BIJ. GOES MIDDELBURG VLISSINGEN WEEKAANBIEDINGEN WAS U TE LAAT VANMORGEN? 13.90 7.90 STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP "HET GOESE LYCEUM" 50%.... van 1 0 House of Lords inc. o.a. O In het leven kan je van ’alles tegelijk’ krijgen 179 II - ?f69-3eï48’’ 105,- em- 1000 gulden waard Taxatie Horlogereparatie Rijgwerk Theo Lucas heeft nog véél meer tegen zeer aantrekkelijke prijzen leuke oorknoppen, goud of zilver, met evt. bijpassende ring 3795,- GORDIJNEN tot 22,50 30% korting 395,- 295,- 575,- 1250,- Dè Zeeuwse Chesterfield speciaalzaak Gasthuisstraat 7, Goes VOORLICHTING DEKBEDOVERTREKKEN 10-20-30% korting EN TOCH GRATIS GEMAAKT.... TAPIJT 400 br. VINYL 49,95 LATTENBODEMS TAFELKLEDEN... MALSE BORSTLAPJES hele kilo 11.90 FILET LAPJES hele kilo 13.90 BIEFSTUK TARTAAR hele kilo MAGER HACHEEVLEES hele kilo 10.90 VARKENS FILET hele kilo 13.90 VERSE WORST hele kilo BADMODE HET GOESE LYCEUM Scholengemeenschap Van Dusseldorpstraat 78 4461 LV Goes Tel. 01100-16971 Fax 01100-30872 Aanmelding van leerlingen voor het cursusjaar 1994-1995 TAPIJT COUPONS normaal 583,10 nu normaal 422,90 nu normaal 834,- nu normaal 1797,65 nu Coupons zijn excl. leggen KLEEDJES DEKKLEEDJES 10 - 20 - 30 - 40% korting MATRASSEN IDENTITEIT VAN DE SCHOOL HUISVESTING DE AANMELDING BRUGJAAR (1e leerjaar) BASISVORMING 1.98 I 1.49 I GYMNASIUM, ATHENEUM LESROOSTER EXTRA BEGELEIDING BUITENLESAKTIVITEITEN TYPE-DIPLOMA BOEKENFONDS VOORLICHTINGSA VOND SHOWMODELLEN LEDIKANTEN SHOWMODELLEN LEDIKANTEN SPREIEN Woensdag 5 januari 1994 DE BEVELANDER 9 Cantara Corvet 400 br. Cardona 400 br. 400 br. 4.90 x 4.00 4.25 x 4.00 6.00 x 4.00 7.85 x 4.00 Sierkussens 12,95, 2 stuks voor Tevens leuke aanbieding in handdoeken en washandjes Restanten vitragestroken voor gymnasium, atheneum, havo en mavo 1 Uw oude bankstel is nu max. VLEESWAREN VERS VAN HET MES Lange Vorststraat 94 Tel. 01100-14644 TAPIJT - GORDIJNEN OPHOKGEBOD POSTDUIVEN Aagje Dekenstraat 16 (Scheldeplein) naast A.H. Tel. 01184-16996 TAPIJT - GORDIJNEN - BEDDEN REKLAME GELDIG T/M 11 JANUAR11994 Geen verpichte kilo verkoop Gemeente Wissenkerke Dekbedovertreksets van bekende merken, zoals Cinderella - Damai - Irisette - enz. Dus kwaliteit, nu met kortingen Plaats maken voor nieuwe collectie diverse prachtige gordijnstoffen, nu met Voorbeeld: stof 140 br., van 32,95 nu 36,95 NATIONAAL FONDS VOOR BIJZONDERE NODEN Nu extra veel kwaliteiten uit voorraad leverbaar, zowel 200 als 400 breed Q Voor elk budget AR.- Enkele lattenbodems van zeer hoge kwaliteit, zowel hand- verstelbaar als volledig elektrisch, ono/ bedienbaar showmodellen zu /o Korting Zowel in handweef als in smyrna kleden aantrekkelijke prijzen Aquanova badkamerkleden en WC-matten, uiteenlopende dessins nu met 25% korting van 139,- nu 99 ,- p/mtr. van 119,- nu 89 ,- p/mtr. van 89,- nu 69 p/mtr. van 105,- nu 89 p/mtr. 90 x 200 5 50,- Lange Viele 56-64 Tel. 01180-33592 TAPIJT - GORDIJNEN - BEDDEN OPENBARE BEKENDMAKING Diverse kleedjes met bijpassende dekkleedjes BOUWPLANNEN Matrassen, passend op de hierboven genoemde lattenbo dems of op uw eigen bedbodems _no/ afgedekt met extra "pillowtop", ook met 2ü% Korting Prachtige kwaliteit Latex matras, badstof tijk, met beide zijden wol afgedekt 80x200 499,- De S.S.G. omvat de volgende afdelingen: MAVO (Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs) HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs) Alleen in Middelburg: Ledikant "Swing", 140 x 200, antrasiet M.D.F. incl. nacht kastjes en achterwand, prachtig strak model, van 2575,- nu 1595,- Ledikant schuifdeurkast "Milano", 160 x 200 incl. nacht kastje en achterwand, compleet met prachtige 3-deurs hang/legkast, geheel M.D.F., antrasiet met onnc beuken front, compleet van 4480,- nu 2995,- Trento Nu extra voordelig en toch gratis en vakkundig gelegd Alleen in Vlissingen: Ledikant "Savanne", 160 x 200, antrasiet