Maar goed dat VIOLA er is! voor een naar Gold- schme ding f piano XSpot goedkoop Ik ga uit in zEEinnD Helioform' BENT U MODEBEWUST?? voor 19,95 voor 12,95 voor 14,95 voor 19,50 voor 16,95 voor 2,95 -1,95-1,50 voor 3,95 voor 4,95 24.50 voor 1,95 voor 2,25 1,95 - 2,50 1,95 van PERZISCHE TAPIJTEN Adverteren doet verkopen!! □rmaspotpBi meer verstand wie heeft ’r Dames- en herenkonf ektie bonneterie W. VERBURG I „Number Eight” KUNSTHANDEL „Florence” voor 18,95 GRAND GOES tel 5165 PANTIES - PANTIES - PANTIES MAILLOTS - MAILLOTS - MAILLOTS Dames Helanca maillots SOKKEN - SOKKEN - SOKKEN Herensokken van 3,25 Herensokken van 3,95 Pantalon-kousjes Oude Beloutchen Shiraz Tabriz enz. Grote sortering ontbijtlakens en baddoeksets in luxe verpakking (zie etalage) Cinderella hoes onderlakens Prachtige Koala tricot dames pyama’s van 29,95 Treffer bedstellen in kleur Bloemrijke flanellakens Jongens- en meisjessókken Ispahan Soumak - Kelim STEUNKOUSEN - STEUNPANTIES de beste merken van West-Europa met flinke kortingen janboer juwelier 3 S3 Goes muzi Kirman Hamadan aksent fVlakkelijke Hush Plippk*s/\ Om meeweg te lopen. Kousenhuis Viola Lange Vorst Promenade -I St Adriaanstraat 8 - Goes pantalons met steekzakken Bix baby en meisjes-maillots I EXPERT 1 1 vsc i. Hush Puppies. Mooi en makkelijk.Dat is mode U vindt Hush Puppies voor dames en heren bij: WIJ VERKOPEN ZEI 27 Administratiekantoor J. Hoekman Vleugéldijk 6. ,26 - .26 I PROGR. MODES Kompleet met reflektorlamp: Schoenen moeten makkelijk zijn. Altijd en overal. Want u brengt 2 3 van uw leven op uw voeten door. Hush Puppies volgen licht en lenig al uw bewegingen. Ze zijn gemaakt van echt leer, pigskin. Sterk en soepel. Om er zó mee weg te lopen. *30 31 id.ju uur BELEGQINGSBRILJANT F f ■3 Donderdag 25 oktober 1973 DE BEVELANDER Mevr. A.v.V. te H. 2-persoons van 20,95 Dies Kosten Modes Laken en sloop 160 x 250 van 27,95 •CHOEN I A.M.Z. Westsinoel 1 Goes Tel 01100-7600 Telefoon 01100 -3138 JM urr zonder tussenhandel w o. JM P-OOBALG te e-M- r- DE BESTE MERKEN VAN WEST-EUROPA IN alLe MODE KLEUREN Dan ga ja kijken Ja voor keur ontdekken l. Biezeiingsestraat 46 - Kapelle-Biezelmge - Telefoon 01102-1907 's Maandags geopend - Vrijdags koopavond tot 21.00 uur. i ...eme. sierlijke modellen in allerlei houtsoorten (ol in wit) Lange Kerkstraat 41. Goes Tel. 01100 - 72 58 Ned. Horv. Kerk - Kortgono BSC HET NEDERLANDS KAMERKOOR Kaarten f 5.00: toeslag f 0.50; CJP f 3.78 Do Helle - Axel DIE LUSTIGE WTTWE Ab. 06 Hoofdeted Operette met Jen Henderson, Aid Jene Ab 07 regie; Alexander Pichler Wendelkerk Middelburg JAZZOPERETTE Oltre Tombe en Hé Hé Hé. waar le de merecheuseee door I. C. P. Toegeng f 4.00 2-persoons 120 x 190 van- 22,50 (Zie etalage) Laken en sloop 150 x 250 van 26,90 l-persoons van 18,95 - j mét bijpassende OVERHEMDEN en TRUITJES zeterdeg 20.30 uur ..ware kwaliteit telefoon 01194-310 e-GRAVENPOLDER heeft nog tijd om voor enkele- kleine