COLIJN Pak n COLIJN V - NMS I I Nederlandsche Middenstands I Spaarbank rente 5% tot 81A% vanuw hartmet de feest- 11 If l - 47,50 PHI llkl Turf- strooisel OFFICIËLE BEKENDMAKING 149, i 139,- L. VOOR HET PUBLIEK GESLOTEN ZULLEN ZIJN L NIEUWJAARS RECEPTIE Panaché Leger des Heils Voor koffie met gebak RRRi tl o I ■u 7 i I. Jr GEMEENTE GOES TAXI VAN SABBEN GEMEENTE GOES V; - MEN’S SHOP FA SERRARENS t Gouddoppertje JUWELIER I DE BEVELANDER zakendiversen KLOETINGE AUTOVERHUUR KLOETINGE A I t sparen is vooruitzien I 7 Jfk KLEDINGBEURS •^föOPTUViX Een man i reeft goede redenen om vóór de Kerstdagen nog bij ons binnen te lopen, gezien onze prachtig gesneden nieuwe Brixon kostuums. Wij spreken uit overtuiging^ als we zeggen, dat een Brixon kostuum een pak van uw hart is. ^-4e» F* ?-• KLOETINGE ■yj 30 X 30 met lichtbak, na TE KOOF GEVRAAGD - KAMERS/PENSION met huiselijk verkeer in Tel 01100-5102 HUISDIEREN BIJVERDIENSTE Hoge bijverdienste (o.a. dag van 10-3 uur. Karei HET JUISTE ADRES VOOR leen WITTE OF ZWARTE BRUIDSWAGENS A PERSONEEL B.Z.A. A i L TE KOOP ONROEREND GOED el»? f Br 4 Tel. 01100-5102 i«S l ■X' .-.►ai..: -MW. n 1700 b) I960 van ie eigenaar 4 ,1 Meer tardea A. g HMtilHMlHU IftWfti cwnr la een uur zo kapot. Bel daarom 7310 en „De Zon" haalt uw stoomgoed op. VOOR BLADMUZIEK MOSSEL - VERSTEEGE AUTO’S/MOTOREN ONDERDELEN RIJWIELEN/ BROMFIETSEN De aandacht wordt er op gevestigd, dat er geen afzonderlijke uitnodigingen worden verzonden. Goes, 27 december 1973. Het gemeente-bestuur voornoemd, F. G. A. Huber, burgemeester M. J. TaiHie, sekretarls^ •- i> i> i» OPENINGSTIJDEN: dinsdag* 9 tot 15 uur OOR ORGELLESSEN 'mossel VERSTEEGE Voor dlrekt gevraagd door juffrouw ongem. zit- slaapkamer of verdieping te Goes. tel. 01180-4077 F3È i Fr. den Hollanderlaan 7, Goes Telefoon 6671-5269 U Bk al de fnHeew» W 3 manieren en i«tfre*Rigen4e wenden. NU D€ZE PRACHTIGE GMU. ven eeo' CONSTAN Voor alle merken PIANO'S MOSSEl VERSTEEGE model Stellsre *100 kcal, als VERLOVINGSRINGEN voot »»en Q<jud»'t’ toekomst zal houden in hotel „De Korenbeurs". vuör alle merken ORGELS MOSSEL VERSTEEGE Lange Kerkstraat 34, Goes I; gewonnen Da Hond’s Bos Lat'Hjr V irfclst r wat 56 58 Gors Het bureau burgerlijke stand is op ge noemde data geopend van 8.30 - 12.00 uur. plastic zakken van 80 liter en persbalen TUINTURF plastic zak van 80 I. COMPOST plastic zak van 40 I. POTGROND plastic zak vin 40 1.!' Wordt ook thuisbezorgd Wijngaardstr. 35 - Goes Telefoon 01100-5903 Burgemeester en wethouders van Goe» brengen ter openbare kennis, (jat op maandag 24 en 31 december 1973 de - bureaus van alle gemeentelijke in- stellingen, behalve het zwembad en de sporthal s.». Opril Grote Markt 9, Goes Demonztratie naaimachi nes f 100.beneden nieuw prijs Naalcentrum v. Vliet. Opril Grote Markt 9. Goes tot 150,per week aange boden. Postzegel insluiten Contact-Mariua. Postbus 515. Utrecht Bij „De Zon" hoeft u ■iet te wachten. Wij brengen hé'? U thui*’ <cmakk*«ik De Zon. Wijngaardstraat 17, Goes, tel. 01100-7310 -►Onderwijzeres (buiten gewoon onderwijs) geeft