VAN WUIJCKHUIJSE DE WELLE ,1 I i t^urgêrlykel OVERDEKTE ZWEMBAD TE GOES WORDT PER 1 NOVEMBER A.S. OPENGESTELD - speciale kennismakingsdagen voor publiek - GROOTHANDELSPRIJZEN JASBA-AARDEWERK MID-MENU JAN STAM Terminus to. station GOES - Tel. 01100-7501 gasverbruikers T SUCCES agenda '74 RUIME SORTERING AGENDA'S en KALENDERS Medische diensten 59,50 4930 7,95 5,95 3,95 625 6,95 - 2,95 eii 3,95 4.95 1.95 5,95 59,50 13 We ontvingeh weer een grote partij KOOP PRIJSBEWUST STOOMGOED dezelfde dag klaar SPECIALITEITEN N Ook zaterdags is uw ROL SCHAATSEN KOPEN kunt u niet alleen bij ons, doch wij kunnen ze ook REPAREREN 15,- p. p. N.V. Provinciale Zeeuwse Energie-Maatschappij Stichting „In de Rechte j Straat” op voorlichtingspad Predikbeurtenrooster 3 16,30 voor van 22,60 vóór van van 19,65 voor 79,00 45,00 16,50 28,50 49,90 62,50 L 89,00 CAFÉ-RESTAURANT Goed MID-nieuws „De Bevelander” bewijst het al jaren “/HVerheu Wh Een advertentie heeft dan pas effekt als hij wordt geplaatst in een betrouwbaar advertentieblad MOSSEL-, VIS- (o.a. tong, paling, tarbot) en andere vanaf 12,50 tot 32,50 z S- Z O - s voor bruidsparen HOTEL RESTAURANT CAFÉ HOTEL RESTAURANT CAFÉ Terminus to. station GOES Tel. 01100-7501 I- --- Ouders met kleuters Centrale kassa Geschikt voor wedstrijden Het overdekte bad is uitstekend geschikt voor het wedstrijdzwemmen, men denkt aan 5 i t wedstrijden 4>er jaar; er zijn vier banen. Het is net 2</> meter te smal voor waterpolo en voor deze sport ook niet diep genoeg. Het op polo diep te brengen van het bad zou teveel gaan kosten, waardoor exploitatie-problemen zouden ontstaan. I Gezamenlijke aktie Het (jbése overdekte bad is tot stand gekomen door inspanningen van bur gers en overheid. Vorig jaar september startte een aktie die ten doel had een bedrag van 75.000,bij elkaar te bren gen voor het overdekte^gwi totaal ruim 2 miljoen guld kost. De aktie onder de Goese bevolking is beslist geslaagd: men heeft een be drag bij elkaar weten te brengen dat tussen de 73.000,— en 74.000,— ligt; voorwaar geen kleinigheid. Bü het be drag zijn dan wel enkele forse mee vallers gerekend, zoals p.a. het geld dat nog in de kas zat van de Stichting Fruitcorso Goe$. De Goese Ambacht school organiseerde een speciale balpen- nen aktie die eveneens veel sukses had. Met het overdekte zwembad is Goes weer een stapje dichter bij eerr- multi funktioneel rekreatiekomplex: Vlak bij elkaar, liggen nu de beide zwembaden en de sporthal, achter de sporthal wordt nog deze winter begonnen met de °aan- leg van een voetbalveld als onderdeel •van het projekt Hollandse Hoeve waar- in behalve de sportakkommodatie ook nog een trimbaan, een kinderboerderij, een slecht weer akkomodatie en een bouwspeelplaats komen. Dit zou in de hand moeten werken dat mensen die naar bijv, zwemwedstrijden komen kij ken, ook ééns bij een paar andere onder delen van dit gehele komplex binnen lopen en wellicht interesse krijgen in andere aktiviteiten die ze daar ontplooid zien. Donderdag 28 oktober 1973 DE BEVELANDER z UI z o 6-PERS KOFFIESERVIES van 123,85 voor