het UIT IN KORTGENE ST. NICOLAAS GESCHENKEN BIJ i NIEUWE VESTIGING BORST BEHANG IN GOES is God een blok graniet? i VAN BIEMEN RENTMEESTER /«KM 'als het weer STROOM B.V. Drukwerk Bestellen? Telefoon 01100-4110 DIENSTEN MET BELANGSTELLENDEN in de Maranatha-kerk - ORIGINELE ■I KADO’S 7,50 ZEEUWSE NUTSSPAARBANK ESTEE LAUDER oenana etc. aan vericrugen. voor oe ai- De „schitterende" kollekties feestelijke stoffen in SPORTSHOP PIET TMta m,- K. ES ZO bestendig F- I F trefpunt van gezelligheid HOTEL DE KORENBEURS DE ZANDKREEK DE GRANADA BAR AZ Barometers en Briletuis Hygrometers Thermometers Mikroskopen Leesglazen Fa Kampman 8,00 Ook U bent hartelijk welkom! r- E FIRM CONTROL In pand aan Westsingel Prisma kijkers AZUREE PROTEÏNE Voor sportartikelen op elk gebied Zeeland Promenade i •4,75 Ct® I •„.l GOES - i’ h HORIZON EN PRIMOC PRiSMAKUKERS M OPTICIENSKWALITEfT TELEFOON R01S de nuts spaarbank X^oed ■n va. 59,50 ‘J NIEUW! Bontboutique Knippatronen (slochts 2,78) b'iv;: ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN N O O R D - B E V E L A N D (waarin opgenomen hef „Zeeuwsch Advertentieblad") Klein begonnen Ook verlichting te zien A HAARKUUR (2e bah 4^— Parfumerie ■■■■8H9N88B8BBNHH8BHÓ88ÉiBW88ii8aHB8BM8 Streekfunktie WW -WW w ■«p- -w'ww''w'-v-v-'V'y 4 4 Lange Kerkstraat 11-17, Goes 4 o Tel. 01100-5855-8527 4 I N» 18-00 tour; 100-5887 óp kartékte wRae vee étonst te ztjn, zodat Ik met groot v«i trouweu de komende feesten** tegemoet zie. Zelfbcdieninj’; -U I W M»*nb* 1973 Verantwoordelijk redakteur F. X S. van der Petfl Lange Kerkstraat 44, Goes MÓ* .r Zaterdag 17 november weer dansen bij kaarslicht in met medewerking yen JUMP Na afloop nog een drankje In 'J 71 I -V C F behang zal. circa' vier dagen GANZEPOORTSTRAAT 13—15 r 1 I Kloketrait 10, Goes r BERGWEG 43, GOES AS ZONDAGMIDDAG 1* NOVEMBER, VIJF UUR OPTICA V .14- geving gecreëerdaldus da beer Racet, recht l» Intending advertenties tot dinsdagavond 17.00 uur ot woensdagmorgen Ie postbestelling (Indien geadviseerd) i» O GROTE MARKT GOES i Medewerking verlenen BERNA KOUSEMAKER, SOPRAAN M. A VAN IWAARDEN, ORGEL 25e jaergeng no 48 Oplaag ven <M Med 88.410 aa. voor de haarverzorging Setting Lotion Uitgave: Drukkerij De Phoenbc Goea B.V, Voorstad 24, Postbus 5, Goes Telefoon (01100) 41 10* b.g.g. 83 99 - 6Q34 Giro 3.26.37 HANDSCHOENEN in leer, nappalon of wol prijzen vanaf Kom self eens kijken near vele leuke kado-jdesün gegarandeerd 4 1 4 GOES hans Sime EEN JURKJE kan in geen enkele garderobe gemist worden 1 Daarom vindt U bij ons oen zoor aktuelo grots collectie maat 36 tot en met 44 vreden MNB MN ANDBR KADOt MN QOBDK VRUtTUOS KIJKER WAARDOOR HU VML MEKR DENKT DAN NU: (IN HBT HBLB BBBN OOK 11 ging Is overigens bijzonder feeste lijk gevierd: de fanfare „Vlijt en Volharding" uit Souburg kwam de Of>9nbl919n; vóór de gaston „stands” hebben vanverschillende be- weldig koud buffet aangericht, dat Zeer mooie bontvellen; persianer, vos.breitschwanz, indisch 1am enz. ECHT BONT voot kragen en garneringen 17,50 en 15,per vol l Burda Simplicity én de voortref felijke KNIP patronen van het maandblad Knip Bor^t Behang blijkt niet-tegen de rne: druk van deze lading opgewassen ep langzaam zakken dr-wielen '-van de- kolossale vrachtwagen steeds dieper de grond in. Het paar boven brengen van de dozen behang zal. circa' vier dagen vergen/.... I' J1’, -• i' p h óg LEREN RIEMEN met exclusieve ■l: GESP vanaf THEMA VOORGANGER DSA.BROERSMA DE KOMBINATH MOM brengt weer nieuwe variaties Effen spencers 1 9,75 Jequard spencers 24,75 Lurex spencers 37,SO Do ««dewWiei vei ,B»rti en be—Bare MedtaB, veer de moderwe Joobo vreen» Madrid, november 1B73 Zeer geacht G.MC.