les- •en in lezen, schrijven, taal en rekenen. Speciaal voor moeilijk lerende kinderen en gehandicapten Ook aan vol wassenen. Inl. 01104-389 Zeer voordelige Nieuwstraat 52 - Goe* tel. 01100-3427 zendingswerk in Zaïre. Dit wordt een bizondcré sa menkomst voor iedereen, aanvang 19 30 uur in het „EVANGELIE CENTRUM" Wijngaardstraat 26. Goes I Ook u bent hartelijk welkom i in onze evangelie-koffiebar welke geopend is’ iedere za terdag van 2.00 uur ...LJ dags tot 12.00 uur 's avonds! I Daarom, komt allen - de I toegang is vrtl risk verzekerd f 10,- p. dag 3 x 5 meter en een elektr. A. -J.- Hoogstraté.l Kon. Julianastraat 11, tel. I 01100-8218 j Ta koop: bruidsjapon, zacht lila, maat 3*. Alexan- darstraat 22, Kapalle. telef. 01102-2318 -► Te koop: konijnen en ganzen. Plattendljk 3, Hein- kenszand -► Ta koop: aquarium 80 X 30 x 30 met lichtbak, na u. J. Kosten, Walstraat 3. ‘a-H. Arendskerke -► Te koop: elektr. gitaar merk Hofner, C anarig, 2 elementen kleur zwart, vraagprijs 300,tevens auto radio, 8 volt, merk Blau- punt i.pr.st.z. avonds ns 8 uur, Marijkestraat 3. Goes -► Te koop: sneeuwschuif, geschikt voor voorlsder en wegschaaf, geschikt voor driepunt. J. van Wakrde, Hoofdstraat 3, Wolphaarts- dljk, tel. 01198-479 -► Te koop: plm. 130 kin derboeken, waaronder kuif jes en Asterixen enz. Prijs nader overeen te komen. Tel. 01131-1483 .-► Té koop: commode, le- BIEDT ZICH AAN: rep. fotograaf aan huis voor uw kinderréportages. dieren foto's en voor uw huwelijks- reportage en recepties tegen amateurprijzen 01130-2073 Foto Rollei ANTIEK kabinet, tafels, stoelen, dekenkisten, tegels enz. Scheldestraat 71, Goes CHRISTUS IN AFRIKA’ i»Kanp«J - <L -i écn lekkere sigaar, mooie pijp of prima aansteker in alle prijs- klassert Sig. mag. J. Krijger Kreukelmarkt la. Goes, luxe rookartikelen -► Anti condenssponzen beslagen ramen 2.— per stuk D.A Drogisterij de Gaper, Voorstad 7a. Goes -► Alle reparaties van allé merken, zoals Pfaff, Singer M ^G.N^<,l<Tntïï'V‘,n Vliet -► Bouviers te koop. 7 w Opril Grote Markt 8, Goes Na 1T M uur Meecrapstraat 19. Heinkenszand Het gemeentebestuur van Goes maakt be kend, dat het op woenadag 2 januari 1974, des namiddags van 16.30 tot 18.00 uur Bsrsacle: Mevr. M. E. Loof, Plein 28 CelUnsplasl: Mej. S. A Contant, Havelaarstreat Hansweert: Y. Kuipers, Schoolstraat 28 's-H. Arendskerke: M. van Oosten. Oude Rijksweg M 'f-Hsereubeek: Mevr. C. de Jonge, v. Staestr. 18 -dietekeaseand: EL van Damme, Stmonswei 1 Kamperland: P. J. Geelhoed. Noords trast 22 Kapelle: L. A de Kam. v. d. Blltlaan 43 Kortgeae: G. Blsnkenstljn. Hoofdstraat 23 Krabbeadtfke: J. Nieuwenhuize. Dorpsstraat 146 Kruisleges: B. Cok. Snellemarkt 10 Lowadarp Bemidd.kant Alfa. Sloestraat M Nleuwderp: Bemidd.kant Alfa, Ring 1 Oudel.