kei DANSEN I JEAN d’ATHENE MUB4 I :®s DE MUYNCK Decèmber-veulen in Hoedekenskerke SPORTSHOP PIET RENTMEESTER GRANADA BAR kl m w m m m HANDSCHOENEN Een MAZDA bestellen? THE BUGGIES JUMP JUMP OPTICA ZEEUWSE NUTSSPAARBANK ers Autobedrijf „Clara" bellen! De Prins van Oranje r.iwax"” Fa Kampman en medewerkers UIT IN KORTGENE ï£atm6öe&i 4 I en ©en f974 50,00 „The Gold Stars” Wij wensen U JCrskL Wij maken dubbel focus veel prettiger Voor sportartikelen op elk gebied JEUGDDIENST HEINKENSZAND 55,00 I' Vele I» QANZEPOORTSTRAAT 13—1B GOES ÓADGAU WOL SUCDE 4 de nuts spaarbank IN LEER SKAI Honderden coupon* één week - -•*--- X kugtroopavoNd op DONDERDAG 20 DEC. GOES - - PANTALONS 4 4 4 ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND ZIEKENFONDSLEDEN ontvangen natuurlijk de gabruikolijke vergoedingen. U weet, het maken van 2 brillen in één Is zeer gespecialiseerd vekwark. Maar wij kunnen nog meer. Wij kunnen de verschillende giassterkten geleidelijk In elkaar over laten lopen. Dan ia dat hinderlijke streepje In het glas voorgoed verdwenen en ziet U op alle afstanden scherp. Wij nemen graag alle tijd om U van goed advies te dienen. o i Verrassing „Aanvankelijk wisten Wc nergens vsn" vertelt een opgetogen Jac. Steyn. „We kochten het paardje in januari dit jaar en ef was eigenlijk mets bijzonder* aan te merken Waar»chijnl(;k heeft niemand geweten dat het paard gedekt vas en dat i« nu ook weer niet zo verwonder lijk: mlaachien heeft de pony «amen met een hengst in een weiland geiopen, wie aal 't zeggen Toch i« het niet gebrui kelijk dat een hengrt harkje winter dekt, zo zie je maar weer 1•♦♦♦♦••♦•oeoooooeooooeeeo' ------ Trefpunt ven gezelligheid uitzonderlijke GÓ£5 stoffenaanbiedingen ÉNORM VEEL KEUS IN SPORTIEF EN KLASSIEK MERKEN OA Wachten .n Iedereen is blij LANGE ROKKEN 20 Rbcember 16*3 A.’ Verantwoordelijk radakteuri F. X S van dm Raft LANGE KERKSTRAAT 44 Grote Markt 0, Geen Xanvang 7.30 uur 1 l l 1 ■s FARFUMCJtM GANZEPOORT8TRAAT 3 - TELEFOON 01100 - 6214 - GOES Klokatraat io. Gom T12 GESLOTEN van 27 óm. Lm. 1 Jan. 4S>' I'. I' I 4 >S 21 RUSTDAG EN kunt U gezellig i Inzending advertentie* tot dinsdagavond 17.00 uur ot woensdagmorgen 1* postbestelling (Indian geadviseerd) 9 élligfl. f" f Ingezonden mededeEngan 2 Prijzen suctuelei 4 B.T.W. Contracttarioven op aanvraag Voet tootaa ie Mi. «fligiMa eérarteMtoe aanvaarden wf geen eokato MmatMCorde HEINKENSZAND, TEL 01106-1745 GOES Nieuwstraat 21^ telt.^on 01100-3393 tegenover Prine van Oranje gegarandeerd /^oed VRUDAQ 21 DEC. ’t Modehui» heeft ar nog ateeda genoeg van I AH» maten'36 t.m. 44 alle kwakt ei ten. alle modellen, ook van en M. **e prijs Meer dan 400 pantalon* om mot evenveel truien, apancera. geklede en sportieve blouses te kombinerpn Maat 34 Lm, 44 venei 49,75 2e Kerstdag GROOT KERSTBAL m.m.v. i. 29 december dansen m.m.v.. UKgavei Drukker* De Phoenbr Goee B.V, Voorstad 24. Poetbue 5, Goea Telefoon (01100) 41 10 b.g.g. 83 M 60 34 Giro 3.26.37 COUPONS Beide dagen speelt voor U het bekende dansorkest Dat er In de maand december Mn veulen wordt geboren, is beslist in de nacht van zondag op maandag, geen zeek die regelmatig voorkomt; veeteer is zo'n gebeurtenis Iets heel bijzonders. Geen wonder det vele blijkt dat ongeveer terzelfder mensen r het Zeeuwsvleamse Biervliet haaló: de mboorte van het december-veulen-OOM. VaMwstoSlaaa tk teL 01 >00-300» dlv handschoenen en wanten, dhr. hoe* loges, dlv. sjaals, dlv. portemonnees, dist sleutels, dlv^ bankbiljetten, plastic krat» ten. portefeuille, pet. kinderfietsje, pak je met jurken. armband, doos chocolade regenpak. zakmes. armbandje. kst, regenjack, bloedkoralen ketting, broche^ doos servetten, kinderfietsje, kinder* srmbsodje, speelpoed-olifantje. bal. re* sen broek, gehaakte muts, tas met «chili derspullen. armband. IS pakken papie^ kabel Van bandrecorder, schooltas, brik bakkersbroek, verpleegstersuniform. ■s-BKBR AUNMKWXZ. Baadheto- straal 1. TsL al 1st-ISIS, bankbiljet, poiaborlco' WOLPMAARTOOU*. Heeftetraat t*l iim-m Portefeuille, huissleutel, gymnastiek- schoenen. 