bedrijven de administratie te verzorgen vrijdag 20.00 uur DIES KOSTEN MODES. De laatste, snufjes uit binnen- en buitenland vindt U daar op het gebied van maar ook in Schoenhandel Grote Markt 9. Goes Scheldekwertler - Vlloeingen DE GROTE VERSIERDER met o.a. Joop Dodorer Ab. 06 K I vrijdag 20 00 uur I I Ik wist met dat er zóveel soorten piano's zijn. Zóveel verschillen. Van binnen, maar ook van buiten: het laatstè modebeeld f RB Stichting Cultuurspreiding Zeeland Postbus 124, Middelburg, tel (01180) 27 15 Onze mooie kollektie tapijten is het bekijken waard Vraagt u eens geheel vrijblijvend inlichtingen bij: Lange Vorststraat 45, Goes. Telefoon 01100-8398 Deze advertentie kan U natuurlijk niet overtuigen. Kom zelf en overtuig U in de kleine, knusse, maar o zo goed gesorteerde speciaalzaak van Indien U deze vragg bevestigend kunt beantwoorden, dan heeft U al de weg gevonden, of dient U spoedig de weg te ontdekken, die leidt naar het mode- eldorado van I Niet voor 't eerst trouwens. Als kind kwam ik er al. met m'n ouders Nu zijn wij zélf aan een piano toe Mijn man zei ga ie maar vast eens onénteren Dat heb ik gedaan. 7ofo Voorzover niet vermeld kaarten uitsluitend telefonisch bestellen: Zeeuws Vlaanderen van 14.00-18 00 uur twee werkdagen voor het evenement op tel (01150) 5555; f 9.00 CJP f 4.50 Midden-Zeeland van 14.00-16.00 uur één dag voor on do dag zelf van het evenement op tel. (01180) 2715; f 10,00 leden f 9.00 CJP f 4,00 eaeeeeeeaeaéaaéeeeeeeeéeeeee Spot x oor xlecr- ol akseiitverlhhlini». Eenvoudige* nioiitaiit* Geschikt voor uand. of plafond. 4>\ti slechts voor: ook extra klem, extra smal (of juist extra hoog): event stulmeubels. mat of hoog glans Ik weet nu dat een piano - althans bïj Goldichmedmg - niet zó maar de deur uit gaat Aan contröle en stem men vóóraf wordt véel'aan- dacht besteed De afleve ring. plaatsing en stemcon- ftöle thuis zi)h eveneens kosteloos. Geweldig Haarnm i. nnlHarhmarlinn 44 dinsdag woensdag 20.00 uur Eerst denk je een spe ciaalzaak. zou die met duurder zijn? Nu weet ik beter Het houdt in eerst rustig praten over de moge lijkheden. Je wensen aan geven Je alles rustig laten vertellen Over toon, aan slag. constructie Over droogteproblemen (we heb ben sinds kort centrale ver warming) en de mogelijk heid ook zacht te studeren met een zgn moderator. Over garantie en fman- ciermg (Oetalingsspreiding komt nogal eens voor, be greep ik). Ik ben heel wat wijzer geworden. woensdag Zulderbaksn - Mlddelburg-Zuld 31 JEUGDTHEATER Poppentheater HlnderlkHoel. BombazUn w laaftyd 7 jaar an oudar Tosgang f 1,50 Daarom is Goldschmedmg voor ons gezin de meest favoriete zaak Om die ex tra s De kennis en ervaring van generatres Want Ganzspoortstrast 19-21 Goes KLOÈTINGE. TÊL. Of 100-5102 Modtaus van buttan makkcb|k van Mnnen. Zondag - maandag dinsdag. 8 uur OLESBLTQFT BRILTWE Vrijdag en zaterdag 8 uur - 18 jaar

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 3