onderhouds- monteur IEÜ k 1945,- WINKELEN BEGINT MET LEZEN IN )s ‘HÜHLQU fïi 2198,- 1298^ Roovers W. Verburg rfröb ^-PootjBa-fe Het Kleuterhuis I5LZJ van der vijver zwanenburg/ etten-leur „DE BEVELANDER” Schoenhandel DÏNGE GOES I -DOSKOI JF LU 111111 ort *t Gouddoppertje Mevr. v. d. Brink 598,- 11 met parkeergelegenheid m F KLOETINGE Leuke DEUX PIECES JAPONNEN mode om óók uw voeten te iverwen Om te cqmbineren brengen TUNIEKPAKKEN V A' uw vonten zijn hot waard! i* x 1 I F L VRIÉNDELIJK MEISJE ’Or expeAtprms L,.- Dual HS39 VOOR U DAMES!! met «ukde voorpand, met een keur van BLOUSES EN TRUIEN 3-deIige TUNIEKPAKKEN OVERGOOIERS PANTALONS - KINDERKLEDING nx verenigde bedrijven nutrida Expert heeft nieuwe dingen In d« winkel! Meer preetatiee met Hlfl-Stereo. De nieuwe kleurenteevees zijn overtuigender dan ooft. En vergeet vooral de kollektle portables niet, van handzame zwart- wttteevee tot zakformaat ontvangertjes. De nieuwe dingen mogen er zijn! Expert-bewuste mensen zutten dat bevestigen, zij weten dat Expert uitsluitend het allerbeste wil verkopen. Maar dan wèl voor do laagst mogoNjke prljs!^^^^^’ Z^r^BENT EIGENLIJK AL EXPERT-BEWUST? Allo bijdetijdse, en dus Expert-bewuste mensen kunnen nü hun hart ophalon. Donderdag 25 oktober 1973 DE BEVELANDER 1 t. s 70* O, o 2198 2.50 - 357,- 278,- B COLIJN '*******-**-»^»*^ v M 44tA-4 4 ^-u- -oocoiKOOOOO: w llllll tgj^^iereiaaawr I b.v. kfouraortaarmacMnaa, etc. rrn on4«rg»6i «Hm i.— Adviesprijs f 1078,- KKRTFRU. 8g8, GEKLEDE JUMPERS voor onder het mantalkoatuum TEL. 01100*5102 JUWELIER Korte Kerkstraat 12 Telefoon 5094 Lange Kerkstraat 48 Telefoon 4863, Goes ICTtRT «1M ll“ 66 cm bwidbult. Vo**4g «Mtranf- XM cttoden-aMamnwig M Mnd« loMMn. Schutt-pounUomMart voor volume, konmet kieumcnekortn^ «n kieumrérlrto. uueW“Pnf» .1 Govraagd: voor verzorging kinderen leeftijd 4 Jeer en 2 jeer en licht huishoudelijk werk Lenge Kerkstraat 38. Goes telefoon 8154 Zondag Va. kompetitie voetbalwedstrijd 2jeaxn prW» 795,- Platenspeler PL 12 AC •met MD element 399,— Boxen LTB 25 i 189,- 378,- 1652,- Lange Vorststraat 77. Goot heeft ruiteriport-artikelen Grote Markt 9. Goes «jplauke IdseSn EXPERT LT. 220 Een zeer moderne tuner/pia- tenspeier stereo-apparaat. Alle golfberelken en AFC- afstemmeter. Autom. platen wisselaar mat armüft PE 3010 33/45/78 tWren. Inkluslef boxen. ttewasiJetslQwiW Bestaands utt Tuner. atareo-veratarirwr plateR speler on 2x5 Wa« bojaen GoMberodwn. Ma IA Ka Diverse aonatuRtegan voor: mtenne. atereo ptetenepe Oet ItWRon veer 268; Mworv. Modem en atgtvol peecomfort L ^SV hdartcanlehombbteliee In zwart of bruin ■Aechlldpadl Aanvang 14.30 uur Loden on donateurs vrije toegang op vertoon van geldige lidmaatschapskaart psa- 48? In het moer geklede genre METZ FLORIDm De nieuwe Metz Florida 44 cm draagbare zwart-wit televisie, presenteert zich In een moderne vorm en attraktieve kleuren. Het toestel wordt in softilne-design gebracht de bediening van dit toestel geschiedt d.m.v. drie schuifpotentiometers voor ge luid, kontrast en helderheid, de zenderin- stelllng d.iTLV. planotoetsen. Dit toestel Is leverbaar In mat wit en granada-rood met mat zwart front Adviesprijs 768,-. RIJLAARZEN Rubber vanaf 33,50 Leder vanaf 108. 