26e jaargang no 61 Oplaag van dn feted 26.410 aft. M ataand november un «Ut MatauMk te Gate en aan sett's 'v-llbsr Arseiisksrka en Wol- phaartsdijk de volgende voorwerpen et* gevonden aangag*VM en nog niet alge- bsmmlJI. -ié* Zaterdag 22 december gezellig dansen bij kaarslicht in HOTEL „DE KORENBEURS’* m.m.v. Lange Vorstttraat 57 en 63 - Gom hans sirre OPTIEK SPECIAALZAAK OOK HET ADRES VOOR CONTACTLENZEN' (waarin opgenomen het „Zeeuwsch Advertentieblad") kenskerfce, op de hoeve van Jac, Steyn waar in diezelfde nacht de popy merrie Rendy 't leven schonk aan om hengstveulen. GRINTWEG 82 - TEL. 01131-1872 - YERSEKE U mag ook *s avonds komen geeft b, aankoop van twM veezorgtogaprodukton een Recon RAM DE TtNLRTTR ven 1G.SS Wlj xi|t* geopend: DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG en ZONDAG, 1» es X KERSTDAG m met OUD- M NIEUWJAAR O rn. - - - S- Uw trefpunt In Kortgeno O wenst U J’ PRETTIGE FBtSTDAGBN m oen VOORSPOCDfG 1*74 paard het lev^p schonk aan een jong - - -r - - van 9 op 10 december j.l. Nog merk waardiger wordt de zaak als later ur* verbaasd opkeken dat er in nóg sen veulen word geboren, maar --- Z'."_J Mn dan In het Zuidbevelandse Hoede- Lekker eten in Café-Restaurant „DE ZANDKREEK En gezellig nAar de „GRANADA BAR" zand..Ml. op zondag 23 december a.a. Ns verloop vsn tijd begon Rendy echter synnda onmiskenbare tekenen van zwanger-1 worden g schap te vertonen en toen besefte men 1 pas Wat er aan de hand was Daar men het tijdstip van dekking' niet wlat, was het naiuürlljk bok niet mogeltjk om*uit tr» r-<vkrMr«Mss urunnr.nl' rlw Kovullinu Steyn in de veronderstelling dat het wel I juli of augustus zou worden maar toen er omstreek*'die tijd nog sleed* niet* gebeurde, besloot men maar rustig at te wachten. „Kr zat gewoon niet* anders op" aldus Jac. Steyn. .Je weet dat hét erin zit I en dat het er op den duur ook weer uit .1 moet. Wachten, wachten en maar wach-1| ten du* Een paard draagt 11 maanden I tot 100 dagen en langzaam maar zekerI begonnen we aan te nemen dat ze netI voor dat wij haar kochten, Rendy gedekt I vu. Vandaar dat we ongeveer een I maand geleden alvaat een ..kraamkamer" I hebben. Ingericht om op alle* voorbe- I reld te zijn. Begin december kreeg Ren dy kegels aan de uier en aan de hand daarvan kon ik vaststellen dat ds ge boorte toen niet meer lang op zich zou laten wachten. Toch heeft ze me uit- elndelijk nog te grazen gehad want toen Ik haar zondagsavonds om kwart voor elf ging voederen, was er nog niets aan te merken Maandag* ochtends vroeg om half drie wilde Ik toch nog maar even gaan kijken om zekerheid te heb ben dat inderdaad alles goed ging. daar stond het veulen warempel al rus tig te drinken, keurig recht op de poten De bevalling moet duo vlak nadat Ut Rendy heb gevoerd al begonnen zijn want het duurt altijd wel een uurtje voordat een veulen begint te drinken.” Ko «toan nr 4m in 4e grote hangar vsm het landbouw M truMtoett baMtf trees paarden in ga» sfgiatoskM bMk. Ntowr «Ml. en rwtog tn hot stro, tot grote vriiipd va» 4a haag mevrouw Steyn ma*r. natuurlijk ntot minder van de klndafM Steyn, Inetoa. Marjan. Mare en Wilfried, die op hun beurt weer vriendjes ssi vriendinnetje* enthousiast wisten te maken met het verhaal ovar tje Geen wonder dat het Rendy en baar kleine hengst niet aan bezoek ontbrak. Da familie Steyn heeft nu vier paarden: twee pony's voor laak* an Marjan, alle bei enthousiast Hd van de rtjvereniging ..De Weelriiltera" te Nisse. de pony Ren dy en dus nu ar jongste aanwinst: Ran dy's veulen. Mare en Wilfried zijn du» nu ook allebei voorzien In eerste In stantie vond men dat het paard eigenltfkj i.Surprièe” Zou moeten heten, maar.om dat de St Nicolaai al achter de rag wii. werd heslóten toch maar een an dere naam te. kiezen. Hoe het paardje nu wel gaat heten I* nog niet bekend. In de Gereformeerde Kerk te Hetnkena- i om 1* 00 uur een Jeugddienst worden gehouden, waarin ds. J. A. de Boer uit Middelburg hoopt voor te gaan.: Medewerking wordt verleend door hst ..Walcherae Jongeren koor.” te rekenen wanneer dé bevalling zou Thema van de predikatie plaats vinden. Aanvankelijk verkeerdeGod wonend bjj de mensen Ds mod*winksl vol aparts fssstolljks ssnbisdinpan voor da moderne jonge vrouw Soepel vellend, zeer vrouwelijk en zwierig, ook In effen Twart, maat 34 t.m 42 ilrtifw.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1