-bestuur, De dag van mijn bezoek aan uw gesel- Ugè koopstad begint te naderen. Zoals Ik in tnijn vorig schrijven roede heb meegedeeM zal dit voor de eerste maal op zaterdag M november zijn en ook op zaterdag 1 december hoop ik' ta uw centrum aanwezig te zijn. U suit inmiddels de vele kado’a al wel in uw winkels hebben geëtaleerd, zodat de menoen reeds nu hun heuse kunnen doen. Tijdens mijn bezoek hoop ik iedereen zoveel moBeltfk plezier te doen en ik zal dan met leden woneen rekening houden. H« b Mj uttereard bekend dat GOM PMU6TAL0NS in grote verscheidenheid on eNo modekleuren I Ter lonk e meLsteokzak 49,7S Wovenit/wol. wasbaai 98,00 Torlenka/wol kam garen Alles in maat 36 t.m. 44 De eigenaar van Borst Behang, de heer H. A. Borat, vertelt hoe hij ruim elf jaar geleden in Souburg in het klein begon. „Na veel ekaperimenteren”, aldus de heer Borst, „ia dat zaakje van toen uitgegroeid tot een grote winkel, maar nog steeds met een eksperiAenteel ka rakter. Kijk, de zaak zit zo: deze bran che is nog voor een groot dee! braak liggend terrein. Vroeger was het zo dat de schilder de klant wat staalboeken mee naar huis gaf, -waar die dan rustig een behangetje konden uitzoeken. Met zo'n staalboek nemen de mensen van kunnen desgewenst direkt meegenomen Worden Heeft Borat Behang Goes voor al de Nederlandse behangprodukten, in I Souburg kan men een uitgebeelde kol- lektie geïmporteerde behangsoorten vin den. uit. o a. België. Engeland, Duits land en Denemarken. De import en in koop wordt door de heer Borst per soonlijk verzorgd. Wat vooral opvalt in de nieuws zaak is de uitstekende lichtval; de grote ra men van de showroom zitten op het noorden om zo weinig mogelijk last te hebben van het vaak felle en daardoor bedrieglijke zonlicht „We hebben met opzet een ruetlga.om- u r‘. „om het bebapg nog hy»«r te toten MMB. Al de lal hangen zijn afkomstig Vkn lichting, dat is ook «veer oen ekaperi- ment van ons. We zijn er in Souburg mee begonnen maar omdat het gebouw daar eigenlijk wat te laag is. hebben «re het ekaperf- ment daar maar gestopt. Hier, met een hoogte van vier meter, doen de lampen het goed. Het samen laten zien van lafhpen en behang brengt de mensen soms op echt leuke ideeën voer btjvoor- beeld een wand verlichting 04.1" V b< r,ang v.-rkoopl Horst .>ok tal "|kl' r' w“n,c artikelen als verf pl.ik-' I. kwa-ten <ti Alle aankopen kunnen worden atgeiekend aan een Kis f MFm^ leuke toonbank waar men teven» des- H gewenst - de nodige informatie over behang etc. kan verkrijgen. Voor de af- klassiek-. modern- en neutraal behang i Dit vanwege het feit dat het onmogelijk geleden een gloednieuwe Amerikaanse vorfmengmachine aangeschaft, waarmee »no verschillende kleuren - aangepast aan de Nederlandse smaak - gemengd kunnen worden in olie- en matverven en Sinds vorige waak heeft Borst Be hang - oorspronkelijk gevestigd te Souburg - ook in Goes een vesti ging. In een gebouw aan de West singel kan iedereen die z'n muren een dekoratie! aanzien wil geven oen kijkje gaan