fut Veelbesproken amateur-fotograaf Co Coppoolse (26) onthult zijn techniek: 4 4.95 J DANSLES van Biemen li 29® 10.00 i 3 dagen lang 3 kwaliteits-stoffen! Vin de la Goes geruwde Stoffen <T)att II 1 DEZE WEEK I Algemene ledenvergadering wijkvereniging Goes-Oost FIJNE WOLLEN FLANNELS 1 90 cm breed van bekende fabriek 1 5 mode kleuren q VIDEO-DEMO Tijdons BRADERIE op onze STAND on volo louko aanbiedingen JOGGING-STOFFEN 160 cm breed, ideale kwaliteit lap AA normaal 18.90 NU I UsUU t s MMM 'I Jonscn Juweliers it AArtasasfrstf n, 4461 JC Ge«. it X- NIEUW! M3 a Woensdag 14 september 1^83 - 35o jaargang no. 37 4 r I i 'I •E f. I LANGE KERKSTRAAT 44 GOES J te A f 1 1 S 90 cm breed. 25 kleuren en dessins normaal 14.90 per mtr. NU 3 DAGEN 39.50 NU halve prijs....I O.UU J 01100)6924 't'i I •ffej - - ’’Visible Difference Lip-Fix crème” Tijdens de braderie krijgt u bij aankoop van Lip-Fix 4- lipstick een - cofTret huidverzorging cadeau. Parfumerie-Schoonheidssalon Klokstraat 10 Goés 27473 ECHTPAREN JONGELUI van 16-20 jaar SCHOLIEREN 14-16 jaar-*-^-^* (alleen jongens) AEROBIC beatballet F i SPEELTUIN "HOLLANDSCHE HOEVE" HERIN GERICHT Inleveren kopij voor De Bevelander I MM» t Co Coppoolse ’J .0 V I i f Annettes v j. Pad i 5 A i I I I I I I I I I I ■a Zonder aarzelen verklapt hij zijn geheim Het zijn vasehne-foto's, méér niet Ik heb een speciaal skylight-filter Daar smeer ik aan de voorkant wat vaseline op Zon netje in de rug En dat is alles" Co s fotós baarden hel afgelopen jaar opzien, nadat ze met enige regelmaat te bewonderen waren in de fotogalerij van Foto Ver schoore in Goes Daar wordt 'het beste werk van de klanten geëx poseerd op een afmeting van 50 bij 70 cm Bekroonde werken van Co Coppoolse hingen daar al en kele malen. Hamilton heeft concurrentie vanuit Zuid-Bevelandl ‘BOVEN: Eén van de laatste succesfoto's van Co. ON- DER: Een soortgelijke foto van 't werelds bekendste fotograaf David Hamilton Do foto onder. genaamd "La Vorige week werden alle speel- werktuigen van de nieuwe speel- V- "Maar wat minstens zo belangrijk is: Co kan uitstekend met mensen omgaan Dat kun je zien aan de poseringen Hij is een vriendelijke foto mogen Co is daar echter zeer terughoudend in: "Niet iedereen kan het Als een meisje op de foto wil. omdat ze zichzelf zo mooi vindt, kan ik haar niet gebruiken De meeste foto's maakt Co Cop poolse op de schilderachtigste plekjes van Zuid-Beveland: langs het Zwaakse Weel tussen Kwa- dendamme en 's-Gravenpolder. Grote Markt 8. Goes Tte term Nu het hoge woord eruit is. stelt hij vast Dat wordt dus volgende week direct een run op de foto grafen voor skylight-filters en va seline gebruikt daarin Vericotor-kleuren- films(VPS 135-36). De modellen, die voor hem poseren, zijn goede kennissen van hem. die qua uit straling en lichaamsbouw precies in zijn entourage passen Hij heeft enkele axioma's voor het maken van de opnames de meis- "Co Coppoolse daarentegen gebruikt het licht vaak, zoals het valt. Dat geeft voel beper kingen. Maar met de eenvoudi ge middelen, die hij hoeft (in vergelijking met bijv. Hamil ton), maakt hij uitstekende fo to's Er zijn maar weinig ama teurs, die zó inventief te werk gaan als hij on hot dan nog zo goed doen óók aldus beroeps fotograaf Verschoore. I 's l-ands gnxitstc kruidenier geeftu een voordelig rondje Schenkt u een mooie rode wijn uit de Bordeauxslrvck (Bergerac Appellation Contmlée) voor maar f4 95 Ter gelegenheid van de totstandkoming van de verbinding tussen de Markt en het winkelcentrum De Wijngaard, uitgevoerd met een speciaal ontworpen etiket van de Magdalena kerk Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt bij Albert Heijn Kolvenicrshof on Fles 0.7 liter ooss - MOMtsuas - SM» Mae» VMMMMI. Inschrijving voor da nieuwe cursus beginners nog open voor Gevraagd naar de wereldbekende produkten van David Hamilton, zegt Co Hamilton is natuurlijk een beroepsfotograaf met veel meer mogelijkheden dan ik Uit de literatuur heb ik begrepen, dat hij zijn mystiek bereikt door op de lens te ademen, vlak voordat hij afdrukt. Als dat wéér is. vind ik het met