de Griekse mythologie. 7. De naamverbinding aan het Koninklijk Huis betreft slechts een selecte groep van clubs. In Zeeland kennen we ze niet. Daarbuiten wel: Wilhelmina, Juliana '32, Beatrix '63, Irene, Oranje Boys,. Oranje Nassau. Een FC Willem Alexander bestaat nog niet.... btn, C>(£- wi'n/Fótéf TCWTWIUBlb wam vliet De origineelste clubnaam in Nederland is misschien wel die van 'Cluzona' uit het niet veraf gelegen Wouw (West-Brabant). Toen die club in de jaren '60 werd opgericht, konden de leden geen passende naam vinden. Daarom noemden ze hun nieu we club maar 'Club Zonder Naam'. Afgekort: Cluzona damesvoetbalvereniging. De naam betekent Dames In Voet bal Actief.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1