1,06-11 Joris Mulder (16) uit Oud-Sabbinge werd nationaal disc-jockeykampioen bij de middelbaar scholieren: TOP TRAVEL reisbureau i Keukens half geld in goes Móóóóóói 10 TOT 50% KORTING Goes 01100-32888 MARTIN WIJDEMANS N» GRAND THEATER GOES 01100-15165 STÈÖTELI Geen secretariehandelingen Delta Expo extra open ----xl-x- iiciii yeiu. levens iieuuen het Topshuis is i wjj een groot aantal keu- j en apparaten die u!2dLz^ld^L^2sd!..lerdeL' direct uit voorraad voor half geld leverbaar zijn. Kom snel langs want nu kopen betekent nu geld verdienen bij Hans Verkerk, aan de Ringbaan 2, voorheen van Dijke vakantieland, te Goes. Bel voor info: 01100-16451. Mond tot mond Beethoven’s2nd meer op hulppostkantoren fw i weekblad voor zuid- en noord beveland Woensdag 5 januari 1994 - 46e Jaargang no. 1 GROTE OPRUIMING DE NIEUWE ZOMERGIDSEN ZIJN UIT uw partner in reizen Ook voor aanbiedingen en "Last minute reizen" STEÜTEL STEÜTEL STEÜTEL yrt-kl, FILMPROGRAMMA VANAF 6 T/M12 JANUARI en apparaten die /I ALARM ALS ELKE SECONDE TELT Regiokantoor verhuist Gastouderbureau naar nieuw adres Kwartmaten profiteren ook in de uitverkoop Zie pag. 5 KORTINGEN tot 50% LAATSTE PAREN EXTRA KORTING Ook grote maten kunnen profiteren in de uitverkoop Zie pag. 5 Ook lengtematen kunnen profiteren in de uitverkoop Zie pag. 5 Schoenmode v/d Reepe Papegaaistraat 8 - Goes 01100-30796 SHOE-SERVICE Oude Vismarkt 10 GOES - 01100-27526 s Als een chirurg Exclusieve Modeschoenen (Van een onzer redacteuren) OUD-SABBINGE GOES -- "Je moet alleen maar kletsen en het moet vooral niks te betekenen hebben. Er wordt tegen woordig alleen maar geluisterd naar een stem, maar niet naar wat die stem te vertellen heeft. De bezoekers moeten de stem pas missen, als hij er NIET is". Gewonnen Spontaan Opril Grote Markt 1 Goes 01100-52400 En de buren? Tentoonstelling Ramp ’53 ^The very special sales of Benetton! till 1 A Goes V WLange Kerkstraat 44^ Hans Verkerk Keukens is bezig zijn 32e filiaal te bou wen in Goes. Tijdens deze opbouw hebben wij een te gekke voorverkoopactie. Wij verkopen een aantal keu kens en apparaten voor half geld. Tevens hebben J T -/wife f f Disc-jockeykampioen Joris Mulder thuis aan de draaitafel. door de gemeente Reimerswaal, ii ii >si Je grootste vriend is terug voor een nieuw avontuur... "Veel disc-jockey's (dj's) hebben praatvrees", zegt hij, tot onze lichte verbazing. "Dat klinkt mis schien gek, maar dat is echt zo. Velen durven nauwelijks door een microfoon te praten. Veel grote discotheken beschikken weliswaar over goed kleppende dj's, maar in het algemeen is er in de discotheken een gapend tekort aan pratende dj's. Er wordt in die kringen gezocht naar talent. Als je je aanbiedt en je ratel is goed, dan ben je zó aan genomen". "fk heb weliswaar van de organi satoren nog niet zwart op wit gekregen, dat ik die reis gewon nen heb, maar de nummers 2 en 3 hebben hun prijzen al wel gehad, dus ik houd moed. De Een van de hoofdsponsors van de disc-jockey competitie voor middelbare scholieren (met voor ronden op 79 scholen, waaron der het Goese Lyceum) was de geluidsboxenfabrikant Bose. Die bood als hoofdprijs een vliegretourtje Boston aan, inclusief een bezoek aan de Bose-fabrieken aldaar. En dat laat Joris zich niet ontgaan in het gaatje van de cd. Hij windt de cd om zijn vinger". En die uitslag was niet misselijk: hij werd landelijk kampioen. De jury (lezeressen van Popfoto) vonden zijn presentatie, zijn kle ding en zijn muziekkeuze de beste van allemaal. Na een half uur is de operatie beëindigd. De patiënt leeft nog, hij maakt het zelfs heel goed: "Voorzichtig worden de glimmen de kunststofschijfjes één voor één in de doosjes