ST. NICOLAAS GESCHENKEN GESCHENK BIJ Uw ziektekosten n verzekering hoeft maar 38,50 te kosten... 9,90 SPORTSHOP PIET RENTMEESTER 18,90 EEN VROEG ESURPRISE! WILLEM LEENPOEL TE KAMPERLAND VIERDE VURIG JARIG JUBILEUM ALS HOEFSMID 19,50 ‘(Èra als het weer JERSEY: WEVENIT: Wol-polyesther 00 ZEEUWSE NUTSSPAARBANK UIT IN KORTGENE JERSEY: Barometers Briletuis Hygrometers Thermometers Leesglazen II <2A Lancome set 24,75 In toilettassen beauty cases en byouterie dozen STEP VAPO’S in tasflacons en In geslepen kristal voor de toilettafel Oog make-up set 17,75 Maks tip doos van Elizabeth Arden 39,75 HET ZILVEREN KRUIS 19,75 ZO bestendig Voor sportartikelen op elk gebied Prisma kijkers «NB RN ANDCR KADOt ■EN OOKW VRUnUD* KUKER WAARDOOR HU VEEL MEER OEMET PAN NU: Fa Kampman Zeeland Promenade r Mikroskopen Diploma I .1 - HORIZON EN PRIMOC I PRiSMAKUKERS IN OPnCIENSKINAUTEIT I 8, teL ortKwm PARFUMKRII spencers de nuts spaarbank Trevira 2000 Oppa&Ben... ta NM OP«r» wee de oerlef. Ae» W» was natuurlijk op de boa** vertelt Lisa poel „maar gelukkig hadden we Mer *n behoorlijke voorraad. Ik had hier nog SB bosje, hoefijzer» liggen. Daar heb Ik menigeen nog mee kunnen helpen in dertijd. Een van de boeren die hier al tijd met z’n paarden kwam, had de tjaers voor mij in bewaring, tr lagen verstopt in de schuur. Verschillende keren heb ik hier Duitse soldaten over de vloer ge had die hun paarden kwamen bealaan. WEVENIT PANTALONS Precisiewerk Trefpunt van pazalllphaM ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND (waarin opgenomen het „Zeeuwsch Advertentieblad") Ook ander werk Zuiver scheerwol 50 jaar hoefsmid Toch 1» er -ondanks de stilte - iets feestelijks te bespeuren. En bij nader inzien is dat ook niet zo verwonderlijk. Want’ vorig» week, om preciea te zijn op 22 november^ vierde Willem Leen poel zijn vijftig jarig publleum als hoef? smid: Niet dat hij er een groot feest Omheen bouwde, dat la niets voor hem. Uitgever 29 november 1973 Verantwoordelijk redaktew f F. J. 3 ran dor Peijl per meter voordelige coupons ■I De nieuwe 1 1 een opvallende sortering I T’ •Voordft bedrag per maand bent U verzekerd - Klokstraat 10 - Goes voor s i- 30 Adree dansen bij kaarslicht In Woonplaats Telefoon i l s Leave Voretetraet 87 - 83 - Goes TtWoo. 01100 7281 Drukkerij De Phoenix Soee B.V, Voorstad 24, Postbus 6, Goes Telefoon (01100) 41 10 b .0 0 83 90 80 34 Giro 3.26 37 ontvangt graag uttgebrelde Informatie oefooat ziektekostenverzekering I gegarandeerd ï?oed Speciale VOOR DE MODERNE JONGE VROUW Ingesvnden medetMagea 8 Prlaoe endue* B-T-W- Contrecttarleven op aanvraag Voor fouten In tel. opgegeveo adierlwMtae een veerden «ril geen enkefo vei MlWuw dakRkeM Naam Verpleging en behandeling In een ziekenhuis voor onbeperkte duur in de derde klasse. b Klinisch specialistische hulp, NATUURLIJK L avond verkoop, kedobonnen, geschenk verpak king en •«achting] ■- Het meest gedolde kledingstuk ven dit seizoen in 4 aparte Jacquard dessins, elk In 6 kleuren meet S.M.L. vanaf 24,75 in liefst 8 effen tinten meet M.L. 25 mödetinten, kent de kwaliteit, 150 cm breed, nog steeds voor een unieke prijsI J J i- per meter - Bijzondere eenbieding een aantal JURKJES uit de le koHektie. waarvan niet alle maten en/of keuren moer kompleet zijn, nu 39,75 LANGE KERKSTRAAT 44 <EN HET HU QKDN OOK 11 20 mödetinten in een heel mooie kwaliteit wevenit, zeer goed wasbaar, 160 cm breed, normaal 28,90 ende metaal gemaakt, waar de hoefna gel, doorgaan „Eigenlijk hebben we dat zelf maken van de ijzer» maar kort gedaan” zegt Willem Leenpoel”, al heel snel hadden we fabriek» hoefijzer». We kregen op *n dag aan uitnodiging van de Zeeuws Vlaamse Hoefljzeriabrtek om daar een» een kijkje te komen nemeri. Daarna lijn we van deae 'fabriek de hoeftjaer» gaan betrekken en. dat Is nopit meer ander. t GRINTWEG82 TEL.0113MB72-YERSEKB Inzending advertenties tot dinsdagavond 17.00 uur of woensdagmorgen Ie postbestelling (Indien geadviseerd) 25e jaargang no 48 Oplaag vaa dit Mod 26.410 ex. Poliklinisch specfnlistische hulp, t> Sanatoriutnverpleging, Beademing en nierdiaiyse, Zlekenvervoer, Fysische therapie