2,75 Disc-jockey Jan Kees Ganseman uit Kapelle ELIZABETH ARDEN'S RENTMEESTER MAZDA h stoeisterke kinderbal is voor ons kinderspel magn o«|O Om het ZELF MAKEN voordelig te maken (MIDDEN IN HET SEIZOEN EEN SERIE UITZONDERLIJKE STOFFENAANBIEDINGEN) RIBFLUWEEL: DIOLEN: exelusiei/e 10,00 12,50 10,00 5,00 Een MAZDA bestellen? SPORTSHOP PIET LEER IS ECHT Optica ZEEUWSE NUTSSPAARBANK verloven trouwen geboorte Autobedrijf „Clara” bellen! 19,50 Reinigingscreme met dieptewerking 15,25 Velva smooth lotion antisceptische lotion dia reinigt en stirruleart Deep cleansing mask een reinigend mesker 9,50 PARFUMERIE VAN BIEMEN Klokstraat Goes J II I HANDSCHOENEN VERKOOPSTER OF LEERLING-VERKOOPSTER w Voor sportartikelen op elk gebied FLUWEEL: GOES b- KNIPPATRONEN: GRANDMERE: alles W wwtysn Rozen aanbieding WEVENIT: 9 Jarenlang bloemen voor niets 15,50 Soothing lotion vloeibars make-up 9,50 Soothing creme kalmerende en desinfecterende 9,50 °0 U zit er goed naast... jj als u denkt o» 1 K O - Goes telefoon 6730 Langetorststraat 3 O Q leciaal TASSEN gevraagd 14e INTERNATIONALE MEUBELBEURS JAARBEURS-UTREGHI de nuts spaarbank Q O 49,75 29,75 I’ J?oed! Bij Veronica bijzonder fijne sfeer Natuurlijk stood er ook in de ..Arrsslee” speciaal voor deze keer, een radio aan. en via de luidspreker beleefde Jan Keea de hele opname nog eens opnieuw. 1 ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN N OORD-BE V E L A N D (waarin opgenomen het „Zeeuwsch Advertentieblad”) l9ö °Q Een nieuw voorbeeld uit onze voor kinderen ontworpen ESSI kollektie. En om brillen passen voor kinderen tot een plezierig gebéuren tè remaken hebben wij in onze zaak I \f een speciale kinderhoek /gemaakt. Met speelgoed, en lektuur. Komt maar gerust. Eigen discotheek Niet te verwonderen want Jan Kees heeft samen met een aantal andere Ka- Geweldige discotheek I 8 november 1078 Verantwoordelijk redakteur F, J, S van der Pel|l en 1 i w Model Junior GANZEPOORTSTRAAT 13—15 GOES t- ■I t FIRMA KAMPMAN Lange Voratatraat Natuurlijk mat bijpassende qmeubpu I inzending advertantioa tot dinsdagavond 17.00 uur ot woensdagmorgen la postbestelling (Indian geadviseerd) van een verrassend niveSu Ook do prijzen zijn een verrassing (in gunstige zin) t u* b t r 1 i vrijdagavond 6 november van 19 tot 22 uien op zaterc :g 10 november van ’O tot 1 7 uur KX/V LJC.IV U\J Voor de kamer: kamerplanten, sierpotten. eactusbakken •nz. der dat het op deze - vanwege de auto vrije zondag maatregel van de regering - dag wel bijzonder stil was 's avonds van negen tot tien; iedereen wilde wel eens horen hoe dorpsgenoot Jan Kees het er vanaf bracht en zat aan 538 ge kluisterd. PANTALONS va. ROKKEN va. GROTE MARKT 6. GOES TELEFOON 8015 De modewinkel vel aparte en betaalbare kleding, veer de moderne jonge vroaw GRINTWEG 82 TEL. 01131-1872 - YERSEKE U mag ook 's avonds komen hier een tanbkilii holtattebriBm voor normale prijs 7,90 p.m. nu f Utgav. Drukkerij De Phoertx Goaa B.V, Voorstad 24. Poatkua 6, Goee Telefoon (01100) 41 10 b.g.g. 83 90 8034 Giro 3.28.37 gegarandeerd HEINKENSZAND, TEL. 01106-1745 GOES Nieuwstraat 21, telefoon 01100-3393 tegenover Prins van Oranje weer in alle modetinten voorradig (ook zwart, paars bruin), wasbaar en pletvrij 90 cm breed normale prijs 24,50, 4 >- nu Lange Kerkstraat 44 - Goee Telefoon 5359 lans sinke PANTALONS en ROKKEN in een grote verscheidenheid, alle kleuren preclee passend bij de blouses, spencers en truien, zodat u fijn kunt kombineren. alles In maat 36 t.m. 44 puur natuur pure mode verwerkt tot BURDA, SIMPLICITY en de voortreffelijke „KNIP" knip patronen tijdelijk 't Is eivol in de Kapelse bar „De Arreslee"; op de dansvloer 'n groot aantal enthousiaste jongelui, aan de bar jongelui, maar ook wel wat ouderen die in deze nog vrij nieu we gelegenheid graag eens een kijkje komen nemen. kleine bloemetjes op zwarte ondergrond, mousseline, dus kreukvrij, 90 cm breed. 