-Driewegea: C. de Beste. Vanderbljlparkstr. Oudelande Rilland-Batb: Mevr. J M. van Die. Hoofdweg 31 Waarde: Jb. Kole. Kertrweg 20 Wemeldlage: W. Hamellnk, Dorpsstraat 4? WolphaartedQk: A J. Caan. Burg. Hackstraat 11 Yerseke: S. Harthoorn. Stengs 2 -► Te koop gevraagd: hele of ged. inboedels. Wlnkel- zolder-opruimlng. Gasthuis straat 7 Goes Tel. 8250 -► Te koop gevraagd: 1 ta- felbiljart. Tel. 01185-504 -► Te koop gevraagdweef getouw Moerbetstraat 15, tel. 01100-5538, Goes -► Te koop: dameebrom- ttota. merk motom Lg-*JL Haerniaeewsg 107, Goes -► Te koop: bromfiets (Ba- tavwtte) 204L—k lange lederen jas, bruin, m. 4* 50,—; val- helm^ kleur wit 30,—; kunst- gedMt IA—. AMs t.x.gst E&3SE.’ 1-10 woorden f rik weerd meer f 0.1* "«l prsto rssri 2^— per regel moor PrOzon exchmiri 4U T W. Bü voorritbetakna to «oldoon Brieote ónder no. f 1.25 en vrijdag* J» van i' ,'UZlf KINSIRL'.,.,( NI EN MOSSEL VERSTEEGE 2 x BM W 1602 bouwj 1867. bergmeubel 3 meter 2.250 - f 2 000,—h— -bouwjaar 1080 i.prst 1.600,.- nilOÓ-7173 Alle inr mógelijk M. D. de .„„„.I.:. Grootstrasi 89. Goe, Te koop -pon met sleep en toebehoren Te koop: auto's en on-imallt 3g. Te bevr Westwal 77 derdelen. Joh Pompe ven Meerdervoort- I’ straat 10. Yerseke. tel. 01131-1 1080 bg g 2021 Erkend elektrisch schoorsteenveger Vegen bij alle weersomstandigheden* Ook voor luchtkoker in keuken etc., pok voor gas aspombinatie test raat 26. Korte Kerkstraat 12 telefoon 5094 Lange Kerkstraat 48 w Telefoon 4863, Goes En u kunt bet zélf wassen ja. als het weefsel kreuk- herstellend is, als de kleuren voldoende echt zijn - als de sppret niét oplost - sis de krimpvrij is - als - et het tech stomen, dan bent u van al die zorg af. Bel ..De Zon”. 7310 -► Hopmans zonwering Goea, Westwal 80, Tulprtr. 44, tel. 01100-8297, 01100-4800. -► Nieuwe oliehaarden. mo dem en klassiek. Ook voor zomerwoningen en direktie- keten 80 verschillende mo dellen. Deskundige voodlcb- ting. Ilgen plaatsing door ge heel Zuid- en Noord-Beve- lend. M. G. Steenhard Show room Westhavendijk 3, Goes Privé-adres: tel OllOO-OOKT Ds Boersmastraat 40, Kloetinge TE KOOPF Boxsevullers, stortbak, traiu- porteurs. rubberbanden. W elektrotruck spijkstaal. les transformators 100 Amp, compressors, motoren. Kan go enz. J. DE VISSER ’«-Gravenpolder. Tel. 01103- 339-558, -► Koop voor de aanstaande feestdagen al uw sigaren en -'sigaretten in d ebeste spe- ciaaTzaak Sigarenmagazijn ..Centrum", Lange Kerkstr. 9 Goes. -► Zoekt u kerstgeschenken? Dan naar Sigarenmagazijn „Centrum",. Lange Kerkstr. 9 Goes. Daar vindt u een rui me sortering in pijpen, tabakspotten, aanstekers, ta- felaahstekers enz. in alle prijsklassen -► Vóór de feestdagen griui «wi iriicinjiv o werkzaamheden (l.b.v; auto) i 's-H. H Kinderendijk 33, Goes. tel. 01100-3084 I I I II 1 W zorgsti r van de Bevelander U| W wenst allen en .airspoedig i 1874 Hét’ adres voor alle 'drukwerk en het in ont- vangst nemen van uw adver tenties. ook bezorgen wij uw j T folders -]-► U weet 1 toch, alle mer- mantel. Uw hartéwws in Anker"'Pfaffen sïnger vervulling Goed idee kunt u bIj onl vakkundig dan naar de grootste en goed |>t<n wparcren. Naaicen- v‘n trum van Vliet. Opnl XJrote derland. Duizenden korte en Markt t Goes <1 uiwmeis, vjwiniw- - ----■ -colliers. Werkelijk-► Enige gaskachel», ge- be-1 schikt voor winkél óf maga- topen zijn vanaf 175.