.WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. A de Katte van Uus is... door toneelclub Yerseke Quick Fit: snelle OPPERS fitcursus bij High Five te Goes Fanfareorkest Kapelle en The Evergreens brengen concert in De Vroone Alle Vogels Vliegen: musical in Prins van Oranje Goes Sprint Photo terug in de Lange Vorststraat Goes Kleinkunstfestival in Stenge voor aanstormend talent Nieuwjaarsconcert Kapelle Ons Genoegen en Mannenkoor De Berini’s brengen de groeten uit Rotterdam Man or Astroman: live in’t Beest te Goes L* n Parelpinda’s 500 gram nu van3ï50 Oude Kaas Jonge Purmerkaas voor van Den Besten kilo vanJ&Wvoor Woensdag 5 januari 1994 7 DE BEVELANDER sheet meutes Klucht in W’dinge en Yerseke Donderdag 12 jan. in Wissenkerke Zaterdag t.g.v. Nieuwjaar Goes Versgebrande Vriendenkring Kapasi Sprint Photo Profit Card Noord-Hollandse Voor de échte kaasliefhebber CURSUS CAFÉBEDRIJF f295,- Na een ingrijpende verbouwing Zaterdag 15 januari in Heinkenszand Een kilo lang genieten van de lekkerste jonge kaas kilo van Kreukelmarkt Avondruilbeurs Met Nivon zwemmen erkend1 Stichting Horeca Onderwijs Postbus 1161, Breda. U 076-710078 SPRINT PHOTO a I r h '-f' ft De cursus is zowel mondeling als schriftelijk te volgen. Bij de foto: Het Duet Siglette (foto Marloes Lambrieux). Kapasi houdt zaterdag 8 januari een dans- en ontmoetingsavond in wijkgebouw De Spinne te Goes, aanvang 21.30 uur. Al leenstaanden tot circa 45 jaar zijn er welkom. Inl. 01109-259. soort "super specialisme” kunnen spreken. Alles wat ze doen draait om dat ene product: het in 1 uur vervaardigen van de mooiste kleurenfoto’s, maar vanaf heden past ook het hele pand in de steeds fraaier ogende Lange Vorststraat. De ge- velpartij valt op door de licht afgeronde zijstijlen die oprijzen als pilaren. De glaspui, welke hele maal open kan, loopt door tot ver boven de ovale luifel en geeft daardoor een ongestoorde inkijk in het mooie en functionele interieur. Een interieur waar het mede door een geruisloos en toch func tioneel luchtgordijn goed toeven is Achter in de zaak zijn de specialismen van Sprint Photo ge concentreerd. Achteenvoplgens vindt men daar de Create-a-Print machine waarop de klant zelf zijn eigen kleurvergroting kan maken, tot maar liefst 28x35 cm in slechts 5 minuten. Daarachter de pasfoto hoek, waar Cathy, Jacqueline of één van de andere Sprint Photo mensen u graag op de kiek zetten. Ook vindt men er de Color-Copier waar zowel vergroot als verkleind, de schitte rendste kleurcopieën wordt gemaakt in 4 minu ten. En last but not least natuurlijk de perfecte, moderne Noritsu afdrukapparatuur die continu de kleurrijkste foto’s produceert. Naast voordelige maandacties waarmee Sprint Photo al veel bekendheid heeft verkregen, is er voor de vaste klanten de Sprint Photo Profit Card. Door deze, op credit-card formaat uitgevoerde, klantenkaart te gebruiken kunnen de Sprint Photo klanten het hele jaar door gebruik maken van al lerlei voordelen. Zoals gratis filmontwikkeling, korting op films tot 50%, 33% goedkoper bij bestellen en nog veel meer. deze mu- o.a. 2-Unlimited, Bart Peeters en Roots Syndicate. Voor de pauze treedt dan het Zeeuws Mannen koor op. Zij brengen werken van Telemann, Schubert en Rische. ke markt een bijzondere koopman. Hij brengt al leen maar een lege vogelkooi mee en wil ook een plaatsje op de markt. Hij komt van ’ergens anders’ waar de mensen niet zoveel hebben en het leven niet zo makkelijk is als in de wereld van de feest neuzen en machientjes. Wat zullen we met die vreemde vogel doen?, denken de anderen achter hun vrolijke