25e jaargang no 45 Oplaag van dit blad 25.410 ax. „Man. je weet gewoon niet wat je over komt”, zo vertelt hij „ik ben in alle studio’s geweest van Veronica; stel je voor ik was er nog maar een paar minuten en ik mocht alle d-j.’s al bij de voornaam noemen, het ging zo van Lex dit, Sietsze dat en Jan Kees dat wat een sfeer hangt daar; je kunt echt zien dat het Veronica team goed met elkaar overweg kan. Ook het samenwerken met echte technici, de beschikking heb ben over het beste van het beste mate riaal dat je je maar kunt denken, het ia geweldig in één woord .1” In het begin was Jan Kees - geeft hij rustig toe - wel een beetje zenuwachtig, want ja hij had nu eenmaal geschreven en zichzelf als gast d.j. aangemeld maar hij moest het allemaal waar maken ook. ’s. Middaga om drie uur ging hij achter de mlkrofoon zitten, kreeg een koptele foon opgezet en hoorde de reklame boodschap dia aan zijn programma voor afging. Toen ds tune ea Mj kon ven start. t Zodra de spits was afgebeten ging het al wat lekkerder en na een paar mi nuutjes kwam er aardig vaart in. Na tuurlijk vergat Jan Kees Kapelle niet en er werden prompt enkele verzoek- plaatjes gedraaid Ook de speciale Arre- üee - hit: „Hasta la. Vista" vgn Rex Glldo werd op de draaitafel gelegd, tot irote vreugde van het Arreslee publiek. S STRUIKROZKN PER SOORT SLECHTS 10,- Hoog boven de dansvloer torent, ge zeten in een antieke arreslee, do disk jockey van de bar „De Arre slee", Jan Kees Ganseman. Van achter zijn diskotheek slingert hij luide aanmoedigingen tussen de dan senden en voorziet hij zijn muziek y Voorpagina 8 a tarief Ingezonden mededeRngen 2 x tarief Prijzen exclusief 4 B.T.W. Contracttarioven op aanvraag Voor fouten In tel. opgegeven advertenties aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid êWi S. - 7.’ F <1 y I LANGE KERKSTRAAT 44 een zware kwaliteit trévira 2000, 10 modetinten, 150 cm breed, normale prijs 14,90 p.m., nu Ds natuur is gul. Nu aangeplante planten schenken U jaar in jaar uit de vreugde van. gratis bloemen. ‘t Is nu planttijd. Schaft U zich nu uw planten aan. Doe uw voordeel met onze Madrid, november 1973 Zeer geacht G.M.C.-bestuur. Uw zeer gewaardeerd schrijven ontvan gen. deel ik u mede dat In mijn zakboek inmiddels is genoteerd dat ik op zater dag 34 november per boat om 2 uur in. de middag in de haven van GOES hoop te arriveren. Aan Uw verzoek om ook de daarop volgende zaterdag in uw koopcentrum van Zeeland aanwezig te zijn, zal ik gaarne voldoen. Het doet me genoegen bij informatie ta hebben vernomen, dat de laden van dn G.M.C. hot afgelopen jaar op voortref felijke wijze hun clténtéle hebben ge holpen en daarom zie ik met belang stelling beide dagen tegemoet. Hoogachtend, SINT NIKOLAAS, Zwarte Pietenstraat 15, Madrid. specials preparaten voor de probleemhuid ideaal togen hardnekkige acne werking TIEN MILJARD REIZIGERSKILOMETERS OP DE FIETS t Volgens een publikatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek werden in 1871 1 - - ef en toe van oen humoristisch, ori gineel kommontaar, waar een full prof d.j. werkelijk een puntje aan kan zuigen. EEN JURKJE kan in geen enkele garderobe gemist wordsnl Daarom vindt u bij ons een zeer aktuele grote kollektie, maten 38 t.m. 44 vanaf a a a 59,50 Sterke, poqlvaste ribfluweel bedrukt in mooie dessins in 4 kleuren,!50 cm breed, uitstekend wasbaar, normale prijs 18,90 150 cm breed, notmale/prÜs per’meter nu 18,90, nu p.m. We hebben verder een prachtig sortiment planten voor uw tuin, gereedschap, compost enz Volgens Jan Kees heeft Veronica voor lopig aan platen geen gebrek, nog steeds is hu vol ontzag over de enorme platen- voorraad - ..een kamer zo groot als hier de hele bar stampvol. wandrek na wand rek, zegt Jan Kees die de Veronica men sen ter beschikking hebben. t pelse jongeren een welbekende eigen Wat hem wel wat vreemd voorkwam discotheek waarmee ze overal optreden. was het feit dat het programma op vrlj- fiovendien heeft Jan Kees er stnds vrij- dag werd opgenomen terwijl het pas de dag 28 oktober een heel aparte ervaring zondag daarop werd uitgezonden. „Ik bij: hij presenteerde een programma bij hoorde telkens roepen: denk erom; het Radio Veronica n.l. „Welkom op 538”. Is zondag vandaag, en nog avond ook; dat elke zondagavond van 0 tot 10 uur negen uur;” Gelukkig heb ik me niet wordt uitgezonden liet programma vergist”. Jan Kees leetde in Hilversum waarin Jan Kees als gast d.j. optrad werd zondag j.L uitgezonden. Geen won- Zi« verder pagina 13. SPECIALE AANBIEDING Een aantal Japonnen, voor de on gelooflijke prijs van 25,00 goes 0 ma.deruyterlaan tel 01100,5640 Zeeland-Promenade 57 Goes Telefoon 01100- 725'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1