geretourneerd. Al die doosjes belanden weer in het plastic tasje. De klus is geklaard. Joris hoeft alleen nog maar te wachten op de uitslag". Hij heeft een vlotte, openhartige, maar beleefde babbel. Zijn ogen praten vrolijk mee. Handen en lichaam mengen zich ook in het gesprek. Ook zonder microfoon Gewettigde vraag: wat vinden de buren van zijn hobby? En wan neer gaan ze verhuizen? Zijn hoofd schudt 'nee'. De buren gaan niet verhuizen. Niet nodig. Hij wijst naar buiten: "We hebben een vrijstaand huis. Daardoor kan ik de muziek wat harder zet ten, zonder dat de buren er last van hebben. Af en toe is mijn muziek natuurlijk op de straat te horen. Maar mijn kamer is goed geluids-geïsoleerd. En boven dien: ik draai thuis alleen over dag. Dan is iedereen naar zijn werk. En dan proberen er ook geen kleine kinderen in slaap te komen". 's Avonds is het stil op Joris' kamer: dan moet hij huiswerk maken. de meeste documenten meteen mee te nemen. Donderdag Vrijdag Zaterdag... Zondag Maandag... Dinsdag Woensdag Hij heeft een uitgesproken voor keur voor bepaalde disco's op de Bevelanden. Van de voornaam ste drie zegt hij: "La Plaza is heel gezellig. Oude rock, top-40. De sfeer wordt er constant op peil gehouden. Dat mis ik bijvoor beeld een beetje in El Toro en Wall Street. Ik denk, dat dat aan de kwaliteit van de dj's ligt". Hij vindt het overigens erg jam mer, dat het begrip 'disco' bij veel ouderen een slechte klank heeft. "Het wordt te snel geassocieerd met drugs. Dat geldt misschien voor bepaalde discogangers, maar zeker niet voor 'de gemid delde discoganger'. Het gros van de discobezoekers gedraagt zich netjes, het gros van de dj's is van keurige komaf en onbesproken gedrag". Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Woensdag 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. 20.00 u. 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. de fantastische, feestelijke, overdonderende nieuwe Disney! Rmi HET NIEUWE EN MEEST SUCCESVO1.I.E MEESTERWERK VAN (eJwrèww/e duren, laat ik zélf wel wat van me horen. Maak je maar geen zor gen"'. een hilarisch hippe animatie actie-thriller! LANGE KERKSTRAAT 41 GOES TELEFOON 01100-16415 PK TURES o LANGE KERKSTRAAT 41 GOES TELEFOON 01100-16415 LANGE KERKSTRAAT 41 GOES TELEFOON 01100-16415 'r secretariehandelin- OPRUIMING Hoe dj Joris in de Bekende Amsterdamse discotheek 'Cash' te werk ging bij zijn prijswinnende act, heeft Goe- se-Lyceumleraar André Sukel beschreven in het schoolblad Dubbelkrijt. "Hij is druk bezig, doosjes uit de meegebrachte plastic tas te halen. Die doos jes moeten stuk voor stuk open, om de gewenste cd eruit te halen". "Als een chirurg legt Joris de in strumenten klaar: cd naast cd naast cd. Voor de toekijkende leek zijn al die schijfjes gelijk, voor Joris niet. Hij weet welke "Mijn welgemeende raad aan ouders: zie asjeblieft niet ach ter elke discobezoeker een drugsgebruiker. En denk niet, dat een disco-avond per definitie verkeerd moet aflo pen. Als er iets fout gaat, lees je het in de krant. Maar wat lees je over al die keren, dat het goed gaat Vandaag start onze uitverkoop Maak kennis met zijn familie! In zijn vrije tijd 'runt' Joris met twee vrienden (klasgenoten) een soort drive-in-show, die de afge lopen jaren voorzichtig 'op reis' is gegaan langs feestjes op lagere en middelbare scholen, en ande- scalpel hij het eerst nodig heeft, re jongerenfuifjes. 