kraampjes. Allemaal een beetje op schikken en hem een plaatsje geven? Hem wegja gen? Nee, dan zou hij wel eens terug kunnen komen met nog veel meer boze vreemde vogels. Hem een baantje geven misschien? Een snert baantje natuurlijk: vegen, schoonmaken, vieze karweitjes opknappen. Dat wordt lachen als ze hem zien stuntelen met die vette oliepannen, de bezem en feestslingers. Maar dan blijkt dat die ka le vreemde vogel iets bezit wat de anderen op de markt allang niet meer hebben: dromen. De vo gelman heeft zijn dromen en ze weten hem ertoe over te halen om ze nog te verkopen ook. De nacht die over de markt valt, brengt echter niet de dromen waarop ze hadden gehoopt. Bedreigd, opgejaagd en gevangen raken ze in een nacht merrie verzeild, waarbij de marktmensen in lom pe bekvechtende vogels veranderen die niet van de grond komen zodat ze opgesloten blijven in hun eigen kleine wereldje. Als ze na die nacht te rugkeren op hun markt, weten ze hoe dom het is niet verder te kijken dan je neus lang is. Net als de poppenspeelster en haar poppen die met heel andere ogen toekijken bij alles wat er op de markt gebeurt, ontdekken ze hoe de wereld zou kunnen zijn als mensen elkaar beter leren kennen en be grijpen en vrij als vogels van hier naar daar kon den vliegen in een wereld waar niet eentje meer is dan de ander. (Foto: Herry Hubert). Mannenkoor, begeleid door de harmonie het King All Glorious van Vail. F. Oele vertelt: ’’Zoals U van Ons Genoegen gewend bent, is dit Nieuwjaarsconcert wederom een avondje genieten van goede muziek in een goede sfeer. Het is onder andere daar om, dat wij de laatste maanden het ledenaantal hebben zien groeien van ca. 115 tot 148 le den”. Het concert begint om 20.00 uur (kerk open 19.30 u.). De toegang bedraagt f 7,50. RIE 13“ I k Binnenkort start de cursus Vakbekwaamheid Cafébedrijf o.a. in: Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen, Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Oosterhout. Deze cursus bestaat uit 10 wekelijkse lesavonden en kost in totaal f 295,-. Men kan zich nog aanmelden. Lagere school als vooropleiding is voldoende. Het examen is op 1 juni. De zeer afwisselende cursus wordt zowel door vrouwen als mannen uit pure hobby gevolgd. Sommige hebben in hun achterhoofd de gedachte om ooit nog eens 'n eigen bedrijffje) te beginnen. Ook is er thans een groot tekort aan vakbekwaam Horecapersoneel. De lessen worden levendig gebracht met dia's, vrijblijvend wijnproeven etc. Ook gaat men gezamenlijk naar een Brouwerij. Met het Diploma kan men zelfstandig een Café, Petit-Restaurant, Disco, Kantine, etc. beheren. OPGROND M Pt WET OP Pt High Five te Goes is één van de VES-centra in ons land waar bin nenkort gestart wordt met een nieuwe snelle cursus om fit te worden en te blijven. Dat gebeurt onder de naam Quick Fit. Deze start bij High Five half januari en duurt tien weken. Doel is snel en efficiënt de conditie te verbeteren. Tevens worden richtlijnen aangereikt voor een gezonder leven. Niet alleen maken de kursisten met verschillen de trainings en fitness-apparatuur kennis, krijgen ze te maken met verschillende trainings- en bewegingsvormen (aerobics, callanetics, konditietraining enz.) en krijgen ze voor thuis een oefenprogramma mee, ook zijn er de aanwijzingen om lekker en gezond verder te le ven. Die adviezen zijn samengesteld door de bekende tv-arts Aart Gisolf. Hij vertelt de kursisten alles over bloeddruk, cholesterol, over gewicht, stressreduktie, voedingsgewoonten, blessurepreventie, rugscholing en wat al niet meer. Inl. over Quick Fit via tel: 01100 - 