5 JAAR PASSE-PARTOUT 10% KORTING I Berge ONKYO I I r VISSER-BOES SGévier Tevee hifi voor die prijs - 'WwilR I de speelt ƒ69,- o i Verkoop/verhuur zonnebanken Verdien vandaag nog honderden guldens op uw stookkosten. ƒ84,80 1 i - A. Princen Konmgatraat 2 Goes tel 01100-1646? Zetezdeg 12 novanbof a s babban ani araar aan groot rad van avon tuur van da tugportara V V Goat m da Itantina van Goat da Sc/ran- ga ladaraan ia van bartat vraihom Ondar alia mantan dra data avond bemanvartotan wy grabs firgron. 2 lavantmtddolanmandan. rvorttan on bamman en -hemels (en koop het bij *t Gouddoppeitje) K adverteren het medium bij uitstek I Bovendien krijgt iedere klant T I I 4 op al onze goederen! (uitgez. spec, aanb.) Wij vieren feest en laten'U hiervan profiteren want 3 dagen lang krijgt U I’®! Sint en Piet staan bijna weer voor de deur Ook wij hebben alles weer in huis: Kostuums, hoeden, pruiken, schmink, maillots, kragen, oorbellen, staf, baarden, mutsen, enz Piet schmink2.75 Piet pruik 12.50 een aardige attentie Tot ziens op donderdag- vrijdag en zaterdag 1 7-18-19 nov. R JUBILEUM i 'I spurt wangle 1 TAXI- 2 CENTRALE 1 J hartje: Gosf van elkaar hovdt MAANDAG 17.00 UUR (■■■■■■■■■■■■■■■a Bol good ■-J. HINDERWET OPENBARE KENNISGEVING VERZOEK OM VERGUNNING Wie rekent stookt Radson ER. De zuinigste konventioneie CV-ketel. Gebmiksrendement maar liefst 92,7% (o.w.) goes tel. 011Q0-ieen KAPÉLLE - TEL O11O2- 1674 I e - O OO DE BEVELANDER U ff fw Woensdag 16 november 1983 elkaar houdt ▼r koop van VOQR .0 i i I Vanaf i I I ƒ1856, I I I ;S Conclusie ud vate toets Midden- Zealand f299- Goot ook uw oude CV-keM eruM! o 5 V- 2 Jaar garantie Bpocittttl Ir .111 GEMEENTE BORSELF ««MteeakiMaaè* Vraag Uw installateur nadert informatie: hij weet er betlitt allet tan. Stolpje ƒ16,85 Gouden oorhangers ƒ216,— 1 Lapponia armband ƒ968,— Gouden heren zegelringen. Vanaf/295,— worden incediend Beroep tegen dé op de um schikking kan later, behalve door de aanvrage slechts worden ingetteld door degene dre htnnen j aaa aim k - die aanuxwii dal hij redélijkenrip niet te waal gewecM ilijdigThe /warén in te dienen ■Voor naden inbchuagea kaai u nd, w nrbmdin. Mellen mei bu- .-„.„I 544 loeaiei xwa Ook veel wit goud zoals hier met briljanten ƒ3250,— zwaar gouden ring ƒ1056,— Gratia gegraveerd en klaar terwijl n wacht/79,50 Prachtige Lapponia hanger Veel gouden schakelarmbanden in uiteenlopende modellenen pnjzen. (■■■■■■■■■■■■■■■a "de Bevelander" uw advertentiebled Advertentiecopij ontvangen wij graag uiterlijk 1 f' - Colbert tegen X speciale Sinterklaas prijs \1 vanaf I I Lange Kerkstraat 2-6 iw. 't. n.