IJ RENTMEESTER 19,50 J/4Z/74 o ST. NICOLAAS GESCHENKEN STROOM B.V. Juweliersbedrijf Jansen te Goes opent vernieuwde winkel in St. Adriaanstraat 9,90 .wr Be lwS|i| 3 UITZONDERLIJKE aanbiedingen in JERSEY WEVENIT: 18,90 exGteieï/etoteR i’ JERSEY: WASDROGER SPORTSHOP PIET ZEEUWSE HUTSSPAARBANK verloven trouwen geboorte Een MAZDA bestellen? Autobedrijf „Clara” bellen! UIT IN KORTG^ENE iW <1 JERSEY: Cursus politieke scholing in Goes r 7,95 fjh ZO bestendig als het weer 'Barometers Briletuis Hygrometers Thermometers Fa Kampman Zoetend Promenade I I Enkele zeer speciale ST. NICOLAAS AiMMFnnKFN AAIiDICJJNtVuCJl HONDERDEN COUPONS Voor sportartikelen op elk gebied 49,75 34,75 Tüdelijk 898,- 39,50 1 1,95 14,50 65,00 Prisma kijkers I I -;5 - burgemeester mr. F. G. A. Huber verrichtte opening - Bingo-avond in Ovezande Mikroskopen Leesglazen I Trevira 2000 lende peUtMto ae - p p p fl .p I >e««eeraeieeMiMMiim»er - Goes telefoon 6730 LangeUxststraat 3 >L X id PARFUMERIE Jansen zelf aktief HORIZON EN PRIMOC PRISMAKUKERS IN OPTICIENSKMtAJLITEfT de nuts spaarbank p p p p p p p p p p p p p i» p p p p p p p p t» p p p p p P P ■P P P P P P P P P P P P HEEL VOORDELIG Extras LANGE ROKKEN BEELDIGE BLOUSES met wijde Lurex pofmouwen, gedragen bij een pantalon of lange rok, voelt u zich meteen het feestelijke middelpunt Vele variaties in S.M.L. FEESTELIJKE JURKJES Trefpunt van gezelligheid 'j Vader *en moeder Jansen ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND (waarin opgenomen het „Zeeuwsch Advertentieblad"; per meter Opening door burgemeester zaak. Zuiver scheerwol Wol-polyesther L 5 f 22 november 1973 VerantwoordoSfk redafcteur i F. X 8. ran dor Peg gasteerd. Op Wm trad to»* h OPTICA I p breid. V i *1 X-' p 1 A -I I l; KLOKSTRAAT 10, GON lecendlng advertenties tot dinsdagavond 17.00 uur ot woenedagmorgen Io postbestelling (Indian geadviseerd) Drukkorf Be Phoenbr Goes B.V. Voorstad 34. Postbus 8. Gosa Telefoon (01100) 41 10 b.g.g. 83 M 60 34 Qko 3.26.37 GRINTWEG 82 - TEL. 01131-1872 - YERSEKE U mag ook 's avonds komen Grote Markt 6. Goes, telefoon 6015 gecprandn^rd Voor fouten in tot. opgegever •dvertorrttae aanvaarden wij poen enkele rarantwoordeWJkbeM HEINKENSZAND, TEL. 01106-1745 GOES Nieuwstraat 21, telefoon 01100-3393 tegenover Prins van Oranje Hoogachtend, SINT NICOLAAS Zwarte Pietenstraat IS, MADRID De volledige coNoctio knippatronen van het bekende maandblad KNIP voor slechts 2,76 I Gedurende de verbouwing lag de ver koop stil, voordat men aan het karwei begon werd een grote uitverkoop ge houden. De heer Jansen - die geen ogen blik kan zitten niksen - hielp zelf aktief Soepel vallend, ijoor de prachtige crêpe, zeer vrouwelijk en zwierig Tweekleurig maat 34 t.m. 40 De modewinkel vel aparte ea bet as tiers fsosteRjko kleding, voor de moderne jonge vrouw Prijs 987,— Geschikt voor 5 kg wasgoed per meter Een jeugdige verrassends kolloktfe met allo mododetcils van dit seizoen Sommige oen tikje uitdagend, andere meer gedistingeerd, maar altijd zeer apart maat 36 t.m. 44. al vanaf BAU DB TOILBTTB LANCOMB 7,95 BADSCHUIM EN BOOT LOTION BOGBB EN GALLET 8,95 EAU DB TOILBTTB CHERAMT 9,75 EAU DE TOILETTE PARFUM EN CREME PARFUM ANTILOPE BAU DB TOILETTE QUBLQUE8FLEUBS 12,95 BLUE GRASS ELIZABETH ARDEN BAU DE TOILETTE INFINI VAN CARON 15,50 PRACHT SET COSMETICA VAN ESTBB LAUDER 19,75 Effen crepe m. 36 t.m. 42 SRNB BIN ANDBR KADOt bbn «oeoa vNjnuos kukrr WAARDOOR HU WBL MWR Ut BET DAN HUi IBM HET HOU MZNM OOKI) danten bij kaarslicht In Zaterdag 24 november weer HOTEL DE KORENBEURS met medewerking van The Buggies Lekker eten In Caf6-Reetaurant De dlimk Na afloop nog een drankje in De Grenada Bar Ij 'I Lange Kerkstraat 11-17, Goes Tel. 01100-5855-8527 !i Na 18.00 uur: 01100-5887 j’ -Tl Tl IHI ,1 25e jaargang no 47 Oplaag van dti blad 26.410 