23505. Spaghetti, macaroni, tagliatelli en ravioli drijven er als een dikke brij doorheen, terwijl loodgieters, inbrekers, politieagenten, mooie meiden, lastige wijven, lekke ke tels, kapotte pijpen, knallende- deuren roet in dat Italiaanse eten willen gooien. Het belooft dus weer een ouderwets, gezellig avondje lachen! In Yerseke wordt gespeeld op zaterdag 15 en 22 januari in het dorpshuis de Zaete aanvang 20.00 uur. Toe gangsprijs f 10,- p.p. Beide avonden verzorgt het huisorkest van de toneelgroep de formatie "Let’s Dance” uit Goes het Ita liaanse bal na. De voorverkoop is vanaf heden bij de on derstaande adressen. Voor We- meldinge: Slagerij de Bourgraaf, Danielstr. 1, Wemeldinge of op de avond van de voorstelling vanaf 19.00 uur aan de zaal van het dorpshuis. Voor Yerseke: V.V.V. Kantoor, Kerkplein 1, Yerse ke. Nicky Noë, Noordzandstraat 26, Yerseke. Speciale medewer king verlenen: Paauwes woning inrichting, Mientjes verfboetiek en slijterij De 3 Sterren en direk- ties en personeel van dorpshuis de Zaete, Yerseke en het dorps huis in Wemeldinge. 1962 voor een muziekles bij de oldies. Door een computerfout kunnen ze echter niet terug naar 3011 en stranden ze in de ne gentiger jaren van deze eeuw. Voorgoed. Met de slogan 'Cool tunes can be played in any di mension’ leggen ze zich erbij neer en doet wat iedereen zou doen in die situatie. Ze beginnen een band en vestigen zich in Au burn, Alabama. Ze kiezen juist voor die plek, omdat dat in 3011 de hipste surfplank van het uni versum is. Niet dat ze alleen surfinstrumentals spelen, maar toch. De band is live een sensa tie. Zo waren ze afgelopen zo mer het hoogtepunt van het Garage Shock-festival in de Ver enigde Staten. Aanvang 22.30 uur (Geen support-act). Entree f 10,- CJP f 8,50. de Balkan, een diaserie over de Noordafrikaanse ijsvogel en ver rassend variété (’een nummer van hoogstaand allooi’). Sinds hun vorige programma zijn De Berini’s wel wat ouder gewor den. Op het podium trekken ze het nog wel samen, maar thuis trekt Harrie zich steeds vaker te rug in zijn schuurtje. Annie daar entegen, werkt aan haar ontwikkeling in de hoop ooit in ternationaal door te breken. Kan Annie Harrie daartoe nog mo tiveren? Zaterdag 8 januari a.s. wordt in schouwburg ”De Prins van Oranje” te Goes de musical ’’Alle vo gels vliegen” gebracht door de Jeugd komedie Amsterdam. De voorstelling begint om 15.00 uur en de organisatie is in handen van ”Uit in Zee land”. Kaarten kosten 9 gulden, voor volwasse nen 18 gulden. De tekst is van Mies Bouhuys en de muziek van Joop Stokkermans. De jeugdmusi- cal is bedoeld voor kinderen vanaf 7 jaar. Iets over de inhoud: Op een dag verschijnt op een feestelij- Na een grootscheepse verbouwing is Sprint Pho to 1 uur foto-service terug op het vertrouwde adres in de Lange Vorststraat 36 te Goes. Terwijl de Sprint Photo klanten 3 maanden terecht kon den in de tijdelijke huisvesting aan de A.J. Kade, is het Sprint Photo-pand verbouwd tot een moder ne zaak die het speciaalzaken imago van de Lan ge Vorststraat eer aan doet. Natuurlijk past een 1 uur foto service sowieso in een straat met speci aalzaken. Je zou bij Sprint Photo zelfs van een Het jaar is nog maar net begon nen, of de Culturele Raad Borse- le komt alweer op de proppen met een spectaculair evene ment: een Kleinkunst Festival van aanstormende Nederlandse talenten in Heinkenszand. Het is voor het eerst dat zo’n verzame ling toptalent in de gemeente Borsele te zien is. Cabaret van de bovenste plank, splinternieu we acts van splinternieuwe ar tiesten, maar ook sfeervolle vertolkingen van vroegere suc cessen van