-di. .Mi. pi- i.ti z wlvL. f »t I. 1 Mrwnaal 2«35 Watt RMS .Dreef toonregeling dte geen veine» ven geKudekwalited geeft Wte aan- ahatmogoti|kheden oa keyty>ard- f429- Echt massief zilveren horloge met quartz uurwerk. Diverse 4 mdQeDem.j^aJ Won fWM-pMG 9 Zorgvuldige metingen in de praktijk wijzen ba- •paringen aan die veriêren van 20 tot 45 l Inderdaad zeer fikse besparingen De hoogte van de besparing bij U hangt natuur- lijk af van het rendement van de ketet. dieng bij U staet. Maar dit U bespaart is absoluut zeker I Ringen: nP) ook geheel eigentijds Van vorm ^hpèonia Burgemeeiler en wethouder, van Borvclr maken bekend, dal Ier ge nwemewkreune vanaf 21 november IWJ lot «a mat 21 december »bmcX eteewgdag van ft 00 SM 20 00 uur ia*de O^nb.re lUtX ihaek Boreek Siragepfc'" I Heinkenuand ler image ligt een ver wek vaa de heer J Poortvliet. Naae.ielle.eg I» ie Nnae om een ver gunning mgevolne de Hinderwet vou, hel opr.hun en in werking hebben van aea frwuaehbadnjf aan de NnaameUeweg IS ie Naae Gemoiiveertk beawarea legen bat verlenen van de vergunrung kw nen door aan tedwuaen met 21 december IWJ rtete.Hjh btj bal ge weden eveneena kr inzage gelegd few kdee kan ook aaeaMtag m peraoon ai tnj gemachtigde berwa ren inbrengen op een openbare tilling op 7 terimkli IW le 14 00 uur. en wel kr gemeenleaekreiane. waarbij tevens gelegenheid wordl gegeven UM een geda. kien»—-Miag Indies inca dal wenM worden de persoonlijk, gegeven, van degene die een berwaarachnO indienl aiei bekend gemaaki Hel verwek daaruw moei achrtOeMjk legelijhcrtljd mei hei her. aarachn» kj ons ag aeaoawa ba- ro.de adviMun. —feticide termijn Khrihelijk o( ■noêdehag bezwaren heen ingebcacM ea door degene zwéren in le dienen reau Riumielijke Oaiwikkebng. lekfooa 01 IOS-17’ Heinkenuand IS november ISSJ Burgemeeuw aa wmhouden vooenoemd. de aekreurtt. J L M van Pwi da burgemeester. Dn O C O van daa Hemel *t («Sonbbo ppcrtj r inge KarMiraai 44. lal 01100-14043. oóae Aaaieeatraal 20. tal 01 ISO-13004. Tamauran Korte Kerkstraat 1». tal OHOO-ISOga Goaa Waiatraat M. lel 01104-10400. Jnaamgan Veel gouden fantasie oorknopjes 1 Perp*v/7S,— Kkrigoudon nsomptestje. DE MIAKTUK BEWUST HET Moeeelhongertje in goud 98,50 I 14 kjt gouden surfer 165,— OE BEVELANDER STA AT VOOH U KLAAR Kinderpiet pruik 10.00 enz enz. enz. Ook verhuren wij Sint en Piet-pakken. Voor inlichtingen: A Casio horloge iiv >29'95 Zilveren mosseltje f10’— Van onkyqC: CP1022 half-automatischs platenspeler Vtxxiien van een rechte, licht gewicht loonarm en drievoudige iaotetie legen trillingen van buitenaf Alk bedwmngaioetaen zitten op het trom, waardoor de stolkap gestolen kan olijven TA 2022 Cassettedeck \fooraien ran Dolby B en C rwe- onderdrukking Du«deS|k alteea bete meters De hyperbollech ven Super-Permahoy verzekert een ruen trequentiebereik voor tedere cassettesoort f 595.- A 22 selntegrwnfe versterker ü.rft T22 FM/AM stereotuner ktetrwkeurige atstemmmg door brede etstemschaal -é Gegerandeerde hoge kanaal acnetdmg en lage vervorming van deatereo signalen Signaalsterkte Ida indicatie door 4 LEDS f379.- TW zien en te horen bij: iepen de laapxte prijzen B B B11neaardxlia.il tLB ii»cx I liMt I 1654 Closed forever armbanden in november en december alle met 20% korting. (xoleng de voorreed atrekt/

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1983 | | pagina 15