Vliegreizen naar het hele Midden-Oosten 1 ItfeKaasttipj al fa Voor de a.s. FRITURE LIZA-GOES DRUKWERK DE PHOENIX Voorstad 24, Telefoon 01100-4110 yiiiiiül YERSEKE KORSTANJE - GOES I U 2,05 3,39 150 gram GRIL-HAM 2,25 4,75 feestdagen hebben wl] HEERLIJKE HAPJES o.a. NASI- EN BAMLHAPJES enz. r WINKELPAND ANNEX MAGAZIJN EN WOONHUIS IE HUUR 8 - KAMER WONING 0 m I WOONHUIZEN en ZAKENPANDEN 24 69.500,- De Lange De Lange De Lange De Lange De Lange voLDtnuLAAan i m. tonsoi sooo- «aooftsuM vooesTAO m nicsooM to noot eaos eoes M M LAMOS MAKKAAa-TAXATCUa O.» NSW-WVA M BEVELANDER Donderdag 20 december 1873 f I T7 r Uns er Atelier bedt Sk bei Ihreo Fetuterproblemea. 500 gram BELEGEN KAAS A. 1 I i HuQgwns mi Stommerds Bsssstawsg Baaria Waaw TeL IMS 1111 bevattende: 4 slaapkamers, douche, doorzonkamer mat grote keuken, voor- en achtertuin en schuur Sachliche Linie - beschwingte Linie Dazu passende Schabracken oder Querbehang sus gleichem Material wie Übergardinen, die in vielen Farbtönen erhaltlich sind. BBTONLOODSIN - OARAGKS en SCHUTTINGWN FRANKRIJK: Telefoon 01196-12285 4 1 ET*?* O Ook voor bemiddeling HJ aan- en verkoop van Vlees Zalm KOOPSOM reeds vanaf von cordima* m. *»ieai soes- «mmisum mvooN leiiosi sees km taASSMAa-TAXATMI» OA MOM-HVA a ONROEREND GOED V T.OJf. Msteiaars-wAs Makelaar»- an Aaaurantiekaneoor resrttoka Makelaar»- an ARS FRANCKE i’ Nol r»n Gaantp gaf beloofde zekerheid. Tal. 01100-8478 EERSTE KERSTDAG GESLOTEN OUDEJAARSDAG TOT 7 UUR GEOPEND NIEUWJAARSDAG GEOPEND VANAF 18.00 UUR EN EEN VOORSPOEDIG 1974 I ■aat tekenlage» aa araa- «aato i g$<* t Uftelüttfc 100 gram CKABSALAM 1 flea heerlijke ROM BORDEAU Crus» Selection nu Zi 'e'WST te I 4 BETONINDUBTRfB I VOLMMULAASTt I vooaerA» m ta. M LANM BESTEL TUDIG IJSTAARTEN lijdia bestellen Deze worden eeste Kerstdag thuisbezorgd i' p Danish Blue Blue Fort Kamhamae Mon Chau Kgk 4B te aaa kassvfe laanass rente nee megwéskass. LENING FINANCIERING ASSURANTIE WH wensen PRETTIGE FEESTDAGEN Lat veer de feestdagen op ons assortiment buitenlandse KAAS 1' i' Te koop in Notenstraat 23 Goes middenstands* woning fes alle gewenste ■eten. Welke eenvoadig met haad- leidteg te montere» st». Ook ie leveren t» rood et Brye Roquefort Port Selut Cemenbert Leroi Rambot CourMandis» Caprice de Dieux Pont Leveque ITALII: Belle Pease Corgonzola Mozzarella te beer h ik- tallch tingen WIJNEN: Bordeaux Pomerol Loire Rhone Macon Beaujolais Champagne Vin Mousseux Rhelnherren Specialiteiten: ZOUTLOOS en SUIKERVRIJ SoNde gebouwd, geschikt voor vela doeleinden Vrij te aanvaarden M. Mj Greeelear aa Leewerae b.v. Tel. 01110-3913, b.g g. 3948 Sloestraat 36 - Lewadorp Nieuwstraat 1 - Goes Direkt tb aanvaarden Inlichtingen: SCHELDE INTERNATIONAL B.V. Turfkade 9 - Goes - Tel. 01100-4330, toest. 15 RECHTSK- en BEMIDDELINGSKANTOOR Naeraboutstr. 21 - Tel. 011004160/8307 On» kantoren zullen zijn gesloten: de maandagen 24 en 31 december is. Op 27 on 28 december a.s. zijn wij geopend van 9 lel 12 uur. VOL£>€RIJLAAGTÏ 1 VOORtTAD M M. M LAMGC VOtMRULAACTt 1 VOORSTAD M tt. M LANOf ZWITSERLAND: Emmenthal Gruyere Stöckli MS» ‘f i staat van onderhoud. 