UIT DE WERELD VAN DE AUTO BANDEN - 579,- 898,- 498,- W 199, 240, M 1 Mf< 1 H Lwl 1298a. ROEST - DEUKEN STEENSLAG AKTIE Vanaf volgende week woensdag iedere avond geopend Prima kwaliteit nieuwe autobanden 4 HALEN 2 BETALEN J. W. van der Endt en Zonen i®ai 1. FLINKE STRIJKSTER z. (eventueel part-time min. 22% uur per week) 2. HALFWAS PERSER 3. MODINETTES L Hi-Fi STEREO ASSORTIMENT MET ’N GREEP VIT HET EXPERT 4 BANDEN 4 BANDEN DoRMordos 22 it am at bar 1973 •1 I 1 t/m 21 docombor is. o bTOïT'-n.ar’xsf. TEL. 6538-5132 ■-.1 7 ft e® Tal. 01100-MM i KLOETINGE - TEL. O1 100-51 02-814» van 10.00 tot 21.00 uur MET RUIME PARKEERGELEGENHEID -1 «MME,1 «8» W- Adviesprijs 1078,- IXPERTPRM0 PIONEER HOOFDTELEFOON SE 20 A Ucfrtoewlcht hooMototoon met een frequenOoborofc van 20- 18.000 Hz. Van 70,-voor VINYL-TOP-DAK 1OO,- ln diverse kleuren, Incl. BTW BV. Samen SLECHTS 1B3WI Bewijs no 3 A.rn de ongekunde garantie kunt u zien dat Expertfgeen enkel risico neemt met de kwaliteit Bewijs no 1 14U0 internationaal georg?iniseetde Expert's kopen méér en goed koper m dan wie ook. Bewijs no 2 FITWELL REGENKLEDING-ATILIER Tl GOES vraagt voor directe of teer spoedige Indiensttreding EXPERT LT. 220 Een zser modoms tunor/pla- tsnspelor sterso-appsrsst Allo goMbOteiksn on AFC- afstommetor. Autom. piaten- wisselaar mot armHft. PE 3010 33/45/78 tooron. Inlduolof boxon. r 1 t o ^IRAMoïirrRAATlQOgSQ 1/ MARCONISTRAAT 1Q0EB te "t: DE BEVELANDER. 7 r- watt. I- 798, 478, 2198 T LU© NS.- Type 1224, Inkluslef 2 drukkamerboxen' COLIJN *V I I. 5 uit ECTSW TV KM RTV VN LTB tanen Ptetenspelsr PC 12AC met MO slamaat Boxen LTB 26 170.- 1 044.— 596,— 200 t:--a .•'I, DUAL HS M Stereo combi 2x6 watt platenspeler. met'shure'oi l7uG Boeen C833A 405.- Ontsieren uw auto en doen hem anal In waarde achteruitgaan. Het la ons werk om uw auto weer „als nieuw** te maken. Met onze speciale spuittechniek kunnen wi] dit nog gunstig uitvoeren ook. Bij ons kost een prachtig 2 6W.— 1 398.— 598.- •n stofksp. Adviesprijs 580,-. EXPERTPRUS SLECHTS ALTTOSPUITINRlCHTING Ooststraat 8, tel. 01102-1332, Kapelle-Blezellnge. Een erkend FOCWA-bedrijf. Kenmerk voor vakwerk. 1.1»».— HM,— 165 SR 13, tubeless radiaal Stereo aat JhteN QverteY' Engtes nd a mt Tyner stereo-versterker pleten speler en 2x5 Watt boxen Gotfbero*en MO. LG. KG Dteeree eeneluttingen voor: antenne stereo pletenepe- ler/bendrecorder „Dot kunnen wtj” voor 268. Moerprye wtt 2<X— 155 SR 12, tubeless radiaal Expeted)* LTBO LTB35S besen 2198, 54”'- 99u.- 3625 ■XPERTPmJS VOOR KOMPLETE SET SLECHTS Graat» Henot rVHMJHF voort>««w- 4 i.gUlinewm VWFXJHF «^4»— IMW WWW— VW b—MataMun «mnSué- MnWuWnog»e- heid veer alatandabedto- Nonnate tetoheanJa „Dot taanaaaa wf voor 4U0 1595.- PIONEER. TUNBWERSTERKER SX424 2 x 12 watt kontinu vermogen Vele aansluitmogelijkheden 796.