ST. NICOLAAS AKTIE 2,50 50, ZEELAND PROMENADE GEEF NU EENS LEUKE KLEDING KADO EN WARM IS deKaasaHp JUIST NU IETS EXTRA WAT MODISCH BAAYENS C. J. TILROE EN ZN FA OUWENEEL Max Factor geeft leuk boekje uit: „Boek der Schoonheid” GESCHENKEN NUTTIGE SI. NICOLAAS GESCHENKEN Adverteren doet verkopen!! NUTTIGE SINT-NICOLAAS* PTl PANTALONS telefoniste SPORTIEVE PULLOVERS LEUKE BLOUSES OVERGOOIER Een mooi geschenk waar u wat aan heeft! BEAUJOLAIS PRIMEUR ir Geef eens een klok met sinterklaas MIJNSBERGEN ALLES VOOR UW TUIN ■a-' 17 TEXTIELHUIS 0,98 3,65 b b b' b een leerling- of hulpmonteur b b GROENLEER MACHINES B.V. A. C. v. d. Peijl b.v. Direktie-uitbreiding bij Co| B.V. - van visagist Guy - St. Nikolaas- aktie op Zeeland- promenade 1971 TER WAARDS VAN r V 4. o'- I- i' Tijdens de koopavonden deelt St. Nlcolaaa honderden waardebonnen uit f b b P P MEN’S SHOP p b Goede voorlichting Uitstekende voorlichting voor iedere vrouw. Dat moge blijken uit het telt dst Max Factor dit boekje in eerste in stantie heeft opgezet om voor haar ei gen leerling - cosmetica - consulente* al* lesmateriaal te dienen. Waarom, «o vood Max Factor. aaoBaa we Mat alle Twee delen A DE BEVELANDER Donderdag 22 november 1971 En middags strooit Zwarte Plot wat lokkora 'in de een of andere hoek Wollen shawls 'voor dames, heren en kinderen Kinder handschoen?] en -wanten hygrometers thermometers >rne briletui's Tafelkleedjes In nieu' patronen 90 x 90 cm AP Ook een BRIL kan oen goed geschenk lijn Overhanddoeken In nl V 1 4' Hij is er weer: /23Ö Lange Vorststraat 80-82 150 GRAM VLEESSALADE op de koopavonden, erg druk i Op ons kantoor is plaats voor een y i» J-ange Vorststraat 108, Goes, telefoon 6318 L de KnaswlD Member of the Internat<nn«i* Briann Corp< r,,-lOn ...DO otkMa dür«H rmkem l -mf-r bkw. LOOP EENS BINNEN ER IS ALTIJD EEN IDEETJE I' Verpakte badham 'tafellakens In m Heren zakdoeken, los of verpakt Dames zakdoeken in doosjes Leuke'kinder zakdoekjes Verder uw adres voor al uw wijn. Deze week: toneel veld- en telescoopkijkers loepen, ook met verlichting leesglazen, borduur loepen microscopen, mono, stereo-projectie barometers met on zonder hygro-thermo kwikbarometers b V P P 1 K prisma kijkers in veel uitvoeringen 6 30. 8 30 8 40. 7 50. 10-50 4 p p I» GEVRAAGD Afwisselend werk; prettige werksfeer en goede arbeidsvoorwaarden BERCO'S KOLLEKTIE IS FANTASTISCH U MOET EENS KOMEN KIJKEN P i' p p-- Ooststraat 9, Kapalle, tel. 01102-1656 Diploma Mavo strekt tot aanbeveling P P p P leuke modellen ‘1- 1 de nieuwste dessins Geef eens een als basis voor talloze kombinaties GANZEPOORTSTRAAT 23 - GOES Lange Vorststraat Goes LANGE VORSTSTRAAT 35. GOES f p Automaterialen, gereedschappen, aandrijftechaiek V d Spiegelstraat 54. Goes, tel. 01100-8181 De heer dr» A. J. ven Tooren wordt, met ingang van 1 januari 1874. toege voegd aan de Raad van Bestuur van Cok B.V. ta Kapalle. Leden van de Raad van Bestuur zijn dan de heren B. J. Cok (voorzitter), 3. L. Cok, M. O. van Oosten en de thans benoemde drs A. J. van Tooren. Laatstgenoemde is thana nog ekonomisch-adjunkt-direkteur van „Spar-Noord" te Gieten. Dn van Tooren volbracht zijn badrijfa- ekonomische studie aan de universiteit van Amsterdam. Daarna was hij acht jaar werkzaam op de Spar-centrale, ao- wel voor de groot- als de kleinhandel. Vijf jaar geleden volgde zijn benoeming bij „Spar-Noord". waar hij een groot aandeel had in de integratie van do Spar-bedrijvan. benzo Recent verscheen op de Nederland se boekenmarkt een bijzonder aan- t rekkelijk boekwerkje, getiteld: „Boek der Schoonheid" van de visa gist van Max Factor: Guy. In dit boekje dat niets aan duide lijkheid overlaat, kan men alles vin den over huidverzorging on make- up. Er is geprobeerd om do kom- morcie zo voel mogelijk bulten de voorlichtende tekst te houden, oen opzet waarin Guy goed Is geslaagd. Het Boek der Schoonheid geeft een objektieve