—. Grote gas- gevelkachels 300.—. Tevens enige gashaarden vanaf 175,- Verkoop onder garantie. A. Tilkema. Nieuwstraat 2, Ovesande. tei. MHfoUB. sri' Voor ‘n prima gebruikte naaimachine kunt u ook htj ons terecht reeds v.a. f 86.- Naaicentrum V. Vliet, Opril Grote Markt 8, Goes -> Mooie druipkaarsen per stuk D A Drogisterij de Gaper. Voorstad Ta. Goes telefoon 0682 ->• Te koop: tatels. stoeten, kasten snx. enz.Gasthuis- «traat 7, Goea Tel. B2S0 TAXI NODIGT Bel 61186-12808 S-hippersweg 6, Mwuwdorp Mte korting. Zaterdags voor werkzaamheden niet bellen ledikant. 1^3-dehg kapokbed xs es 1 3-<tehg pluifnbed. 6 stóe- lp. (IC .JdJICr le»». 'rr.nl hio’/on mdt 1O£ 1 014S- Buys Bdllotstraat 10, k’ire.tinne - voorraad. vlezen worden gratis ver strekt MARTIN WIJDEMANS medisch gedipl. voetkundige. adres: C. 8. v. d. Berg, Turf- Schoenreparatiebedrijf vJi - - Van Unen, L, telefoon 01100-7526 „De Schelde". HaVenstr 9 Coïijnsplaat. Tel, 01199-225 I Specialiteiten: verse paling, ton gen mosselen zo uit de! zee. Vóqrts ook zalen be-1 schikbaar voor partijen. II -> De zomerprogramma’s voor zün uit! Reizen l,yemjj” per vliegtuig, trein of eigen H 'auto. Belt u ons voor programma’sjl of komt u even langs als u in de buurt bent. Reisbureau Müller A Co.. Boul. de Ruy- FERSONEEl GEVRAAGD2-^ V s-a J- -► In januari-februari naar L.fcBaxënuuiz as de wintersport! Voor vlieg tuig- en treinreizen nu boe ken. wacht niet tot alles uit verkocht is. Reisbureau Muller Co Boul de Ruy- ter 16, tel, 2322, Vlissmgen. -►-Te koop: een in goede st, verkerende „Solex" Jac. van Beierenstraat 23. 'a-Heer Hendrikakinderen - ---^r- - ----► Te koop: jonge goudn- -► Te koop: Kreidler 1900 Mntrn bl; A J. Remijrwe. met hoog stuur. Tel. 01182- Wlssenkerkepolder ,17. Wis- j 532 senkerke. tel. 01107-362 -► Te koop: Peugeot brom- -w Tc koop: Dru gashaard mer en kinderfiets Igst. i 2 Violenstraat 27. “Goes, telef njeuw. Lange Vorststraat 1. NM _lOoea t. SCHOONMAKEN van nieuwbouwwoningen Schoonmaakbedrijf Cupido Heüikensxand, tel. 01106-1882 -► Laat „De Zon" het voor; U stomen, dan weet u voor uit, dat het resultaat goed is Do Zon. Wijngaardstraat 17.' Goes, tel. 01100-7310 -► Uw schoenen voor repa ratie in goede handen bij Bchoenreparatiebedr. Martin Wijdemans vji. Van Unen. Lange Vorststraat 18, Goes Telefoon 01100-7526 len niet biezenirijitjes. 1 gas kacheltje, Ridderstraat IJ, '.s-Heer. Arendskerke -► Te kóóp: 1 aquarium eomplcet aim, 90 x 40 x 40, 1 aquarium compleet, aftn. 50 x 25 X 25 Blaa^poort. 4, gelegenheid in Goes. Aanbie- Bi'ezelinge I dingen richten aan Make- - - i laars- en Assurantiekantoor •►.Te koop: z g a n Mut- De Lange. Voorstad 56 Goes I «aerts kinderwagen ki groen tel 01100-6406 NBM N V.A j»ar owd Tel-01102-2284 ^- I -►• Partikulier zoekt woning --[te koop in Goes of Kloetinge 1 w Fam -Weezepoei. Juliana- Brieven onder nq. 51-3 bur van dit blad [-’->• Dames die winst willen pakken 1 Nieuw in Rotter- dam is geopend Nederlands I grootste bontmagazijn. Het Bontpaleis. Als openingsre- clame 20* korting óp alle bontmantels en