van 104,30 voor MELKKANNEN van 13,45 voor KOP EN SCHOTELS van 8,35 en 7,30 voor BOTERVLOTEN van 21,80 voor KOEKPLATEN van 12,75 voor GOES LANGE VORSTSTRAAT 39 - TELEFOON 01100-5863 STOMEN8TOMENSTOMENSTOMENSTOMENSTOMENSTOMENSTOMENSTOMENC koop bij Als U het voor half tien brengt, kunt het tegen twaalven ——-weer ophalen 4 m«t da losse voering voor ;3NaWOXSN3MOXSN3NOXSN3NOX8N3ROXSN9NOXSN3NOXSN3NOX8N3KOXS l Singelstraat 5 - GOES - Tel. 01100-5362 - ,v soep naar keuie j' De Directeur LM MID-Hotels Holland Lid Mid-Hotels - Holland V 1 1 l>r- tOCK-M KMnWNOCUUaML TEOMUCM nuaMAHMALU Fl» igiÉ—l t— M— En voor de natte en koudd-dagen hebben we voor U de KOREA of POOLLAAR8 ryiet dik bont gevoerd Aanbiedingen uit het MOULINEX programma KOFFIEZETMACHINE van 55,voor voor 8 kopjes Ook aan WERKSCHOENEN kunnen we u helpen zowel in laag en hoog model voor slechts 21,50 - 22,75 Melkbekers, bekers met oor, dekschalen, sauskommen, koekjesschalen, voorraadpotten enz. voor minder dan de halve prijs Neem een echte ALASKA PARKA vanaf do jan voor school en werk of Hover een KORTE JAS neem dan een NATO JACK van ons restaurant diverse •vembad dat in ilden heeft ge- KOFFIEZETMACHINE mot koffiemolen in geschenkverpakking. geen 69.maar Ook losse onderdelen» En op alle andere MOULINEX ARTIKELEN. 10 PROCENT KORTING FONDUEBORDEN van 8,95 voor FONDUEBORDEN van 4,95 voor Keus uit veel soorten VOOR van 26.40 voor 9,95 aperitief en glaa wjjn Verder kunnen we u helpen aan overalls, spijkerbroeken, regenpakken, laarzen, radio’s, cassette recorders, pick-up, gereedschap en op alle Black en Decker artikelen tO PROCENT KORTING Loopt U vrijblijvend even binnen bij Dijkwelsestraat 22. Kapëlle. telefoon 1223 THEE- EN KOFFIEPOTTEN 4,95 Reserveert Uw diner of receptie in ons MID-Hotel* en U ontvangt - een GRATIS OVERNACHTING en ONTBIJT in een MID-Hotel naar keuze 1 Vraagt naar onze folder: .suggesties voor recepties”-t Boekingen óf inlichtingen Médaillons s la grand veneur (gemarineerde biefstukjes van essehaas .- in Jagermeestersaus) groenten en aardappelen Vlissingen. A H. J Smit 24no vembér: jan H A.; Vlissingen; Nagerecht U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 2 november 1973. 17 00 uur melden bij da opzichter van de PZEM bij het werk ter plaatse hot districtskantoor van de PZEM. afd. gas. Evertsenstraat 98. Goes, telefoon 01100-5697 het hoofdkantoor van de PZEM te Middelburg, telefoon 01180-5351. toestel 370 SLABAKKEN: van 12,95 voor week, Zeelandia uit Kruiningen 2 Luctor et Emergo uit Borsele 3 zwemtijd per 14 dagen. Alle baasisscholen van groot Goes ko men er zwemmen en de leerlingen van de bassisscholen in Borsele komen elke week 1 dag. Verder zijn er ook moge lijkheden voor bejaarden zwemclubs en minder validen. Er heeft zich al een groep mindervaliden gemeld die de ene week in de sportzaal van Huize Den Berg aktief zijn en de andere week in het nieuwe zwembad komen zwemmen. O - - - Er komen speciale ur^n waarop ouders met kleuters kunnen komen. De vaders en moeders kunnen dan onder leiding van een zweminstrukteur - er komen drie instukteurs in het bad .