voorlichting, het is vlot geschreven on op een aantrekkelijke manier geïllustreerd met soms knappe foto's. Er staat ook oen - lijstje in van artikelen die Max Factor op de markt brengt. I p r t -w.v'-.,■•8 t v Dit jaar verrukkelijk van smaak. HAAST U Ji en eet daarbij eens een heerlijk stukje kaas Probeer ook eens onze heerlijke SALADES, meer dan 10 soorten ji vrouwen de kan* geven van dit boek werkje gebruik te maken. Terecht Ze ker daar de prijs voor niemand nie mand een beletsel zal zijn om het aan te schaffen. De auteur. Guy. krijgt dagelijks vele brieven op zijn buro, aangaande aller lei problemen die vele dames met hun huid hebben. Guy gaat er van uit dat elke vrouw haar charme heeft; bet ia alleen zaak die charme op een jute»» wijze te accentueren. Het Boek der Schoonheid valt in twee belangrijke delen uiteen: Huidverzor ging en Make-up. En ook wat de Cos metica betreft: alle onderwerpen komen hier aan de orde. Make up en hoe je bepaalde onregelmatigheden camoufie- ren kunt, oog make-up, nagelverzorgfa^, de lippen, 1 haar; werkelijk de schoon heid» verzorging van top tot teen. Zelfs vrouwen die regelmatig hun schoon- heidsllteratuur bijhouden, sullen uit bet nieuwe Max Factor boekje nieuwe idee- en kunnen halen. Heel leuk zal het boekje zeker zijn voor de jongere vrouw en ook wel voor de ieener die net aan achoonheidsveraor- ging toe is. Het Boek dor Schoonheid is verkrijgbaar bij de drogist en partp. - p we patronen Verder hebben wij eenAiitgebreide kollektie bijouterieën, kralen colliers, oorbellen, ridgen, shawlclips enz. Ook regulateurs uit voorraad leverbaar in diverse uitvoeringen. Op alle uurwerken 1 (aar garantie 1 FLES LA GRIVES, heerlijke rode tafelwijn van 4,45 voor Het adres in Goes voor KAAS, WIJN, SALADES, PATE'S, DlEET-ARTI KELEN verlichte etalage'», stralend in J I—aaaaA» -vjsmzJ LnrëAMt AAM Z*MBM Frieee ataert Moderne waad- m la aBe aaknetane M. eranje paars groea wH Krokuskogels gevuld met 11 bl. krok. 4,50 Leuke schaaltjes bollen in mod. kleuren vanaf AJ.......1,95 Amaryllisbollen, diverse kleuren met bloeigarantie, extra groot7,95 Thermometers in nieuwste uitvoering vanaf 7,50 Moderne regenmeters met standaard ...1 2,50 Aquadraad (studiovrij) per 4 stuks 2,95 Restanten bloerhbollen en nog veel meer 's-Middags en 's avonds zullen ,i Zwarte Pieten over de Zeeland- promenade duikelen, strooiend, gekheidmakend, om er oen ge- zellige boel van te maken. Op p de koopavonden 28 november, I1 29 november en 30 november, i( trekken St. Nicolaas en Zwarte Piet over de Promenade, even- V als op maandag- en dinsdag p i1 avond, 3 on 4 december. Af on toe gaan sa oen winkel binnen en delen onder het daar unwt 14g« publlok kadobonnen uit, 1varflwvnd in waarde van 2,50 tot 50,—. Nadrukkelijk wijst Ji St. Nicolaas er echter op dat er per avond maar 1 waarde- bon van f 50,kan worden i uitgedoeld; er zijn nog maar J i adressen waar hij naar toe moet. J Des ondanks wil hij wel kwijt i» dat hij verwacht dat het, zeker P. op do koopavonden, erg druk p zal zijn op de Zeeland Promo- i1 nada. ten aan betaalbare prijzen kleuren, los en verpakt sen die bepakt en beladen langs i de etalages schuifelen, druk 1geroezemoes met op de achter- p grond de St. Nicolaasliedjes die U P via de geluidsinstallatie ten ge- P here worden gebracht. Warm verlichte etalage'», stralend in J de koude avond, kortom een..^ sfeervol geheel - I De winkeliersverenigingen van Lange Vorststraat en Ganze- p jj poortstraat hebben voor de St. i'. 0 Nicolaas een speciale aktie ge- 1* georganiseerd. j 's-Middags en 's avonds zullen ---J‘ I'. Westwal 13 - 17 - Goes Telefoon 5801 In de dagen voor de St. Nico- laas, zal het op de Zeeland pro- i (i monade - zoals vanouds In Lan- ij -V ga Vorststraat en Genzepoort- straat - weer een gezellige be- J doening zijn. Winkelende men-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 17