bonthoeden. -► Laat „De Zon' het voor Unieke schriftelijke garantie. gesleep bij Kredietservice mogelijk. Reis ippen. die -u al I kosten voor 2 personen bin- hebt We halen het even op I Nederland worden bij Bel 7310 aankoop vergoed (ook auto) - --.1 Het Bontpaleis „Onder de STEUNZOLEN Laurcnstoren". Hoogstraat naar maat, ook op dokters- 153, Rotterdam-C., tel. 010- advies. Alle voetcorrectors in 14.33.37. Donderdag 20 en Voetkundige ad- vrijdag 21 december koop avonden tot 9 uur geopend 1 i. - -van d,as vertellen over hun Hotel Café Restaurant -► Voor *t stofferen van uw -«- - - stoelen, clubs enz. is het acres, v. o. v. u, ovia, amj.» kade 5. Goes. tel. 7459. Vlug L. Vorstetr. 18. loed en billijk. Vraag «talen l j en prijs Met al die boodschappen -► Na het beëindigen van - ons Horeca bedrijf zeggen wij langs deze weg alle I cliënten, vrienden en begun- Ziezo, dat is alvast weer tijd stigers harte lijk dank voor het genoten vertrouwen en t-,"X 1 wensen ze allen.'n prettige -► ue rtona kotüeertnnch-Kpr,( en ppn voorspoedig ting verzorgd 6 la minuut 1414 A dc Baar-van Hootf. “F EOIÓkOPiELN Oude NoordWeg 3. Ovetande nu ook 'f SNELDRUKKERIJ Voor net verzorgd en niet duur drukwerk In klein-1 Straat 41. Goes. Tel 7044 offsetdruk naar Schenge-1 r r -► „De Zon" brengt uw stoomgoed nog altijd op een. hangertje thuis das belang rijk. want dan kreukt er niks De Zon. Wijngaardstraat 17, Goes. tel. 7310 H J«, voor jou meisje van 15 jaar en ouder hebben wij een goéde job in onze ELMO-afdeiing. Gevoel voor techniek vinden wij niet zoI I belangrijk: als je handig en I nauwkeurig bent, leren weL— je het werk vart een mon- j teuse in een wip. M Bel of schrijf naar onze afd Bieden zich aan: 2 jon- nersoneekzaken voor nadere voor letterlijk alierlei informatie- - i Avio-Fokkér B.V., Bedrijf Woensdrecht. Avio.landalaan 31. Woensdrccht. tel. 01846- 2450 -► Gevraagd: Instructeur voor drurrfband të Wólfaarts- I dijk, repetitie op maandag- gggggg avond. Verdere Inlichtingen ----- Henri Dunantstraat 17. Wol- -► Te koop: Minitrix trein- faartsdijk - set. 2 locs, wagons, rails e;d- I Tel 01100-4482 ►- Te koop: plaatstalen dou- chebak 40 butagaskachel i 20,—kleine gaskachel 4800 - - I kcsHh 125.—. klarinet 90 Te koop: grote boerderij d Spiegelstraat 34. Goes^ met 2000 m2 eigen grond *5- - i Event, hoge hypotheek Inl. k -j-e koop: wi 'f* l. Na üür Marijkestraat 26. -► Te koop gevraagd voor Goes -■' t een onzer klienten: een klein Tc koop: i stalen 2 pers bungalowtje te Goes. Aanbie- dingen richten aan: Make laars- én' AssuranUekantooir- De Lange. Voorstao 56.' Goes 'tel 01100-6406 NBM N.V A, Voor één onzer relaties 1 vragen wij te koop, of te huur een woonhuis of kléine: I kantoorruimte met parkeer- 1 i. - Kloetinge - Telefoon 01100-5217 pelle. tel. 01102-1705 v Te koop: teakhouten Z --ZZ breed. -. Mini 850 Beukenstraat 243. Goes, tel 01100 7173 Alle inr. mógelijk M D. de - Te koop wn pon met sleep en Dingemanse» Goes Te koop: bromfiets (Bata-1 vette 256.-^ lederen jas. lang model, bruin." maat 48 50.— valhelm, kleur wit 20.