Vangen en gevangen fh 3 SPORTVISSEN OP DE OOSTERSCHELDE zGOUDs worden....... SNUFFELMARKT zaterdag 26 november VEILINGHAL GOES Grootse rommelmarkt, 250 kramen struingoed. Open van 9 tot 17 uur V OP 30 Zwarte Pieten bij aankomst Sint in Goes 15. en 10. At/ Een vroege surprise! t I e'ZE WEEK 41 4 Woensdag 23 novombor 19S3 - 35« jaargang m. 47 - 4 r ■f I J LANGE KERKS FRAA F 44 GOES I p Sint op bezoek in Kolveniershof Ruim 500 vogels op expositie te Krabbendijke Video koop je bij BACK 120.- KONTANT MOTEL MONDRAGON ons» 'i nftazrt ^sV®a\o2'4 en netv ^.csenöe 'het DM iede' V 1 -je gias m öetere f T in V. (Van een onzer redacteuren) Een sfeervolle tegenhchtfoto ven de boothengeleers IM maar nee er hangt zowaar een drinkebroers aan boord. drie tegelijk Ai 30 100 mm aan mijn lood en ing<- 00 4 In vergelijking met de vangsten van de anderen stelde mijn buit overigens niets voor Iedereen ving wel 30 tot 40 vissen Ik kwam niet hoger dan 15. Oor zaak? We zullen het maar op onwennigheid houden. Van de vissen natuurlijk. Ik denk even, dat ik wéér mijn buurman binnenboord draai. óm me heen kijk zie ik het ver- schil Iedereen vist met speciaal Als iedereen al minstens 5 tot 10 vissen heeft binnengehaald heb ik nog niet één keer beet gehad Hoe is dat nou in gods naam mogelijk7 Zal Ik dan "op het water" net zo weinig van gen. als aan de wal? Kén Ik ei- 302^ 19C gaan op. d n, diepen We gaan naar degasbdei en daar zoeken wé een óppertje want er loopt 'vandaag veel stroom door het springtij Achteraf begrijp Ik. wat de be doeling is: we gaan op een plaats liggen, waar het water pakweg 10 tot (3 meter diep Is. Daar zwemt de wijting en de gul. Nooit geweten. Orme Marti A Goes Tel ISOlt k-. I- Rrro-«iA»vo«Q wat worden met me7 *fi j uum if root jv eövwi mui fi stootioue OOC root mwi NOOdSH uuwr a De meeste vissers van vandaag op de Desire zijn, léden van de visclub van Hoechst de Chemie-gigant m het Siöege Alle »j>ortvi»»*ri gingen krom van de vis naar huls Ik denk, dat niemand mindér dan 30 vissen in de kort had Ultelnde- lljk bleek MueH tot de 15 wijtin gen te zijn gekomen Toch niet slecht voor een dljk-vlsser Ik stel alleen teleurgesteld vast, dat er geen poedelprijs werd uitgereikt Nou ja Ik werk niet bij Hoechst óók voorbeeldig zijn’’ Alleen aan het eind van de middag als de 'Oesiné terug vaart naai Ccv- iijnspiaat duiken we twintig mi nuten het barretje in Nou en’. slechte schipper want je weet niet eens waar de vis zit Eh- daar bedank ik voor Tijdens het gesprek valt hét me tussen de wartel en hét lood c drie haakjes zonder afhouders een boterham aan maar éen ding betekenen Op weg naar de ankerplaats in het Engels vaarwater tuigen al le vissers hun hengels op. De meesten hebben korte, stevige hengeltjes. Zo n 2 meter hoog. Ik voel mezelf wat onhandig manoevreren met mijn stok van 4 meter. Maar niemand let op beauty van een wijting aan mijn gul-haak. Het onmogelijke is dan toch geschied. Twee mi nuten later ploften er twee klei ne wijtingen tegelijkertijd vóór me op het dek. "Het kan niet - 1 rV. Breek Barker IWolpttaartsdi/k/ met een flinke gul Gert Pièntka /Goes) slaat run slag drié wi/tmgen in éen keet strijd kent een einduitslag Een dagje sportvissen ook De (eet nétten en de plastic fasSen zijn voornamelijk gevuld met wij ting in mindere mate niet g.ui Er zijn bok enkele steenbolk jes en piatvisjes gevangen COLIJNSPLAAT - Vanaf de kant is het knudde Als jé tegenwoordig wat wil vangen moet je met een boot het water op Die uiting van onvrede is tegenwoordig maar al te vaak te horen in kringen van de sportvissers van Noord- en