- hun kind de eerste beginselen van het zwemmen bij te brengen. De minimum leeftijd om op zwemles te mogen is 6 jaar. Alle zwemlessen zullen een uur duren in plaats van 20 min. Per leerling worden per week 2 zwem lessen gegeven, dit’vanwege de enorme aanvraag. Het is verder de bedoeling dat er 1 x in de maand afgezwommen wordt. De opleiding voor het A en B diplojna gebeurt voortaan in het over dekte bad; de opleiding voor de overige diploma's geschiedt in het buitenbad. Het binnenbad is in de zomervakantie gesloten. In een huis aan huis verspreid foldertje worden de openinèstijdeh en de toegangsprijzen voor het overdekte bad bekendgemaakt, de kassa van het bad is geopend vanaf 29 oktober voor aanmeldingen. Men zal voor het over dekte bad géén abonnementen meer ver strekken; een kaartje voor het open bad is niet geldig voor overdekt en omge- kff^d Om aan zo groot mogelijke veilig heid te kunnen garanderen, wordt onder de ringbaan door een tun neltje aangelegd voor fietsers en voetgangers, zodat aan de gevaar lijke situatie bij het zwembad oen einde wordt gemaakt. De officiële opening van het overdekte bad vindt plaats in december. Het overdekte bad. waarvan de kassa zodanig is gesitueerd dat die als centrale kassa kan dienen voor het openlucht - eq voor het ovèrdekte baod, heeft twee zwembassins. Het diepe bassin meet 25 x 10 meter en heeft een diepte die vari eert van 1.10 tot 2.00 meter. Afgeschei den van het diepe bad ligt er nog een instruktiebad van 2.5 x 8.00 meter met Verenigingen uit de Bevelanden kunnen tegen hetzelfde tarief van het overdekte bad gebruik maken als de Goese vereni gingen; Verenigingen van buiten 'Beve- land betalen een hoger tarief. De Ganze uit Goes krijgt 7 uur per 1 uur en uur telefoon 01100-5482 ’s-Hees Arendskerke, Wolphaatrsdtyk en Helnkenssand: Dokter: H. P. van Maanen. Clara’s Pad 12, Heinkenszand, tel. 01108-1234 Borssele, Nleuwderp en omstreken: Dokter: H. M. J. Klviet, Monsterweg t, Borssele, tel. 01105-203 Driewegen. 's-Heerenhoek. Ovesande en Hoedekenskerke Dokter: J. Geldof, Korte weg 23, Drie wegen. tel. 01195-275 Gemeente Relmerswaal. De dorpen Ter- seke, Kruiningen en Hanaweert: Dokter J. de Bey, Lange Goer 21, Hans weert, tel. 01130-1344. De dergen Hffinnd Bafif, tnWesfiJH Waarde en Ooetdyk. Dokter: J. A Kamps, Vinkenlssestr. 2, Rilland-Bath, tel. 01135-343 Kapelle-Bleselinge, Wemeldinge en Kloetlnge: Dokter: D. Vreeswijk, Biezellngsestrnat 57, tel. 01102-1290 TANDARTSEN Dokter: P. S. M. Frantzen .Kastanjestr. 307, Goes ,teL 01100-8374 Spreekuren zaterdag en zondag van 9- 10 uur v.m. DIERENARTSEN: Geen opgave ontvangen APOTHEKEN: De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes, teL 01100-5255 WIJKVERPLEGING Rayon Wemeldinge, Kapelle-Bleselinge. Kloetlnge, 's-H. Abtskerke, 's-Graven- polder, Hoedekenskerke en Baarland: Zr.: L. Ribbens, Ceresstraat 20, Kapelle, tel. 01102-2064 Rayon Yerseke, Kruiningen en Hans weert: Zr.: K. Lodder. Yerseke, tel. 01131-1768 Rayon Noord-Beveland, KattendQke. Wllhelmlnadorp en Wolphaartsdtjk Geen opgave ontvangen Rayon Krabbendtfke, Waarde en Rilland Bath. Zr.: N. Roelse, J. W. Frisostraat 9, ttl. 01134-1510, Krabbendijke Rayon Goes: Zr.: C. M. C. Jongerius, tel. 01100-7110 Rayon van de w|jkverplegendea van de Groene Krulsafd. Driewegen, Ovesande, Ellewoutsdjjk, Oudelande: de Oranje en Groene Krulsafd. Borssele, Nleuwderp. Lewedorp, 's-H. Arendskerke, Helnkens sand, Nisee, 's-H. H. Kinderen; de WH Gele Kruis afd. 