O 0/€X boenman WMMHI H 7 77 7 4 ym vvvvvy wrvvvYv mmw 1 7 #t I 1! 4'111 ioTwl L7-' I 1 kl A s AAAAAAA AAAAAAAAA f 119,- 59,95 i 7 4 6 7 A I „mand MHsnr* F J 169,— 7 wM 6*9r- J ttL. r - - ft f 3»,w 119,— nu 669,— 77'.-' agi/W-;.4'i 7$ 1 i I 1 i f ■j! .-... S'. I i j 4 A i J •i l li 'ORDER teergave toe we hetere vuren gestaan, maar voor ons Hanfct nu 1 seen Bijna tien maanden geleden moesten we een rokende puinhoop in de WaMraat te Vlianngen verlaten. A staat in dene advertentie. Owes lense veer 1974 BETER BU BOONMAN gaan we beslist waar maken. Kaast U Nek maar overtuigen. c Draaitop stofzuigers vanaf Philips 90 Super bcheerapparaat. Nu tijdens ons openingsfeest vanaf V, Tydeiif mogelijk Boonman uit de brand feestelijke1 opening - Philips volautomatische wasmachine. 7 basisprogramma's, incL fljnwasprogr snuns Centrtfugegang MM toeren. /«Mr- - Openings- z ias Alttjd een schone keuken Dat kan, met aaa Philips afzuigkap (HN 5102) boven M bat formas. Heeft unieke ventilator, die 1 over de volle breedte afzuigt Oeruiaarm. En probleemloos monteren Het cadeau waar bot hete gezin piaster —L f »»r- 47 ‘a .d Philips aH-transistor kleuren- j ontvanger (X 26 K 201/06) J met 110°/66 cm direct vision beeldbuis. Kleur in naturel noten. Tiptoets-elektronische afstemming met lichtindicatie op zee voorkeurzenders. O.a. vjjf schuifpotentiometera. Aansluiting voor extra luid spreker. Afm.: 52 cm hoog, 74,5 cm breed, 29/48 cm diep. Prijs f 2445,— opening inruil tot 53A— t Luxe draagbare rwart/wit ontvanger van Philips. 110°/44 cm beeldbuis met' gradatiefilter. Automatische drukknop, elektronische af stemming voor zee vooraf in gestelde zenders. Schuifrege- laars voor geluidssterkte, contrast, helderheid. Afm.: hoogte 37, breedte 43. diepte 32 cm. Speciale openings- aanbieding Philips handsteel- stofzuiger; .zware motor; gemakke- Ujk bedienen. opening Er moet natuurlijk iets speciaals zijn, waardoor elke Philips haardroog- 1 kap zo snel en gelijk- I matig zijn werk doet. f Wij ontdekten een ver- J nuftig luchtrooeter, dat zorgt voor héél gelijk- I matige warmelucht- w spreiding. Er zijn drie W modellen in verschillen- 1 de kleuren, mét en zon- N der afstandsbediening en tijdklokje. Inschuif bare rand voor makke lijk opbergen. Compleet met ophangbeugel. Wq 22 OF 113 Elektrogrammofoon voor lichtnet- en batterij voeding. Drie snelheden: 331/3, 45 en 73 o.p.m. Geschikt voor alle formaten grammo- foonplaten. Muziekver- mogen 1.3 W Luldspre ker m afneembaar dek- aeL Kleuren groen of oranje Standaard voor zien van het keramische stereo/mono-opneein- element 22 GP 204. Ook geschikt voor het kers mischeelement met dta- -> VVÊi mantnaald OP 206. -w Afm.; 11,3 x 34 x 22 cm. Tijdens de opening Driesnelheden mixer van Phi lips (HR 1172). Voor begin ners en gevor derden in moeiteloos mengen, klop pen, kneden, roeren. Compleet met garden. f puinhoop bt de WaMraat te Vlissingen verlaten. We hebben een nieuw pand in Vliestngen, Spuistraat O uit ’t vuur kunnen slepen en wtf branden van verlangen u deze zaak te laten sten Komt U VRUDAO 21 DECEMBER sens gsrullig btj ons binnen wandelen. Dat zullen wjj btjaonder op prjja stellen. U kunt dan zien dat we erin geslaagd zijn oen modern maar toch „warm" interieur te maken waarin wv ep unieke wjjze »1 snae etafttzteche apparaten en grammofoonplaten 0 kunnen pi aemferon ▼oi vuur souden we u willen aanbevelen even onze goed ingerichte werkplaats te bezoeken, waarmee we willen bewijzen dat we onze reparatie-afdeling - van enorm groot belang vinden. 1 „BOONMAN M urr DE BRAND" Het is feest, dus hebben we veel feesteluke. aanbie dingen. Ben greep uit dees OnNINOSAANBIBDINOEN Philips radio-cassette- recorder (22 RR 300) met FM en middengolf. Autom. opnamesterkte- I regeling. Met transistors I geregelde motor. Hoge- I tonenregeling. Aanslui- I tuigen voor microfoon, I tweede recorder of tele- I foonspoel, oortelefoon en grammofoon. 500 mW. Voor net- en bat- E terijvoeding. Compleet met microfoon en opneemcassette. Nu tijdens r de opening J AÖD,— 90 RL 210 Lange en midden golf. Klankkleurzchakelaar. 800 mW. Aansluiting voor net- voedingsapparaat. Compleet met oortelefoon. Zwart met zilverkleurige siermaterialen. Afjn.; 16,5 x 28 x 7,5 cm. Speciale ope- t aq ningsaanbieding 7- EL 3302 P CASSETTERK Opname en/5l Batterij/ opdhmi isxhcator. Zeer r dlge bediening. Elek- tromache motorregeling Frequent :ebrreik 80— 10.000 Hz. Uitgangsvermogen 500 mW plm. 1 dB. Aanslui tingen voor netvoedingsapperaat, hoofdtelefoon, microfoon, afstandabediening. grammofoon, ra dio, versterker en extra luidspreker. Compleet met gevoelige reporter-microfocn met afstands bediening, paraattas met draagriem, verbin- dingzkebel en cassette. Afm.; 20 x 11,5 x 5,5 cm. OPENIN GSPRIJS NU 149,-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 8