nemen; gegaran deerd dat zo iemand daar na ver loop van tijd - want de kollektie ven Borat is zéér uitgebreid - te- -1 met een aantal rollen be hang onder de arm weer naar bui ten stapt. D* Opening van do nieuwe vesti- nu echter geen gehoegen meer, ze. wil len - en terecht -. zien hoe het behang van hun keuze ruimtelijk werkt, ze wil len dat behang op grote vlakken zien Vandaar dat we hier in Goes speciale tijdens de receptie was er oen ge- hang-tabrikanten. door henzelf ingëricbt. weldig koud buffet aangericht, dat Op dle ■rote kubussen" kan men de uitstekend in do smaak bleek te *^>ng van een bepaald soort, behang göed zien We hebben een onderver- val.len. deling gemaakt in drie hoofdgroepen: Structurizer (i Behalve proteïne bevatten deze j producten diverse kruiden zoals Salie, Thijn wortelolie, Rose- j’ deling verven heeft de hoor Borst kort crooorde twee nieuwe producten marijn en Kamille, die samen werken om uw haar weer glanzend on gezond te maken Grote flacon versteviging voor 12 behandelingen Prachtig fluweel, 90 cm breed 19,50; glanzend brocaat, 90 cm breed 16,90; diolen^atin, 90 cm breed 9,50; zijden mousseline, 140 cm breed 22,50; trevira 2000 jacquard, 150.cm breed 29,50; jersey lurex, 150 cm breed 19,50; velours/* imprimé, 90 cm breed 9,50; een eindeloze kollektie feestelijke stoffen in het ’k Stoffenpaleis I ■r GRINTWEG 82 TEL. 01131-1872 - YERSCK8 U mag ook 's avonds komen in latexverf. .i behang Het stoepje voor het pand van' 7<r gelegenheid van de opening Bor«t Behang blijkt niet-tegen de enor- va|| kwamen vele vrienden en relatiee - ruim 400 man gelukwensen aanblzden. De hoer en mevrouw Borst ontvin gen naast een honderdtal blaam stukken, ook vele andere geschen ken. Volgens do hoer Borst is zijn zaak voor wat betreft de voorreed de grootste zaak van Nederland; voor wat betreft het type zoek: do grootste in Zuid Nederland. De bedrijfsleider in de nieuwe ves tig ing is de hoor A. S. Poortvliet. De hoer Borst tenslotte: „Ohm klanten komen overal vandaan, van- bak ligt, opgeplakt Achterin de zaak. heel provincie Zeolaixl. Dear- .brhang-kubussen" een om zijn we blij dat we nu midden met op tafeltjes staal- jn Zeeland deze vestiging konden openen; zodoende kunnen we In onze streekfunktie nog beter funk- Alle behangsoorten tioneren". Lekker eten M Café - Restaurant Prijt987,— **'thikt voor 5 kg wasgoed Tót ziens In GOKB, SINT NIKOLAAS. Zwarte Ketenstraat U, Madrid. Lange VaretaOwat 87 - 83 Beee Teiefeea 0.1100 -7M1 ‘C* geinakkelijk Botst Behü hg - Gors beschikt, over een. bijzonder fijne showroom en verkoop-. ruimte In het zelfbedienings-systeem dat wordt toegepast, passen de gemak- kelijke bakken met rollen behang erin, met er boven een brede strook behang van het soort dat irr de desbetreffende vlak voor de ..behang-kubussen” een om gijn WO blij dat WO mi mlddon aantal leuke zitjes i boeken waar de klanten rustig op hun gemakje - net -als thuishun behange tje kunnen uitzorken In' totaal zijn ér een Ifi stadboeken neutraal behang. k» om al önze behangdessins te tonen, alleen in Goea hebben we al meer dan >000 verschillende deasins in yoor- raad,r. Dat er in Goés inderdaad een indruk wekkende voorraad behang ligt opge- slagen, wordt nog „een* bevestigd door de komst van eên trailer met 13 ton

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1