's-Heerenhoek. Lewe- dorp, Ovesande, Kwaden damme: Zr.: C. A. Korstjpje. Warande 8, Hein kenszand. tel. 01106-1615 Postbus 48. telefoon 011805351. Middelburg J BERICHT VOOR DE TOEKOMSTIGE J IN DE WOONKEF^N KATTENDIJKE f Nu de^werkzaamheden voör da aanleg van de gasleidingen in een verge- f vordord stadium van gereedkóming zijn, zullen'de tijdelijke gunstige aan- f sluitvoorwaarden met ingang van 3 november 1973 onherroepelijk ver J vallen - r' •A GEMEENTE GOES j (Aangifte in tijdvak 12 Tm- 18 ókt. ’73) GEBOREN Petra Nelly Jacoba, dochter van N van de Zahde en C. L. Me-euwsen - Patrick, zoon, van C Bolle en J M. Hendrikse - Geerard'Jacob, zoon van B. de Jonge en J M Walbout - Antony Willem Gerard, zoon van J Schikker en C. J. Priester - Wilhelmina Laurina, dochter van J. M Kaan en 1W Jobse - Maria Pletemella, dochter van J M Kaan en M. Jobse - Stefan Waldcmar, zoon van F. M. P. Sinnecker en M Klaassen - Cornelia Catharina: dochter van F. Nijsse en S. j M. Paauwe - Yvonne, dochter van J AJ Huissen en A J Braamse HI WEI.IJKSAANGIFTEN a a van Dixhoorn. Maarten Gelein, 23 jaar I gVT fl|lgYT [1 ft en Frahcken. Leontina Lamberta Maria ^7 448 8- nlJf ^*44'4Ï4RRk 21 jaar - Vcc!:i“i, 1 - 1 Cornells Jozel, 24 jaar J f Elizabeth Maria. 20 jai Op donderdagavond 1 november a.s, be- ..- Tuit Velp een voorllchtingavond in de Gereformeerde Kerk Dorpsstraat te Krabbendijke, wel- Va.n d”, wil" Ke aanvangt om half acht Deze stichting stelt zich ten doel het ge tuigend gesprek met de Rooms Katho lieke kerk vanuit reformatorisch-chris- telljk standpunt (o.m. via haar gelijk namige maandelijkse periodiek), aIsme- de hulp aan ex-priesters en «x-klooster- lingen. De aangekondigde avond zal dan ook in het tekan staan van het geven van voorlichting over deze onderwerpen. O.M. zullen spraken de heer en mevr- THOTTIL (ex-priester en ex-non uit India) en de algemeen bekende ds. H. J-. Hegger (predlkant-direkteur van ge noemde stichting). Tevens verlenen medewerking: Het Bors seis Mannenkoor o.l.v. T. Fraanje,- C. Dleleman .organist en Ds. G. Post, Ned. Herv. Predikant te Arnemuiden De toegang is vrij 20 jaar - 1 22 jaar en 19 jaar GEHUWD Molenaar. Tejims, 29 jaar mét den Tifnn-i der. I.aurina, 24 jaar - Hutjseii, Kees-1 .Jan’. 21 jaar met Trompert, Marjan,' 21 j jaar|- Mallus. Salvatore. 26 jaar en Rentmeester, Rosalia- Josephs Johanna. 20 jaar OVERLIJDEN Francke. Francois, 71 jaar, v. d. Bergé - Verburg. Maria, 75 jaar, w v. L._ Lievense - Daanr. Cornelia, 76 jaar, w v J Stroosnijdcr - Hoog-1 jegt de Stichting „I.R.K” straate. Pieter Daniël, 91 jaar wn van Ia Hollpstelie - Kok. Adnaan, 64 jaar, e.v. -M J Meloen - -- helmina. «3 jaar. e.v. A. Leijs - Mieras, Jacobus. 