en Kunst- en hulpmiddelen. Nog sneller: belt U het dichtstbijzijnde kantoor In uw omgeving: Middelburg, Blauwedljk 13, tel 0118Q-2274 Ze brachten alles zelf mee, bij tijd en wijle hield Ik wel een» een zak met kolen over Je moest maar liever niet proberen om de zaak te saboteren, want dan ging het helemaal verkeerd. Een kollege uit Zuld- Beveland die dat wilde proberen, werd „Ik was ontzettend blij met dat diploma** Vertelt Willem Leenpoel, temeer daar er hier In kamperland niemand was met dat diploma. De andere smid hier In de afraai had een dijloma dat door dan maar ao los uit de hand, dat gaat ook!' Wasbaar en een uitstekende pasvorm. In zwart, camel, donkergroen, donkerrood en bruin Maat 38 t.m. 44 55,00 Grote collectie bijpassende BLOUSES EN PULL'S Do Stichting Het Zilveren Kruis, Mn van do grootste ziektekostenverzekeraars van Nederland, biedt U reeds voor 38,50* per maand aan veelomvattende verzekering tegen ziektekosten, mat do mogelijkheid om voor slechts 17,50 huisarts- en apothekers- kosten moe te verzekeren. Kinderen tot 16 jaar an studerende kinderen tot 27 jaar genieten een belangrijke reductie op deze tarieven. Volledige Informatie ontvangt U als U de bon in een ongefrankoerde enveloppe zendt aan: tegen de hoef van het paard komt ta liggen wordt een roodgloeiend hoefij zer er tegen aangelegd. Van te voren wordt al een gedeelte van de hoef weg gekapt met een speciaal mes. De laatste oneffenheden worden met het gloeiende ijzer weggebrand. Al». het Ijzer eenmaal ia aangepast wordt het met vierkante hoefnagels vastgeslagen. De punten die door de hoef heen steken worden ver- wijderd en het geheel wordt daarna keu rig bijgevijld Natuurlijk is het zaak dat je met paar den overweg kunt als Je hoefsmid bent, de paarden moeten in de travalje ge loodst worden, wst lang niet altijd even gemakkelijk gaat,, er moet een touw om de te behandelen voet worden gelegd en deze wordt aan de travalje vastge legd met de onderkant van de hoef naar boven. Er zullen heel wat hoefsmeden zijn die bij deze behandeling enkelrake klappen van *t paard hebben opgelopen. Willem Leenpoel ia er volgens zijn zeg gen altijd erg goed vanaf gekomen„Mn kaer heb Ik met m’n vtngertopje klem gezeten tussen een hoef an de travalje. De top was zo'n beetje 'gespleten. Ik liep gauw naar m'n broer die tegenover de smidse woonde en vroeg oi we er iets aan konden doen. „Ik zou maar gauw naar de dokter gaan" zei die an toén ben Ik maar gegaan. *t Was wel *n pijnlijke affaire, de eerste maar tageltjk ook de laatste keer dat ik bfj het paar den bealaan ieta heb gehad.** 1 l’ Stichting Het Zltvereo Kniia, Machtiging nr. 1, Noordwijk de buitenkant van de hoef nauwelijka houvast heeft.*’ Het vak van hoefsmid ia een precisie werk Als een hoefijzer niet goed be vestigd wordt, kan het paard in kwestie niet goed uit de voeten, met alle nare gevolgen van dien. Het hoefijzer moet dus In de eerste plaats al goed passen, zowel In de rondte sis wat-dikte ion zwaarte betreft. Er zijn zeven verachll- lendo maten hoefijzers, van licht tot erg zwaar. Om te sorgen dat hei ij eer vlak Zatnrdag 1 dncambnr weer HOTEL DC KOMNMUM met medewerking ven De Splinters Lekker eten In Café-Reetaurent De Zandkreek Na afloop nog oen drankje in De Tnneifo Bm- drie maanden gevangen gehouden. Denk erom dat die op z’n mieter heeft gehad." Uiteraard heeft Willem Leenpoel ook wel wat anders om handen gehad dan enkel paarden en hoefijzers. Hij was ook druk doende met kleine reparaties aan landbouwwerktuigen als eggen, ploegen etc. Ook heeft hij een» een hela land- bouwwagen gemaakt. Maar voor hem alleen waa dat toch een vrij zware op gaaf. Na de oorlog begon het paardenbeatand onder invloed van de landbouwmecha nisatie terug te lopen en nam het andere smldswerk hand over band toe. Daarbij behoorde ook de verkoop van kachels, haarden etc., en natuurlijk de daarbij behorende reparaties en service, langzamerhand beginnen de werkpaar den zeldzaam te worden Daarentegen komen er geleidelijk aan weer steeds meer rtjparden. Leenpoel wordt ook nog al eens inge- ichakeld door manage» etc., maar da boeven