— künstachaatsen merk Nooit-j gedagt 15.alles In' z.g,st. Te bévraeen'1 West weg 13, Kjrabbendijkë ;-► ;Te koop 4 pits gasstel Atag. elektrisch oventje Hoekbox en flessénverwar- mer. J. P Coenstraat 18. Goes - Te koop bijna compleet en nieuw 12-delig llërb ta- felbeslck (ZiidUro. 137 st.). Tei011.34-1959 Te kpop: z.g.a n. moderni- blauwfe kinderwagen -1 Jssel- i straat no. 5. Hansweert (O I I -► Te koop: smeedijzeren 'wieg, 5 maanden gebruikt Tevens te koop: f.pr sl:z: met nieuwe motor 3 250.-. Opel Rekqrd. 1700. 4 deurs de P*’11*- «1’0-1 H>5 luxe bouwj. 1968 1.500. R M W 1-- -2.250 - f 2 000. - -e- isvvp. i-ummoac, I dikant met tqebehoren. J Breitnerstraat 62, Goes Te koop: in goede staat zijnde gaskachel DRU. -► Aangeboden: net kosthuis Lewestraat 15, Kloetinge met huiselijk verkeer in 12. -zm- Góes. Brieven onder no. 51-2 aan het bureau van dit blad i r®dio,k®’t' Dekker. Dorps- ------ straat 36. Wemeldinge Het Proefstation voor dié -r“r-1 Fruitteelt Wilhelminadorp Z*’ e, k°°P:. 1 E’na keuken- zoekt voor een buitenlandse kach«L P«tljnweg 92, Goe* gastmedewerker een kamer -► Te koop: slacht konijnen met pension voor de periodePlein 12. 's-H. H. Kinderen vah half januari tot juli 11 --- Inlichtingen bij ir J. Dijkstra ko°P: M-an. wand- v 01100-6390 iknt) of 5052 (huis) bteubel. Rozenlaan 70, Yer- uk 1 ,ke -► Te koop: z.g.a.n. kinder wagen en wieg. Gcrbrandy- hof: 46. Goes-N. -► Te koop: witte kunst- schaatsen, leeftijd 9-10 jaar Tel. 01100-4775 Te koop wegens plaats gebrek z.g.a.n. Etna dé Luxe gasfornuis en bruidsjurk m'., 38. Boomdijk 12. Hanswvërt m -► Wegens verhuizing te -koop: etna gaskachel, huis- i - ---- 1 jcsrhodel, etna gevelkacheltje thuiswerk vóór Iedereen), 50.- 3200 cal., douche verwar- I. mings element. 3 standen, f deur met sierglas, 1 aquari-j urn geheel compléét 90 x 30 i x 30 met TL verlichting. 1 deur met gewoon glas. T.V.- antenne U.H.F.. Ned. I en II en België. Na 5 uur en zater- 1 dag van 10-3 uur. Karei Doqrmanstraat 28. Goes -► Te huur: Nieuw VW, all- -►.Te koop: een bloemenkas 10 ct per km. Violenstr. 78,1 fornuis. J. Goes, telefoon 8686 »--•=- KA- VAKANTIEVERBLIJVEN, A.s zaterdagavond zullen de HOTELS, ENZ. j zendelingen Theo en Tineke van Barneveld door middel 1 „De Schelde”, T«l. 01100.5102 ■15elYUU*Fn ^nl“ kanooi»?ma< hmes' Husq'var- 4 n* Anker. kunt u bij koopate bontzaak van Ne- langa bontmantels, bonthoe-Mar en zeer aantrekkelijke la| tealbere prR8*si 1 Bont is een zaak van vertrouwen 3 jarig garantiebewijs is dat es Louwen waard. Meer waarborg voor bont Desgew aeer soepele kaediataervtoa. De Bontkoning, Hoogstraat 87. Rotterdam-Ctel. 018- 117.117. Groot parkeerterrein -voor de saak. Reiskoeten v. 2 personen per trein of ben zine auto worden bij koop terugbetaald Dus gratis rei zen 20 en 21 december tot ■8 avonds uur geopend -► Pedicure gediplomeerd Wevr Krijger. Ktoe*ta«. tel •11*8-3788 U belt, ik kom -► W. J-Weezepoel. Julia- aastraat 2»', Heinkenszand bezorger van alle weekbla den wenst fam vrienden en

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 6