Louis Davids en an deren: het is er allemaal op het Borsels Kleinkunst Festival. De werkgroep Podiumkunsten van de Culturele Raad Borsele, die het evenement organiseert,is bepaald niet over één nacht ijs gegaan bij het contracteren van de artiesten. De werkgroep Podi umkunsten heeft de deelnemers aan het Kleinkunst Festival stuk voor stuk aan het werk gezien. De toneelgroep "Kom t’r us ni kiek’n uit Yerseke brengt op za terdag 8 januari de try-out van de klucht ”A de katte van uus is”... in het dorpshuis te Wemel dinge. Aanvang 19.30 uur. Deze doldwaze klucht brengt u in het leven van Karin en John, die de meest stomme en idiote dingen meemaken en dat allemaal van wege een Italiaanse cursus. Donderdag 13 januari treden De Berini’s op in het Dorpshuis te Wissenkerke. Ze brengen er hun cabaretprogramma "Groeten uit Rotterdam”. De voorstelling staat onder auspiciën van "Uit in Zeeland” en begint om 20.00 uur. Kaarten kosten f 20,-. Sinds een jaar of tien vormen Marjo lein Meijers en Hans Kemeling Q90 concertgedeelte na de pauze- ook het bal voor hun rekening nemen. Speciaal voor deze avond heeft de band een groot aantal nieuwe nummers op het repertoire gezet, die ook het pu bliek zullen aanspreken. Zo le zen we in het programma onder meer de namen van Toto, Whit ney Houston, René Froger en Michael Jackson. Kortom, Ka- pelle biedt a.s. zaterdag een compleet nieuwjaarsconcert, met bal na, in ’de Vroone’. De aanvang is 20.00 uur. Toegang f5,-. Dirigent is Peter de Rooij. Dance-Big Band "The Ever greens” o.l.v. Jacques Laroes oogstte de laatste twee jaar groot succes met nieuwjaars concerten in 'de Vroone’. Dit or kest, dat helaas nog steeds te weinig in Zeeland is te horen, bestaat uit 20 personen, die uit alle delen van Zeeland wekelijks in Kapelle repeteren. De optre dens daarentegen vinden hoofd zakelijk buiten de provincie plaats. Zij brengen concert- en dansmuziek in alle stijlen en de ze avond zullen zij- behalve het overal zeer gewild. Het Borsels Kleinkunst Festival wordt af gesloten door het "Duo Heer Halewijn”. Een Gronings archi tect en een conservatoriumstu dent, maar allebei gloedvolle vertolkers van het betere le venslied. Het Borselse Klein kunstfestival begint zaterdag 15 januari om 20.00 uur in De Sten ge te Heinkenszand. De toe gangsprijs is f 10,-, met CJP of Ouderenpas f 7,50. Vrijdagavond 7 januari kunnen verzamelaars weer terecht in café-pension ”De Goede Ver wachting” te Lewedorp voor de maandelijkse avondruilbeurs. Zaal open om 19.15 uur. Iedere verzamelaar wordt er verwacht: van munten tot oude ansichten of andere objecten. Na de pauze vervolgen zij met bekende composities van Adri- aan Kousemaker, Haug en Uhl- mann. Het harmonie-orkest sluit het concert af met stukken van Freek Schorer, Jan de Haan, Ja- bovski en Horst Schelcke. Als fi nale zingt het Zeeuws tv* Zij kwamen in 1993 als besten naar voren uit een compleet nieuwe lichting kleinkunst-talent uit heel Nederland en België. Zo wordt het Kleinkunst Festival ge opend door het muzikale duo "Duet Siglette”, een ontdekking van het Rotterdams Kleinkunst festival 1993. "Duet Siglette” bestaat uit de nog piepjonge Si gurd van Lommel en Nicolette ten Bosch. Zij bieden een lied jesprogramma voor smulpapen, waarin ’draken’ deskundig wor den verkracht. Maar er worden ook diepzinnige levensvragen gesteld, zoals: is het Eurovisie Songfestival het hoogste doel? Eén van de grootste verrassin gen van het befaamde jaarlijkse Camerettenfestival in Leiden, ’Poppe en Vermaercke’, zet de boel in Heinkenszand verder op stelten vóór de pauze. Dit Belgi sche