van die paarden slijten niet a6 snel. „Och", zegt Leenpoel en *t ia maar lucht spulletje ook *h, je moet er voor zichtig me» omgaan. Dl» ter» klepp»r- tj«s staan echter het liefst niet in de travalje, en daarom besla ik se soms Voor do oude smederij In de Noord- straat te Kamperland staat eenzaam en verlaten een metalen travalje, ta wachten of er niet toevallig oen paard komt dat beslagen moet wor den. Toevallig, want zoveel gebruik Genoemd» premies zijn geldig vanaf - 1 januari 1974. In hel smidsvak. Al van kinds af aan dien': zoals de mschin» z« maakt krijg je ze zelf amper, kijk maar een, hoe mooi de stampgaten pp één rij liggen. Dat is noodzakelijk ook ander» zou j» de ene nagel VM1 dichter tegen het la- dreven ze de smederij met hun drieén. ven aan slaan dan de ander», die aan Willem voelde zich echter het meest ge-, roepen om het vak van hoefsmid te gaan leren. Dat betekende een behoorlijke studie gedurende enkel» jaren. Die kur-. »us werd gegeven in Goea en op Kort- gene door os. de meester hoefsmid Adriaans» uit Goes: Ook moest Leenpoel een kuraus volgen bij de veearts Brou wer In Korigene. moest immers zo'n beetje weten hoe een paard in elkaar zit", aldus de heer Leenpoel, die overi gen, na de kursus met goed gevolg exa men deed voor het Rljksdiploma hoef smid. Dat examen werd afgenomen te Utrecht, op 23 november 1S3S. 8 mödetinten (ook in Angora) Gezien de steeds stijgende wolprijzeh, is dit een uiterst lage prijs I 140 cm breed. per meter KNIPPATRONEN: BURDA, KNIP en SIMPLICITY. De patronen van „Knip" tijdelijk slechts 2,75 I diploma stelde echter veel hogere eisen dan dat van de landbouworganisaties. Na verloop van tijd kregen we het dan ook behoorlijk druk. Vooral In de tijd dat- de suikerbieten werden gerooid en de trekpaarden hard moesten werken. Op de macadamwegèn en grintpaden sleten de hoefijzers snel. Daarbij kwam nog'dat alles met paarden werd gedaan want tractoren etc. zpg je nog niet." <fo titel gevallen Willem Gedurende lange tijd werden de hoef ijzer* die nodig waren door de Leen- poels self gesmeed. Dat gebeurde vooral in de wintermaanden. Et werd dan om een uur of half vijf gegeten en daarna stonden de twee broers en bun vader tot een uur of- zeven, soms half acht, hoefijzers te maken.- Staven ijzer wér den in het vuur witgloeiend gestookt, op het aambeeld afgeplat en tenslotte otn- ken liggen opgntast, hot is stil go- «ebogen. Er werden gaten In het gloei- - - a»1 a»A vw ie easwiaw kxAAWMA*. worden rond hot aambeeld, slechts nu on dan brengt een even oude dorpsgenoot wet vertier hij vond het allang leuk dat er een paar Natuurlek *a7’^ bekenden kwamen feliciteren; een feest- keIijker; ,lt j». bedenkt dat we soms j» thuis kan ook gezellig ztyn. winters hadden waarin we 500 tot 000 Willem Leenpoel volgde zijn vader op hoefijzers moesten smeden 1 Böven- I LI was hij In de smidse te vinden, even als zijn broer Martlen. Na hun school tijd kwamen ze eigenlijk automatisch In het vak terecht en nog geruime tijd wordt nr van gijn dionaton niot moer gemaakt; de tijd det er nog volop sprake was van paardentractie is voorgoed voorbij. Zo ef en toe wil het nog wel eons gebeuren dat er een werkpaard, zo'n echte Zeeuwse boerenknol, in do travalje staat de landbouw wat uitgegeven. Het rijks- maar voor het overgrote deel voor zover men dan nog van groot kan spreken - zijn het rijpaarden die in do travalje worden beslegen. Een zaam en verlaten is ook z'n beetje de indruk die de smid maakt op oen toevallige bezoeker. Een blik door do oponstaande deur toont hem in ne gen van Leenpoel, die bezig is in zijn werk plaats, oen werkplaats die overvol staat met de meest uiteenlopende spullen, variërend tussen oude fiet sen en hoefijzers. Het kolenvuur is al lang koud, stof ligt op de gereed schappen die hoog op de werkbar» OPTICA geweest Itij pakt een aantal hoefij zer,, bijeengehouden door een metalen draad: ..Kijk-zo-kregen we ze thuis, keu rig in-bosjes. In elk bosje-10 paar hoef- bekenden kwamen feliciteren; een feest- ^lijker; als je bedenkt dat DE MODEWINKEL

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1