kleur, geheel M.D.F., incl. achterwand en nachtkastjes, zeer mooi "Treco"kwaliteit, van 3175,- nu 2495,- "Treco" lits jumeaux, uitschuifbaar, 2 x 90 x 200, heel praktisch, compleet met unieke verlichting, achterwand en nachtkastjes, van 5340,- nu Alleen in Middelburg Uitlopende dessins 20 - 40% korting ISCHOUDERHAM 150 gram. BOTERHAMWORST 150 gram [LEVERKAAS 150 gram cBlankgnbuigti i i Oostwal 2 (in Aldi) Goes, tel. 01100-16950 2100 m2 woongenot in tapijt gordijnen bedden parket karpetten zonwering badmode en nog veel meer!!! Gespecialiseerd atelier voor al uw reparaties (sinds 1971) schiet, wat dan? Dankzij particuliere giften zijn we in staat jaarlijks velen te helpen. Burgemeester en wethouders van Wissenkerke maken bekend dat er op grond van artikel 2.4.23 van de Alge mene plaatselijke verordening Wissenkerke een ophok- gebod voor postduiven geldt voor de periode zaterdag 8 januari 1994 tot en met zaterdag 22 januari 1994, met uitzondering van de daarin vallende zondagen. Wissenkerke, 5 januari 1994 Burgemeester en wethouders voomoemd, de secretaris, J. Quist, de wnd. burgemeester. P. Wisse. Openingstijden: ma., do., vrij, van 13.00 - 17.00 uur zat. 10.00 - 17.30 uur donderdag koopavond v.d. Goeskade 49, Goes, 01100-27107 Telefoon 01107 - 1655 Werkloos en spoedig daarna gehandicapt? Slachtoffer van inbraak met zwaar geweldsmisdrijf? Onvoorziene situaties kunnen mensen in financiële problemen brengen. En als de overheid te kort STEUN ONS WERK. GIRO 27.27.27 Postbus 30 - 1230 AA Loosdrecht - Tel. (02158) 62.06 (werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur) Toepassing artikel 4, leden 4, sub b en 5 van het bestem mingsplan "2e Totale Herziening Schotsman-Ruiter- plaat" De heer F.W. Lulling heeft een bouwplan ingediend dat voorziet in het uitbreiden van de woning Venuslaan 18 te Kamperland, kadastraal bekend gemeente Wissenkerke sectie R, nummer 488. Realisatie van de uitbreiding heeft tot gevolg dat de voor het realiseren van zomerhuizen in beginsel maximaal toegestane oppervlakte, zijnde 80 m2, met circa 3 m2 wordt overschreden. Burgemeester en wethouders achten deze overschrijding evenwel aanvaardbaar en overwegen de voor de uitbrei ding vereist zijnde bouwvergunning dan ook te verlenen met toepassing van artikel 4, leden 4, sub b en 5 van het bestemmingsplan "2e Totale Herziening Schotsman- Ruiterplaat". Voordat over het verlenen van de vergunning een beslis sing wordt genomen ligt het bouwplan, ingaande don derdag 6 januari 1994, gedurende veertien dagen (der halve tot en met woensdag 19 januari 1994) voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie (afdeling alge mene zaken), Voorstraat 31 te Wissenkerke. Eventuele bezwaren tegen het voorgestane bouwplan kunnen gedurende de hierboven genoemde termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van Wissenkerke, Voor straat 31 te Wissenkerke. Wissenkerke, 5 januari 1994 De wnd. burgemeester van Wissenkerke, P. Wisse. Verleende bouwvergunningen 22 december 1993: Eikenlaan 17 te Kamperland: plaatsen schutting. Aangevraagde bouwvergunningen 17 december 1993: Fazantenlaan 24 te Kamperland: bouwen garage. 22 december 1993: Reigerlaan 28 te Kamperland: bouwen berging. Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouw plannen kan worden verkregen bij dhr. R. Caljouw ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, Voor straat 31 te Wissenkerke, telefoon 01107-1655. ■f- VfnA - Werkloos en snoedi? daarna eehandicant9 schiet wat dan9 Dankzii narticuliere piften ziin Bon. Stuur mij nadere informatie Naam: Adres: Postcode: Plaats: Bon zenden naar nevenstaand adres. De Stedelijke Scholengemeenschap is een openbare school. Voor het karakter en de identiteit houdt dit in, dat de S.S.G. een gemeenschap vormt, waarin leerlingen en leraren van verschillende geloofsovertuiging en politieke richting samen