Zuid-Beveland. Er zijn kennelijk sombere tijden aangebro-/ ken Enkele jarén geleden nog was het sportvissen vanaf de dijken van de Oosterschelde waanzin nig populair Er zijn dijkvakken waar de ervaren vissers én de mooi-weer-modderaars toen stonden te wringen om hun hengel te kunnen ingooien En er werd altijd wel wat gevangen Dat is tegenwoordig anders De dijkversterkingen hebben de vooroevers rondom de Ooster schelde vermeld of veranderd De vis zit niet meer op de kant Om wat te vangen moet je van- daag de dag het water op Dat hebben we daarom maar eens gedaan, op een mooie novem berdag En om at die verhalven over je moet het watèr óp direct maar - even in het juiste daglicht te zetten ze kloppen Op éen dag heb ik "op het water meer ge vangen dan de voorgaande tien keer vanaf de kant tH «inseii MS ooeotttAfc t zansokc ua ')M i»« M SCHIPPERS EDELMETAAL k FR HI10H44 1 Diverse stoffen, met meer complete collecties kleursenes restanten enz zijn nu belangrijk in prijs verlaagd' Het betreft kwaliteitsstoffen als Jaspe tweed canvas en geruwde katoen, zowel in effen als ruiten strepen en dessins Al deze modestoffen van 22 50 en 24 50 per mtr 1 50 cm br NU p mtr Zaterdagmiddag omstreeks een uur hoopt Sint Nicóiaas m Goes aan te komen Zijn boot' Prijswinnaar is eerst én voorat Joop Baden uit Nieuwdorp Hij haaide de eerste vis binnen -Dat was dus prijs tTij haaide ook de- grootste vis'bthnen .een gul van ruim een halve meter; maar ómdat elke visser prijsje kan pakken geidbedragje naar Maar helaas ik draai’ twee lijnen van mijn buurman binnen Daarom ging hét zo mee naar kade waar hij officieer wordt verwelkomd door bur.gémees ter W Blanken Uiteraard zal er ai .ruimschoots tevoren veer muziek en zang nab'j de plaats van aankomst zijn te beiuisie ren Onder begeleiding zal men naar hartelust Sinterklaaslied jes kunnen zingen en wanneer het wat kouder mocht Zijn hoopt men de Sint daarmee m ieder geval een hartverwar mend welkom té geven De Goese Middenstands Cen trale heeft de aankomst van- de Spaanse goedheihgman goed voorbereid en er wordt dan ook grote belangstelling aan de Bierkade verwacht Bovendien wil men het de Sint gezien zijn hoge leeftijd niet al te ^waar maken Daarom hoeft hij in Goes niet onmiddellijk op zijn trouwe schimmel, doch zullen er enkele rijtuigen klaarstaan waarmee de Sint en hoofdpiet hun entree ih de Ganzestad kunnen maken Trouwens oók voor de burgemeester en zijn echtgenote zal er een rijtuig 4w Wv iev jMtr AfeeoiMJ neb be unéorei' op Ti» weer eer z«er foo*>r *•»”-'Ny rse»»r per teem a»n rp Gp»» rn»t t» en tgr rwerte prefer lerer ZïtA ooit nept orrbe etpr^pgmefKteg soeenfptt r» bet 9*>»d w*«r- bOvprt ytppP» urt hpf vt^gtueg en re hoppn O»»rn» ppr ppepcbüt» pen vlotte 'endeeepte meéer Op onre s ’'ee*p»g"^e teen u over SintértLees evenals urtoreera de rest van de Be .plan de' vvaar wee' vee' trouwe adverteerders bun Smt \itötaasaaht■edtrigpr presenteren voor de ouderen wat kadootjes achter de hand gehouden Donderdagavond 1 december zal de Sint wederom in het win kelcentrum aanwezig zijn Hij is er dan op bezoek van zeven tot negen s avond* ptrs op Er is de hele ‘dkg bijna niemand naar bene den geweest Een paar man Ook m het winkelcentrum Kol veniershof te Goes zal zater- dagmiddag Sint Nicóiaas acte de presence geven Tussen half vier “en kwart voor vijf heeft hij daar een kieme verrassing voor de kinderen én er worden ook zeiden Op de Oosterse heide het knap druk getuige de vol gende cijfers vanurt v'erseke varen met minder dan 22 sport- vissersboten vanurt Thoien 10, vanurt Colijnspiaat 2 