1 aanvaarden. Hypotheek boer. Voor nadere taüJ en heslrW1<hw: Nol van Gennip vliegt al meer dan tien jaar Nederlandse toeristen naar Het Midden Oosten. Naar Egypte - één van ’a werelds meest aantrekkelijke toeria- ten-landen - en naar Irsatl. Volgend voorjaar start FIT een nieuwe reeks reizen, die zowel wat de bestemmingen betreft als waar het gaat om de prijzen uniek zullen zijn. Vijf verschillende tripa heeft Nol van Gennip uitgestippeld. Ze doen naar keuze Jordanië, Syrié, Liba non en Israël aan. En dan zijn er na tuurlijk de Egypte-reizen. Gevraagd of hij niet vreest, dat het Israëlisch-Ara- bisch konflikt roet in het eten zal gooien antwoordt Van Gennip ontkennend: hij heeft bijna dagelijks kontakt met zijn vertegenwoordigers daar en die willen liever dat de reizen vandaag van start gaan dan morgen. En nu de grote mo gendheden zich met het konflikt be moeien mag men er gerust op vertrou wen dat tegen het voorjaar de weg naar een duurzame vrede goeddeels afgelegd zal zijn en dat de wapenen zullen zwij gen. Of er voldoende belangstelling zal zijn? Van Gennip twijfelt er niet aan. De kerstreis naar Egypte was meer dan uitverkocht. En hoeveel Nederlanders zullen straks niet zowel de Arabische als de Israëlische kant van -het strijd toneel willen zien? Tot op heden was het praktisch niet mogelijk in een reis zowel de Arabische landen als Israël te bezoeken. Van Gen nip heeft in de afgelopen zomer tal van proeven genomen met speciale groepen reizigers. De planning verliep precies volgens verwachting. De chartervliegtui- gen die van Schiphol vertrekken, lan den op het vliegveld van Amman in Ondanks de •orlogadreigtng kan men rustig rondwandele» twsas» de overblijfselen van de Kgyptteche oudheid HBMUrr*' 7 WOLPHAAKTSDUK TB KOOP Hoofdstraat 19, woonhui» nset schuren en tuin. Ind.: gang, hal, woonkamer, keuken. Üjkeukan, droog toilet. Ie verd.: overloop en' één slaapkamer. Direkt te aanvaarden. Leuke vakantiewo ning. Hypotheek beschikbaar Voor nadere inlichtingen en be zichtiging Ir t Céntrum PATÉ'S: Peper Champignon Ardenner Marcassin SALADES: Russisch» Hongaar» Huzaren Waldorf Crab Garnalen TKKOOP in één ven de Zuid-Bevulandse dorpen bungalow met ea. 1SM m2 grond. In goede staat van onderhoud. Ind.hal, woonka mer. keuken, drie slaapkamers, douche, toilet en garage le verd.: twee logeerkamers. Hypotheek beschikbaar Voor nadere inlichtingen en be zichtiging i> I’ i’ i' i1 i' LBWBDOBP TB KOOP Geheel vrijstaand woonhuis met leuke tuin, Nieuwe Kraaiertae- d^k. Zeer landelijk galagtm n»- Ind.: open toilet, slaapkamers Hypotheek beschikbaar. Voor nadere inlichtingen ast be zichtiging bij recreatieterrein De Piet woonkamer met d, eetkamer, douche, ten, overloop en twee AANNEMING8 BBDRIJF 8INKB TB WOLPHAART8DUK GAAT BINNBNKOBT BBOINNKN Mn DB BOUW TAN PBKMXB- WONINGKN AAN DC PAPKWBO TB WOLPBAASTSDUK Desa halfvrtjstaanda eengezinswoningen atln voor zien ven e-v., garage en tuin Ind.: parterre; hal .toilet met fonteintje, Z-vorraige woonkamer (M4 m2), ruime keuken; la verdieping: overloop, badkamer met ligbad, wastafel an 3a toilet, vier slaapkamers en vliering TOTALB BUK4PBBMIE