cr. I sage VereisWeat 07 M Goes Wefoee (M100 -7261 „Kijk eens”, zo vertelt mevrouw Jansen, „we hebben het eigenlijk erg gemak- kelijk gehad. We hadden er zo maar in te etappen. M'n schoonvader en schoon moeder - die eigenlijk altijd de stuwen de kracht achter de zaak is geweest - die hebben echt moeilijke tijden door gemaakt, wij niet Vandaar ook dat wij vinden dat hun de eer toekomt niet ons. Van hen hebben wij het vak ge leerd, zij hadden n.L de ervaring die wij nog moesten krijgen.” In de loop van die vijftig jaar hebben de Jansens een uitgebreide klanten kring opgebouwd, die zich nog steeds verder uitbreid. Eén van de voornaam ste regels die bij Juwelier Jansen op geld doen is: Alle klanten zijn gelijk, of het nu een eenvoudig mannetje is op de klompjes of een dure dame in bontjas, beide klanten worden vriende lijk verwelkomd, op hun gemak gesteld en beleefd geholpen. „We hebben een echt gezellige klantenkring”, aldus me vrouw Jansen, „en dat willen we graag zo houden.” Ze toont zich erg tevreden over de Sint Adriaanstraat, al konden er volgens haar wel wat meer zaken gevestigd worden want er is teveel leeg stand. ..Het zou erg goed zijn”, zo zegt ze ,,als het oude politiebureau ook ver bouwd werd en er een zaak in kwam. Doorgaans ia, het hier in de straat ge zellig druk, zeker nu het helemaal voet- gangen-gebled la geworden. De mensen kunnen lekker ongestoord winkelen. Je zou eens moeten zien hoe druk het hier is met de Braderie, man je weet niet wat je ziet...” Overigens: de winke liersvereniging van de straat doet alle mogelijke moeite om do lege panden weer in de belangstelling te brengen 25 modetinten. U kent d. kwaliteit. 150 cm breed. nog steeds voor oen unieke prijs I bij de verbouwingswerkzaamheden mee en zag van lieverlee hoe de oude zaak plaats maakte voor een totaal andere. Juweliersbedrijf Jansen heeft nu de beschikking over 42 4 43 m1 winkel ruimte, met daarachter een kantoortje s waar eventueel ook klanten geholpen kunnen worden met zaken waarmee niet iedereen heeft te maken, zoals bijvoor beeld de aanschaf van een kostbaar hor loge of eksklusieve sieraden - en een werkplaatsje voor de heer Jansen die horlogemaker, graveur en goudsmid te gelijk is. In plaats van mahoniekleurige wanden is een prachtige wandbetimmering aan gebracht in wengé dat bijzonder fraai is gekombineerd met witte kastjes en toonbankgroepen. In totaal zijn er nu vier toonbankjes in de zaak, voorzien van een glazen vitrine aan de boven zijde. Vla een speciaal ophangsysteem kunnen tussen de houten betimmering wandrekken worden aangebracht. Op vallend mooi is ook de tegelvloer die gemaakt is van natuursteen. Natuurlijk stond de hele zaak vol met prachtige bloemstukken die ter gelegenheid van de heropening door vrienden, bekenden en zakenrelaties werden aangedragen. Het onmiskenbaar hoogtepunt van de dag was de officiële opening die werd verricht door de burgemeester van Goes, mr. F: G. A. Huber, die zich Verheugd .toonde met deze aanwinst voor de Goe- se middenstand. De heer en mevrouw Jansen verzekerden om het hardst dat de winkel in principe precies hetzelfde blijft als eerst, niemand behoeft ook maar een greintje drempelvrees te heb ben. Net als vanouds kan man bediend worden door wie men wil, door de heer en mevrouw Jansen zelf of door Cora Strengholt of mevrouw Wagenaar-Hille- brand. die als part-time kracht bij springt „We houdan alias maar llafat zo eenvoudig mogelijk", aldus mevr. Jansen, „dan gaat alles nog het fijnst, wat heb je aan al die dik doenerij, daf is niets voor ons. Wat hier voor opstaat is: oen tevreden Een druk heen en weer geloop van mensen kenmerkte vrijdag 16 nov. de winkel in do St. Adriaanstraat in Goes, waar 't Juweliersbedrijf Jansen b.v. receptie hield vanwege de heropening van een heel gemo derniseerde