vanu* Smt-Annaland 2 en vankt Kat- seveer 1 Ook Zierikzee Bru»- msse en Burghsims kent deze beroepssportvisserij I u Tja en dan zijn we aangeland bij een van de euvels van het pootvis-sen de grote verwar- ring Verwarring tussen de lijnt jes onderling Zeker gedurende het eerste uur is'het even wen nen aan elkaar vVie gooit het verst’ Waar liggen zijn' lijnen Als ik nu eens even met ingooi- en- wacht tot buurman zijn lij nen heetl ingehaaid Zeker vpor mij geldt dit is geen van gen meer dit is gevangen wor den Het komt allemaal door de zelfde ploeg Vandaag zijn ze vnj. Ze gebruiken de dag om (een gul van 50 5 cm) Wie de meest* vissen had gevangen la me ontgaan Waarschijnlijk was 1 het Freek Bakker uit Wolp- haartsdijk Hij mag van mij óók de prijs voor de origineelste vangst hebben Hij ving een xi wijting die ondersteboven aan De vangsten Een voetbaiwed de ónderlijn htng De draad zat gewoon om de staart van de vis gewonden1 Dat noem ,ik nog eens vissen v <P»L VAU.EH» PAK KOOP3* Op vrijdag 25 en zaterdag 26 november organiseert vogel vereniging Krabbendijke e o de regionale vogeitentoonstel- img Een en ander zal plaat* vinden in het Cultureel Cen trum Noordweg 13 te Krab bendijke - brt jaar zijn er 489 vogels inge zonden door 66 vogelliefheb bers op de streektentoonstel- ling te bezichtigen Als keur meesters treden op de heren Suykerbuyk van Broekhoven. Bouman en Donkers De overi ge vogels worden gekeurd door de heren Durvis en Hetjboer Vrijdagavond zal de tentoon stelling worden geopend door wethouder Nreuwenhuize om 19 30 uur Hij ai tevens de ere prijzen uitreiken De openingstijden zijn 25 nov 19 00 - 22 00 uur 26 nov 14 00 22 00 uur Be»de avonden zal het Rad van Avontuur weer draaien waar voel moewe prezen moe te win nen zijn Schipper van onze "Destré" ia de beer J Zoetoweij. Hl| la uttera*rd) afkomstig van Yor- I sok*, rt^aar woont In CoHjna- plaat Iedereen noemt hem "schipper”. I De schipper zrt de hele dag m zijn stuurhut Hij kijkt uit over het water en schiet te hulp als er zware joekels aan boord ge haald moeten worden Hij han teert dan een groot schepnet Als we tien minuten beneden in het barretje zitten om een bor reltje achterover te kiepen, blijkt hij daar eigenlijk helemaal niet zo gelukkig mee te, zijn Ja ik weet dat op sommige boten in Zeeland de mensen langer bij het glaasje zitten dan bij de hengel Maar dat gebeurt bij mij niet Als iemand te lang hier beneden blijft zitten stuur ik hem aan dek De omzel moet boven gemaakt gemaakt wor den met hier beneden Ze ko men om te vissen, met om te dnpken Als iemand een keer te vaak dronken thuis komt, mag hij van moeder de vrouw met meer gaan vissen Dan heb ik toch mezelf beet7" j "BovemHen- als fb s avond» aangeschoten van boord gaan en ze hebben geen vis dan kan lk ,e_^oren kr,l9«n je bent een hebben een bakje erwtensoep gegeten Maar sommigen zijn niet weggeweest Ze hebben hun brood aan dek opgegeten Zouden alle sportvissers zo me Als alle stokken startklaar tegen de railing staan, zakt de hele club al naar de roef. Kof fie Allemaal koffie. Het eerste bakje is gratis Van het huls. op", denk ik. zegt de vrouw van de schipper Een én^eling vraag er een klein glaasje cognac bij. "Daar be gint het al", denk Ik, de verha len kennende Maar het valt al les mee Dat zal later blijken De schipper wil persé geen hij veel te veel kléine wijtingen gereedstaan', waarmee aan de< rondtocht dó<?r de stad kam worden begonnen zat dan aahieggen aan de Bier Aarj muziek za net zeker net ontbreken Met. geiuidsmstaiia ties en fliuzie» —onder meet Opus'7- zai.de Sint Je ,oigen de route volgen Biernade—Grote- Kade-Oost Singei— GasthiHssl'aat-Lange Vorststraat^— Gansepportstraat- -r-Keizetsdijk-r-Kreükeimarkf— Singelsttaat Korte Key. straat—Grote Markt(Zui<Jz>i de>—Lange Kerkstraat—klok Straat(hnks)—Lange Vorst straat—Ouóe/ Vismarkt—Lom bardstraat—Grote Markt (oost- zijde)—Lange Kerkstraat— Klokstraat (rechts;—Singei straat—Korte Kerkstraat Grote Markt.