ee. L44K- Hypotheek tot K*h van de koopsom beschikbaar Voor nadere inlichtingen MAKBLAABS- BN AMUKANTTEKANTOOB Goes, Voorstad M, tel 81108-44M Middelburg, Volderij laagte 1-3, teL 01180-8088 NBM N.V.A. «BULMfM te Imp, half nljslaanits wosatag mot voo». «n achtertuin en vrije poorL «atatan aan do Hogeweg nr. 22 Ind.: gang, voorkamer, woonkamer, keuken. Hjkeuken, toilet, la verd.: ruime overloop. De heer Vaa Gennip. die de beloofde sekerheld gaf cula. Wat de service aan de klanten betreft biedt FIT de nieuwigheid, dat men voor enkele tientjes een retour kan boeken van iedere plaats in Nederland naar de luchthaven Schiphol, waarmee voor menigeen de moeilijke start- en terugkeer-problemen van de vakantie zijn overwonnen. Twintig gulden kost een trein-bus retour, voor dertig gulden reist men eerste klas en kan men naar believen de heen- en terugreis per NLM maken, zodat de vliegreis begint of ein digt in bijvoorbeeld Groningen of En schede. Een prachtige service. FIT be middelt voort bij het huren van auto'» in den vreemde en voor bepaalde be stemmingen is sells gedurende 2 dagen een auto gratia beschikbaar. Zo blijkt ondanks alle problemen van oliecrisis es politieke ruzlemakerlj de vliegvakantie nog steeds in opmars. Met nieuwe mo gelijkheden, betere service ervfnog meer aekerheM). HANDSCHOENEN REINIGEN Het loopt weer tegen „handschoenen tijd". Veel dames zullen nu de aanwe zige handschoenen aan een controle- beurt onderwerpen, om te zien wat er nog bruikbaar is en wat dient te wor den „vervangen”. - Daarbij treffen we handschoenen aan die dringend een rei nigingsbeurt nodig hebben. Betreft het - handschoenen, die vervaardigd zijn van leer dat wasbaar is, dan ii er In ds handschoenzaken speciale handschoenen zeep te koop. We trekken dan de hand schoenen aan de handen en met het stukje zeep wassen we de handen in lauw water. Als de handschoenen gron dig zijn gereinigd, zorgen we er voor dat ze heel goed worden nagespoeld. Hebben we te maken met handschoenen vervaardigd van teer dat niet met dez» zeep kan worden gewassen, dan kunnen we soms veel bereiken door de vuil» plekken van deze handschoenen te be werken met een watje gedrenkt in was benzine (vuurgevaarlijk). Maak ae ach ter niet te nat, daar kunnen de hand- u»3m tori» ususospe wv p prij^ In die donkers oktoberdagen, toen de wereld da adem inhield omdat er oreer een oorlog was loegebanten in Hot Midden Oosten, had Nol ven Gennip er een ekstra probleem bij. Hij is dlrekteur van het Reisbureau FIT, dat sinds jaar en dag de spreuk AVONTUUR IN ZEKERHEID waar probeert te maken. Nu kwam het erop aan: hfl had een kleine honderd man in Egypte zitten, toeristen uit alle delen van Nederland, die voor een avontuurlijke vakantie bij FIT hadden geboekt en die nu wol eons wilden zien wat het woord zekerheid inhield. Daar zaten ze, in een verduisterd Cairo met soldaten in alle straten. De zeker heid kwamze bleven een paar dagen langer dan aanvankelijk gepland waa, maar kregen een uitstekende voorlich ting en begeleiding. Dankzij Nol van Gennips relaties konden ze, terwijl de strijd nog tn volle hevigheid sroedde, Egypte met zijn