- ORUNDra RTV7N Geweldige 2 x 10 woR TUNEIWERSTER- sen AFC ca echutfregeiearo voor votums, toon en balans. LTB 15 gekiidebaxen, 2-weg luidspreker systeem 4020000HZ Adviesprijs RTV 700 LTB booten 6 126,- uw voordeel bewezen EXPERT/PMUPS staree radio Gelijk aan type 22RH 901 5 Gottberelkan 2 x 10 watt Zet uitvoering In edelhout inkluslef drukkamer boxen. Adviesprijs 599,- EXPERTPRWe Meerprijs wit 20.- De Specialist eek voor uw banden De Specialist ook voor uw schokbrekors De Specialist ook voor uw schadereparatle Do Specialist ook voor uw kleine en grote onderhoudsbeurten De Specialist voor uw gehele auto on nog maar 50 jaor I I EXPERT STEREO'CENTRUM LTN Rodio -Cb88>ttSTBcordec plitontpslor. AHes In oen unieke kombinatte. MGTM radio 2 x 30 watt Versterker es caeootte- raoorder. PNUpo-oyeteera geschikt voor chroomdloxldeband. Een pracht «stalla ge met zeer voel mogelijkheden. Direkt opnemen ven platenspeler en radio zon der snoerverbindingen. Onafhankelijk vae anders funktiee te gebruiken micro toon om platonaonkondigingen of mede delingen te verzorgen. Bijpassende LTB36/8 boxen. 3-weg luidspreker systeem^» troquentieboroik 35-22000 HZ Advresprtjs LT/80 LTB35/8 boson 0 342.- A.in de prijzen kunt u zien dat Expert die winst aan u doorspeelt. I PtONBER TUNEIWERrrVtKER ET 0000 J U Doordat 1400 Experts gezamenlijk de H geOele partij tegelijk Intochten, kunnen zij u deze superset togen oen sensatio nele prijs aanbieden TUNER MO7M. Gevoeligheid FM 14 UV ad, mdm a^^owwnr^^^A^^w QUOOBtu aT»imTWTWT®f. VERSTERKER 2010 kontinu vermogen p kanaal on aansluitmogelijkheden voor 3 luideprokergroopen (diverse vertrok ken). 2 bandrecorders (ovbrspoelen). 2 platenspelers. Crossover filter. 2 boofd- telefoons. 2 notuitgangen voor platen- opBiér sic. RutsvrijB BfstMMiing *op MF door meting schakelaar. PLATENSPELER PL1SAC Met ahure DM 10 o MG snaaraandrljving. dwaredrukkombincMe, hydraulisch lift- eyeteem en 4-pol. hysteresis syndroom motor. Wow en flutter kleiner daa 0.12% WRMS. LMMPRIKERBOXEN CSSM Twbbwbo Jukteptstotr systsscn w Z88T fcbOQB ICWAlftBlt. AdVfceepI* Uiner W*Ud'Sx«OO T9G5.- Ook zij die nog nooit als zodanig werkzaam zijn J Leverbaar in alle gangbare maten, ook voor uw auto, het is ongeveer j de helft van de normale adviesprijzen I Inklusief b t w. Inkluslef gratis schokbrekertest geweest, komen in aanmerking. Goed loon, prettige werkkring. Aanmelden Anth. Fokkerstraat 14, Goes. Telefonische Inlichtingen 01100 - 7915 TELEFUWKEN MPERSM. Tuner/Vereterker. Type ffffWOO. 2 x 10 wett-HetsAMIo met bljpeeeerrde boxen. 4 Gotfberefken, dekMIjke efstem- meter. Geecheiden toonregeling en alle aansluitingen. Opvellend smeOe eRvoastng. Advieeprtje M6 EXPBRTPRU0 tempt aset bonen 746,— 29S,— r&drïór- Z 3te- 357,- 368.- 27S,- 1552.- - i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 25