IIIIIHIIIIIMIIIIII.HIIIMMIIIIHHIIIIIMN H.A.J. van der Graaf Ganzepoortstraat 22 tel 01 100-27107 Goes „JONGE 4® /S» «IS ■mill! millllHIIIIIFm^ Groeneveld voor ogen lllllllllll Demonstratie Fendt en Lemken Aan de knipoog natuurlijk De knipoog Kollektie. U herkent 'm meteen. maar... ook aan de prijs. Want ofu nu een u daar gratis bij. Groene veld r rijs. A modieus dames- montuur, een vlot F 1 1 JT i herenmontuur of I X X> fj een stoeisterke kinder- bril uitzoekt, u betaalt altijd f 65,-. Er zijn maar liefst ruim 200 van die modieuze Knipoog-brillen. Volop keus dus voor één prijs. Een jaar garantie op breuk en 'n prima service krijgt i kan u er aUes over vertellen want alleen hij verkoopt de Knipoog Kollektie. Loop eens bij ’m binnen. En... let op de knipoog. deeï^üden. Voor Sint en Piet I I VIEUX I CHVA> Lemken grondbewerkingswerktuigen Slijterij - Wijnkopen} DominiCUS Baarden Pruiken Oorringen - Sintringen Schmink Kragen Veren - Handschoenen Gulpen 11 jl Aangesloten bij het Vlissingen, St. Jacobstraat 14 7.25 5.45 12.25 5.95 Cehave nv Veghel 4.25 4.65 Modem kunststof dames montuur Bovendien hebben wij een zeergrote kollektie monturen in elke prijsklasse. Goes, Lange Vorststraat 106 Middelburg, Lange Delft 24. 7.45 7.95 8.95 8.95 Wij brengen een primeur met nog meer kleur en smaak Die mag gezien worden! 't Is gewoon meer wijn, dat f kun je proeven en f bovendien is Mj ook nog voordelg. FINO DR' SHEHKV WUN UIT 'TVAT VIN DE TABLE rood of rosé, per liter. VERMOUTH ZOETE RODE OF WITTE WIJN per liter NOTENWIJN per liter V SHERRY medium vanaf dry pale vanaf cream vanaf fino. vanaf RODE DOURO PORT vanaf - 'Jjuhltèltie^tvht tymahticnmr kaan) Roncal Ta Maria Teacher’s HINDERWET OPENBARE KENNISGEVING BESCHIKKING Woensdag 16 november 1983 Bols Jonge Genever Pinot Vieux c-5 nlut>scr DE BEVELANDER min i min I Modem kunststof heren I Gedistingeerd metalen heren dames montuur. MEEiari Woensdag 23 november Bath polders - Rilland Bath Donderdag 24 november Zaamslag - op het bedrijf van Co. Scheele - Paviljoenweg 1 Demonstraties zijn van •A Sterke merken, k a a a Maandagmiddag geopend' RONCA GF MEEIMTE BORSELE I i aani*i sh»h n hij I "HH'P PINOT wit. per liter wit. per liter Burgemeester en wethouders van Borseie maken bekend, dat ter gemeentesekreune vanaf 21 november 1983 lot en met 21 december 1983 op werkdagen van 09 00 lot 1200 uur eh Van 14 00 tot 16 00 uur alsmede elke vnjdag Van 17.00 tot 20 00 uur in de Openbare Bibliotheek Borsele Siengepteïn l te Heinkenszand. ter inzage ligt de beschik king op het verzoek van Fa W de Jonge en Zn Smout» kerksezandweg 4 té s. Heer Abtskerke om een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het .opnch ten. in werking brengen en in werking houden van een-loon- aanneming» en landbouwbéijnjf aan de Sinoutskerksezandweg 4 te i- Heer Abtskerke De beschikking houdt m de vergunning ie-verlenen onder een aantal voorschriften- Beroep tegen deze beschikking kan tót en met 21 décember 1983 worden ingesteld dóór a de aanvrager b de betrokken adviseurs c degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren hebben ingediend d énige andere belanghebbende, die aan toont, dat hij redelijkerwijs niet <n Haat t* geweest eerder bezwaren in te brengen Hét berocpsschnft moet worden gericht ux Hare Majesteit' de Koningin en worden ingediend bij dé Raad van State afdeling voor Je geschillen van bestuur Binnenhof I. 2543 PA VGravenhage 7a\ die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel boa van de Wet op de Raad van State een verzoek dóen om schorsing van de beschikking dan wei tol het treffenan een voorlopige voorziening Du verzoek moet voor 22 decem- ber 1983 worden gencht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad Mn State De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat ver zoek is beslist Heinkenszand 16 november 1983 Burgemeester en wethouders van Borsele de sekreuris. J L M vgn Pui de burgemeester. Dn G C G van den Heuvel ■inniii«iiiwijimmiiniiii GROENEVELD HEEFT MEER DAN 200 MONTUREN VAN I lage grijzen. 65 te Heer Abtskerke oih een vergunning een-Joon- aanneming» WHISK’ E I 1 1 3 30 tot 16 OO uur wordt gedemonstreerd met een FENDT 615 LSA met een LEMKEN frontploeg Daar- naast met diverse andere Fendt trekkersen

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1983 | | pagina 16