75 jaar - Nleuwehhuijse. Maria 4 '79. jaar e.v J. Minnaard 'i aanzepoortstr.28 7M.6063 VERSCHENEN wisselkabines en er zijn ook 4 grote ge meenschappelijke kleedzalen bij voor groepen als scholen etc. Er zijn 4 dou che cellen en één grote douche hal. Het zwemwater dat een temperatuur heeft van 26 A 27 graden Celsius, wordt binnen 3'/» uur rondgepompt en ververst. Om het water zo zuiver mogelijk te kunnen houden wordt het behandeld met chloorbleekloog. De bassins hebben opïtaande randen en zijn blauw betegeld. De tegels er om heen zijn - evenals die in de douche en kleedruimtes en toiletten - voorzien van kleine noppen, zodat uitglijden onmoge lijk moet worden geacht. De muren be staan uit gele metaalstaea aa gaan voor een groot gedeelte schuil nder bijzonder mooie rode tegels. De zoldering is van hout en gemaakt volgens een fabrieks- dakmodel”, zoals op de foto duidelijk is te zien. De kleedkamers worden bevei ligd tegen ongewenst bezoek door mid del van een gesloten t.v. circuit. Uiter aard beschikt het bad over een geluids installatie, die zqwel op kleedruimte als zwembad kan worden geschakeld. En de van de T V bekende Charlotte KEUKENHULP met blikopener en vruchtenpers, geen 99.-maar van het Kerkgenootschap der Zevende dag* Adventisten, diensten: Westwal 41, Goes. tel. 6165 3 november: Middelburg: A E. Dingjan. Vlissingen: A. E. Dingjan; Goes: A F. '.Steens 10 november: Middelburg: A. E. Ding-1 FRUITSCHALEN van 19,75 voor komen kennismaken. Deze - gratis - kennismaking kan gebeuren door simpelweg oen kijkje' in het nieuwe zwembad te gaan nemen, of er even tjes 'n paar baantjes in ta gaan trek ken op donderdag en vrijdag 1 en 2 november, men kan er dan terecht van 7.00 - 20.00 uur; op zaterdag november van 10.00 - 16.00 uur f op zondag 4 november van 9.00 - X00- gelegenheid genoeg dus. PLATTE-, DIEPE- en DESSERTBORDEN VOOR HALVE PRIJZEN VLEESSCHALEN en BROODSCHALEN VOOR WEGGEEFPRIJZEN Dixhoorn, Maarten Gelein, 23 - Voskêns, Gerardus Johannes en Corriëlisse. lar - Simpelaar, JannisAnthomus. 21 jaar en van der;'" Boog. Joanna Virginia .Josephs MariaJ. 20 jaar - Geijs, Sebastianus Johannes, van Dalen, Janna Melanie, jan. Vh-ssingen: A. E. Dingjan; Goe»;| A. F Steens 17 november Middelburg: A F Steens;) E. Dingjan H A Goes :l Middelburg: A E Ding-1 !S‘n»cs; A. E. Dingjan;i GoesM. P. Noordzij een diepte van 0,60 tot 1,10 meter. Via vouwwanden die in de scheidings muur zijn Ingebouwd, kan men van het ene in het andere bad kijken. Naast het diepe bad is een ruime toeschouwers- akkommodatie waar drankenautomaten zullen worden opgehangén. Om te ver kleden kan men gebruik maken van 28 't Is mooi geworden het overdekte zwembed van Goes! Dat zullen de meeste bezoekers van het nieuwe zwembad ongetwijfeld met elkaer eens zijn als zij op één van de open dagen die in het bad gehouden wor- voor 27 en 28 oktober HUISARTSEN Goes 12-PERS. THEESERVIES van 138,05 voor O m z -4 <o C0 -4 rn Z ca -4 O m ui w X 'Z Ml

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 13