'Check It' heet Zijn vinger draait als een lancet die drive-in-show van Joris en zijn vrienden Alco Nelis en Jan van Litsenburg. "Als het even fout gaat, als er even een korte stilte valt ('een witje'), moet je nét doen, alsof organisatoren hebben beloofd, dat ze binnenkort contact met me zullen opnemen om die trip te hef geen foutje is. Gewoon snel regelen. Als het me te lang gaat doorpraten. Aan één stuk door- lullen. Geen informatie geven, nee, alleen maar kletsen". Mevrouw Mol komt al weer iets langer dan een jaar bij Jan Bruijns. Haar eerste bezoek was het gevolg van een tip van een virendin. "Ik had eigenlijk geen vaste supermarkt waar ik de boodschappen haalde. Dat wisselde nogal. De winkel in ions wijkcentrum bezocht ik wel wat vaker. Totdat een vriendin van me zei dat ik het bij Jan Bruijns eens moest proberen. Goed koop en gezellig zei ze erbij. En ja hoor, na die eerste keer was ik meteen verkocht. Je hebt alles bij de hand, er zijn ruime paden, de mensen zijn vriendelijk en na verloop van tijd kennen ze je, ik zou echt niet anders meer willen. Zo zie je maar hoe goed mond tot mond reclame kan werken". En het assortiment, vragen we. "Prima! Mijn kin deren geef ik liever niet te veel snoep. Daarom neem ik altijd veel verse produkten en melk mee. En de melk bijvoorbeeld scheelt per pak al gauw 2 dubbeltjes met andere winkels. En dan de kas sa. Daar valt het dus altijd mee en niet alleen wat de prijs betreft. Want hoe druk het ook is, de mensen van Jan Bruijns zorgen er altijd voor dat er voldoende kassa's geopend zijn. Lang wachten is er dus niet bij. Dat zijn van die kleine dingen die winkelen hier tot een plezierige bezigheid Mevrouw Mol: "...ik zou echt maken." niet anders meer willen" niet te veel bij nadenken. Er is maar één ding belangrijk: dat de discobezoekers zich lekker voe len. Als ze maar op de dansvloer staan. Dan vind ik het goed. Dan hebben ze het naar de zin. Nog maals: wat je zegt is niet belang rijk. Als er maar sfeer in je babbel zit". Maar zeer onlangs ging Joris als eenling (hoewel niet alleen) op reis, naar Amsterdam. Naar de Nederlandse disc-jockey kampioenschappen voor mid delbare scholieren. En hij kwam met een reis naar Bos ton (USA) op zak terug. Want hij won die landelijke finale. In aanwezigheid van 1000 bezoe- kers/luisteraars, onder wie 100 meegereisde mede-scholieren uit Goes en omstreken. ties op eventuele gebeurtenis sen in de zaal. Niets wordt voor geprogrammeerd. Alles moet spontaan opkomen. "Als je erg makkelijk uit je woorden komt, kun je in korte tijd veel onzin ver kopen. Het hoeft toch allemaal niets te betekenen. Je moet niks voorbereiden. Je moet er ook G Vanwege de vakanties zal Delta Expo dagelijks open zijn tot en met 9 januari 1994 van 10.00-17.00 u. Speciaal hiervoor wordt ook de herdenkingsexpo- sitie over de overstromingsramp 1953 verlengd. Deze blijft tot en met zondag 9 januari te bezichti gen. Vanaf 10 januari is Delta Expo open van woensdagen t/m zondagen. Mogen we even voorstellen: Joris Mulder, 16 jaar, amateur- discjockey, woonachtig in Oud- Sabbinge, schoolgaand op het Goese Lyceum, klas mavo-4. Verliefd op alle soorten muziek, chique vooral als ze goed te mixen zijn en als ze met een rappe babbel kunnen worden aangekondigd. Het in september 1993 geopen de regiokantoor van Gastouder bureau "De Bevelanden” uit Goes kan na ruim 3 maanden constateren dat het werken per regio effect heeft. Het regiokan toor dat tijdelijk gehuisvest is in het voormalige gemeentehuis te Yerseke, behartigd de gastou- "Alleen maar kletsen, en het moet vooral niks betekenen" Voor zijn optredens als disc-joc key maakt Joris nooit 'huiswerk'. Hij bereidt nooit wat voor. Geen grappen of grollen. Geen reac- Thuis, in Oud-Sabbinge, herin nert weinig aan de 'spraakma kende' disc-jockey, die in Amsterdam met muzikaal vuurwerk een Amerika-reis uit het vuur sleepte. Thuis is hij een nette, rustige knaap. Hij woont al vanaf zijn 