zaak. Gedurende een week of acht hebben medewerkers van het Aannemers bedrijf W. Boutens uit Goes van 's morgens vroeg tot 's avonds laat hard gewerkt om de verbouwing rond te krijgen. Omdat het inte rieur behoorlijk veronderd was en men eigenlijk over te weinig ruimte beschikte om do vele klanten be hoorlijk te kunnen helpen, werd be sloten het gehele interieur te ver vangen door oen nieuw. Juwelier Jansen hoeft oen bekende naam in Goes; de zaak bestaat al weer zo'n vijftig jaar. De vader van de heer Jansen begon ver voor de oorlog hot bedrijf dat door de hoer Jansen zelf nog verder werd uitga- Madrid, november 1Ï7J Zeer geacht G.M.C. Bestuur, In aansluiting op mijn bezoek aan uw koopcentrum van Zeeland heb ik ver nomen dat in de gehele stad GOES de winkels gedurende mijn verblijf op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 november tot des avonds NEGEN UUR zijn geopend. Om de gehele Zeeuwse bevolking in de gelegenheid te stellen om GOES te be zoeken vernam ik voorts dat op 3 en 4 december de winkels nogmaals tot negen uur geopend zullen zijn. Het spreekt vanzelf dat deze mededeling met vreugde zal worden begroet en ik ben dankbaar steeds te vernemen dat Uw G.M.C. zoveel goede dingen doet voor haar geachte clientele. LANGE KERKSTRAAT 44 8 modetinten (ook in Angora) Gezien de steeds stijgende wolprijzen. is dit sen uiterst lage prije I 140 cm breed Jongerensooe „De Klomp" te Ovezande heeft gemeend iets op touw te moeten zetten waarbij alle mensen van Ovezande een gezelligs avond zouden hebben. Er is een blngo-kontakt avond uitgerold welke op vrijdag 23 november in Café Doene te Ovezande zal worden gehouden. Tijdens de peuze In dit gezellige spel met vele prachtige prijzen wordt wat informatie gegeven over de Soos. Men zal dan ook eventueel M’n kritiek kunnen spuien. 20 modetinten In een heel mooie kwaliteit wevenit. zeer goed wasbeer, 160 cm breed, normeel 28.90 per meter tij«n MR hst woerd, terwijl olie Jn Zeeland werkzame per- i1 tijen in da gelegenheid worden Saeteld om mee te doen. In principe wordt op oen avond steeds het woord gevoerd? door I oen vertegenweordigei van een regeringspertij, een oppositie- p Onder het motto „Meedoen om moe te doen" worden door de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen een aantal kur- susaon Politieke Scholing geor ganiseerd, nadat gebleken was dat de kursussen burgerschaps kunde bijzonder veel belang stelling ondervonden. i Deze kursus Is Inmieidols achter do rug; in totaal namen 165 dames op 4 plaatsen in Zeeland J aan de kursus doei. Zij leerden p in korte tijd wat het betekent rwovriana wn KonstitUiio* nole monarchie is en hoe oen ^z^srlenT^snt^siro ^ie^n^elcratio funlt— t i^sneort Ook de kursus Politieke Scho ling zijn weer uitsluitend voor dames bedoeld. Do kursus be- staat uit vier forumavonden, waar drie inleiders van verschil- J i Undo pelitieke portUoo hun mo partij en oen andere" partij. Bovendien wordt het schema zo opgesteld dat steeds vertegen woordigers van .^ochts" als „links" aanwezig zijn. De kgo- ton voor deze kursus bedragen 10,waarvoor »J. al het kursusmateriaal Ier boechikking wordt gestold. In Goes wordt de kursus ge- 1 geven in „De Prins van Oranje", Nieuwstraat, de dlskussleleid- stors zijn hier mevrouw A. C. Wosthpff-Hubdo en L. J. Mol- De kursusdata zijn: donderdag 22 november; maandag 21 jan., donderdag 21 febr. on op maan dag 13 maart. Aanvangstijd 20.00 uur. Men kan zich voor deelname aan de kursus Poli tieke Scholing opgeven bij Mej. A. van der Leeden, Grote i Markt 28, Goes klant, een prettige verhouding tus sen klant on hot bedrijf en een goe de samenwerking tussen ons on on ze winkelmeisjes en ander perso- noel, kortom eenvoud in het ken merk van het ware." Ei

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1