(westzijde) Armer wordt gestopt'voor de voorma lige Korenbeurs St Nicóiaas begeeft zich dan te voet dooi.de St Adnaanstraat heen en terug Na het instappen vervolgt.dent met Opril Grote Markt—Magda- lenastraat-Opril Beesten markt—Beestenmarkt (nóord- zijde)— Nieuwstraat Te circa 15 00 uur eindigt de stoet bq de Prins van Oranje en wordt ai' daar ontbonden maar een ging dat nummer, twee Gert Pientka urt Goes Desire van schipper J - 'is een Z zandschi'p van pe binnenvaart het. opdraaien denk ik gericht ais wordt zeker een kabeljauw van’ berre.tje annex keukentje Aan .vijf kilo Maar helaas ik draai de wand hangen foto s en kaarten Een yan. de kaarten is een zeekaart van de Ooster.- zwaar De wijting die schelde We varen naar de boven komt'blijkt aan zijn haak gasboer in het Engels vaarwa te zitten -Zou net vandaag nog ter oostelijk van de Zeeiand- brug en ten noorden van Kats De foto beloven veel goed* Schipper Zoetewelj en enkele «en zijn klanten hebben zich laten vereeuwigen met knotsen van kabeljauwen. Het zou best wel leuk zijn, al* we vanavond met zo'n beestje aan wal kon den stappen. ren staan drie vissers al om 7 wijting Vermoedelijk Maar ik -- - uur in de aanslag op de kont ben nog altijd ouderwets bezig schippers varen: allemaal be- van het schip Dat schijnt de beste plek van de boot te zijn ómdat 'je daar de minste last; Zo lukt het waarschijnlijk nooit hebt van de stroming De lijnen Jk bimj een m^ter draad van raken daar dus niet zo gauw in 30 10Q mm aan mijn lood en elkaar verward hang onderaan een grote gul- haak Dan lukt her beter De eerste de beste keer daarna, omgebouwd heb jk verschrikkelijk beet Bij Dat Eén Middelburger.naast me be gint te mopperen Hij vindt dat opvist Hij gooit zé keurig alle maal terug Ga ije ouwe heer maar s halen roept ;hij een van de kleine wijtingen ria Ook een man op de kop Van de boot -wordt ai die deine wijtink- ;es zat Als hij er binnenhaalt- laat t|ij weten Dit is geen vissen méér Dit is stro pen En weer een ander i’Het zijn, verdorie hei Chinezen klem en talrijk V Als je met anders gewend bent dan het sportvissen met twee hengeltjes van 3 90 meter lengi te. met eén o'nderlijntje van drie haakjes en een stukje anker- lood van 100 gram dan is het - vissen op het water toch een verrassende ervaring Aan de dijken en stranden langs de Oosterschelde heb je goedé en slechte plekjes om te gaan vis sen Je denkt in je onschuld dat aan boord van een sportvis- genlijk wel vissen? sersschip wel alle plekjes het- A'is ik eens toerend en jaloers zelfde zijn Mis' om me heen kijk zie ik het ver- Hoewel de boot de Desiré uit schil Iedereen vist met speciaal Colijnsplaat om 8 uur zaCuitva- luig voor'dé kabeljauw en de Op de Oosterschelde operéren 30 tot 40 sportvissersbpten De dnjfsmatig Ze verdienen er dus - -i Dat kan de Oosterschelde is geliefd en vis rijk Dat soort geluiden hoor je over de Westerscheide maar uitgooit draai je de lijn toch uit het oosten bmnen eens mef zijn allen te gaan vis- sen De meesten zijn ervaren visve-schaikers" Je hóórt net Mn hun opmerkingen VVe i De Desrre wt Coliinsplaat De I Zoeteweij js een Het laadruim is nu mi

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1983 | | pagina 1