9.90 7.90 r. 1 -\ CS PKMHERHMSET De laatste Rd zulten da uitstekende testre- suRaten van de Pioneer apparatuur de HIFI lefhebbers zRi opgevalen. Wij setekteer- dsn uft het Ptoneerprogremma o.a. de tu- nervsrstericer SX 424, dte zeer goede ont vangst op FM heeft, 2 x 25 W muztekver- mogen en een onovertroffen geluidskwali teit Hterttj adviseren wij de platenspeler PL 12 D met snaaraandrijving, aN-balance arm met audlo-technica magneto dynami sch element AT 66 en de drukkamer- boxen LTB 40. (40 W muziekvermogen). SX 424 895,— PL 12 D 475,- AT 86 f 62,- 2 x LTB 40 f 198,- f 396,- Totaai 1.828,- 1275z- PIONEER TUMR-VERSTKRKB1 8X 424 2 x 12 watt kontinue vermogen. Vole aansluitmogelijkheden Advies- Expert- prijs 885,- Pspagasistraat 14 Goes 66 cm beeldbuis 110*. Type X26K171. 658 TELETON CASSETTE DECK Type STC 106. Dit maakt uw stereo Installatie kompleet 4 sporen, 4.75 cm/s bandsnel- neid, VU-metor, achutfrege- iaar. Adviesprijs 388,-. Exportprijs 298,- I WBaS^HBB^aSSBISU uraatz Henoe klaurantaavaa Opvallend la de goede kleurhelderhaid en beeld- acherpte. Oct kemt door <k speciale 51 cm ..push- through' beeldbuis waar mee de beste resultaten O| het gebied van kleuren- teeveee worden behaald. 7 VHFAJHF voorkeurs knoppen. 4 regelknoppen, VHF/UHF fljnafatemauto- maten. automatismen voor beeldatabilitelt. frontlui^ spreker, aanaluitmogete^ heid voor afstandsbedie ning. Afm 63.3x43x49.5 om. Normale winkelwaarde f 1848.— „Dat kunnen wfT voor 1595. /'i Stereo combi 2x6 watt pla tenspeler. Type 1224, Inkfu- stef 2 boxen en stofkap. Adviesprijs 695,-. Export- prijs slechts Ook in - hebben wij te veel om op te noemen, ven meet 74 tot en met meet 184 Spyer, Van der Vijver en Zwanenburg B.V., kortweg genoemd SVZ, Is oen bedrijf, dat zioh heeft toegelegd op het vervaardigen van vruchten sappen, vruchtenconserver. en tafelzuren. Een zevental produktle- bedrijven binnen dit concern zijn verantwoorde lijk voor de omzet Voor onze vestiging to Baarland zoeken wij een onderhoudsmonteur. Hij zal onder supervisie van de chef technische dienst opgeleid worden om het gespecialiseerde machine park draaiende te houden. Als onderdeel van zijn taken-pakket geldt tevens het onderhoud van elek- Ironische apparatuur, zoals Is een geepeclalleeerd voedingen.Wdelenconoefn. - Nutrlcla Zoetenneer, Nutrtcle Cuyk. Nutricla BelgM, Bottama Klundert, PreeervonbedrlJI Breda en SVZxïroep contact opnemen met uo heer Q.A.M. Jansen, Hoofd Afdeling Personeelszaken Spyer, Van der Vijver en Zwanenburg B.V., Oude Kerkstraat 8, Etten-Leur. Telefoon: 01608 - 3951. Voor daze goad gehonoreerde baan aoakan wij een monteur met LTS-opleldlng en enige jaren ervaring In soort gelijke werkzaamheden. Wanneer u geïnteresseerd bent In deze bean, kunt u schriften of telefonlaoh contact opnemen met de TELEFUNKEN - EXPERT S Weer een voorbeeld van Internationale sa- menweridngl Deze Telefunken-Expert heeft een 66 cm beeldbuis, 110*, sensor electronic programing Instelling voor 7 sta tions, schuffpotentiometere, frontiuidspre- ker. Adviesprijs 2.694,-. Laarnnkn«cht«n f •ri*/ Laarzen trakker* par paar f IJfJ/UAMT^ 8ABA HLH BANDRECORDER Type 544 stereo G, 2 x 10 Watt muziekvermogen. 2 Bandsnelhe- den.9,5/19cm/sec.Voor vertikaal en horizontaal gebraik.8 schutf- regetears, 2 duidelijke ultatuur- meters, bandtelwerk. Een bandrecorder van uitzon derlijke kwaliteit Cflfl Adviesprijs 715,-. Expertprijs slechts WW We i.V EXPERT/PHIUP8 STEREO RADIO Gelijk aan type 22RH/901, 5 golf- bereiken, 2 x 10 Watt - Zeer fraaie uitvoering In edelhotrt, inkluslef drukkamerboxen. Adviesprijs 615,- Expertprijs o "WM kompleet W Meerprijs wit 20,-^Wf Q 1 1 PIONEER MBF* HOOPDTELEFOON SE 20 A Uchlgewlcht hoofdtelefoon met een frequendeberek van 20-18.000 Hz. Van 70,-voor 49^0 7

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 11