ERRY w 3“ 3« 59 99 69 69 79 525 “340. 340 340 35oi DUITSE SEKT FRUIT Heriers Jenniskens AMSTEL PILS ADVOCAAT GROOTHANDELSPRIJZEN KEEK TULBAND srie/wcMes NEUFniMPE j ,s cm,„ 1KERSEN SI OP SAP Q25 159 399^ ZWAAR GEVULD 2?5 498 Zoekt U JAC.HERMANS JAC.HERMANS SANTO DOMINGO GOES I VUSSINGENI KOOP DAN EEN HOMELITE ZWARTE KIP Jg-ANC S^^olais ^^^2[$|ULt£GRANl FRUITCOCKTAIL SEVILLA WIJN kerstman verrast liefdevolle cadeaux! ]99 hes/ h/rfz AARDBEIEN Mier 295 A50 diffélCH 1971 Geschenk-suggesties: MACON ROUGE 5® TYPISTE-RECEPTIONISTE L5U FOTO E. A. RUTGERS FA JAN GUNST Beestenmarkt 5 Goes Tel. 01100-7261-6173 pwae aervice Ie U bekend I SANTO AMIGO rl Prot Stichting voor verantwoorde gezinsvorming 1973 f^feborfafspijs 1 tXZÓgrvrrr COCA COLA LiïH JUWELIERS DIAMANTAIRS W12 FLUTE MODEL 4 KIï IM PORT- SHERRYGLAS TIROL ER IROTWEIN LIMONADE SIROOP r Bent U op zoek naar oen onvergetolijk mooie koratvorraaaing Dan nodigen wij U uit sens oen kijkje te komen nemen In onze etalage». Komt U gerust ook oven binnen wippen. WIJ zullen gaarne, geheel vrijblijvend adviseren. FANTA KWW-BIJk n. sherry l WAAR GELD NOG WAARDE HEEFT ‘V'v^ Moderne dhreran damesrtngen Gouden Gouden KERSENWIJN met brandewijn nc OACDAV SkssT z ATTENTIE! Gouden fantasieringen WLMCOGNAC DUITSE APPELSAP 'e/jée ofopvwe Moderne barsuboriocos bovendien in eik brood Jfc o/e eafe/e. c//epr&c/e. CHATEAU - NIERSTEIN /ffes-fr-U/k FRAMBOZEN- 925 BESSEN DE RASRAY CREAM Q6//feytfes ftfl JUSdbRANGE 03 I V/et CHAMRAO^2W CINZANO -- VERMOUTH 1 AARDBEIEN k of KkFRUIT- fcl? COCKTAIL vo/tvale. M0N1AGNE STEMILION OPPENHEIMER «Mn KRÖTENBRUNNEN Dl BEVELANDER KERSTBOMEN KERSTSTUKJES KERSTSTERREN MIJNSBERGEN ■X 495 f 189 1 1 <h-* l 91 450 Bij onze Instelling voor Algemeen Maatschappelijk Werk en Gezinsverzorging komt op 15 februari de funktie vrij ven 59 5'5 Hierbij delen wij u mede det w(| met Ingang van 1 Januari 1974 onze fotozaak hebben overgedre- gen aan FOTO BACK te VHssingen Wij danken al onze clitnten voor het in one ge- v etelde vertrouwen en bevelen onze opvolger van harte bij u aan Lange Kertcetreet 91. Qeee t. GROTE MARKT I- TELEFOON 01440 - 3M14 BERGEN OP ZOOM Zondag a.s. vriendschappelijke voetbehvedetrijd Aanvang 2.30 aar Leden an donateur» vrije toegang op vertoon ven geldig» Mmeetechepekeed PRIJSSLAG Bijzonder attractieve mo dellen. Uitvoering In etmk gepolijst zilver. 4 w w Prijzen vanaf -T £3." zoete hartje», gehikatakene, dierenriemen, ete. 14 Ka raat» echt good. 4 Prijzen venei 43." Elegante modellen in echt goud mot zwart lederen Prijzen vanaf f 159.- MAANDAG 24 december en WOENSDAG 31 decer ber DE GEHELE DAG GEOPEND van 3 30 tot 5 i.'tir met mooie etenen. Zatdng in echt 14 karaat» good. Vele modellen. 4 Prijzen vanaf T 3." 1!" oen motor-kettingzaag motor-waterpomp motor-ga zonmaaier kantenmaaier •«F*9Mt I mat lederen band. Sonde uurwerk. 4 Prijzen vanaf /3.“ ^KERSTBROOD Graag komen wij in kontakt met oen jonge vrouw, die In het bezit is van een middelbare schoolopleiding, die zelfstandig do gehele kor respondent ie on al het type, werk van onze stichting kan verzorgen, die op oen vlotte on vriendelijke manier het telefoonverkeer en de rscep- tie kan behartigen. Opgewektheid en flexibiliteit ton aanzien van alle kolle ge s in de stichting stellen wij op hoge prijs. Stenografische vaardigheden worden niet verwacht; wei is het noodzakelijk om vanaf diktoerapparatuur te kun nen werken. Salaris en arbeidsvoorwaarden worden vestgeeteld vol gens de COAM-regelingen. Schriftelijke sollicitetios, die wij mot belangstelling te gemoet zien, kunt U richten aan de Protectants Maat schappelijke Dienstverlening, Lange Kerkstraat 36, Goes. Hot spreekt vanzelf dat U voor verdere Informatie- over deze funktie altijd op ons kantoor welkom bent (óf tol. 01100-8420*). V A <- mat eae aohea Mlatvt Moderne aoMalr-eaUteig ie Prifcen vanaf f159.- F KERSEN uit de omgeving v d sherrystreet- met Spaans gaiantiezeqel Hulp en advies rund seksualiteit an soboortenrogellnu Iedere 4e woensdag van de maand in de po- x liklinlek van ziekenhuis Bergeicht in Goes (hoofdingang). Spreekurr: 20.00-21.00 uur; nieuwe aanmel dingen liefst 20.30 uur. Telefoon 01100-8194/5039. Keeze ekda Maewaaa crae tiea met ericfnela bende» en wfzarptotan. 4 «ww Pdtee vanaf T 1/3.- CYCLAMEN, «verte kleuren

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 21