2e jaar in Zeeland (eerst Wemeldinge, nu Oud-Sabbinge), maar zijn taalgebruik verraadt toch een licht Brabants accent. "Van mij moeder", licht hij toe. ste helft van 1993 zelfs tot 9. Vroeger moesten mensen voor de meeste documenten twee keer naar het stadskantoor. Dit was vooral vervelend voor men sen uit de omliggende kernen. Door de verdergaande automati sering op de afdeling Burgerza ken is het tegenwoordig mogelijk De herdenkingstentoonstelling wordt verlengd, omdat ook in de eerste week van het nieuwe jaar nog veel vakantiegangers in de Provincie Zeeland verblijven. Bezoekers die deze weken naar Delta Expo komen, zien films over de Ramp '53 en bouw van de Oosterscheldekering en kun nen ook een kijkje nemen in het binnenste van de Oosterschel dekering. Ook de waterbouwex- speelt hij een beetje de disc-joc- I key. Een beetje. deropvang voor de gemeenten Kapelle en Reimerswaal. Twee medewerkers die samen 44 uur per week werken, hebben de af gelopen periode de nodige aan dacht besteed aan publiciteit. Om aanvragen voor gastouder- opvang te krijgen moet men op de hoogte zijn van het bestaan van een Gastouderbureau. Vol- j gens een enquête gehouden door de gemeente Reimerswaal, was er behoefte naar kinderop vang. Het Gastouderbureau had dan ook al, zij het bescheiden, een aantal koppelingen lopen in deze gemeente. Met de opening van het regiokantoor hoopte het bestuur van de Stichting Kinder opvang "De Bevelanden”, waar van het Gastouderbureau deel uitmaakt, dan ook het aantal koppelingen uit te breiden. Na drie maanden blijkt dat het wer ken per regio effect heeft. In de gemeente Reimerswaal is het aantal koppelingen van 6 naar 8 I koppelingen gestegen. In de ge- meente Kapelle is het aantal koppelingen gestegen van 8 naar 15 koppelingen. Heeft u ook belangstelling voor deze vorm van kinderopvang? Wilt u kinderen opvangen met begelei ding van het gastouderbureau? Zoekt u goede en verantwoorde opvang voor uw kind(eren)? Bel voor informatie van maandag t/m vrijdag. In verband met de verhuizing van het regiokantoor is het Gastouderbureau gesloten van 27 december 1993 t/m 7 ja nuari 1994. Het nieuwe adres van het Gastouderbureau is met ingang van 10 januari a.s. Hugo de Grootstraat 53, 4416 EE Krui- ningen, tel. 01130-82439. (ook de kindertóeding) WJC- MIRtlIlUlMr r ■niramrar mmii In tegenstelling tot wat er in de wegwijzer 1994 van Goes ver meld staat, fungeren de hulp- en rijdende postkantoren in de ker nen ’s-Heer Arendskerke, ’s- Heer Hendrikskinderen, Katten- dijke, Oud-Sabbinge, Wilhelmi- nadorp en Wolphaartsdijk met j ingang van 1 januari 1994 niet meer als hulpsecretarie. Tot en met 1993 was het mogelijk om in deze hulp- of rijdende postkanto ren uittreksels uit het persoons- j register, paspoorten, enzovoorts aan te vragen. De laatste jaren verrichtte de PTT echter steeds minder van deze secretariehan delingen. In 1986 werden nog ruim 1000 secretariehandelin gen door de PTT verricht. In i 1991 was dit aantal gedaald tot 446. Met de invoering van de nieuwe paspoortwet, in januari 1992, zijn de reisdocumenten uit het pakket van de door de PTT te verrichten gen gehaald. Daardoor is het aantal handelingen verder ge daald tot 32 in 1992 en in de eer- posities in t uiteraard te bezichtigen. Hier be- kens y/inHt ?irh diiQ tP\/onQ Hc» horHon- 1 kingstentoonstelling over de overstromingsramp met authen tieke zwart-wit amateurfilms, fo to's en voertuigen welke destijds bij evacuatie en dijkherstel zijn gebruikt. Grootse blikvanger hierin is de Sikorski S 51 heli copter, Nederlands eerste en enige helicopter tijdens de ramp in 1953. ‘S<W.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1