gesloten vliegvelden verlaten. Geëekorteerd door Marine schepen uit Frankrijk voeren ze van de haven van Alexandrië naar Marseille, waar de K.L.M. klaar stond voor de te rugreis naar Schiphol. Een avontuur hadden ze beleefd, maar het was in de volle betekenis van de slagzin toch weer een avontuur in zekerheid geble ken. i Jordanië en vandaar gaat de reis via enkele opzienbarende oudheidkundige 1 bezienswaardigheden in het land van Koning Hoessein (de pote stad Petra I bijvoorbeeld, de stad Aqaba an de Ro- i meise opgravingen van Jeraah) naar keuze naar Libanon (Beiroet), Syrië (Damascus) of Israël. Jeruzalem wordt bereikt via de Allenby-brug over de Jordaan. Het is mogeMjk het grootste deel van de reis in de Arabische landen te vertoeven, men kan ook slechts drie dagen (op de heen- en terugreis) in Amman verblijven en twaalf dagen in Israël. Het feit dat de luchthaven van Amman wordt aangevlogen en niet die van Lod maakt het mogelijk, met char ters te vliegen, hetgeen de prijzen op e«n opzienbarende manier drukt. Zo gaat een reis met drie dagen Amman en elf dagen Jeruzalem nog geen achthonderd gulden kosten. Men kan in Nederland inschrijven op een reeks ekakursies, waarvan de prijs varieert van twaalf gulden (een bezoek aan de Wdl Rum of een rondrit door Amman) tot 152, (een tocht per vliegtuig van de badplaats Natanya naar de fameuze havenstad aan de Rode Zee, Eilath). Iedereen zoekt op deze manier een bij hem passend reis programma, dat kan inhouden bezichti ging van allerlei historische monumen ten; van de plaats waar da Dode-zee- rollen werden opgegraven tot het moer van Gallllea. De Israël-reizen komen daardoor In een geheel ander licht te staan. En als Van Gennip Inderdaad gelijk krijgt en de vrede voor zomer 19?4 over Het Midden Oosten neerdaalt (of als er althans maar geen oorlogstoestand meer is) dan zullen duizenden Neder landers ongetwijfeld voor het eerst sinds vele, vele jaren van de gelegenheid ge bruik willen maken hei werkelijke Mid den Oosten te zien, beide kanten van de streep. Nol van Gennip, die met recht de pionier van de Midden Oosten-reizen ge noom mag worden, verwacht het ko mende jaar ook weer veel van zijn Egypte-programma, dat opnieuw is uit gebreid. Men kan zijn vakantie door brengen tn Cairo, een bezoek brengen aan de koningsgraven van Luxor en Thebe, de opper Nljl bij Asaoean be wonderen (met de geweldige stuwdam) en ook nog deze reis langs de meest bewonderenswaardige historische monu menten ter wereld kombineren met een strandvakantie in de buurt van Alexan drië. waar enorme uitgestrekte zand stranden zijn en waar de zomer altijd zonnig en mooi ia. Van Gennip heeft trouwens meer nieuwigheden in zijn FIT-relsprogramma opgenomen. Zo kan men vliegreizen naar Zuid-Frankrijk - het mondaine Juan les Pins - maken, boeken voor een rondreis door Honga rije en enkele geheel nieuwe eilanden bezoeken, zoals het Joegoslavische Kor- '-•* - te'- W. BOMT RMOOMUae TTLfFOOH ton OOI B4OC GOCS MAKBLAAR TAXATVUH tei. wnsei soeo- mmosisum masoen isiioot saes «o» makhaas taxatwr o.a -r.i t.-,-.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 24