werken. De Scholengemeenschap is gehuisvest in één gebouwencomplex met een uitstekende overblijfakkommodatie voor de leerlingen. De aanmelding dient te geschieden vóór 1 april a.s. op de gebruikelijke wijze via de directeuren van de basisscholen of recht streeks bij de administratie van de S.S.G. Deze zendt op telefonische of schriftelijke aanvrage de aanmeldingsformulieren toe. Op grond van het advies van de directeur van de basisschool en van een schoolkeuzetest worden de leerlingen geplaatst in gedifferentieerde klassen. Het lesprogramma is voor alle klassen gelijk. Gedifferentieerde proefwerken maken een verant woorde keuze mavo, havo/atheneum of gymnasium aan het eind van het 1e leerjaar mogelijk. De 15 verplichte bavo-vakken worden afgerond tijdens het 2e en 3e leerjaar. In het kader van de basisvorming wordt de defini tieve richtingkeuze voor leerlingen met een havo of atheneum perspectief uitgesteld tot het eind van het 2e leerjaar. Potentiële gymnasiumleerlingen worden bevorderd naar 2 gymnasium; leerlingen met uitzicht op een mavo-diploma worden geplaatst in 2 mavo. Met inbegrip van het brugjaar duurt de mavo-opleiding 4 jaar. Na het derde leerjaar kiest de leerling(e) een vakkenpakket, bestaande uit zes of zeven* examenvakken. Na het tweede leerjaar is er al een keuze uit de vakken Frans, Wiskunde, Natuur kunde, Biologie en Economie (drie van deze vakken moeten worden gevolgd). Tekenen en Muziek kunnen als examenvakken worden gekozen. Deze opleiding is een voorbereiding op het Middelbaar Beroepsonderwijs (M.B.O.), terwijl ook veel leerlingen overstappen naar de vierde klas havo (doorstroming). Een - inclusief brugjaar - vijfjarige opleiding die gericht is op het Hoger Beroepsonderwijs (H.B.O.). Elk jaar vervolgt een aantal leerlingen zijn studie in de vijfde klas van het atheneum (doorstroming). Na het derde leerjaar kiezen de leerlingen zes of zeven* eindexamenvakken. Ook Tekenen en Muziek kunnen als examen vakken gekozen worden. Deze zesjarige vorm van Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (V.W.O.) is vooral bedoeld voor leerlingen die later een studie aan Universiteit of Hogeschool willen volgen. De pakketkeuze gaat hier in twee fasen: Tien vakken (6 verplicht en 4 naar -gerichte- keuze) na de derde klas, waarvan er in de vijfde klas zeven of acht* overblijven. De school biedt de gelegenheid een gymnasium diploma te behalen: zowel Latijn als Grieks kunnen in het examenpakket opgenomen worden. De school biedt dus in alle afdelingen de mogelijkheid een extra examenvak te volgen. Voor praktisch alle klassen is er een aaneengesloten lesrooster, waardoor de lessen voor de 1e en 2e klassen als regel om 14.10/15.00 uur beëindigd zijn. Er is opvang bij lesuitval in de klassen 1 en 2. Door middel van studie- en hulplessen worden leerlingen in de gelegenheid gesteld een eventuele achterstand in te halen. Daar waar mogelijk gebeurt dit ook met behulp van computerlesprogramma's. Speciale aandacht wordt besteed aan leerlingen met specifieke leerproblemen, b.v. dyslexie. Buitenlesaktiviteiten nemen op school een belangrijke plaats in, zoals: schoolorkest, dramatische expressie, sport, excursies, toneelvoorstellingen en concerten. De school biedt de mogelijkheid een landelijk erkend type-diploma te behalen. Voor alle klassen kunnen de boeken van het boekenfonds worden gehuurd. Dit werkt kostenbesparend voor de ouders. De voorlichtingsavond voor ouders van a.s. leerlingen is op dinsdag 11 januari a.s. om 19.30 uur in het hoofdgebouw van de S.S.G. Er wordt voorlichting gegeven over alle aspecten van het onderwijs en het schoolleven. Tevens zijn er infostands die een beeld geven van het onderwijs in de onderbouw en van verschillende buitenles-activiteiten. 'Open Dag' voor a.s. brugklasleerlingen: donderdag 27 januari OPRUIMING

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 9