zo'n denderende tech niek Als beroeps moet je toch betere trucs in huis hebben Mijn vaseline-truc geeft méér moge lijkheden Maar Hamilton is natuurlijk niet te evenaren in de mooie tinten. vooral de paarse Zover tk het kan beoordelen, doet hij in de doka veel dingen, die anderen niet be heersen In het algemeen gespro ken vind ik Hamilton wél de be kendste. maar toch niet de beste fotograaf van da wereld" Als poetbode op het hoofdpost kantoor van Goes doet hij vaak de postbestelling per auto in de bui tengebieden Hij komt overal op Zuid-Beveland Hij kent alle hoe ken en gaatjes van de regio. Zo doende kan hij de 'pakkendste' plekjes uitzoeken als decor voor zijn artistieke foto's Co s wensen voor de toekomst zijn niet zo hooggegrepen Hij wil gewoon mét zijn vrienden en vriendinnen van de Baariandse camping plezier maken in het weekeinde De veelbesproken fo to's volgen dan vanzelf wel Toch is er één speciale wens: "Ik zou één of méér van mijn eigen foto's wel eens gedrukt willen te rugzien als ansichtkaart of wens kaart. Dat lijkt me leuk”. Bij het afscheid zegt hij beschei den: "Ik sta er nog steeds van te kijken, dat de krant belangstelling heeft voor mijn foto's.. De goedlachse jx>stbesteller en levensgenieter Co Coppoolse (26) uit Baarland maakt sinds een jaar foto's die in brede kring bespro ken worden Ze lijken vaak als twee druppels water op de kunst werken van de Zuidairikaan Ha milton Tm ties. Door de Hamihon-achtige foto's zijn er veel meisjes en vrouwen, die vragen, of ze óók eens op de Veel amateur-fotografen her kennen de dromerige, wazige, mystieke en nostalgische stijl, die Hamilton ook hanteert. Diens werk is over de gehele wereld bekend, omdat er op grote schaal posters van wor den gemaakt. Vooral zijn dan seresje is befaamd geworden. Ze hangt (op poatarformaat) in vele huizen. in precies wordt vermeld voor welke sekties er nog vrijwilligers nodig zijn. ->-x.v 7- I Voor de jongsten zijn er wippen, schommels, een kleine draaimo len. een zandbak en een kleine glijbaan Oudere kinderen, die de speeltuin bezoeken, hebben on der meer de beschikking over een grote glijbaan, een gezinsschom- mel. een draaischijf, een grotere draaimolen en oen grote wip Toebehoren een paar vriondon on jes mogen niet in de lens kijken en ze mogen niet lachen Hij houdt hen altijd voor: "Doe maar alsof je nét smoorverliefd bent geworden op een prins tuin in het recreatiegebied "De Hollandsche Hoeve" geplaatst Zoals bekend is de aanleg van de ze speeltuin uitgevoerd in het kader van werkverruimende maa tregelen. waarbij voor hot meren deel jongere werklozen zijn inge schakeld. In de nieuwe speeltuin zijn zowel attracties voor peuters en kleuters als voor de wat oudere jeugd te vinden Co Coppoolse glimlacht een beet je om de belangstelling, die een krant voor zijn fotografische kun sten toont "Ik wéét, dat er eindeloos wordt gepraat over die foto's In het algemeen vindt men ze erg mooi Vaak wordt er’ge vraagd. of er sprake is van trucs Dan moet ik weer maar's wat la chen" De Goese fotovakman A.W Ver schoore. door wiens toedoen de amateurfoto's van Co Copjxiolse op Zuid-Beveland grote bekend heid kregen, noemt het werk van zijn Baariandse klant opmerkelijk goed' 'Zeker voor een amateur springt hij er heel goed uit Ook artistiek zit het goed in elkaar Hij weet zijn techniek en fantasie uit stekend te combineren Eon wat vale foto. "Meiaje in het water' Co Coppoolse vindt hot zélf één van zijn mooiste opna men Alle foto 's zijn hier in zwart- wit weergegeven. In werkelijkheid zijn het kleurenfoto 's. Elizabeth Arden ontdekt r huidverzorging voor uw lippen: Lip-Fix verbetert zichtbaar u drie lipproblemen: Lip-Fix: voorkomt uitlopen van lipstick verzacht droogtelijntjes rond de mond verbetert conditie van droge lippen Inlichtingen an aan melden dagelijks van 14 00-17.00 en van 18.30-20.30 uur. 01100-20176 of 14S82 topkwahtait RD vakkundig Mg advies g| I binnen 2 degen klaar alle afdruk- mogefijkhedengi alleen de goede foto's betaeK U gratis waar- debon voor fotoalbum en/ of vergroting m hm wttii maxiwnwn a back: Toch doet Co zichzelf tekort Want goede foto/ worden natuurlijk niet 'even met wat vaseline ge- maakt Voor de kenners: hij heeft een Nikon-kleinbeeldcamera en in de omgeving van üvezande en in Ellewoutsdijk in de ambecht- sheerlijke tuin van de voormahgé villa Zorgvliet "Dat lukte allemaal leuk, totdat ik in fotobladen iets las over z.g. co- mogelijkheden Vele daarvan heb ik uitgeprobeerd Zo groeide ook het idee van de Hamilton-achtige foto’s met behulp van een eky- light-filter en vaseline Ik heb dus bijzonder veel gelezen over foto grafie. voordat ik er serieus mee begon". iuidt de atad Goes de herfst ip met eén herfstfeStijn, waarover u m deze Bevelander volop informatie van zowel de adverteerders als de redactie kunt aantreffen Maar er is voor ondernemend Goes nog méér reden om de vlag uit te steken Want vanaf deze week is de doorbreek vanaf de Markt naar het nieuwe winkelcentrum "De Wi/ngaard een feit. Dat betekent dat dit winkelcentrum beter be reikbaar is geworden en zówet ondernemers als winkelend publiek zullen erg blij zijn met daze doorbraak. Ze moet zich in dienst willen stel len van het eindresultaat. Zij is met de hoofdMrsoao. Ik joek,^ mensen bij defoto's. die‘ik-wil maken En niet andersom". I (Van een onzer redacteuren) BAARLAND - s Werelds bekendste fotograaf Dpvid A Vaseline-foto’s S Voorlopig heeft Co Coppoolse (die in een gezellig huisje aan de Bur gemeester Vogelaarstraat in Baarland een levenslustig vrijge zellenbestaan leidt) méér dan vol doende medewerking van zijn kennissen van de camping Schel- de-oord in zijn dorp "Ik ben in augustus 1982 begonnen .met die Hamilton-acKtige opnames Sindsdien hebben we op lokatie veel gelachen met die vrienden en vriendinnen uit Breda en België. Wijkvereniging Goes-Oost nodigt haar leden uit. op woensdag 21 september tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering, die deze keer gekombineerd zal worden met een dia-informatie- avond met als doel het werven van vrijwilligers De wijkvereni ging heeft namelijk een groot te kort aan vrijwilligers zowel voor binnen als voor buiten het be stuur. Vooral wordt gezocht naar perso nen die zelfstandig aktiviteiten kunnen organiseren en mensen die alles rond een bepaalde leef tijdsgroep willen coördineren Ook zoekt de sektie publiciteit .vrijwilligers, o.a een schrijvend lid Op eerdergenoemde avond, die l plaats zal vinden in de Jan Ligt-1 i hartschool aan de Bergweg, zal nader ingegaan worden op deze zaken, o.a in de vorm van een vragenuurtje ter verduidelijking van de taken voor vrijwilligers. Ook worden er dia's getoond van voorbije aktiviteiten met toelich ting in het kader van de wer- vmgsaktie van vrijwilligers Tijdens de A.L.V zal de benoe ming van een nieuw bestuurslid en hopelijk van oen lid kaskom missie (wie?) plaatsvinden Deze avond vindt dus plaats op woensdag 21 sept in de Jan Ligthartschool en begint om 20 00 uur Vóór die tijd zal er nog een folder bij de bewoners van Goes-Oost in de bus vallen, waar I 1h ZACHTE WOUjtN TWUQ IPlteFEKT VAN WYL, kwalItbIt en PAWORn I Uw weekblad De Beve lander verschijnt vanaf deze week een dag eer der. Dat betekent dat eveneens ook berichten en andere kopij die be stemd zijn voor de redac- tiekolommen éérder bin nen dienen te zijn. De redactie streeft ernaar om aangeboden berich ten dié aandacht te geven die ze verdienen. Dat wil zeggen dat de kopij uiter lijk op vrijdagmiddag 12.00 uur vóór de ver schijningsdatum birtnen moet zijn op het adres Voorstad 24, 4461 KN té Goes. Plaatsing van later aangeboden berichten kan niet worden gega- rBndwrd De redactie Een vrolijke foto in klassieke stijl, vriendinnen plus eon hek en sympathieke knaap, die zijn poserende modellen (vrouwelijk én mannelijk) jxecies kan laten doen, wat hij wé" De vergelijking met Hamilton wordt volgens de heer Verschoore eliswaar vaak gemaakt, meer ze gaat niet helemaal op. "Hamilton is veel perfecter. Hij werkt ook veel in studio's en veel van zijn opnames worden in de donkere kamer geperfectioneerd".

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1983 | | pagina 1