duo heeft eerst jarenlang geoefend op een zolderkamer tje, voordat de kritische heren het podium durfden te betreden. Maar toen was het ook meteen goed raak. Hun lolbroekerij, dans, acrobatiek en muzikale prestaties zijn tegenwoordig - - - Nivon-afdeling Goes houdt zon dag 9 januari zijn Nieuwjaarsbij eenkomst in De Roompot te Kamperland. Tussen 9.00 en 18.00 uur kan men daar elkaar ontmoeten in het subtropisch zwemparadijs, waar uiteraard ook kan worden gezwommen. Badkleding, handdoek én lid maatschapskaart zijn dus nodig. Introducees welkom. Inl. in ver band met vervoer e.d. via tel. 01100 - 14459. De ontvangst be gint ’s middags om 13.30 uur met koffie en cake. faamde Estruslabel, die groten deels is gevuld met opwindende gitaarinstrumentals, aangevuld met stukjes uit jaren vijftig-films. Live presenteren ze een audiovi sueel spektakel met televisie schermen, dia’s, viewmasters, poppen en een bijzondere licht show. Het optreden van Man or Astroman in ’surfles nr. 2’ van dit seizoen (les 1 was het optreden van The Apemen). Ook degenen die denken te kunnen surfen wordt toch dringend aangeraden om de les bij te wonen, want het thema van de avond is 'Zijn het de golven of is het de muziek?’ Oftewel: Is it Man Or Astroman? Zelf schijnen de heren uit een heel ander tijdperk te komen, om precies te zijn uit 3011. Via het alom in gebruik zijnde tijdrei zen zijn ze teruggegaan naar Gewoontegetrouw is op dit con cert ook een van de grote Zeeuwse koren aanwezig. Dit jaar zal het Zeeuws Mannenkoor onder leiding van de heer Dirk Biesemans een extra dimensie aan dit concert toevoegen. Het programma ziet er als volgt uit: Het harmonie-orkest opent het concert met composities van An dré Waignein en Jacob de Haan. Daarna treedt de slagwerkgroep onder leiding van Ronald de Roo op met bewerkingen van Op zaterdag 8 januari vindt in de Nederlands Hervormde Kerk te Kapelle het traditionele Nieuwjaarscon cert plaats. Slagwerkgroep en harmonie orkest van mu ziekvereniging Ons Genoegen zullen avond siceren. de Berini’s. Hun eerste program ma het Naadje van de Kous, vol rock 'n roll nummers met eigen teksten, maakte het oerrotter- damse duo wereldberoemd in Nederland. Groeten uit Rotter dam met grotendeels zelfge- scheven nummers, vult inmiddels regelmatig de grote zalen. In ’’Groeten uit Rotter dam" belooft het een feestelijke avond te worden, georganiseerd I op verzoek van de culturele commissie. Een avond vol zang, dans én cultuur; met muziek uit Zaterdag 8 januari geven twee muziekverenigingen uit Kapelle een nieuwjaarsconcert in ”de Vroone”. Het vorig jaar opgerich te ’’Fanfare-Orkest Kapelle” en Dance-Big Band "The Ever greens” brengen een avondvul lend programma met voor deze avond speciaal geselekteerde muziek. Zo brengt de fanfare o.a. een echte rumba, filmmu ziek van James Bond, het be- kende American Patrol, 'Les Misérables’ van Schönberg, ’Highroad Impressions’ en de toepasselijke ’Radetzki Mars’. Op zaterdag 8 januari a.s. vindt in’t Beest in Goes een optreden van de band Man or Astroman plaats. Er is meer tussen hemel en aarde dan wij kunnen bevroe den en één van de merkwaar digste fenomenen is binnenkort te zien in Nederland: Man of Astroman? Vier mysterieuze mu zikale Amerikaanse astronau ten, die zich Star Crunch, Dr. Delete His Invisible Vaportron, Coco The Electric Monkey Wiz- zard en Birdstuff noemen. Ze brachten een cd uit op het be- SUBSIDIE TOT 100% MOGELIJK. Voor gratis Brochure of aanmelden, bel: i OOK CURSUS HANDELSKENNIS HORECA of RESTAURANTBEDRIJF L f

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 7